Alla inlägg av Didner & Gerge

Fem fördelar med ISK – och några saker att tänka på

Detta ska inte ses som investeringsråd eller personliga rekommendationer.

En okomplicerad sparform 

ISK brukar beskrivas som en enkel sparform: du kan köpa och sälja fonder utan att det utlöser någon vinstskatt. Sparformen schablonbeskattas i stället årligen och det mesta är dessutom förtryckt av Skatteverket i din deklaration. Även om statslåneräntan har höjts några gånger den senaste tiden är det fortfarande en sparform med låg skatt som generellt sett lönar sig för dig som har en längre sparhorisont. ISK har inga komplicerade regler som gör det krångligt att göra engångsinsättningar eller att månadsspara. Det är med andra ord okomplicerat att spara via ISK, och det passar alla åldrar.

Bli kund och öppna ett ISK

Ett förmånligt sparande med låg skatt

Skatten för sparande via ISK har sedan sparformen infördes 2012 varit låg. Innehavet på ett ISK schablonbeskattas och tillgångarna mäts kvartalsvis och läggs tillsammans med värdet av nya insättningar och överföringar som har gjorts under året till den pott som blir skattegrundande. Jämfört med andra typer av sparande, till exempel värdepappers- eller fondkonton, där vinstskatten ligger på 30 procent, så är skatten för ISK i de flesta fall ansenligt lägre. Den låga statslåneräntan som har varit under flera år har gjort att ISK-spararen endast har betalat 0,375 procent på värdet av sitt ISK-innehav. När nu statslåneräntan har höjts ett antal gånger kommer också skatten för ISK att öka, men det är ännu ett förmånligt sparande.

anders-1

Anders Byström.

– När nu statslåneräntan har höjts kommer också skatten för ISK att öka, det här är naturligtvis något varje sparare ska ta i beaktande. Dock finns det fortfarande mycket som talar för sparformen speciellt om man har en långsiktig sparhorisont, säger Anders Byström, ansvarig för distribution & relation på Didner & Gerge.

Enkel deklaration – trots komplicerad skatteuträkning

Tillgångar på ISK schablonbeskattas. Det är dock inte det enklaste att räkna ut vad skatten blir på ett ISK. Det är flera parametrar som ska tas i beaktande och beroende på hur stora insättningar och uttag som har gjorts under året kan det bli mycket att hålla i huvudet. Den komplicerade uträkningen är dock inget som du som ISK-sparare behöver hålla reda på själv. Uträkningen görs automatiskt av ditt fondbolag eller din bank och din skatt förtrycks sedan på din deklaration vilket gör det enkelt för dig att bara stämma av och godkänna. Du behöver alltså aldrig göra någonting i din deklaration för ISK utan det är redan fixat och klart. Oavsett om du har satt in mer pengar, tagit ut pengar, bytt fonder eller gjort andra transaktioner.

Läs mer här – Så beräknas skatten på ISK

Enkelt att byta och sälja fonder

En annan fördel som är kopplad till deklarationen är att du kan byta eller sälja fonder utan att det utlöser någon vinstskatt. Du kan således handla fritt, hur ofta som helst, utan att deklarera och betala skatt för varje transaktion. Det kostar alltså ingenting att vara aktiv i ditt sparande utan du kan göra hur många eller få transaktioner som helst under året och ditt innehav schablonbeskattas sedan i stället. Skillnaden mot att ha innehav på ett fondkonto där en försäljning med vinst behöver tas upp och skattas i deklarationen märks kanske allra tydligast här. 

Dina likvida medel omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin

Om du skulle ha en del av dina tillgångar som likvida medel på ditt ISK så omfattas dessa av investerarskyddet eller insättningsgarantin (beroende på om du har ditt ISK hos en bank eller via ett fondbolag). För likvida medel som sitter på ett ISK utgår aldrig någon ränta, så att ha tillgångar i denna form på ett ISK är inte fördelaktigt i sig. Tänk också på att hela innehavet eller alla tillgångar, såväl de som är investerade som likvida medel, ligger till grund för den schablonskatt som ska betalas. De tillgångar som ligger som likvida medel innebär alltså att du betalar skatt för pengar som du inte kan få någon avkastning på.

Dock, om du skulle ha pengar i denna form på ditt ISK kan du i alla fall känna dig trygg i att pengarna är skyddade av den statliga insättningsgarantin eller av investerarskyddet upp till det belopp som dessa konsumentskydd vid tillfället täcker. År 2022 är det 1 050 000 kronor för insättningsgarantin och 250 000 kronor för investerarskyddet.

