Alla inlägg av Fondita

Goda möjligheter till toppinvesteringar i hälsosektorn

Stock picking, koncentrerade portföljer med cirka 40 bolag och placeringar i SME-bolag, med stark marknadsposition och goda framtidsutsikter. Fonditas långsiktiga placeringsfilosofi har – oberoende av tema, geografi eller bolagens storlek – bevisligen varit framgångsrik i snart 25 år. 

– Fondita är ett entreprenörsdrivet fondbolag med våra medarbetare som partners, vilket innebär att vi delar kundens intressen. Vi är alla finlandssvenskar och har gått på Svenska handelshögskolan i Helsingfors, så man skulle kunna säga att vi är lite av en udda fågel på den finska marknaden, säger Markus Larsson, portföljförvaltare och vd på Fondita. 

Låg priselasticitet
Bolag verksamma inom hälsosektorn har varit ett inslag i fondbolagets portföljer sedan 1990-talet. Men, det var först år 2018 som Fondita valde att starta hälsovårdsfonden Fondita Healthcare – faktiskt på initiativ från en kund. 

– Kunden saknade en dedikerad hälsovårdsfond i vårt produktutbud och vi insåg snabbt att det fanns flera goda incitament till att starta Fondita Healthcare. Detta eftersom en investering i hälsovård är en väldigt bra och långsiktig investering, säger Tom Lehto, portföljförvaltare på Fondita och tillägger:

– Priselasticiteten är låg för läkemedel och hälsoprodukter eftersom man – oavsett ekonomisk utveckling – fortsatt är beroende av sina hälsoprodukter. Man kompromissar sällan med pris och därför är de bolag som vi har i portföljen inte särskilt konjunkturkänsliga. 

I den globala temafondens portfölj återfinns en majoritet av medicintekniska bolag som tillverkar någon form av produkter, vilka till exempel förbättrar patientens syn eller hörsel.

– Det är ett medvetet val eftersom investeringar i de bolag som utvecklar läkemedel innefattar rätt stora risker. Rent värderingsmässigt betalar vi lite mer för kvalitet och tillväxt i våra innehav och det innebär att fonden därför är lite dyrare än genomsnittet. Det kan vara bra att ha i åtanke som investerare, säger Markus Larsson. 

Intresserad av att investera i Fondita Healthcare? Gör det enkelt via Avanza eller Nordnet

Långsiktiga drivkrafter
Tom Lehto konstaterar att vår egen och våra närståendes hälsa och välbefinnande, betyder allt. Det innebär att det finns en stor efterfrågan på investeringar och utveckling inom detta segment:

–  Fondens huvudteman påverkas i sin tur av framtida, långsiktiga drivkrafter. Ett exempel på det är vår åldrande befolkningsstruktur. Befolkningspyramiden blir bara bredare och bredare, vilket har stor betydelse för just hälsovårdsprodukter – ju äldre vi blir, desto mer ökar efterfrågan och konsumtionen av dem, säger han och tillägger: 

– Dessutom ökar välfärden i både västvärlden och i utvecklingsländerna. Ekvationen är enkel, när vi har en förbättrad ekonomi har vi också råd att köpa mer hälsovårdsprodukter och vi blir villiga att satsa ännu mer på vår hälsa. 

Läs mer om Fondita Healthcare och fondens fem största innehav

Markant förbättrade resultat

Pandemin har inneburit att många sjukhus har varit tvungna att skjuta upp akuta operationer och att personer, i synnerhet äldre, har väntat med att uppsöka vårdinrättningar. Detta kommer att orsaka en stor vårdskuld.

– Ser vi till kortsiktiga drivkrafter har vi därför valt att ha en övervikt i bolag som gynnas av att människor vågar söka hjälp för hälsorelaterade problem igen. Det kan handla om allt från ögonoperationer till tandvård. Vi är övertygade om att resultaten framåt kommer att förbättras märkbart för den här typen av bolag, säger Markus Larsson och avslutar: 

–  Vi har även bolag i portföljen som erbjuder ett omfattande utbud av tjänster till partners inom läkemedelsindustrin. Att outsourca sin läkemedelstillverkning har länge varit en ihållande trend som nu är på väg att eskalera. Här är schweiziska Siegfried ett bra exempel på ett sådant bolag. De är en leverantör som tillhandahåller läkemedelssubstanser, forskning och utveckling samt produktionskapacitet. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fakta
Fondbolaget Fondita är ett botique fondbolag med fokus på aktiefonder. Placeringsfilosofin är baserad på stock picking och koncentrerade portföljer. De agerar ansvarsfullt i verksamheten och tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG) i investeringsbesluten. Läs mer här!

Av: Fondita

Detta är en annons från Fondita och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Därför investerar de i nischade småbolag

Atle samlar några av de ledande aktiva förvaltarna under ett tak och ger dem rätt förutsättningar för att utveckla sina strategier. En av dessa är Fondita Fondbolag som fokuserar på små- och medelstora bolag på den nordiska och europeiska aktiemarknaden. Fondbolaget har varit aktivt sedan 1997 och i centrum för placeringsfilosofin står nischade småföretag.

Kenneth Blomqvist är förvaltare för Fondita European Micro Cap och han tror att mindre bolag kommer att avkasta mer än större bolag – både på kort och lång sikt.

– Det finns väldigt många intressanta företag ute i Europa, i synnerhet entreprenöriella familjeföretag som inte är värst analyserade. Generellt sätt kan man säga att historiskt har mindre börsnoterade bolag haft bättre avkastning än stora bolag, vilket egentligen ter sig naturligt – du har en bättre möjlighet att växa och bli större, säger Kenneth Blomqvist. 

Köp Fondita European Micro Cap B på Avanza

”Måste ha Pricing Power”

De bolag som platsar hos Fondita är bolag som har möjlighet att strukturellt växa över tid och som har en unik produkt eller erbjudande. Kenneth Blomqvist understryker att det också ska vara företag som har en fungerande affärsmodell, balansräkningar i skick och goda kassaflöden. Men det viktigaste är att bolagen har en prissättningskraft.

– De måste ha Pricing Power – att kunna bestämma själva och inte vara beroende av omvärlden gällande prissättningar. Genom att ha en stark, unik produkt eller erbjudande kan man bestämma prissättningen själv. 

Investerar enligt teman

Fondita har identifierat fyra strukturella, långsiktiga teman som de strävar efter att investera enligt. Dessa är demografi, digitalisering, klimat och automatiseringar. De bolag som matchar Fonditas investeringsprofil är allt ifrån medicintekniska till industriteknologiska bolag.

– Det grundar sig i att vi letar efter långsiktiga tillväxttrender. Ser vi till exempel till den demografiska utvecklingen blir vi människor allt äldre och vill må bra när vi är 80 år. Det blir då relevant att investera i medicinteknik och hälsovård. 

Kenneth Blomqvist lyfter bland annat fram engelska luftkonditioneringstillverkaren Volution Group och franska spelutvecklaren Focus Home Interactive som goda exempel.

– Volution rider på miljö- och klimattrenden. Under rådande pandemi har vi sett att luftkonditionering har blivit oerhört viktigt och att allt fler värdesätter en god luftkvalitet. Även byggnader och fastigheter ska vara mer miljövänliga. Gällande Focus Home Interactive täcker de in både det demografiska och digitaliserande temat. Allt fler sitter hemma och spelar spel nu för tiden – både unga och gamla. 

Av: Fondita

Detta är en annons från Fondita och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.