Alla inlägg av Balco

Balco vinner mark med klimatsmarta balkonger

Under pandemin valde Balco att affärsutveckla och satsa mer på hållbarhetsinvesteringar, helt i linje med EU:s nya taxonomi som avgör vilka ekonomiska verksamheter som ska räknas som miljömässigt hållbara. Men hållbarhetstänket var redan en naturlig del av affärserbjudandet.

– Vi hjälper kunder som har problem med öppna balkonger i dåligt stick att ta ner dessa och sätta dit större, inglasade balkonger. Då förlänger vi livslängden på fasaden med över 50 år, ökar fastighetens värde och genererar en energibesparing på mellan 15 och 30 procent, eftersom inglasningen värmer upp luften innan den kommer in i lägenheterna, berättar vd:n Kenneth Lundahl.

Agerar totalentreprenör

Nu har Balco breddat sitt erbjudande och kan fungera som totalentreprenör för transformation till gröna fastigheter, med de inglasade balkongerna som ”triggering point”. I samband med att Balco skriver ett samarbetsavtal med en kund för ett balkongprojekt erbjuder företaget att upprätta en energideklaration eller granska en befintlig.

– Vi kan snabbt avgöra om fastigheten kan uppvisa en energibesparing på 30 procent, och då kan vi erbjuda finansiering med ett grönt lån genom vårt samarbete med Danske Bank, förklarar Kenneth Lundahl.

Samkör projekt

Här görs samtidigt en koll om det krävs annat exteriört arbete på fastigheten de närmaste åren. Då kan Balco samköra dessa satsningar i ett projekt, vilket innebär stora kostnadsbesparingar. Detta koncept är välbeprövat i Tyskland och Holland.

– Det här är det häftigaste vi har gjort. Eftersom vi inte jobbar med offerering eller mellanhänder utan nära kunderna kan vi ta det här greppet. Det är få konkurrenter som kan göra det, säger Kenneth Lundahl.

Nytt finansieringsupplägg

Redan innan pandemin hade han uppmärksammat att amorteringstiderna för balkonglösningar inte var förankrade i livslängden. Det nya samarbetet med Danske Bank ger möjlighet till 70 års finansiering i Sverige, 50 år i Danmark och Norge samt 30 år i Finland.

Vid sidan av finansieringslösningen är förvärv en viktig nyckel för att kunna axla rollen som totalentreprenör. Under 2021 har företaget förvärvat ett balkong- och fasadbolag som sätter Balco i en fördelaktig position när efterfrågan ökar.

– Vi ser att vårt erbjudande som totalentreprenör kommer att ha stor påverkan på vår orderingång under många år framöver. Under Q2 2021 ökade vi orderingången med 80 procent och i Q3 med 110 procent, och vi räknar med en ökning på över 50 procent även kommande kvartal, säger Kenneth Lundahl.

Nyfiken på Balcos gröna erbjudande? Läs mer här.

Om Balco Group

Balco Group är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar. Bolagets produkter bidrar till ökad trygghet, livskvalitet och värdeökning till boende i flerbostadshus. Läs mer om Balco här.

Av: Balco Group

Detta är en annons från Balco Group och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.