Bli kund och öppna ett ISK

Att tänka på 

  • Nu när statslåneräntan har höjts är mer angeläget för dig som sparare att ha koll på att avkastningen på dina investeringar är högre än din schablonintäkt över tid. Så länge den är det är det fortsatt lönsamt att ha kvar innehavet på ett ISK. Om vi räknar med en statslåneränta på ca 2 procent behöver ditt innehav ha en avkastning på lite mer än 3 procent.
  • ISK passar sig bäst för tillgångar som har en högre årlig avkastning. Lågavkastande tillgångar som räntor och obligationer (vilket kan väljas via vissa banker och andra förvaringsinstitut) gör sig sämre på ett ISK med tanke på den årliga schablonskatten som ligger på sparformen. Sparande via fonder med förväntad hög avkastning är på så vis mer passande.
  • ISK beskattas oavsett om börsen går upp eller ner. Det är inte tillåtet att göra avdrag för förluster på det sätt som man kan göra på aktie- och fondkonton. Vid börsnedgång kan därför skatten blir högre på ett ISK än på ett aktie- eller fondkonto där du inte behöver skatta annat än på vinst vid en försäljning. Så, det finns en risk att värdena faller under dåliga börsår och trots detta behöver man alltså betala schablonskatt fast att man inte har fått någon värdestegring på sitt sparande. Det blir då en sämre sparform om man ser till det enstaka börsåret, men i det långa loppet är ISK ändå en bra typ av sparande.

Av: Didner & Gerge

Detta är en annons från Didner & Gerge och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Orostider: ”Det är nu det lönar sig att spara”

Detta ska inte ses som investeringsråd eller personliga rekommendationer.

Röda siffror lyser mot dig när du loggar in på ditt fondkonto samtidigt som svarta rubriker om börsfrossa, inflation, konjunkturnedgång och energikris syns överallt. Då kan det vara extra svårt att inte gripas av oro för sitt sparande.

– Det är inte ovanligt att många säljer av sina aktiefonder under börsnedgångar, vilket ofta leder till att de får en sämre avkastning än fonden de sparar i eller börsen som helhet, konstaterar Helena Hillström, VD för Didner & Gerge Fonder. 

Årets röda siffror och alarmerande rubriker har gjort att en del väljer att sälja av sina aktiefonder även om det alltså brukar löna sig som mest att spara i nedgångar. Under fjolåret var läget det direkt motsatta och rekordmånga ökade eller startade då ett sparande. Siffror från Fondbolagens förening visar att det totala nysparandet i fonder under 2021 var rekordhöga 195,3 miljarder kronor. Den största delen sattes in i aktiefonder. Hittills i år visar statistiken att svenska sparare i stället har tagit ut närmare 30 miljarder kronor ur aktiefonder i samband med börsnedgången som har präglat 2022. När Stockholmsbörsen steg i juli och en bit in i augusti i år, noterades istället nettoinsättningar i spararnas aktiefonder.

– Beteendet är begripligt men kontraproduktivt. För den som månadssparar långsiktigt kan börsens tillfälliga svängningar ge chans till att köpa fondandelar på ”rea”, för att sedan skörda frukten i form av god avkastning när det vänder uppåt, säger Helena Hillström.

Svårt att tajma svängningarna

Få lyckas tajma börsens svängningar. Historiskt har det istället lönat sig att fortsätta spara regelbundet över tid – både när börsen går upp och när den går ner. Börsen är minst sagt svår att förutse och det enda vi vet säkert, är att den kommer att svänga. 

– Det kan med andra ord vara bra att låta ditt månadssparande löpa på och försöka bortse från att det kortsiktigt kan betyda att dina nyinköpta fondandelar faller i värde. När det väl vänder har du köpt billiga fondandelar som då kan börja stiga i värde. En annan idé kan vara att höja och sänka summan som du vill spara efter vad din ekonomi tillåter. En månad vill du kanske öka på månadssparandet för att under nästa dra ner. Men tänk på att försöka upprätthålla månadssparandet varje månad för att inte komma ur den goda vanan att bygga upp din framtida ekonomiska trygghet.  

Ett regelbundet sparande i flera olika fonder ger ofta också en bättre riskspridning – både över olika sektorer och länder – men också över tid. Det är alltid viktigt att sprida sina risker och att ha en balanserad portfölj, inte minst i de svängiga börstider som vi nu befinner oss i. Med ett fondsparande får du automatiskt en riskspridning då en fond helt enkelt är en korg bestående av minst 16 olika aktier och sparar du också i olika fonder med olika inriktning, sprider du risken ytterligare. 

