Kategoriarkiv: Tessin

Tessin rapporterar starka Q1-resultat

Tessin grundades för att möjliggöra direktinvesteringar i fastighetsmarknaden genom finansiering av säkerställda lån till byggprojekt. På så sätt kan investerare få möjlighet att ta del av avkastning från fastighetsmarknaden utan att själva behöva äga fastigheter eller begränsa sig till fonder eller aktier.

– Tessin har en förmedlarroll mellan investerare och fastighetsutvecklare via vår digitala plattform. Genom en gedigen kreditbedömning av varje projekt på plattformen säkerställs att lånen som publiceras till vårt investerarnätverk håller en hög kvalitet. Lånen är alltid säkerställda med pant och personlig borgen, säger Heidi Wik, vd på Tessin och fortsätter:

– Vårt investerarnätverk kan sedan gå in och investera i projektet. Snittavkastningen är i dagsläget över 10 procent och detta har gjort Tessin till ett attraktivt komplement på investeringsmarknaden.

Läs mer om Tessin här

Ända sedan starten 2014 har Tessin varit ett tillväxtbolag. Då förutsättningarna i marknaden förändrades i snabb takt under våren 2022 tog bolaget ett strategiskt beslut att uppnå lönsamhet senast i slutet av 2023.

– Vi har vidtagit de åtgärder som behövts. Nu fokuserar vi åter på kärnverksamheten som möjliggör skalbarhet tack vare plattformen, samt en kombination av privata och institutionella investerare, säger Heidi Wik.

Under det senaste kvartalet har Tessin, trots den minskade personalstyrkan med över hälften jämfört med föregående år, ändå visat på imponerande tillväxtsiffror.

– Bolagets senaste kvartalsrapport visar på en kraftigt förbättrad lönsamhet, 30 procent lägre kostnader jämfört med föregående år samt en intäktstillväxt på 14 procent. Väldigt bra siffor, speciellt om man ser till det tuffa klimatet som råder på fastighetsmarknaden, säger Heidi Wik.

Läs mer om Tessin här

Tessin planerar att fortsätta att erbjuda bra säkerställda lån till investerarnätverket, och att komplettera med fler institutionella investerare. För låntagarna är Tessin viktigare än någonsin då bankerna successivt blivit allt mer restriktiva i sin utlåning till fastighetsbranschen.

– Vi säkerställer att företaget fortsätter att växa hållbart mot lönsamhet. Det finns en stor efterfrågan på fastighetsfinansiering och vi kommer leverera på den, avslutar Heidi Wik. 

Om Tessin:
Tessin är Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Vid utgången av 2022 hade Tessin över 60 000 registrerade medlemmar på plattformen. Tessin är sedan 2021 noterat på Nasdaq First North med tickern ”Tessin”. Tessin har sitt säte i Stockholm och står under FI:s tillsyn avseende gräsrotsfinansieringstjänster.´

Investera i fastigheter – Tessin utmanar bankerna

Innan 2013 finansierades i princip alla fastighetsprojekt av de traditionella bankerna. Men i takt med att regelverken skärpts har bankerna blivit mer restriktiva vilket har skapat utrymme för konkurrens.

Bolaget Tessin grundades 2014 som en utmanare till bankerna. Via en digital plattform, kopplar de ihop investerare med fastighetsutvecklare och fastighetsägare som är i behov av finansiering.

– Vi på Tessin utmanar bankerna och tillgängliggör investeringar på fastighetsmarknaden även för mindre belopp, från 50 000 kronor och uppåt. Detta gör att också privata investerare kan gå in som investerare, som ett komplement till börsen, säger Heidi Wik, VD och koncernchef för Tessin Nordic Holding AB. Hon fortsätter;

– De fastighetslån som Tessin erbjuder är alltid säkerställda med pant och ofta i kombination med personlig borgen vilket inte aktier på börsen har. I nuvarande marknadsläge är vår avkastning också fortfarande stabil jämfört med utvecklingen på börsen. Under 2022 har vår avkastning legat på drygt 9 procent jämfört med börsen som har gått ner drygt 30 procent. 

