Alla inlägg av BLI - Banque de Luxembourg Investments

Sunt förnuft och fokus på hållbarhet

BLI står för Banque de Luxembourg Investments som tillhör den ansedda privatbanken Banque de Luxembourg. Men BLI det står också för Business-Like Investing, bolagets investeringsfilosofi som investeringschefen Guy Wagner lade grunden till redan i mitten av 1980-talet och som känns mer aktuell än någonsin.

– Investeringsfilosofin innebär att jag och alla andra förvaltare på BLI ser oss mer som långsiktiga ägare i bolagen än som kortsiktiga placerare.  Vi måste kunna förstå affärsmodellen i de bolag vi bestämmer oss för att investera i fullt ut. Det innebär också att vi är aktiva ägare och vill kunna påverka verksamheten, säger Annick.

Vad utmärker BLI:s fondförvaltning?

– Vi investerar i långsiktigt värdeskapande bolag. Det innebär att BLI letar efter bolag som har specifika konkurrensfördelar inom sitt segment och som har potential att skapa en långsiktig värdeökning för ägarna. Detta kan till exempel vara genom starka varumärken, trogna kunder, teknisk kunskap eller specifika kostnadsfördelar. De företag vi investerar ska också uppvisa solida balansräkningar som gör dem mer uthålliga, förklarar Annick och tillägger:

– Vi tar hållbarhet på allvar och alla våra aktiefonder som marknadsförs i Sverige är idag minst klassificerade som SFDR artikel 8, dvs de ska främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. Våra fonder bevakar alla innehav i portföljerna ur ett hållbarhetsperspektiv med hjälp av en extern aktör. Och fonderna exkluderar till exempel bolag som är kopplade till kontroversiella vapen eller som bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. Vi använder också aktivt vår rösträtt i de bolag där vi har innehav, så kallad proxy voting, för att påverka verksamheten i rätt riktning. BLI som bolag har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Vi investerar bara i verksamheter vi förstår och som vi kan utvärdera på djupet. Vi vågar välja bort sektorer där vi inte känner att vi har tillräcklig insikt i bolagen för att analysera dem enligt vår rigorösa värderingsmodell eller där vi har svårt att hitta bolag med unika konkurrensfördelar. 

Vad särskiljer då BL Sustainable Horizon? 

BL Sustainable Horizon är en fond med ett brett tematiskt fokus på hela uppsättningen av FN:s hållbara utvecklingsmål. Fonden investerar i kvalitativa bolag i olika sektorer och geografiska områden för att uppnå god riskspridning och för att dra nytta av kopplingen mellan sociala och miljömässiga mål. 

Vi har många likheter med BLI:s övriga aktiefonder, betonar Annick.  Vi använder samma rigorösa värderingsmodeller och vi kombinerar vår exkluderingspolicy med en grundlig analys av innehaven i portföljerna ur ett hållbarhetsperspektiv genom en kombination av intern och extern research.

Det som särskiljer en artikel 9 fond enligt EU:s SFDR regelverk, en så kallad mörkgrön fond är att sådana fonder har hållbarhet som mål och investerar i bolag som bidrar positivt till en hållbar utveckling.

För BL Sustainable Horizon innebär det att vi avser att styra kapitalflöden till hållbara aktiviteter och lösningar för framtiden. Fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster ska bidra till att minska ekonomiska, sociala och miljömässiga obalanser, baserat på ett urval av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Ett arbete som känns väldigt spännande, och som vi tror bara kommer att öka i betydelse framöver, avslutar Annick.

Läs mer om BL Sustainable Horizon och BLI:s andra fonder på Morningstar.

BLI producerar regelbundet ekonomiska marknadsanalyser och rapporter. Läs gärna mer på BLI:s sajt

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. 
Denna reklam utgör inte finansiell rådgivning.

Av: BLI – Banque de Luxembourg Investments

Detta är en annons från BLI – Banque de Luxembourg Investments och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Sunt förnuft och fokus på hållbarhet

BLI står för Banque de Luxembourg Investments som tillhör den ansedda privatbanken Banque de Luxembourg. Men BLI det står också för Business-Like Investing, bolagets investeringsfilosofi som Guy Wagner lade grunden till redan i mitten av 1980-talet och som känns mer aktuell än någonsin.

– Investeringsfilosofin innebär att alla våra förvaltare ser sig mer som långsiktiga ägare i bolagen än som kortsiktiga placerare.  De bolag vi bestämmer oss för att investera i ska vi kunna äga till 100 procent. Det innebär också att vi är aktiva ägare och vill kunna påverka verksamheten, säger Guy Wagner, som är CIO på BLI.

