Kategoriarkiv: Spiltan Fonder

Ny fond från Spiltan Fonder: Investera i riktiga tillgångar

Fonden har en tredelad struktur som investerar 65 procent i infrastrukturtillgångar, 25 procent i fastighetstillgångar och 10 procent i skogstillgångar. Spiltan Realinvest Global är en aktivt förvaltad aktiefond som är en utmärkt byggsten i en långsiktig sparportfölj. Genom fonden når du tillgångar och branscher som ofta saknas i traditionella globalfonder. Förvaltarna Oskar Berglund och Erika Madebrink berättar mer.

Vad menar ni med riktiga tillgångar? 

Det är investeringar som har en real eller fysisk del i sig. Vi gör med andra ord investeringar i bolag vars värde ligger i deras fysiska tillgångar, snarare än något som bolaget producerar i form av varor eller tjänster. 

Vad är typiskt för bolagen i fonden? 

Det som karaktäriserar bolagen i fonden är att de ofta är ensamma på sin marknad eller har en mycket stark ställning med ”vallgravar” runt sin verksamhet, som i många fall ger en nästan monopolliknande position. Detta gör att bolagen i fonden tenderar att bli mindre konjunkturkänsliga.

Dessutom har många av bolagen i fonden en lång historik och tack vare sin starka position kännetecknas deras verksamheter av stabila kassaflöden. 

Kan ni berätta om några av era större innehav? 

Ett av bolagen är australiensiska Transurban som äger och underhåller motorvägar i Australien och USA. Det vi gillar med bolaget är att de äger samhällsviktig infrastruktur som har förutsättningar att fortsatt ge stabila kassaflöden, där en majoritet av intäkterna justeras upp med inflationen. Bolaget gynnas också av strukturella trender som till exempel urbanisering. 

På fastighetssidan har vi bland annat Vonovia som är en av Europas allra största fastighetsägare. Vonovia förvaltar över 500 000 bostäder i länder som Tyskland, Sverige och Nederländerna. Bolaget har en låg skuldsättning och starkt kassaflöde som gör att de kommer att kunna fortsätta växa och skapa värde genom såväl förvärv som egen fastighetsutveckling framöver.

Bland skogsbolagen är bland annat amerikanska Weyerhaeuser ett av våra större innehav. Bolaget är en av världens största privata skogsägare och relativt renodlade i att äga just tillgången skog, vilket vi ser som en styrka. Sammanlagt kontrollerar bolaget 10 miljoner hektar skog vilket är nästan fyra gånger så stort som Belgiens yta. 

xy-1 (1)Förvaltare Oskar Berglund och Erika Madebrink.

 

Varför ska man spara i Spiltan Realinvest Global? 

Med den här fonden får du en byggsten som på ett enkelt sätt gör att du når tillgångar som många gånger varit förbehållna större investerare samt pensionsbolag – du kan investera som proffsen. Du når också bolag som sällan hittas i traditionella globala aktiefonder, varför Spiltan Realinvest Global kan komplettera en fondportfölj på ett fördelaktigt sätt. 

För vem passar fonden? 

Spiltan Realinvest Global passar sparare som vill ha en global aktieinvestering som historiskt haft en lägre risk än en traditionell globalfond. Det gör fonden till ett intressant riskjusterat inslag i en långsiktig sparportfölj och gör att den lämpar sig väl för ett månadssparande. Eftersom det är en aktiefond bör man som sparare ha en sparhorisont på minst fem år.

Du kan köpa fonden direkt hos Spiltan Fonder på www.spiltanfonder.se samt via ett flertal distributörer.

Mer information om Spiltan Realinvest Global hittar du här

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Detta är marknadsföringskommunikation och utgör inte investeringsrådgivning. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.

Ny fond från Spiltan Fonder: Investera i riktiga tillgångar

Vad menar ni med riktiga tillgångar? 

Det är investeringar som har en real eller fysisk del i sig. Vi gör med andra ord investeringar i bolag vars värde ligger i deras fysiska tillgångar, snarare än något som bolaget producerar i form av varor eller tjänster. 

Vad är typiskt för bolagen i fonden? 

Det som karaktäriserar bolagen i fonden är att de ofta är ensamma på sin marknad eller har en mycket stark ställning med ”vallgravar” runt sin verksamhet, som i många fall ger en nästan monopolliknande position. Detta gör att bolagen i fonden tenderar att bli mindre konjunkturkänsliga.

Dessutom har många av bolagen i fonden en lång historik och tack vare sin starka position kännetecknas deras verksamheter av stabila kassaflöden. 

Kan ni berätta om några av era större innehav? 

