Kategoriarkiv: Tillväxtmarknader

Blackrock: Tillväxtmarknaderna har övertag

”Det kan tyckas ovanligt att föredra tillväxtmarknader efter centralbankernas kraftiga räntehöjningar. Men vi har sett en tydlig motståndskraft i tillväxtmarknadernas ekonomier samtidigt som stigande räntor gjort att de utvecklade ekonomierna bromsat in”, skriver Blackrocks analytiker.

En faktor som talar för tillväxtmarknaderna är att många ligger före i räntecykeln.

”Centralbankerna inledde höjningscykeln så mycket som ett år före centralbankerna på utvecklade marknader. De sistnämnda har fortfarande mer att göra för att stävja inflationen. Samtidigt har till exempel Brasiliens centralbank hållit räntan oförändrad sedan september. På sistone har också centralbanker i Indien, Sydkorea och andra tillväxtmarknader pausat räntehöjningarna”, skriver Blackrock.

Centralbankerna väntas också inleda räntesänkningar betydligt tidigare än kollegorna på utvecklade marknader.

”Räntesänkningarna kommer hjälpa till att lyfta tillväxten tidigare än i utvecklade ekonomier. Till exempel ser IMF att den ekonomiska tillväxten i år kommer att vara tre gånger så hög på  tillväxtmarknaderna jämfört med de avancerade ekonomierna”, skriver Blackrock.

Finansjätten rekommenderar övervikt både när det gäller aktier och obligationer på tillväxtmarknaderna.

”Vi tycker inte att värderingen av tillväxtmarknadsaktier reflekterar det faktum att den ekonomiska tillväxten väntas slå den hos mer utvecklade marknader”, skriver Blackrock.

Kinas återöppning har redan gett stöd och med tanke på att kinesiska aktier utgör en stor del av tillväxtmarknadsindex så är utvecklingen där avgörande.

”Återöppningen gjorde att den kinesiska tillväxten under det första kvartalet slog förväntningarna när siffrorna släpptes förra veckan. Vi tror nu att tillväxten landar på 6 procent för helåret. Dessutom väntas politiken vara stödjande för ekonomin eftersom inflationen är väldigt låg. Lägg därtill en ökad efterfrågan från kinesiska konsumenter och ett ökat resande så kommer det att gynna bolag även i andra delar av Asien”, skriver Blackrock.

Samtidigt varnar finansjätten för att den geopolitiska risken kring kinesiska tillgångar har ökat.

”Vi ser också att investerare kräver mer kompensation kring risken för regulatoriska och statliga ingripanden”, skriver Blackrock.

Men det är inte bara Kinas återöppnande som gör att tillväxtmarknader är intressanta just nu.

”Ökad efterfrågan på råvaror är en annan positiv faktor som bland annat gynnar ekonomier i Latinamerika”, konstaterar Blackrock.

Men Blackrock poängterar att det är på kort sikt som tillväxtmarknader ser mer attraktiva ut än utvecklade marknader.

”Vår relativa syn blir det omvända vid en tidshorisont på över fem år. Vi ser då till exempel geopolitiska risker som tynger den riskjusterade avkastningen. Så vi föredrar utvecklade marknader på lång sikt”, skriver Blackrock som också tror att utvecklade ekonomier på längre sikt kommer att gynnas mer av den gröna omställningen jämfört med tillväxtmarknaderna.