Vad utmärker BLI:s förvaltning i praktiken?

– Vi investerar i långsiktigt värdeskapande bolag. Det innebär att vi letar efter bolag som har specifika konkurrensfördelar inom sitt segment och som har potential att skapa en långsiktig värdeökning för ägarna. Detta kan till exempel vara genom starka varumärken, trogna kunder, teknisk kunskap eller specifika kostnadsfördelar. De företag vi investerar ska också uppvisa solida balansräkningar som gör dem mer uthålliga. Det är viktigt, inte minst i orostider, säger Guy Wagner och tillägger:

– Vi tar hållbarhet på allvar och alla våra aktiefonder som marknadsförs i Sverige är idag klassificerade som SFDR artikel 8, dvs de ska främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. Våra fonder bevakar alla innehav i portföljerna ur ett hållbarhetsperspektiv med hjälp av en extern aktör. Och fonderna exkluderar till exempel bolag som är kopplade till kontroversiella vapen. Vi använder också aktivt vår rösträtt i de bolag där vi har innehav, så kallad proxy voting, för att påverka verksamheten i rätt riktning. BLI som bolag har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Guy Wagner berättar också att BLI:s förvaltare bara investerar i bolag som de förstår och som de kan utvärdera på djupet:
– Vi vågar välja bort bolag, ja, till och med hela branscher där vi inte känner att vi har tillräcklig insikt i bolagen för att analysera dem enligt vår rigorösa värderingsmodell eller där vi har svårt att hitta bolag med unika konkurrensfördelar. Att våga välja bort ser vi som en styrka!

Läs mer om BLI:s fonder på Morningstar  

Hur agerar BLI under marknadsturbulens?

Vi analyserar förstås den ekonomiska utvecklingen noga, både lokalt och globalt, men, säger Guy Wagner, vår förvaltning bygger på sunt förnuft och ett fokus på hållbarhet oavsett marknadscykel.  I oroliga marknader är det extra viktigt för oss att följa vår tydliga investeringsprocess som hjälper oss att identifiera hållbara kvalitetsföretag – och vår disciplinerade värderingsmodell som hjälper oss att beräkna deras värde sett över tid. Det kommer alltid att vara grunden för hur vi förvaltar våra kunders investeringar.

BLI producerar regelbundet marknadsanalyser och rapporter

Läs mer på BLI:s sajt

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.  Denna reklam utgör inte finansiell rådgivning.

BLI:s PPM fonder

BLI är en av de större utländska förvaltarna på Pensionsmyndighetens fondtorg med hela 17 fonder och närmare två miljarder kronor under förvaltning. Läs mer här

Detta är en annons från BLI – Banque de Luxembourg Investments och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Långsiktiga Investeringar i europeiska aktier

Ivan Bouillot är ansvarig för förvaltningen av europeiska aktier på BLI – Banque de Luxembourg Investments.

Tillsammans med sitt team förvaltar Ivan fonderna BL-Equities Europe och BL-European Family Businesses med lite olika inriktning. Gemensam för dem båda är att de utvecklats väl under året med en avkastning per 31 oktober på 18,8% respektive 26,7% och detta trots betydande marknadssvängningar.  Även BLI:s tredje Europafond, BL-European Small & Mid Caps som förvaltas av Tom Michels har gått bra och visade en avkastning under året på 24,7% per samma datum. Enligt Ivan ligger mycket av förklaringen i bolagets gemensamma investeringsfilosofi.

Vad står BLI för?

 – BLI står för Banque de Luxembourg Investments som tillhör den ansedda privatbanken Banque de Luxembourg. Men BLI står också för Business-Like Investing, vår gemensamma investeringsfilosofi som innebär att vi förvaltare ser oss mer som långsiktig ägare i bolagen än kortsiktiga placerare. De bolag vi bestämmer oss för att investera i ska vi kunna äga till 100 procent.  Det innebär också att vi är aktiva ägare och vill kunna påverka verksamheten, säger Ivan Bouillot.

Vad innebär BLI:s förvaltning i praktiken?