Det som skiljer Tessin från en bank är att de inte lånar ut pengar från sin egen balansräkning utan förmedlar kapital från privata eller institutionella investerare via sin plattform. Är man aktieägare i Tessin får man alltså exponering mot både fastighets- och fintechsegmentet i ett bolag med begränsad egen finansiell risk.

Sedan Tessin startade 2014 så har de förmedlat cirka 4,5 miljarder kronor från investerare till olika fastighetsprojekt landet över. Pengar som inte bara har varit säkra placeringar för investerarna utan som också har möjliggjort bygget av cirka 8 000 bostäder och fjällstugor, kommersiella fastigheter och industrilokaler.

Investeringar i fastigheter ger positiva samhällseffekter

På grund av att bankerna under så lång tid inte har utsatts för konkurrens så har de inte heller tvingats utveckla varken lösningar eller processer. Att de dominerade bankerna nu blir utmanade av Tessin bidrar till att små och medelstora byggbolag i flera fall nu kan finansiera sin verksamhet.

– Detta leder i sin tur inte bara till en positiv konjunktur utan också till att bygga bort bostadsbristen. Att investerare får tillgång till att placera sina pengar i fastighetsmarknaden på ett sätt som inte har funnits förut har även en demokratiserande effekt, säger Heidi Wik.

Även om marknadsläget i stort är osäkert på flera fronter i dag är Heidi Wik övertygad om att det kommer att finnas ett stort finansieringsbehov på fastighetsmarknaden även i framtiden.

– Inom byggsegmentet finns det ett underliggande behov som drivs av att det behöver byggas fler bostäder för att möta det rådande behovet, ett behov som i som i sin tur drivs av befolkningsökningen.

I framtiden både tror och hoppas Heidi Wik att Tessin ska vara det självklara alternativet att vända sig till då det gäller fastighetsfinansiering i alla former. 

– Genom att fokusera på det vi är bra på har vi byggt en stark meritlista. I och med att man kan välja på vilket sätt och hur stort man vill investera så representerar våra kunder allt från stora institutionella investerare till vanliga privatpersoner. Detta kommer i framtiden att möjliggöra en ännu större breddning av affären, säger Heidi Wik.

Läs mer om Tessin och att investera i fastigheter här. 

 Nyhet – Premiumsegmentet. 

Ta rygg på de institutionella investerarna – placera pengar i fastigheter

För dig som investerare har tillgången till fastighetsmarknaden tidigare varit begränsad till eget fastighetsägande eller till indirekt ägande via aktier och fonder. Nu finns det flera möjligheter att investera i fastigheter. Företaget Tessins roll är att, via en smidig digital plattform, koppla ihop investerare med fastighetsutvecklare och fastighetsägare som är i behov av finansiering. 

– Eftersom vi tillgängliggör investeringar i fastighetsmarknaden även för mindre belopp, från 50 000 kronor och uppåt, vänder sig alla typer av investerare till oss. De vanligaste investerarna är privatpersoner, men även företag, som söker avkastning och alternativ till investeringar på framför allt börsen, berättar Heidi Wik, VD och koncernchef Tessin Nordic Holding AB. 

Det har hittills främst varit svenska investerare som har vänt sig till Tessinkoncernen för att göra placeringar på fastighetsmarknaden. Men under den senaste tiden har företaget sett ett generellt stort intresse även från övriga Europa att investera i den svenska fastighetsmarknaden.

– I maj tecknade vi ett avtal med en Londonbaserad kapitalförvaltare som ska investera minst en miljard svenska kronor i lån som vi förmedlar på vår plattform. Det här är en ”game changer” för oss och har gjort att vi kan förmedla fler och större lån till bostadsutvecklare, säger berättar Heidi Wik. Hon fortsätter:

– Det är roligt att vi kan ta en så viktig roll som att tillgängliggöra den svenska fastighetsmarknaden för utländska institutionella investerare. Jag tror att detta är en trend som flera privata investerare som har koll på de institutionella investerarna kommer att följa efter.