– Det är såklart jobbigt att se hur värdet på ditt fondinnehav har minskat i år, men för dig som har ett långsiktigt sparande finns det också ljusglimtar. När priset på fonder har sjunkit i takt med börsen i år, har du köpt fondandelar till en allt lägre kurs. Är det något som historien ändå pekar på så är det att nedgångar tar slut till sist – och när börsen väl vänder så kan du som har månadssparat under denna tuffare period, få en större avkastning än om du inte hade köpt andelar regelbundet i denna turbulenta tid, avslutar Helena Hillström.

Några hållpunkter för sparande i orostider:

  • Ränta på ränta-effekten är fantastisk, det är lätt att bli för kortsiktig i tider av oro men även mindre belopp kan växa sig stora över tid. Låt oss säga att du sparar 1 000 kronor per år i aktiefonder. Med en avkastning på 7 procent blir saldot 1070 kronor efter det första året. Eftersom avkastningen för varje år läggs till, så har du efter två år 1144,90 kronor. Denna effekt blir starkare för varje år du sparar. Startar du tidigt kan ränta på ränta-effekten utgöra en stor del av avkastningen på sikt.
  • Se till att ditt månadssparande dras från kontot så fort lönen kommer in. Om hela ditt vanliga belopp är för högt, dra ner men sluta inte spara helt. 
  • Se över din privatekonomi, finns det onödiga kostnader som går att dra ner på och på så sätt behålla sparandet? 
  • Försök inte tajma marknaden, det är få, om ens några som lyckas pricka botten i nedgångarna. En studie av den amerikanska aktiemarknaden mellan 2006-12-31 och 2021-12-31 visar att den som investerade i S&P 500 vid starten av tidsperioden fick en årlig avkastning på 10,66%. Den som istället försökte tajma marknaden genom att gå in och ur, och missade bara de tio bäst avkastande dagarna under den här perioden, fick bara 5,05% avkastning i snitt per år. För att göra det ännu lite tydligare, missade du 30 dagar så hade du en negativ årlig avkastning på -1,18%! Se mer här.

Av: Didner & Gerge

Detta är en annons från Didner & Gerge och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på didnergerge.se.

Amerikanska småbolag: Här är några av pärlorna

– USA är ett av världens mest innovationsdrivna länder med ett bra företagsklimat och hög entreprenörsanda. I kombination med att det är världens största aktiemarknad ger det oss många bra bolag att investera i, berättar Jessica Eskilsson Frank.

Dessutom är många amerikanska småbolag underanalyserade – något som skapar goda möjligheter att hitta spännande bolag i intressanta nischer, till en rimlig värdering.

Långsiktig ledning

US Small and Microcap har en bred portfölj och innehåller bolag från de flesta sektorer. Den röda tråden är att de ska vara välskötta och att verksamheten ska kunna fortsätta växa. En stark ledning och ägare som månar om en god företagskultur är också viktigt.

– Vi är långsiktiga investerare och då vill vi även att de som leder ett bolag ska vara långsiktiga. Att de ska se till vad som är bäst på sikt och för att företaget ska finnas kvar framöver. Ofta hittar vi den typen i grundarledda eller grundarägda bolag, säger Linn Hansson.

Specialförsäkringsbolaget Kinsale är ett exempel på innehav som kan illustrera hur förvaltarna investerar. Kinsale erbjuder sak- och olycksfallsförsäkringar i branscher som vanligtvis har högre förluster, eller i nystartade företag. Grundaren och VD Michael Kehoe hade verkat i försäkringsbranschen länge och sett en nisch som saknades. Sedan han startade bolaget 2009 har det haft en stark tillväxtresa. 

Snabbfotad mjukvara

– Deras stora konkurrensfördel är en egenutvecklad och snabbfotad mjukvara, som minskar kostnaderna för att driva verksamheten och ger färre förluster i och med att den analyserar riskerna på ett bättre sätt än traditionella försäkringsbolag. Bolaget har branschlägst totalkostnad. Det gör att servicenivån blir högre och att man kan och vågar sätta individuella pris på mer ovanliga risker. De har också ofta en stark företagskultur och driver bolaget med en tydlig entreprenörsanda, berättar Jessica.

Kinsale klarade sig väl under coronapandemin. Tack vare den goda analysen var det få av deras försäkrade som gick i konkurs och man kunde även upptäcka försök till bedrägerier snabbt. 

