Kategoriarkiv: Didner & Gerge

Amerikanska småbolag: Här är några av pärlorna

– USA är ett av världens mest innovationsdrivna länder med ett bra företagsklimat och hög entreprenörsanda. I kombination med att det är världens största aktiemarknad ger det oss många bra bolag att investera i, berättar Jessica Eskilsson Frank.

Dessutom är många amerikanska småbolag underanalyserade – något som skapar goda möjligheter att hitta spännande bolag i intressanta nischer, till en rimlig värdering.

Långsiktig ledning

US Small and Microcap har en bred portfölj och innehåller bolag från de flesta sektorer. Den röda tråden är att de ska vara välskötta och att verksamheten ska kunna fortsätta växa. En stark ledning och ägare som månar om en god företagskultur är också viktigt.

– Vi är långsiktiga investerare och då vill vi även att de som leder ett bolag ska vara långsiktiga. Att de ska se till vad som är bäst på sikt och för att företaget ska finnas kvar framöver. Ofta hittar vi den typen i grundarledda eller grundarägda bolag, säger Linn Hansson.

Specialförsäkringsbolaget Kinsale är ett exempel på innehav som kan illustrera hur förvaltarna investerar. Kinsale erbjuder sak- och olycksfallsförsäkringar i branscher som vanligtvis har högre förluster, eller i nystartade företag. Grundaren och VD Michael Kehoe hade verkat i försäkringsbranschen länge och sett en nisch som saknades. Sedan han startade bolaget 2009 har det haft en stark tillväxtresa. 

Snabbfotad mjukvara

– Deras stora konkurrensfördel är en egenutvecklad och snabbfotad mjukvara, som minskar kostnaderna för att driva verksamheten och ger färre förluster i och med att den analyserar riskerna på ett bättre sätt än traditionella försäkringsbolag. Bolaget har branschlägst totalkostnad. Det gör att servicenivån blir högre och att man kan och vågar sätta individuella pris på mer ovanliga risker. De har också ofta en stark företagskultur och driver bolaget med en tydlig entreprenörsanda, berättar Jessica.

Kinsale klarade sig väl under coronapandemin. Tack vare den goda analysen var det få av deras försäkrade som gick i konkurs och man kunde även upptäcka försök till bedrägerier snabbt. 

Secondhand i stark tillväxt

Klädindustrin kritiseras ofta för problem som överkonsumtion, överproduktion och dåliga arbetsvillkor, och står i fokus för övergången till en cirkulär ekonomi. Marknaden för secondhand har dubblat i storlek sedan 2008 och spås fortsätta växa än mer de kommande tio åren. 

Det är i denna dynamiska bransch som innehavet Winmark verkar. Bolaget äger fem av USA:s mest etablerade och välkända varumärken inom secondhand: såväl kläder som begagnade leksaker, sportartiklar och musikinstrument. Affärsmodellen bygger på franchising och Winmark bidrar med exempelvis kassasystem, marknadsföring och expertis inom prissättning och lokalisering. 

Fungerar i kriser

Företaget har också klarat sig väl under kriser historiskt sett:   

– Winmarks butiker vänder sig generellt till de som inte har råd att handla på andra ställen. Deras omsättning ökade under finanskrisen och de kom snabbt igen efter återöppnandet efter pandemin. Aktiekursen har haft en stark utveckling över tid. Det kommande året förväntas de öppna uppemot 30 nya butiker i USA och de har börjat med e-handel, säger hon.

Fler 100-åringar än någonsin

Förutom hållbar utveckling är en annan stark global trend att livslängden ökar och att världens befolkning till består av fler äldre än tidigare. Idag är 54 miljoner amerikaner 65 år eller äldre och åldersutvecklingen väntas explodera de kommande decennierna.

Ett innehav i Didner & Gerge Small and Microcap är en av USA:s största aktörer inom sjukgymnastik, US Physical Therapy som bland annat tillgodoser vårdbehov hos denna växande skara äldre. Sjukgymnastik är också en viktig del av läkningen efter skador i samband med idrott eller belastningsskador till följd av övervikt. De arbetar även preventivt med att förhindra arbetsplatsskador och få tillbaka anställda i arbete efter skador.

Sjukgymnastik sundare alternativ

Debatten om opioider och läkemedelsberoende i USA har fått fler läkare att förskriva träning snarare än smärtstillande preparat. Sjukgymnastik fungerar också som ett komplement och ibland ett alternativ till operation.

– Marknaden för sjukgymnastik i USA är fragmenterad. US Physical Therapy har idag 600 kliniker och växer både organiskt och genom förvärv. De har starka kassaflöden och en stark balansräkning och kan köpa upp andra kliniker. Det intressanta är att man låter ägarna behålla en andel och ändrar inte klinikernas namn för att på så sätt behålla en entreprenöriell känsla. US Physical Therapy tar över administrationen och de delar företagarna ibland tycker är tråkiga, säger Jessica.

Marknadsledande eller nischade

Så hur går man tillväga för att välja bland alla småbolag på jättemarknaden USA? Förutom kvantitativa kriterier såsom starka kassaflöden och balanserad skuldsättning, nämner Jessica och Linn att de vill förstå den bransch som ett bolag verkar i. 

– Vad är bolagets story, vad kommer att driva det framåt? Vi vill att de ska ha en stark marknadsposition, många av våra bolag är marknadsledande, det kan också vara att den underliggande marknadstillväxten är strukturell – eller att de verkar i en nisch där de har en stark position eller marknadsfördel. Grundläggande är också att bolagen ska vara rimligt värderade och ha bra tillväxtmöjligheter, säger Jessica.