För den som inte vill gå in och investera i ett specifikt projekt, eller som vill göra en mindre placering, finns det nu också möjlighet till detta genom Tessins partnerfond, Fastighetsräntefonden, som förvaltas via AlfaKraft. 

– Fastighetsräntefonden, som finns tillgänglig via bland annat Avanza och Nordnet, är en av Sveriges bästa räntefonder med en avkastning om cirka 6 procent. Genom den får du som investerare en riskspridning och möjlighet att investera lägre belopp än om du går in direkt i specifika projekt via Tessins plattform, berättar Heidi Wik.

Läs mer om Tessin och om att investera i fastigheter här. 

Detta är en annons från Tessin och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Så kan du investera enkelt och säkert i fastigheter

För tio år sedan finansierades i princip alla fastighetsprojekt av traditionella banker. Men i takt med att regelverken skärptes blev bankerna mer restriktiva vilket skapade utrymme för konkurrens.

Investeringsplattformen Tessin grundades 2014 som en utmanare till bankerna med målet att tillgängliggöra fastighetsmarknaden för privata investerare. Sedan dess har de förmedlat cirka 4,5 miljarder kronor från investerare till olika fastighetsprojekt landet över. Pengar som inte bara har varit säkra placeringar för investerarna utan också möjliggjort bygget av cirka 8 000 bostäder och fjällstugor, kommersiella fastigheter och industrilokaler.

–  För dig som investerare har tillgången till fastighetsmarknaden tidigare varit begränsad till eget fastighetsägande eller till indirekt ägande via aktier och fonder. Genom Tessin tillgängliggörs investeringar i fastighetsmarknaden för mindre belopp, från 50 000 kronor och uppåt, berättar Heidi Wik, VD och koncernchef Tessin Nordic Holding AB. 

Bolagets vanligaste investerare är privatpersoner och företag som söker avkastning och alternativ till investeringar på framför allt börsen. Tessins roll är att, via en smidig digital plattform, koppla ihop privata eller institutionella investerare med fastighetsutvecklare och fastighetsägare som är i behov av finansiering.

–  Våra investerares lån till fastighetsmarknaden har historiskt gett en avkastning på cirka 9 procent och är därmed ett attraktivt komplement till aktiemarknaden, säger Heidi Wik och fortsätter;

–  I det marknadsläget som vi har idag är vår avkastning fortfarande stabil jämfört med utvecklingen på börsen. Under 2022 har vår avkastning legat på cirka 9 procent jämfört med börsen som har gått ner drygt 30 procent. De fastighetslån som vi erbjuder är dessutom alltid säkerställda med pant och ofta även med personlig borgen vilket inte en aktie på börsen är.

Nu är en bra tid för fastighetsinvesteringar

Som de flesta vet så är marknaden, sett ur ett makroperspektiv, väldigt turbulent och osäker just nu. Detta sett från både investerings- och fastighetssidan. Men på Tessin ser man fortfarande en stor efterfrågan på fastighetsfinansiering

–  När bankerna blir ännu mer restriktiva och när deras beslut tar lång tid så väljer fler fastighetsutvecklare Tessin som alternativ till finansering. Vi märker att erfarna fastighetsutvecklare ser möjligheter i denna marknad och vi får indikationer på att materialpriserna som kraftigt steg under pandemin nu börjar sjunka. Det är alltså en bra tid för långsiktiga investeringar i fastigheter, säger Heidi Wik.

Läs mer om Tessin och att investera i fastigheter här. 

Detta är en annons från Tessin och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Investera: Tessins digitala fastighetsbolag köper sin första fastighet

Tessin är Nordens ledande digitala investeringsplattform för utlåning av kapital till fastighetsutvecklingsprojekt. Deras digitala plattform har sedan starten 2014 gett småsparare möjligheten att investera i säkerställda lån till utveckling av både bostads- och kommersiella fastigheter. Nu är de redo att ta steget vidare i bolagets utveckling genom att lansera en unik investeringsform. 

Skapa ett konto och läs mer om aktuella investeringsmöjligheter här!

Tessin Properties är ett helt nytt bolag i Tessin-koncernen som uteslutande kommer att ägna sig åt att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter, säger Heidi Wik, vd på Tessin. 

