Alla inlägg av Euro Accident

Oroliga tider – var extra uppmärksam på kollegans mående

Med en dryg månad kvar till jul och ledighet är det många som har fullt upp. Men det är något som inte stämmer. Din kollega som alltid är på bra humör och har en härlig skämtsam jargong har börjat bli tillbakadragen. Hen är trött, har svårt att passa tider och är lättirriterad. ”Vad har hänt?” tänker du kanske för dig själv men vågar inte fråga – det kan ju vara känsligt. Men just att våga fråga kan göra stor skillnad, menar Fredrik Bengtsson, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident.

– Det är viktigt att vi vågar vara medmänniskor. En fråga om hur man mår kan betyda oerhört mycket. Det är inte meningen att du ska göra en professionell insats, utan mer att du visar att du bryr dig. Det är extra viktigt i tuffa tider då det är i relationerna till andra och i gemenskapen med kollegor, vänner och familj som vi hittar glädje och styrka.

Be chefen om hjälp
Vanligt är att den drabbade själv inte inser att hen utvecklar symptom utan går in i ett tunnelseende som gör att man först efter att man fallit ihop och blivit sjukskriven kan se hur det varit under en längre tid. Just därför är det viktigt att kollegan får den där frågan om hur man mår för att få insikt i sin situation. Om du ändå inte känner dig bekväm att fråga kollegan kan ett alternativ vara att be chefen om hjälp.

– Arbetsgivaren spelar en viktig roll då det kommer till att fånga upp signaler på att en medarbetare inte mår bra. I arbetsgivaransvaret ingår att ha koll på medarbetarens fysiska och psykiska hälsa. Men ibland ser chefen inte alla signaler som andra medarbetare ser, säger Fredrik Bengtsson och fortsätter:

– Vid samtalet med medarbetaren är det bra att ställa öppna frågor som “hur har du det just nu?” och “finns det något jag kan göra för dig?”. Genom att ställa öppna frågor minskar du risken att medarbetaren ska känna sig påhoppad. Ta dig tid att lyssna och ställ följdfrågor.

Arbeta proaktivt med sjukförsäkring
Oavsett hur man går till väga är det viktigt att medarbetaren får hjälp i tid, helst redan innan problem hinner växa sig för stora. Det kan vara avgörande för hur lång frånvaron blir. Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ökar och att arbeta proaktivt blir allt viktigare. Som ett förebyggande verktyg för både medarbetare och arbetsgivare kan en sjukförsäkring göra skillnad när ohälsan är närvarande på arbetsplatsen.

– Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka. Euro Accident arbetar med långvarig hälsa och inte bara symtomlindring. Det är helt enkelt onödigt att låta det gå så långt som till sjukskrivning, när man kan lösa det innan. Tillsammans skapar vi hållbara medarbetare, avslutar Fredrik Bengtsson.

Det här kan du vara uppmärksam på:

Exempel på tidiga signaler på ohälsa kan vara att en medarbetare:

 • har svårt att passa tider
 • drar sig undan, blir tyst och inåtvänd
 • presterar sämre
 • är lättirriterad
 • visar aggressivitet, oro eller rastlöshet
 • arbetar överambitiöst
 • har ett förändrat mönster i korttidsfrånvaron, exempelvis ofta borta fredag-måndag
 • har upprepad korttidsfrånvaro
 • har koncentrationssvårigheter
 • är glömsk
 • visar ovanlig osäkerhet

Detta är en annons från Euro Accident och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Tillbaka efter sjukskrivning – sen då?

– Är din sjukskrivning särskilt kopplad till arbetet är det viktigt att förhållandena på arbetsplatsen är förändrade när du väl kommer tillbaka. Annars är risken större att trilla dit och bli sjuk igen, förklarar Fredrik Bengtsson, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident och fortsätter:

– Dock kan du som varit sjukskriven inte enbart förlita dig på att arbetsgivaren ska ha ansvar för en förändring, utan du har också ett ansvar. Det är viktigt att du har hittat en balans och ett sätt att förhålla dig till ditt arbete och livet. 