De screenar även fram bolag också men ofta hittar de dem på andra sätt, genom att läsa om dem i media eller höra talas om dem genom kolleger eller på konferenser.

Börserna har svängt en hel del hittills i år, hur hanterar ni det?

– Vi investerar enbart i lönsamma bolag. Bolagen i fonden är valda därför att de har hög avkastning på investerat kapital, stabila rörelsemarginaler, starka kassaflöden och en begränsad skuldsättning. När man som vi är långsiktiga blir det mindre fokus på här och nu. Vi försöker lyfta blicken och se till de kommande åren när det svänger extra mycket på börsen, berättar Linn.

– Vi ägnar oss åt att analysera bolag, och fäster inte så stor vikt vid politik eller makroekonomi. De bolag som vi investerar i vill vi kunna äga i upp till fem år. Och som sparare är det extra bra att ha amerikanska småbolag i sin portfölj när det svänger, det ger diversifiering, tillägger Jessica.

risktext

Detta är en annons från Didner & Gerge och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Av: Didner & Gerge

5 hållpunkter: Så agerar du smart när börsen skakar

Det är inte ovanligt att börsen svänger, vilket årets första månader varit ett bevis på. För dig som sparar långsiktigt i aktiefonder finns det dock flera goda anledningar till att behålla lugnet, även när det är oroligt på marknaderna. 

anna-250

Anna S Marcus, kommunikationschef på Didner & Gerge.

– Ibland kan historien ge perspektiv och vägledning. Under de senaste årtionden har det förekommit turbulens i form av 90-talskrisen, IT-bubblan vid millennieskiftet, finanskrisen 2007-2008, Greklandskrisen 2010, oljekrisen 2014, den kinesiska kraschen 2015, Brexit och valet av Donald Trump 2016, samt coronakrisen 2020. Men trots ett antal större nedgångar så kan vi ju blicka tillbaka på 30 år där börsen ändå har stigit kraftigt, säger Anna S Marcus, kommunikationschef på Didner & Gerge, som är ett fristående fondbolag som i dagsläget erbjuder fem aktivt förvaltade aktiefonder.

Här delar Didner & Gerge med sig av fem saker som kan vara bra att tänka på när börsen svänger:

1. Få bättre avkastning över tid med ett regelbundet sparande

Det förmodligen klokaste man kan göra är att spara jämnt och länge, till exempel med ett månadssparande. Att spara regelbundet minskar effekten av börsens svängningar eftersom man då köper när det är billigt vissa månader och dyrare andra. För den som sparar minst fem år blir genomsnittspriset på fondandelarna oftast bättre jämfört med att spara en klumpsumma.

Ett regelbundet och långsiktigt sparande gynnas också av ränta på ränta-effekten: för varje år du får avkastning ökar värdet på ditt sparande – och om du får avkastning året därpå får du avkastning även på fjolårets avkastning. Och så vidare!

Och precis som att handla på rea kan det vara klokt att spara lite extra när marknaderna svänger ner för den som har möjlighet.

Läs mer: Börja månadsspara

2. Bygg upp ett buffertsparande

Behöver du en viss summa på lite kortare sikt? De pengar du behöver inom fem år ska som regel inte vara investerade på börsen eller i aktiefonder. Att ha pengar på banken ger i dagsläget oftast noll eller låg ränta, och på sikt förlorar ditt sparande i värde på grund av inflationen. Men att ha en buffert för mer kortsiktiga utgifter på ett sparkonto är alltid en god idé.

Behöver du sälja av fondandelar, är det ofta bättre att sprida uttaget över en period hellre än att ta ut allt på en gång. (Som ett månadssparande, men tvärtom.) Även om kurserna faller så har du inte förlorat pengar förrän du säljer av fonden. Om ditt sparande delvis är kvar i fonden kommer värdet att öka när kursen går upp igen. Det kan med andra ord vara en god idé att fortsätta vara investerad, samtidigt som du kan börja använda delar av ditt sparkapital.

3. Välj ett sparande som sprider riskerna

Har du alla ägg i samma korg? Fondsparande innebär ju i sig en form av diversifiering, och att spara i både fonder som placerar i olika länder och i Sverigefonder ger ytterligare riskspridning över regioner och branscher.

Att välja aktivt förvaltade fonder med inriktning på olika bolagsstorlekar och länder ger också möjligheten att komma åt små och medelstora börsbolag i världen, och på så sätt bättre förutsättningar till en avkastning över genomsnittet på sikt.

4. Om du har en lång sparhorisont

Sparar du till pensionen eller barnen? Då har du kanske flera år på dig att ta igen ett fall på börsen. Har du en längre tidshorisont behöver du troligen inte göra något på grund av tillfälliga svängningar.

En tumregel är att förflytta tyngdpunkten i sitt sparande till lägre risk, exempelvis räntefonder, ju närmare man kommer den tidpunkt man behöver ta ut sparandet. Men att helt lämna aktiefonder kan göra att man går miste om möjligheten till god avkastning över tid.

5. Behåll lugnet

Ett vanligt beteende hos oss sparare är att vi tillfälligt slutar investera eller säljer av i orostider – för att sedan investera mer när fondkurserna vänder tillbaka upp. Men effekten blir att vi får en sämre avkastning än om vi hade behållit lugnet.

Det är inte ovanligt att börsen rör sig tio procent eller mer från årshögsta till årslägsta. För den som är långsiktig i sitt sparande gör det sannolikt ingen märkbar skillnad över tid. Och sparar man regelbundet, kan perioder med lägre fondkurser lägga grunden till en god avkastning längre fram.

Av: Didner & Gerge

Detta är en annons från Didner & Gerge och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.