– Vi investerar i långsiktigt värdeskapande bolag. Det innebär att vi letar efter bolag som har specifika konkurrensfördelar inom sitt segment och som har potential att skapa en långsiktig värdeökning för ägarna. Detta kan till exempel vara genom starka varumärken, trogna kunder, teknisk kunskap eller specifika kostnadsfördelar. De företag vi investerar ska också uppvisa solida balansräkningar som gör dem mer uthålliga. Det är viktigt, inte minst i orostider, säger Ivan Bouillot och tillägger: – Vi investerar i bolag vi förstår och som vi kan utvärdera på djupet. Vi vågar välja bort bolag, ja, till och med hela branscher där vi inte känner att vi har tillräcklig insikt i bolagen för att analysera dem enligt vår regirösa värderingsmodell eller där vi har svårt att hitta bolag med unika konkurrensfördelar.

– Vi investerar i hållbara bolag. Hållbarhet är viktigt för BLI och vi bevakar alla innehav i portföljerna med hjälp av en extern aktör. Det gäller förstås också Europafonderna. Liksom att alla fonder exkluderar bolag som är kopplade till kontroversiella vapen. Dessutom använder vi aktivt vår rösträtt i de bolag där vi har innehav, så kallad proxy voting, för att påverka verksamheten i rätt riktning. BLI som helhet har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Vad utmärker de två Europafonder som du och ditt team förvaltar?

– Fonderna har förstås mycket gemensamt eftersom båda bygger på samma investeringsfilosofi. Men BL-Equities Europe är en koncentrerad all-cap portfölj med 30–40 innehav som jag förvaltar sedan 2004. Fonden har under året klassats som artikel 8 enligt EU:s SFDR regelverk.

BL-European Family Businesses är en nyare, mer nischad fond som endast investerar i börsnoterade europeiska bolag där grundarna och/eller deras familjer fortfarande har betydande kontroll och inflytande över bolaget. Kombinationen av entreprenörsanda och långsiktigt tänkande för bolagets fortlevnad är väldigt spännande, avslutar Ivan Bouillot.

Läs mer om fonderna på Morningstar.se

Eller besök BLI:s egen sajt bli.lu.
Där finner du också aktuella marknadsanalyser och rapporter.

Av: BLI – Banque de Luxembourg Investments

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Denna reklam utgör inte finansiell rådgivning.

Fokusera på det som går att kontrollera

Guy Wagner lade grunden till BLI:s förvaltningsfilosofi redan på 1980-talet inom Banque de Luxembourg, en av landet ledande privatbanker. År 2005 blev han VD för förvaltningsorganisationen, BBLI- Banque de Luxembourg Investment, en roll som han fortfarande innehar, och filosofin känns mer aktuell än någonsin.

Vad står BLI för?

BLI står för Banque de Luxembourg Investments som tillhör den ansedda privatbanken Banque de Luxembourg. Men BLI det står också för Business Like Investing, bolagets förvaltningsfilosofi som Guy Wagner lade grunden till redan på 1980-talet och som känns mer aktuell än någonsin.

– Förvaltningsfilosofin innebär att våra förvaltare ser sig mer som långsiktiga ägare i bolagen än som kortsiktiga placerare.  Det är ett förhållningssätt som genomsyrar alla BLI:s fonder. De bolag vi bestämmer oss för att investera i ska vi kunna äga till 100 procent. Det innebär också att vi är aktiva ägare och vill kunna påverka verksamheten, säger Guy Wagner, som sedan år 2005 är vd och chef för förvaltningsorganisationen på BLI.

Vad utmärker BLI:s förvaltning i praktiken?

– Vi investerar i långsiktigt värdeskapande bolag. Det innebär att vi letar efter bolag som har specifika konkurrensfördelar inom sitt segment och som har potential att skapa en långsiktig värdeökning för ägarna. Detta kan till exempel vara genom starka varumärken, trogna kunder, teknisk kunskap eller specifika kostnadsfördelar. De företag vi investerar ska också ha solida balansräkningar som gör dem mer uthålliga. Det är viktigt, inte minst i orostider, säger Guy Wagner och tillägger:

– Vi investerar i hållbara bolag. Våra fonder bevakar alla innehav i portföljerna med hjälp av en extern aktör. Och fonderna exkluderar till exempel helt bolag som är kopplade till kontroversiella vapen. Vi använder också aktivt vår rösträtt i de bolag där vi har innehav, så kallad proxy voting, för att påverka verksamheten i rätt riktning. BLI som bolag har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Guy Wagner berättar att BLI bara investerar i bolag som de förstår och som de kan utvärdera på djupet:

– Vi vågar välja bort bolag, ja, till och med hela branscher där vi inte känner att vi har tillräcklig insikt i bolagen för att analysera dem enligt vår rigorösa modell eller där vi har svårt att hitta bolag med unika konkurrensfördelar. Att våga välja bort ser vi som en styrka!