Tessin Properties har redan påbörjat arbetet med att bygga upp ett digitalt fastighetsbolag tillsammans med Tessins investerarnätverk. Heidi Wik förklarar att tre faktorer möjliggör Tessin Properties investeringserbjudanden och verksamhet. Det handlar om Tessins starka varumärke inom fastighetsbranschen, bolagets nätverk med över 50 000 investerare – och deras digitala plattform. 

Tessin Properties kommer på sikt att skapa stabila kassaflöden och förutsägbara intäkter, något som skapar ett värde för våra aktieägare. Vi kommer även erbjuda olika instrument med olika risknivåer till medlemmarna på plattformen, säger hon. 

I början av december lanserade Tessin Properties sin första investeringsprodukt. Kassaflödeslånet ger investerare en möjlighet att komma nära kassaflödet i en enskild fastighet, eller en portfölj. 

Kassaflödeslånet passar dig som vill få fördelarna med att äga en fastighet med stabila hyresintäkter, men som vill slippa rodda med förvaltning och finansiering. Det är Tessin Properties som identifierar fastigheter, utvärderar dem och genomför sen förvärvet, säger Heidi Wik. 

Tessin Properties äger och förvaltar sedan fastigheterna och betalar kontinuerligt ut avkastning från kassaflödet till investerarna. I december får Tessin Properties tillträde till bolagets första fastighet. Den ligger vid Härnösands tågstation i ett område med flera handels- och servicefastigheter.

Förvärvet av fastigheten i Härnösand utgör det första steget i Tessin Properties tillväxtresa. Jag ser fram emot att skapa värden och avkastning för våra medlemmar och är glad över att intresset varit så stort för den första fastigheten, säger Heidi Wik. 

Skapa ett konto på Tessins plattform för att läsa mer om den aktuella fastigheten i Härnösand och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter!

Av: Tessin

Detta är en annons från Tessin och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fintech-bolagets vd om bakvägen till börsen: ”En rivstart”

Tessin grundades 2014 av entreprenörerna Erik Nordin, Niels Bosma och Jonas Björkman med affärsidén att tillhandahålla en digital plattform där både privatpersoner och företag kan investera i lån till fastighetsbolag. Målet har alltid varit att börsnotera Tessin för att kunna dra nytta av den publika kapitalmarknaden som ett sätt att accelerera tillväxten.

Skapa ett kostnadsfritt konto för att läsa mer om investeringsmöjligheterna på Tessins plattform!

Våren 2021 var tiden inne och bland annat fastighetsmiljardären Ilija Batljan och techbolaget Sinchs grundare Björn Zethraeus, Kristian Männik, Robert Gerstmann och Henrik Sandel klev in som nya storägare i Tessin. I samma veva lämnade Jonas Björkman över stafettpinnen och VD-rollen till Heidi Wik, tidigare chef för bankverksamheten på Forex Bank.

tessin-vd-250

Tessins vd Heidi Wik ringer i börsklockan.

”Det var minst sagt en rivstart och vi känner oss stolta och hedrade över att addera två så starka namn på Tessins ägarlista. Efter 15 år inom bank- och finanssektorn ser jag fram emot att bli en del av framtidens finansieringslösningar och leda nästa fas av Tessins strategiska utveckling.” kommenterar Heidi Wik, vd för Tessin Nordic Holding AB. 

Kraftigt övertecknad nyemission

Inför noteringen genomfördes en riktad nyemission som blev kraftigt övertecknad. Emissionen var begränsad till maximalt 38,5 miljoner kronor, men stängde med intresseanmälningar på närmare 100 miljoner kronor. 

Både Sinch-grundarna och Ilija Batljan, som är vd och grundare av börsnoterade Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) deltog i den riktade emissionen och äger idag cirka sex respektive fem procent av Tessin. Även den befintliga ägaren NFT Ventures ökade sitt ägande i Tessin och är idag största ägare med 28 procent av aktierna.

Kraftig tillväxt
Sedan 2014 har bolaget växt kontinuerligt och under 2020 ökade intäkterna med 26 procent. Totalt har fastighetsprojekt för mer än tre miljarder kronor finansierats, vilket gör Tessin till Nordens ledande plattform för alternativ fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. 