Secondhand i stark tillväxt

Klädindustrin kritiseras ofta för problem som överkonsumtion, överproduktion och dåliga arbetsvillkor, och står i fokus för övergången till en cirkulär ekonomi. Marknaden för secondhand har dubblat i storlek sedan 2008 och spås fortsätta växa än mer de kommande tio åren. 

Det är i denna dynamiska bransch som innehavet Winmark verkar. Bolaget äger fem av USA:s mest etablerade och välkända varumärken inom secondhand: såväl kläder som begagnade leksaker, sportartiklar och musikinstrument. Affärsmodellen bygger på franchising och Winmark bidrar med exempelvis kassasystem, marknadsföring och expertis inom prissättning och lokalisering. 

Fungerar i kriser

Företaget har också klarat sig väl under kriser historiskt sett:   

– Winmarks butiker vänder sig generellt till de som inte har råd att handla på andra ställen. Deras omsättning ökade under finanskrisen och de kom snabbt igen efter återöppnandet efter pandemin. Aktiekursen har haft en stark utveckling över tid. Det kommande året förväntas de öppna uppemot 30 nya butiker i USA och de har börjat med e-handel, säger hon.

Fler 100-åringar än någonsin

Förutom hållbar utveckling är en annan stark global trend att livslängden ökar och att världens befolkning till består av fler äldre än tidigare. Idag är 54 miljoner amerikaner 65 år eller äldre och åldersutvecklingen väntas explodera de kommande decennierna.

Ett innehav i Didner & Gerge Small and Microcap är en av USA:s största aktörer inom sjukgymnastik, US Physical Therapy som bland annat tillgodoser vårdbehov hos denna växande skara äldre. Sjukgymnastik är också en viktig del av läkningen efter skador i samband med idrott eller belastningsskador till följd av övervikt. De arbetar även preventivt med att förhindra arbetsplatsskador och få tillbaka anställda i arbete efter skador.

Sjukgymnastik sundare alternativ

Debatten om opioider och läkemedelsberoende i USA har fått fler läkare att förskriva träning snarare än smärtstillande preparat. Sjukgymnastik fungerar också som ett komplement och ibland ett alternativ till operation.

– Marknaden för sjukgymnastik i USA är fragmenterad. US Physical Therapy har idag 600 kliniker och växer både organiskt och genom förvärv. De har starka kassaflöden och en stark balansräkning och kan köpa upp andra kliniker. Det intressanta är att man låter ägarna behålla en andel och ändrar inte klinikernas namn för att på så sätt behålla en entreprenöriell känsla. US Physical Therapy tar över administrationen och de delar företagarna ibland tycker är tråkiga, säger Jessica.

Marknadsledande eller nischade

Så hur går man tillväga för att välja bland alla småbolag på jättemarknaden USA? Förutom kvantitativa kriterier såsom starka kassaflöden och balanserad skuldsättning, nämner Jessica och Linn att de vill förstå den bransch som ett bolag verkar i. 

– Vad är bolagets story, vad kommer att driva det framåt? Vi vill att de ska ha en stark marknadsposition, många av våra bolag är marknadsledande, det kan också vara att den underliggande marknadstillväxten är strukturell – eller att de verkar i en nisch där de har en stark position eller marknadsfördel. Grundläggande är också att bolagen ska vara rimligt värderade och ha bra tillväxtmöjligheter, säger Jessica.

De screenar även fram bolag också men ofta hittar de dem på andra sätt, genom att läsa om dem i media eller höra talas om dem genom kolleger eller på konferenser.

Börserna har svängt en hel del hittills i år, hur hanterar ni det?

– Vi investerar enbart i lönsamma bolag. Bolagen i fonden är valda därför att de har hög avkastning på investerat kapital, stabila rörelsemarginaler, starka kassaflöden och en begränsad skuldsättning. När man som vi är långsiktiga blir det mindre fokus på här och nu. Vi försöker lyfta blicken och se till de kommande åren när det svänger extra mycket på börsen, berättar Linn.

– Vi ägnar oss åt att analysera bolag, och fäster inte så stor vikt vid politik eller makroekonomi. De bolag som vi investerar i vill vi kunna äga i upp till fem år. Och som sparare är det extra bra att ha amerikanska småbolag i sin portfölj när det svänger, det ger diversifiering, tillägger Jessica.

risktext

Detta är en annons från Didner & Gerge och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Av: Didner & Gerge

5 hållpunkter: Så agerar du smart när börsen skakar

Det är inte ovanligt att börsen svänger, vilket årets första månader varit ett bevis på. För dig som sparar långsiktigt i aktiefonder finns det dock flera goda anledningar till att behålla lugnet, även när det är oroligt på marknaderna. 

anna-250

Anna S Marcus, kommunikationschef på Didner & Gerge.

