Boliden lyfter efter riktkurshöjning

Analyshuset Kepler Cheuvreux har på morgonen höjt riktkursen för Boliden till 305 kronor (265) med upprepad behållrekommendation och spår ”relativt” stark vinst i det fjärde kvartalet för gruv- och smältverksbolaget.

Kepler Cheuvreux noterar att en svagare amerikansk dollar visserligen kommer att påverka Bolidens resultat negativt, men att detta kommer att kompenseras väl av ständigt stigande metallpriser.

”På grund av gynnsamma prisförhållanden och gynnsam verksamhet förväntar vi oss en relativt stark vinst i det fjärde kvartalet”, skriver analyshuset, som spår ett rörelseresultat för kvartalet om 2.451 miljoner kronor.

Enligt Infronts senaste sammanställning av analytikerestimat, utfärdad 6 november, väntas ett rörelseresultat om i snitt 2.374 miljoner kronor.

Gällande utdelningen bedömer analyshuset att Boliden ”endast” föreslår en ordinarie utdelning om 8 kronor per aktie, givet ledningens nettoskulddefinitioner, heter det.

Beträffande metallmarknaderna lyfter Kepler Cheuvreux fram att stöd den senaste tiden har setts i spåren av stark efterfrågan från Kina, svaghet i dollarn samt återöppningar av samhällen.

I den inledande handeln på måndagen tog optimisterna överhand där överlag breda uppgångar sågs på börserna i världen. Inom Stockholmsbörsens råvaru- och materialindexet SX1000PI steg bland andra SSAB och Lundin Mining om 4,6-5,2 procent. Oljepriserna stärktes över 1 procent och drog med sig oljebolagen som steg mellan 1,7 till som mest 9 procent.

Finans-, ekonomi och Industrinyheter!