På den svenska marknaden finns en handfull andra aktörer i samma bransch som Tessin. Det som skiljer Tessin är den egenbyggda sourcingmotorn som automatiskt genererar nya kunder i form av fastighetslåntagare samt den egenutvecklade tekniska plattformen som gör det möjligt att skala upp kapitalvolymerna utan att öka kostnadsmassan. 

Läs mer om Tessin och skapa ett kostnadsfritt konto! 

I slutet av maj noterades Tessin på Nasdaq First North Growth Market. Det blev dock ingen klassisk börsnotering, utan Tessin börsnoterades via ett så kallat omvänt förvärv, vilket kort innebar att Tessin övertog Effnetplattformens plats på börsen i en affär som gav Effnetplattformens ägare cirka 10 procent av Tessin.

Hur kändes det att följa aktien under den första dagen?

”Det var en speciell känsla att följa aktiekursen och det var en riktig rivstart och vi känner att det börjar finnas en stor nyfikenhet för Tessins aktie efter det att Effnetsplattformens verksamhet delats ut till ägarna.” berättar Heidi Wik. 

Vad är största skillnaden mellan en traditionell notering och en notering genom omvänt förvärv?

”Vid ett omvänt förvärv behöver du inte bygga upp ett tryck på aktien på samma sätt och vi fick med oss många motiverade aktieägare som tidigare varit med i framgångsrika transaktioner som till exempel SBB, Stendörren och Sagax. Vår aktie var redan noterad via Effnetplattformen och det som var avgörande för oss var att säkra nyemissionen som skedde innan noteringsdagen. Det stora intresset för emissionen ser vi som mycket glädjande och ett bevis på ett stort framtida intresse för Tessin som noterat bolag.” säger Heidi Wik. 

Hur känns det nu efter börsnoteringen?

”Vi förvaltar fler personers förtroende nu när vi är börsnoterade, men det ändrar inte vårt huvudfokus som fortsatt ligger på att skala kärnaffären med större kapitalvolymer.”

Fortsätter att expandera

Framtiden ser ljus ut enligt Heidi Wik och målsättningen är att fortsätta växa i minst samma takt som tidigare. Boverket rapporterar fortsatt bostadsbrist samtidigt som bankerna i högre grad backar från nybyggnadsprojekt, vilket lämnar en växande lucka på marknaden för Tessin att fylla.

”Bostadsbyggande är kapitalkrävande och regleringarna i banksektorn leder till begränsade finansieringsmöjligheter som bromsar byggtakten. Marknaden för byggnadskreditiv i Sverige motsvarar cirka 100 miljarder om året och under kommande perioden fokuserar vi på att utveckla finansieringserbjudandet för att möta en kraftigt ökad efterfrågan på kapital. Vi ser vår roll som central och Tessins plattform är en avgörande faktor för att fler fastighetsprojekt genomförs.”

Tessins investerarnätverk består av fler än 56 000 registrerade medlemmar, både privatpersoner och företag, som hittills finansierat knappt 300 fastighetsprojekt. 

”Lånens historiska avkastning är cirka 8,4 procent och lånen erbjuder ett komplement i en balanserad investeringsstrategi för både små och stora investerare. Vi ser även ett ökat intresse från institutionella investerare som vill samarbeta för att placera större kapitalvolymer.” avslutar Heidi Wik. 

Är du intresserad av att investera på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.se och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter.

Av: Tessin

Detta är en annons från Tessin och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Tessin: Därför investerar fler i privata fastighetslån

– Tessin gör det möjligt för privatpersoner att investera i projekt som i slutändan gynnar samhället. Många lukrativa fastighetsprojekt ges aldrig en chans idag då saknar finansiering. Bostadsunderskottet i storstadsregionerna är ett faktum och kapitalet från Tessins medlemmar är avgörande för att fler fastighetsprojekt genomförs, säger Heidi Wik, vd på Tessin.