– Ibland kan historien ge perspektiv och vägledning. Under de senaste årtionden har det förekommit turbulens i form av 90-talskrisen, IT-bubblan vid millennieskiftet, finanskrisen 2007-2008, Greklandskrisen 2010, oljekrisen 2014, den kinesiska kraschen 2015, Brexit och valet av Donald Trump 2016, samt coronakrisen 2020. Men trots ett antal större nedgångar så kan vi ju blicka tillbaka på 30 år där börsen ändå har stigit kraftigt, säger Anna S Marcus, kommunikationschef på Didner & Gerge, som är ett fristående fondbolag som i dagsläget erbjuder fem aktivt förvaltade aktiefonder.

Här delar Didner & Gerge med sig av fem saker som kan vara bra att tänka på när börsen svänger:

1. Få bättre avkastning över tid med ett regelbundet sparande

Det förmodligen klokaste man kan göra är att spara jämnt och länge, till exempel med ett månadssparande. Att spara regelbundet minskar effekten av börsens svängningar eftersom man då köper när det är billigt vissa månader och dyrare andra. För den som sparar minst fem år blir genomsnittspriset på fondandelarna oftast bättre jämfört med att spara en klumpsumma.

Ett regelbundet och långsiktigt sparande gynnas också av ränta på ränta-effekten: för varje år du får avkastning ökar värdet på ditt sparande – och om du får avkastning året därpå får du avkastning även på fjolårets avkastning. Och så vidare!

Och precis som att handla på rea kan det vara klokt att spara lite extra när marknaderna svänger ner för den som har möjlighet.

Läs mer: Börja månadsspara

2. Bygg upp ett buffertsparande

Behöver du en viss summa på lite kortare sikt? De pengar du behöver inom fem år ska som regel inte vara investerade på börsen eller i aktiefonder. Att ha pengar på banken ger i dagsläget oftast noll eller låg ränta, och på sikt förlorar ditt sparande i värde på grund av inflationen. Men att ha en buffert för mer kortsiktiga utgifter på ett sparkonto är alltid en god idé.

Behöver du sälja av fondandelar, är det ofta bättre att sprida uttaget över en period hellre än att ta ut allt på en gång. (Som ett månadssparande, men tvärtom.) Även om kurserna faller så har du inte förlorat pengar förrän du säljer av fonden. Om ditt sparande delvis är kvar i fonden kommer värdet att öka när kursen går upp igen. Det kan med andra ord vara en god idé att fortsätta vara investerad, samtidigt som du kan börja använda delar av ditt sparkapital.

3. Välj ett sparande som sprider riskerna

Har du alla ägg i samma korg? Fondsparande innebär ju i sig en form av diversifiering, och att spara i både fonder som placerar i olika länder och i Sverigefonder ger ytterligare riskspridning över regioner och branscher.

Att välja aktivt förvaltade fonder med inriktning på olika bolagsstorlekar och länder ger också möjligheten att komma åt små och medelstora börsbolag i världen, och på så sätt bättre förutsättningar till en avkastning över genomsnittet på sikt.

4. Om du har en lång sparhorisont

Sparar du till pensionen eller barnen? Då har du kanske flera år på dig att ta igen ett fall på börsen. Har du en längre tidshorisont behöver du troligen inte göra något på grund av tillfälliga svängningar.

En tumregel är att förflytta tyngdpunkten i sitt sparande till lägre risk, exempelvis räntefonder, ju närmare man kommer den tidpunkt man behöver ta ut sparandet. Men att helt lämna aktiefonder kan göra att man går miste om möjligheten till god avkastning över tid.

5. Behåll lugnet

Ett vanligt beteende hos oss sparare är att vi tillfälligt slutar investera eller säljer av i orostider – för att sedan investera mer när fondkurserna vänder tillbaka upp. Men effekten blir att vi får en sämre avkastning än om vi hade behållit lugnet.

Det är inte ovanligt att börsen rör sig tio procent eller mer från årshögsta till årslägsta. För den som är långsiktig i sitt sparande gör det sannolikt ingen märkbar skillnad över tid. Och sparar man regelbundet, kan perioder med lägre fondkurser lägga grunden till en god avkastning längre fram.

Av: Didner & Gerge

Detta är en annons från Didner & Gerge och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.