Kategoriarkiv: Storebrand Fonder

SPP Fonder byter namn, men fortsätter på inslagen väg

“Vi gräver där vi står och ska även i fortsättningen erbjuda fondprodukter med ett stort hållbarhetsfokus och låga avgifter, säger Åsa Wallenberg.

Enligt Åsa är den stora skillnaden att man i och med namnbytet kan erbjuda en bredare palett av fondprodukter under ett gemensamt varumärke, vilket blir särskilt viktigt när man expanderar utanför Sverige.

“Vi har ju primärt haft fokus på Sverige men det finns redan idag en stark efterfrågan på flera av SPP Fonders fonder på flera marknader i Norden. Med ett gemensamt varumärke kommer vi i större utsträckning än idag kunna dra fördelar av varandra och vi kommer att få en tydligare profil som ledande på hållbarhet. SPP Fonder har länge varit en helt integrerad del av Storebrandkoncernen och är ett helägt dotterbolag. Att vi nu mer tydligt kan agera tillsammans gör oss starkare.”

För de kunder som idag är investerade i SPP Fonders produkter innebär namnändringen inte att man måste agera på någonting. Den enda förändringen man kommer märka är att fonderna byter namn, säger Åsa Wallenberg.

“Som andelsägare kan man sitta lugnt i båten. Fonderna kommer byta namn från SPP till Storebrand och i vissa fall passar vi på att göra fondnamnen kortare och enklare, exempelvis byter SPP Aktiefond USA namn till Storebrand USA. I övrigt är det inget nytt att ta ställning till.”

“Ledstjärnor som hållbarhet och låga avgifter kommer prägla våra fonder även framöver, och ta vår tillväxtresa även utanför Norden”, avslutar Åsa Wallenberg.

Alla Storebrands fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se storebrandfonder.se/hallbarhet.

Läs mer om Storebrand Fonders metod

Läs mer om vår drivkraft

 Av: Storebrand Fonder

Detta är en annonsbilaga från Storebrand Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.