Att investera i fastighetsrelaterade lån är för de flesta ett relativt nytt sätt att investera – med det sagt, inte desto mindre intressant. Fastighetsprojekten som kommer ut som investeringsmöjligheter på Tessin blir snabbt upplånade. Det gäller bokstavligen att hänga på låset om man vill få en chans att investera. Kanske inte så konstigt när den historiska genomsnittliga avkastningen ligger på 8,4 procent.

– Vi har haft extremt högt tryck på projekten i samband med att fler fått upp ögonen för våra investeringsmöjligheter. Därför har vi lanserat ett nytt koncept som består av låneportföljer med flera lån till olika projekt, säger Heidi Wik.

Se aktuella projekt och låneportföljer här!

I en tid där bankernas kraftiga åtstramningar gentemot fastighetsbranschen påverkar möjligheterna att söka finansiering erbjuder Tessin privata investerare en unik möjlighet att ta över bankernas roll. Typfallet för projekten hos Tessin är lån till byggnationen av lukrativa bostäder eller kommersiella lokaler om cirka 10–20-miljoner kronor. Därmed har Tessin intagit en position som både komplement och utmanare till traditionella långivare. 

Det vi gör är att vi bygger ett syndikat av upp till 200 långivare och sätter sedan ut lån till fastighetsutvecklarna. 90–95 procent av de lån vi gör är i byggnationsfasen i form av byggkreditivlösningar. I just denna fas kommer vi ofta in och ersätter banken, säger Heidi Wik

Mer information om investeringsprocessen finns på Tessin.se. Skapa ett konto idag för att bli uppdaterad med investeringsmöjligheter och branschnyheter! 

Av: Tessin

Detta är en annons från Tessin och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Så investerar Sveriges bästa räntefond

Räntebärande tillgångsslag är ett vanligt inslag i väldiversifierade investeringsportföljer, men för många är direktutlåning fortfarande ett relativt nytt sätt att investera på. På senare tid har allt fler svenskar fått upp ögonen för den här typen av investeringar. Inte minst eftersom Tessin, Nordens största investeringsplattform för fastigheter, gör det enkelt för allmänheten att investera i fastighetsprojekt. Tessin lanserade sin plattform 2014 och har sedan dess rest 2,8 miljarder kronor i kapital fördelat på över 260 fastighetslån.

Jonas Björkman, vd och grundare av Tessin, berättade i en intervju om investeringarna som finansierat allt från bostäder och samhällsfastigheter till vindtunnlar och lekland. 

– Vår finansieringsform passar inte bara små- och medelstora fastighetsutvecklare, utan har även visat sig vara ett bra alternativ för större etablerade bolag att kunna accelerera byggtakten.

Se aktuella fastighetsprojekt här!

Enklare direktutlåning

Under 2020 var det få som missade att fondjättarna tvingades frysa uttag på grund av svårigheten att prissätta företagsobligationer. När detta skedde stod fastighetslånen som förmedlas av Tessin stabila och Fastighetsräntefonden presterade på topp. 

tessin-2

Genom att skapa ett konto och ansluta dig till Tessins investerarnätverk kan du själv handplocka intressanta investeringsmöjligheter utan krångliga avgifter och mellanhänder. Som medlem bygger du en egen portfölj med säkerställda fastighetslån utifrån dina preferenser vad gäller fastighetskategori, risknivå och löptid. Årsavkastningen varierar mellan 7–13 procent årligen beroende på lånets karaktär.

Ta del av aktuella investeringsmöjligheter genom att skapa ett konto på Tessins plattform idag.   

En annan metod för att uppnå exponering mot fastighetslånen på Tessins plattform är att investera i Fastighetsräntefonden via ISK. Fastighetsräntefonden är en aktivt förvaltad fond som löpande investerar i ett stort antal lån som förmedlas hos Tessin. I fonden uppnår du riskspridning för ett mindre belopp och en förväntad avkastning om 6-8 procent årligen. Läs mer om Fastighetsräntefonden här.

Fakta: Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 55 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 2,8 miljarder i kapital fördelat på över 260 projekt.

Läs mer på Tessins hemsida

Av: Tessin

Detta är en annons från Tessin och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.