Kategoriarkiv: Scandinavian Real Heart AB

Realheart når framgångar med artificiellt hjärta

1999 gör läkaren Azad Najar den första skissen av Realhearts artificiella hjärta. Åren som följer präglas av forskning och utveckling för att nå ett godkännande att påbörja kliniska studier på patienter år 2024. 

– Vi vet idag att pumpen presterar som den ska och nu har flera viktiga prestandakriterier bekräftats, bland annat fyra dagars överlevnad, ingen hemolys eller tromboemboliska event samt hög pumpkapacitet. Det som gäller nu är att förfina operationsmetodiken för att förlänga överlevnadstiden hos djur, säger Dr. Najar.

Erfarna kirurger och ingenjörer arbetar för snabba operationer och goda resultat.

– Jag uppskattar att pumpen styrs av inflödestrycket. Den fungerar på ett mycket kontrollerat och fysiologiskt sätt, likt det mänskliga hjärtat. Detta är viktigt för motionskapaciteten och för att kringgå undertryck, säger Prof Bart Meyns, ansvarig kirurg vid Realhearts djurstudier.

Läs mer om de senaste resultaten av Realhearts djurstudier

Över 100 års erfarenhet

Bolaget samlar över 100 års multidisciplinär kompetens och erfarenhet inom medicinteknik och hjärtkärlsjukdom. 64 miljoner patienter i världen lider av hjärtsvikt. I slutskedet behöver patienterna en hjärttransplantation för att överleva. Men med endast 8 000 donerade hjärtan per år går ekvationen inte ihop. 

– Vårt mål är ett konstgjort hjärta som härmar det mänskliga hjärtat. Ljudlöst, med lång batteritid, lättanvänd styrenhet och färre biverkningar. Man ska kunna leva ett normalt liv med Realheart® TAH, med arbete, motion och lek med barnbarn, säger Ina Laura Perkins.

Blodrelaterade livshotande biverkningar är ett vanligt problem med konstgjorda hjärtan. Resultat från laboratorietester med människoblod visar att Realheart® TAH hanterar blodet skonsamt, med 60% lägre blodskada jämfört med marknadsledaren. En annan fördel är den automatiskt reglerade höger-vänsterbalansen. Detta är helt avgörande för överlevnad eftersom mängden blod som pumpas till lungorna respektive kroppen inte ska vara exakt samma och därmed måste styras på ett säkert sätt. De två separata pumparna möjliggör dessutom optimal placering utifrån patientens egen anatomi, vilket studeras i digitala tvillingar av riktiga patienter.

Teckningsoptioner för fortsatt utveckling

Realheart tar nu in ny finansiering genom att erbjuda optionsinnehavare, att för fyra innehavda teckningsoptioner, teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 1–28 februari 2023.

– Finansieringen ger oss möjligheter att snabba på utvecklingen. Det är oerhört viktigt för oss att visa på goda resultat för våra aktieägare. Deras insatser är ovärderliga. Vår önskan är att hjärtsviktspatienter ska få tillgång till vårt artificiella hjärta så fort som möjligt, avslutar vd Ina Laura Perkins.

Läs mer om Realhearts pågående teckningsoptioner

Lös in dina teckningsoptioner

Om Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett Totalt Artificiellt Hjärta (TAH) för patienter med livshotande hjärtsvikt. Realheart® TAHs patenterade fyrkammarsystem härmar det mänskliga hjärtat och ger ett fysiologiskt pulserande blodflöde likt kroppens egen cirkulation. Aktien HEART handlas på Nasdaq First North Growth.