Arbets- och privatliv i en gråzon 

En faktor till att vi i allt högre utsträckning drabbas av symtom som stress och ångest kan grunda sig i ett gränslöst arbetsliv. Allt fler branscher, kontorsjobb i synnerhet, vittnar om en förändrad arbetskultur där gränsen mellan arbete och fritid suddas ut alltmer. 

– Vi har svårt att sätta gränser och överpresterar i många fall vad gäller arbetet. Många människor har ett jobb som aldrig tycks bli klart. När vi då inte har en stämpelklocka att förlita oss på behöver vi själva hitta gränsen – vilket kan vara svårt. Problematiken ligger i den arbetskultur som har utvecklats till att vi ständigt ska vara uppkopplade och tillgängliga, säger Fredrik Bengtsson och utvecklar:

– För att ändra den kulturen krävs ett krafttag för samtliga branscher. Det gäller både arbetsgivare och anställda. Vi alla behöver hitta en inre kompass som hjälper oss att nå en balans i vad som fungerar för en själv. 

Vad är sjukförsäkringen PlanSjuk? Se filmen här.

För den som väl har varit sjukskriven behövs en trygg och långsiktig återgång för att inte riskera att bli sjuk igen – det finns ingen ”quick fix”, menar Fredrik Bengtsson. Ett stort fokus för Euro Accident är just hållbar återgång till arbetet.

– Det viktiga är att titta till varje specifik individ och hantera orsakerna till problemet. Vi har utvecklat individanpassade metoder som utgår från hela livssituationen som håller långsiktigt samtidigt som vi erbjuder löpande stöttning. Det är grundläggande att den som har varit sjukskriven får rätt verktyg för att komma tillbaka och fortsätta vara frisk, säger han. 

Arbeta proaktivt för att undvika sjukskrivning

För att undvika att ens hamna vid sjukskrivnings-stadiet är det viktigt att agera tidigt. Att arbeta förebyggande och sätta in resurser i tid när man ser tecken på ohälsa på arbetsplatsen är avgörande, menar Fredrik Bengtsson. Faktum är att genom förebyggande och individanpassade åtgärder kan långtidssjukskrivningar undvikas i åtta fall av tio.

– Det är onödigt att låta det gå så långt som till sjukskrivning när det finns åtgärder som kan förhindra det – bara man sätter in dem i tid. Genom att försäkra sina medarbetare skapar man rätt förutsättningar för hållbara medarbetare. 

Läs mer om allt som ingår i Euro Accidents sjukförsäkring PlanSjuk här. 

Detta är en annons från Euro Accident och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Av: Euro Accident

Därför är det viktigt att identifiera din oro

Trots att det kan kännas jobbigt och obehagligt med oroskänslor, är det i grunden en viktig kroppslig funktion. Det menar psykologen Fredrik Bengtsson från försäkringsbolaget Euro Accident.

– Oro är en signal som hjärnan sänder till resten av kroppen att du ska förbereda dig för utmaningar, undvika risker eller försvara dig. Det är helt naturligt och inget som nödvändigtvis ska tolkas som något farligt, säger han.

Identifiera din oro
Det första du bör göra när du känner oro är att identifiera den. Var kommer den ifrån? Är den befogad eller har du överdrivna tankar? Fredrik Bengtsson menar att du bör reda ut huruvida du kan påverka källan till oro eller inte.

– Är dina oroskänslor kopplade till sådan du kan påverka, exempelvis en företagspresentation, kan du hitta en lösning. Är det däremot yttre faktorer eller överdriven oro såsom hypokondri, behöver du hitta ett sätt att leva med det. Då kan det vara bra att distrahera dig och begränsa informationsinhämtningen från det som ger näring till oron, säger han och tillägger:

– Sen handlar det förstås om att acceptera sin oro. Du kan inte bara stänga av den, utan det är viktigt att du tar den på allvar.

Flera goda hjälpmedel

För den som behöver tips och stöd i sin oroshantering kan det hjälpa att testa tekniker som andningsövningar, mindfulness och yoga. Dessutom gäller det att hålla fast vid rutiner som att äta, sova tillräckligt och gå till jobbet.

– Gör dessutom aktiva val som att hålla dig borta från det som får dig att känna ängslan. En klassisk grej är att du inte ska söka på internet efter sådant som kan förvärra situationen, tillägger Fredrik Bengtsson.