Ett av bolagen är australiensiska Transurban som äger och underhåller motorvägar i Australien och USA. Det vi gillar med bolaget är att de äger samhällsviktig infrastruktur som har förutsättningar att fortsatt ge stabila kassaflöden, där en majoritet av intäkterna justeras upp med inflationen. Bolaget gynnas också av strukturella trender som till exempel urbanisering. 

På fastighetssidan har vi bland annat Vonovia som är en av Europas allra största fastighetsägare. Vonovia förvaltar över 500 000 bostäder i länder som Tyskland, Sverige och Nederländerna. Bolaget har en låg skuldsättning och starkt kassaflöde som gör att de kommer att kunna fortsätta växa och skapa värde genom såväl förvärv som egen fastighetsutveckling framöver.

Bland skogsbolagen är bland annat amerikanska Weyerhaeuser ett av våra större innehav. Bolaget är en av världens största privata skogsägare och relativt renodlade i att äga just tillgången skog, vilket vi ser som en styrka. Sammanlagt kontrollerar bolaget 10 miljoner hektar skog vilket är nästan fyra gånger så stort som Belgiens yta. 

xy-1 (1)Förvaltare Oskar Berglund och Erika Madebrink.

Varför ska man spara i Spiltan Realinvest Global? 

Med den här fonden får du en byggsten som på ett enkelt sätt gör att du når tillgångar som många gånger varit förbehållna större investerare samt pensionsbolag – du kan investera som proffsen. Du når också bolag som sällan hittas i traditionella globala aktiefonder, varför Spiltan Realinvest Global kan komplettera en fondportfölj på ett fördelaktigt sätt. 

För vem passar fonden? 

Spiltan Realinvest Global passar sparare som vill ha en global aktieinvestering som historiskt haft en lägre risk än en traditionell globalfond. Det gör fonden till ett intressant riskjusterat inslag i en långsiktig sparportfölj och gör att den lämpar sig väl för ett månadssparande. Eftersom det är en aktiefond bör man som sparare ha en sparhorisont på minst fem år.

Du kan köpa fonden direkt hos Spiltan Fonder på www.spiltanfonder.se samt via ett flertal distributörer.

Mer information om Spiltan Realinvest Global hittar du här

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Detta är marknadsföringskommunikation och utgör inte investeringsrådgivning. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.

Ny fond från Spiltan Fonder: Investera i riktiga tillgångar

Vad menar ni med riktiga tillgångar? 

Det är investeringar som har en real eller fysisk del i sig. Vi gör med andra ord investeringar i bolag vars värde ligger i deras fysiska tillgångar, snarare än något som bolaget producerar i form av varor eller tjänster. 

Vad är typiskt för bolagen i fonden? 

Det som karaktäriserar bolagen i fonden är att de ofta är ensamma på sin marknad eller har en mycket stark ställning med ”vallgravar” runt sin verksamhet, som i många fall ger en nästan monopolliknande position. Detta gör att bolagen i fonden tenderar att bli mindre konjunkturkänsliga.

Dessutom har många av bolagen i fonden en lång historik och tack vare sin starka position kännetecknas deras verksamheter av stabila kassaflöden. 

Kan ni berätta om några av era större innehav? 

Ett av bolagen är australiensiska Transurban som äger och underhåller motorvägar i Australien och USA. Det vi gillar med bolaget är att de äger samhällsviktig infrastruktur som har förutsättningar att fortsatt ge stabila kassaflöden, där en majoritet av intäkterna justeras upp med inflationen. Bolaget gynnas också av strukturella trender som till exempel urbanisering. 

På fastighetssidan har vi bland annat Vonovia som är en av Europas allra största fastighetsägare. Vonovia förvaltar över 500 000 bostäder i länder som Tyskland, Sverige och Nederländerna. Bolaget har en låg skuldsättning och starkt kassaflöde som gör att de kommer att kunna fortsätta växa och skapa värde genom såväl förvärv som egen fastighetsutveckling framöver.

Bland skogsbolagen är bland annat amerikanska Weyerhaeuser ett av våra större innehav. Bolaget är en av världens största privata skogsägare och relativt renodlade i att äga just tillgången skog, vilket vi ser som en styrka. Sammanlagt kontrollerar bolaget 10 miljoner hektar skog vilket är nästan fyra gånger så stort som Belgiens yta. 

xy-1 (1)
Förvaltare Oskar Berglund och Erika Madebrink.

Varför ska man spara i Spiltan Realinvest Global? 

Med den här fonden får du en byggsten som på ett enkelt sätt gör att du når tillgångar som många gånger varit förbehållna större investerare samt pensionsbolag – du kan investera som proffsen. Du når också bolag som sällan hittas i traditionella globala aktiefonder, varför Spiltan Realinvest Global kan komplettera en fondportfölj på ett fördelaktigt sätt. 