Läs mer om BLI:s fonder på Morningstar  

Hur agerar BLI under marknadsturbulens?

Vi fokuserar på det vi kan kontrollera.  I en turbulent marknad är det extra viktigt för oss att fortsätta följa vår investeringsprocess, eftersom det förhindrar att känslomässiga faktorer påverkar våra investeringsbeslut.  Vår investeringsprocess hjälper oss att identifiera kvalitetsföretag och vår disciplinerade värderingsmodell hjälper oss att beräkna deras värde sett över lång tid. Det är det absolut viktigaste för oss som långsiktiga, aktiva förvaltare.

BLI producerar regelbundet marknadsanalyser och rapporter
Läs mer på BLI:s hemsida

Faktaruta:

BLI:s PPM fonder

BLI en av de större utländska förvaltarna på Pensionsmyndighetens fondtorg med hela 17 fonder och närmare två miljarder kronor under förvaltning.

Läs mer här

Risktext:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan

både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Denna reklam utgör inte finansiell rådgivning.

Av: BLI – Banque de Luxembourg Investments

Detta är en annons från BLI – Banque de Luxembourg Investments och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Är amerikanska Mid Caps det bortglömda mellanbarnet?

Mellanstora bolag, Mid Caps, utgör cirka en fjärdedel av den amerikanska aktiemarknaden och enligt förvaltaren Henrik Blohm är segmentet strukturellt undervärderat. Många av dessa företag har nått ett stadie där de erbjuder etablerade produkter, är lönsamma men fortsatt har en betydande tillväxtpotential.  Mid Caps befinner sig i det mest attraktiva skedet av sin livscykel och kan generera mycket attraktiv riskjusterad avkastning.  Ofta sägs småbolag, Small Caps, leverera hög avkastning på aktiemarknaden och används som ett komplement till de stora jättarna men enligt Henrik Blohm har faktiskt Mid Caps överträffat Small Caps över längre tidsperioder, samtidigt som de uppvisat lägre volatilitet. .”Så det finns all anledning att uppmärksamma amerikanska Mid Caps mer,” säger Henrik.

Om fonden

BL-American Small & Mid Caps består av 40 till 60 små och medelstora amerikanska företag. Bolagen väljs ut genom fundamental företagsanalys och fokus ligger på kvalitetsbolag som kan leverera god avkastning över tid genom specifika konkurrensfördelar inom sitt segment, till exempel genom starka varumärken, trogna kunder, teknisk kunskap eller specifika kostnadsfördelar. De företag som fonden investerar i ska också ha solida balansräkningar som gör dem uthålliga och ett starkt hållbarhetsfokus. Allt enligt BLI:s gemensamma investeringsfilosofi, Business Like Investing. Fondens tillgångar uppgick till 692 miljoner USD per 17 juni 2021.

Läs mer om BL-American Small& Mid Caps på Morningstar
BL-American Small & Mid Caps B|LU1305478775 (morningstar.se)

Om BLI – Banque de Luxembourg Investments

Luxemburg-baserade BLI tillhör den ansedda privatbanken Banque de Luxembourg men har verkat i Sverige under många år och erbjuder ett brett utbud av aktiefonder för privata och institutionella investerare. BLI:s gemensamma förvaltningsfilosofi, Business-Like Investing, innebär att investera långsiktigt och att agera mer som långsiktiga ägare än kortsiktiga placerare. Den innebär också att vara aktiv ägare samt att vilja påverka verksamheten samt att ha ett starkt hållbarhetsfokus i investeringsprocessen. BLI:s fonder bevakar alla fondinnehav med hjälp av en extern leverantör. Och fonderna exkluderar till exempel helt bolag som är kopplade till kontroversiella vapen. BLI använder också aktivt sin rösträtt i de bolag där de har innehav, så kallad proxy voting, för att påverka verksamheten i rätt riktning. BLI som bolag har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Läs mer om BLI, deras fonder och deras regelbundna marknadsanalyser www.bli.lu

BLI:s PPM fonder

BLI finns på Pensionsmyndighetens fondtorg med hela 17 fonder och närmare två miljarder kronor under förvaltning. BL- American Small and Mid Cap finns med i utbudet.

Läs mer här

Risktext

Detta är en annons från BLI – Banque de Luxembourg Investments och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.  Denna reklam utgör inte finansiell rådgivning.