Samtalsstöd kan hjälpa

Har oron blivit mer påtaglig och nästintill gått över styr kan samtal med psykolog eller terapeut vara goda hjälpmedel.

– Känner du att du inte kan hantera din oro själv, är ett bra steg att söka professionell hjälp och prata med någon, säger han.

Som psykolog har Fredrik Bengtsson själv mött många personer med orostankar. Han tycker att det är viktigt att ta hjälp då det kan förebygga andra sjukdomar eller i värsta fall en längre sjukskrivning. Många arbetsgivare har tecknat försäkringar för sina medarbetare vilket kan vara betryggande för både medarbetare och arbetsgivare.

– Rätt insatser i tid gör skillnad. Åtta av tio som vi hjälper tidigt blir inte långtidssjukskrivna. Att oro utvecklas till ohälsa är onödigt, då det verkligen går att göra något åt det. Tillsammans skapar vi hållbara medarbetare, säger Fredrik Bengtsson.

Läs mer om allt som ingår i Euro Accidents sjukförsäkring PlanSjuk här. 

 5 tips på hur du hanterar oro:

Ta till dig lagom med information. Begränsa tiden till att söka information om det som oroar dig. Ta bort nyhetsappar eller stäng av notiser om du märker att de skapar stress.
– Håll dig sysselsatt med aktiviteter som du mår bra av.
– Sätt ord på dina känslor. Prata med vänner, familj eller kollegor om din oro.
– Använd inte alkohol och droger för att dämpa oron.
– Sök professionell hjälp om du inte klarar av att hantera din oro själv. Ibland ingår det i försäkringar via jobbet.

Detta är en annons från Euro Accident och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Företagets största risk är ofta oförsäkrad

Om en medarbetare blir sjuk och borta från arbetet en längre tid kan det få stora konsekvenser för ett företag. Kostnaderna är höga i form av till exempel sjuklön, produktionsbortfall, vikarier, rehabiliteringsåtgärder och administration. I värsta fall kan företaget till och med hamna på ekonomiskt obestånd om verksamheten är beroende av sina nyckelmedarbetare.

Dessutom har företaget i egenskap av arbetsgivare ett ansvar för att upprätta en plan för återgång i arbetet och undersöka möjligheten till anpassning av arbetsmiljö- och arbetsuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns. En utmaning såväl tids- som kunskapsmässigt för företag som saknar en HR-funktion och aldrig eller sällan har hanterat sjuka medarbetare.

Försäkring minimerar risken

Försäkringsbolaget Euro Accident erbjuder en försäkring, Sjukförsäkring PlanSjuk, som kan hjälpa företag att minimera risken för att medarbetarna blir långtidssjuka.

Deras försäkring innehåller bland annat hälso- och rehabiliteringsstöd som kan bidra till att arbetsgivare och chefer kan uppfylla sitt ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det handlar om åtgärder som ska hjälpa medarbetaren att så långt som möjligt behålla eller få tillbaka sin arbetsförmåga.

Se filmen om hur försäkringen funkar

Håller aktivt i hela processen

Stödet i försäkringen kan aktiveras när en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven. Efter en skadeanmälan till Euro Accident håller en av deras hälso- och rehabprocessledare aktivt i hela processen. Arbetsgivaren, chefen och medarbetaren får hjälp med att kartlägga behoven av åtgärder, ta fram en åtgärdsplan, åtgärder och att samordna och följa upp åtgärderna.

– Våra hälso- och rehabprocessledare är med under hela processen. De chefer och medarbetare vi möter dagligen uppskattar att det finns en försäkring som kan erbjuda den expertkompetens och de individuellt anpassade åtgärderna som kan behövas för att en medarbetare ska kunna arbeta och må bra, säger Marie Swelén, chef för avdelningen Rehabilitering och psykologisk behandling på Euro Accident.

Få mer fakta om försäkringen

Metod som visar goda resultat

Euro Accident kan visa goda resultat för sin metod. Åtta av tio försäkrade som får hjälp kan helt och hållet undvika en långtidssjukskrivning.