För vem passar fonden? 

Spiltan Realinvest Global passar sparare som vill ha en global aktieinvestering som historiskt haft en lägre risk än en traditionell globalfond. Det gör fonden till ett intressant riskjusterat inslag i en långsiktig sparportfölj och gör att den lämpar sig väl för ett månadssparande. Eftersom det är en aktiefond bör man som sparare ha en sparhorisont på minst fem år.

Du kan köpa fonden direkt hos Spiltan Fonder på www.spiltanfonder.se samt via ett flertal distributörer.

Mer information om Spiltan Realinvest Global hittar du här

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Detta är marknadsföringskommunikation och utgör inte investeringsrådgivning. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under www.spiltanfonder.se.

Ett enkelt sparande i en femstjärnig fond

Många söker ett enkelt sparande, och då faller ofta valet på ett fondsparande. Men även med vanliga fonder kan man behöva justera fördelningen mellan de olika fonderna för att över tid kunna upprätthålla den riskprofil man från början valde. Det är just den hjälpen du får med en fond som Spiltan Enkel, då den regelbundet ser till att hjälpa dig att upprätthålla rätt risknivå. I Spiltan Enkel är fördelningen cirka 70 procent aktiefonder och cirka 30 procent räntefonder, vilket gör att den passar för ett sparande på minst fem års sikt. Fonden har fått högsta betyget fem stjärnor av fondutvärderingsföretaget Morningstar.

Hur fungerar Spiltan Enkel?

– I Spiltan Enkel har vi på Spiltan Fonder satt ihop en mix av våra andra fonder, vilket inkluderar både aktie- och räntefonder med tyngdpunkt på Sverige men även med en globalfond i portföljen. Dessutom får du en mix av såväl passivt förvaltade aktiefonder med låg avgift som aktivt förvaltade fonder inklusive våra fonder som investerar i småbolag, berättar Jörgen Wärmlöv, fondförvaltare på Spiltan Fonder.

Vilka fonder investerar Spiltan Enkel i?

– Alla fonder som Spiltan Enkel investerar i har en lång historik och merparten av dem har genom åren fått ett flertal utmärkelser av oberoende fondutvärderare. Ett av fondens största innehav är Spiltan Aktiefond Stabil som tidigare i år utsågs till Bästa Sverigefond i Morningstar Awards 2022. Det är fjärde gången fonden får utmärkelsen. Andra större innehav är våra båda investmentbolagsfonder; dels den populära svenska Spiltan Aktiefond Investmentbolag, dels den globala Spiltan Globalfond Investmentbolag. Som komplement till dessa tre fonder, som alla investerar i relativt stora bolag, får du som sparare även exponering mot små och medelstora bolag genom Spiltan Småbolagsfond och Spiltan Aktiefond Småland, säger Jörgen Wärmlöv.

På räntesidan, som sammanlagt utgör 30 procent av fonden, ingår två företagsobligationsfonder. Dels Spiltan Räntefond Sverige, utsedd till Bästa Företagsobligationsfond i Morningstar Awards 2022, dels Spiltan Högräntefond.

Vad kostar Spiltan Enkel?

– Fonden kostar 0,78 procent i årlig avgift, vilket är exakt den kostnad du skulle betala om du själv satte ihop den här portföljen av fonder. Till skillnad från en del andra fond-i-fonder tar vi inget extra betalt för att förvalta Spiltan Enkel och vi ser till att rätt fördelning mellan fonderna upprätthålls, säger Nicklas Segerdahl, fondförvaltare på Spiltan Fonder.

För vem passar fonden?

– Eftersom fonden har cirka 70 procent aktiefonder bör man som sparare ha en sparhorisont på minst fem års sikt. Det gör att den passar bra för ett långsiktigt månadssparande eller för ett pensionssparande som till exempel i en tjänstepension. Eller helt enkelt ett smidigt och enkelt långsiktigt sparande där vi ser till att du har samma risknivå över tid, säger Nicklas Segerdahl.

Varför ska du spara i Spiltan Enkel?

  • Du behöver inte välja fonder och vi ser till att du behåller din risknivå över tid, genom att fonden alltid är investerad till ca 70 procent i våra aktiefonder.
  • Du får en portfölj med en unik kombination av såväl aktivt som passivt förvaltade fonder.
  • Det innebär ingen extra avgift; fondens avgift är exakt samma som om du själv hade köpt kombinationen av underliggande fonder, med andra ord 0,78 procent.

Se filmen om Spiltan Enkel:

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Detta är marknadsföringskommunikation och utgör inte investeringsrådgivning. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se

Av: Spiltan Fonder

Detta är en annons från Spiltan Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.