Alla inlägg av Biosergen

Biosergen genomför nyemission – tar in 60 miljoner

Cancerpatienter och människor som har genomgått organtransplantationer är två grupper som löper stor risk för att drabbas av invasiva svampinfektioner, alltså infektioner i blod och inre organ. Dödligheten är mycket hög – i vissa länder dör upp till 90 procent av patienterna som infekteras av de farligaste svampstammarna inom några få veckor.

Biotech-bolaget Biosergen, som har 20 års forskning vid Norwegian University of Science and Technology och Sintef Research (Trondheim) i ryggen, utvecklar en ny läkemedelsbehandling mot invasiva svampinfektioner.

– Vi har förhoppningar om att vår läkemedelskandidat BSG005 kommer att kunna användas på patienter som i dag är mycket svåra att behandla, säger Peder Andersen, vd på Biosergen.

Stor marknadspotential

De senaste tio åren har det bara utvecklats ett fåtal läkemedel mot invasiva svampinfektioner. De flesta av dessa är fungistatiska, vilket betyder att de enbart hindrar svamptillväxten. Biosergens kandidat hör till en annan grupp, fungicida läkemedel, som i stället dödar svampen.

– De få fungicida läkemedel som finns i dag ger allvarliga toxiska biverkningar på njurar och lever samt andra biverkningar. Under vår fas I-studie har vi inte haft några biverkningar på njurar och lever, så där har vi en klar fördel. Prekliniska data visar också att vår behandling är upp till fyra gånger mer effektiv än det vanligaste och mest effektiva behandlingsalternativet, säger Peder Andersen.

Nyfiken på Biosergens läkemedelsutveckling? Ta reda på mer.

En annan fördel är att fungicida läkemedel inte orsakar läkemedelsresistens som kan göra behandlingen verkningslös, till skillnad från de behandlingar som enbart hindrar svamptillväxten.

– Vi ser att det medicinska behovet är mycket stort. Den totala försäljningen av antimykotika, alltså den kategori av läkemedel som vår kandidat tillhör, uppgår till 16,7 miljarder dollar årligen. Försäljningspotentialen för BSG005 ligger långt över 500 miljoner dollar årligen, säger Peder Andersen.

Nyemissionen

I samband med att Biosergen noterades på First North i juni 2021 tillfördes bolaget 50 miljoner kronor. Detta möjliggjorde uppstart av fas I-studien i Australien, som hittills har genererat mycket lovande resultat. Bolaget genomför nu en ny kapitalanskaffning för att fortsätta utvecklingen av läkemedelskandidaten BSG005. Om den pågående nyemissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 60 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

– Vi har redan säkrat 70 procent av detta belopp från investerare som garanterade sitt deltagande på förhand, men fram till den 29 september 2022 kommer emissionen att vara öppen för alla. Vi hoppas att även nya investerare vill vara med, säger Peder Andersen.

Tillskottet kommer att möjliggöra slutförande av fas I-studien, samt uppstart av en fas II-studie där Biosergen planerar att testa sin behandling på patienter som i dag står utan reellt behandlingsalternativ.

Om emissionen

Teckningsperiod: 15–29 september 2022

Emissionsbelopp: 60,2 Mkr

Teckningskurs: 15 kr per unit/3 kr per aktie (teckningsoptionerna tillkommer utan kostnad)

Villkor: Företrädesrätt 5:7. För varje innehavd aktie erhålls en uniträtt. Sju uniträtter ger rätt att teckna en unit, som består av fem aktier och tre teckningsoptioner av serie TO2.

Läs mer om Biosergens nyemission här.

Detta är en annons från Biosergen och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.