– Ju tidigare de går att upptäcka att en medarbetare inte mår bra, desto bättre är möjligheterna att göra något för att förebygga en sjukskrivning eller att förkorta en eventuell sjukskrivning, säger Marie Swelén.

Av: Euro Accident

Detta är en annons från Euro Accident och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Försäkring minskar risken vid distansarbete

Under pandemin har alla som kan ställt om till att arbeta hemifrån istället på kontoret. Men det har också inneburit att vi behövt anpassa oss till en ny vardag med nya arbetssätt och rutiner på en ny arbetsplats i hemmet.

För vissa har det upplevts som positivt med ett flexiblare arbetsliv. För andra har det varit negativt med ökad risk för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro om varningssignalerna inte fångas upp i tid. Det har också ställt arbetsgivare inför nya utmaningar, eftersom de är ansvariga för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa oavsett var de arbetar.

Några som kan bidra till att arbetsgivare och medarbetare kan hantera den ökade risken är försäkringsbolaget Euro Accident. Inom ramen för konceptet Hållbara medarbetare erbjuder de en sjukförsäkring, PlanSjuk, för företag och deras chefer och medarbetare. Försäkringen har laddats med förebyggande delar för att motverka ohälsa och minska risken för en längre sjukskrivning.

En modern sjukförsäkring

– Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress eller andra psykosociala faktorer. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som kan gå in redan vid de första tecknen på att en medarbetare inte mår bra. Det är bra för både medarbetaren och arbetsgivaren, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension på Euro Accident Livförsäkring.

Film: Så fungerar Euro Accidents sjukförsäkring

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen som ska kompensera medarbetarens förlorade inkomst, så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring. Rehabiliteringsstödet kan sättas in redan när det finns tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa en medarbetare som precis blivit sjukskriven att komma tillbaka i arbete igen.

Allt som behövs är en anmälan från närmaste chef och sedan håller en av Euro Accidents egna hälso- och rehabprocessledare ihop hela ärendet med olika insatser och kontakter.

Film: Så fungerar Euro Accidents rehabilitering

Goda chanser att hjälpa

Euro Accident har arbetat med rehabilitering i sina försäkringar sedan 2005. De vet att det går att förhindra eller förkorta en sjukskrivning genom att agera tidigt och snabbt vid tecken på ohälsa. I dag blir åtta av tio försäkrade som kommer in i deras rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring inte långtidsfrånvarande.

– Vi kan göra skillnad om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt. Då har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Samtalsstöd kan räcka långt

Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera telefon-  eller videosamtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach. Det finns det möjlighet till genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen. För att använda det behövs ingen inblandning av varken chef eller Euro Accident. Det är bara att ringa ett dygnet runt-öppet telefonnummer för en första rådgivning. Vid behov bokas en tid för fortsatt rådgivning med en specialist.

– Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Hållbara medarbetare med Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk, som företag tecknar för sina medarbetare:

 • Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach
 • Chefs- och HR-stöd
 • Rehabiliteringsstöd
 • Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk

 

Faktorerna som ger friska och hållbara medarbetare

I slutet av februari presenterade Myndigheten för arbetsmiljökunskap en sammanställning över vilka faktorer på ett företag som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. En projektgrupp har granskat forskning och studier inom området och identifierat några möjliga friskfaktorer.

Bland friskfaktorerna nämns till exempel att det finns rutiner på företaget för hur man ska gå till väga när någon blir sjuk, tillgång till stödfunktioner och strategier för att främja medarbetarnas hälsa.

En modern sjukförsäkring

Några som har lång erfarenhet av det i praktiken är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring. De har skapat en sjukförsäkring, PlanSjuk, för företag och deras chefer och medarbetare, Försäkringen har laddats med förebyggande delar för att motverka ohälsa och minska risken för en längre sjukskrivning.

– Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress eller andra psykosociala faktorer. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som kan gå in redan vid de första tecknen på att en medarbetare inte mår bra. Det är bra för både medarbetaren och arbetsgivaren, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension på Euro Accident Livförsäkring.

