Alla inlägg av Handelsbanken

God avkastning och hållbarhet går hand i hand

Hos Handelsbanken Fonder är långsiktig hållbarhet en naturlig del av såväl den aktiva som den passiva förvaltningen. 

– Det ska vara enkelt för våra kunder att fatta hållbara beslut. Vårt nya analysverktyg utgår från de Globala målen, säger vd Magdalena Wahlqvist Alveskog.

Som sparare kan det kännas svårt att göra rätt val. Men det behöver inte vara krångligt. 

– Vi arbetar hela tiden för att göra det enklare för våra kunder att fatta hållbara beslut, säger vd Magdalena Wahlqvist Alveskog.

Men hållbarhet är ett komplext ämne som spänner över en bredd av frågor, från arbetsrätt och bolagsstyrning till klimatfrågor och  samhällspåverkan när det till exempel gäller socialt ansvarstagande. 

– För att spara hållbart är det viktigt att välja en förvaltare som integrerar hållbarhet i hela sin verksamhet, säger Karin Askelöf, hållbarhetschef, Handelsbanken Fonder. 

Världens största inköpsorder

Agenda 2030 och Globala målen, SDG (Sustainable Development Goals) är en grundbult i Handelsbankens fondförvaltning. Både bankens aktiva och  passiva fondförvaltning genomsyras av hållbarhet. 

– Målet är att erbjuda spararna både finansiell avkastning och planetär avlastning, oavsett förvaltningsinriktning, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog.

Det nya verktyget SDG Solutions Model illustrerar hur stor del av ett företags eller en fonds intäkter som kommer från produkter och tjänster som verkligen bidrar till Agenda 2030. 

– Syftet är att skapa en djupare förståelse för bolagen i våra fonder ur ytterligare ett hållbarhetsperspektiv, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog.

FN:s handelsorgan uppskattar att det globalt behövs investeringar på 5-7 biljoner dollar årligen för att nå målen i Agenda 2030 – med andra ord världens största inköpsorder.

– Det är ett bra exempel på att investera hållbart går hand i hand med att investera lönsamt.

Stora möjligheter att påverka

Det är viktigt att inte fondförvaltare nöjer sig med att välja bort kontroversiella sektorer och bolag som inte beter sig ansvarsfullt. Handelsbanken Fonder lägger även mycket kraft på att påverka bolag och branscher att bli mer hållbara.

– I vår aktiva förvaltning väljer vi in ansvarsfulla bolag och fonder. I våra passiva produkter siktar vi istället på att optimera indexet så att det blir hållbart, säger Karin Askelöf. 

Som ett led i att bidra till ökat fokus på jämställdhet tillsatte Handelsbanken kvinnor i 70 procent av de 40 valberedningar bankens fonder deltog i 2020. 

– Våra sparare kan vara trygga i att vi använder vårt inflytande till att påverka bolag vi äger i rätt riktning. Och det går också att vara en aktiv ägare även där man är en passiv indexförvaltare, betonar Karin. 

Ditt hållbara sparande – några tips

Månadsspara – spara pengar när börsen går ner och tjäna pengar när den går upp

Sprid riskerna och bredda potentialen – spara i breda och hållbara blandfonder 

Tänk långsiktigt – för en god avkastning och en hållbar framtid

Genom att spara hållbart i blandfonder minskar du riskerna samtidigt som du ökar chansen till en god avkastning.

Av: Handelsbanken

Detta är en annons från Handelsbanken och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.