Film: Så fungerar Euro Accidents sjukförsäkring

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen som ska kompensera medarbetarens förlorade inkomst, så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring. Rehabiliteringsstödet kan sättas in redan när det finns tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa en medarbetare som precis blivit sjukskriven att komma tillbaka i arbete igen. Allt som behövs är en anmälan från närmaste chef och sedan håller en av Euro Accidents egna hälso- och rehabprocessledare ihop hela ärendet med olika insatser och kontakter.

Film: Så fungerar Euro Accidents rehabilitering

Goda chanser att hjälpa

Euro Accident har arbetat med rehabilitering i sina försäkringar sedan 2005. De vet att det går att förhindra eller förkorta en sjukskrivning genom att agera tidigt och snabbt vid tecken på ohälsa.

I dag blir åtta av tio försäkrade som kommer in i deras rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring inte långtidsfrånvarande.

– Vi kan göra skillnad om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt. Då har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Samtalsstöd kan räcka långt

Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera telefon-  eller videosamtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach. Det finns det möjlighet till genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen. För att använda det behövs ingen inblandning av varken chef eller Euro Accident. Det är bara att ringa ett dygnet runt-öppet telefonnummer för en första rådgivning. Vid behov bokas en tid för fortsatt rådgivning med en specialist.

– Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Om Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk, som företag tecknar för sina medarbetare:

 • Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach
 • Chefs- och HR-stöd
 • Rehabiliteringsstöd
 • Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk

Av: Euro Accident

Detta är en annons från Euro Accident och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Sjukförsäkringen som skyddar dig dubbelt upp

Om du skulle skada dig eller bli sjuk är det bra att ha en sjukförsäkring. Med en sjukförsäkring kan du få ut upp till 90 procent av din lön. Då behöver du inte oroa dig för att din privatekonomi ska drabbas så hårt om du skulle bli sjukskriven under en längre tid.

Men, även om en sjukförsäkring skyddar dig rent ekonomiskt, så kan en längre tids sjukskrivning få oönskade konsekvenser för hälsa, livsstil, sociala kontakter, karriärmöjligheter och inkomstutveckling. För arbetsgivaren och rent samhällsekonomiskt är det naturligtvis också bättre om du kan arbeta istället för att vara sjuk.

En modern sjukförsäkring

I dag finns det mycket kunskap som visar att det går att förhindra eller förkorta en sjukskrivning genom att agera tidigt och snabbt vid tecken på ohälsa. Några som har lång erfarenhet av det är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring. De har skapat en sjukförsäkring, PlanSjuk, som laddats med förebyggande delar för att motverka ohälsa och minska risken för en längre sjukskrivning.

– Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress eller andra psykosociala faktorer. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som kan gå in redan vid de första tecknen på att en medarbetare inte mår bra. Det är bra för både medarbetaren och arbetsgivaren, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension på Euro Accident Livförsäkring.

Film: Det här är skillnaden mellan en sjukförsäkring och en sjukvårdsförsäkring

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen som ska kompensera medarbetarens förlorade inkomst, så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring. Rehabiliteringsstödet kan sättas in redan när det finns tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa en medarbetare som precis blivit sjukskriven att komma tillbaka i arbete igen. Allt som behövs är en anmälan från närmaste chef och sedan håller en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer ihop hela ärendet med olika insatser och kontakter.

Film: Så fungerar Euro Accidents rehabilitering

Goda chanser att hjälpa

Euro Accident har arbetat med rehabilitering i sina försäkringar sedan 2005. I dag blir åtta av tio försäkrade som kommer in i deras rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring inte långtidsfrånvarande.

– Vi kan göra skillnad om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt. Då har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Samtalsstöd kan räcka långt

Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera telefon-  eller videosamtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach. Det finns det möjlighet till genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen. För att använda det behövs ingen inblandning av varken chef eller Euro Accident. Det är bara att ringa ett dygnet runt-öppet telefonnummer för en första rådgivning. Vid behov bokas en tid för fortsatt rådgivning med en specialist.

– Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Fakta om Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk, en helhetsförsäkring som företag tecknar för sina medarbetare:

 • Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach.
 • Chefs- och HR-stöd.
 • Rehabiliteringsstöd.
 • Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall.

Läs mer om Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk!

Av: Euro Accident

Detta är en annons från Euro Accident och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.