Alla inlägg av Kentima

Kentima ser fortsatt tillväxt

Kentima är ett tillväxtföretag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom automation och säkerhet. Bolaget har under de senaste två åren presenterat rapporter med hög tillväxt och har trots stora utvecklingskostnader lyckats nå en god resultatutveckling med ett positivt rörelseresultat. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden: Automation, Säkerhet och Kundanpassade styrsystem. 

– Min framtidstro på Kentima är större än någonsin och jag ser stora möjligheter att expandera verksamheten och öka våra marknadsandelar. Just nu arbetar vi med flera spännande kundprojekt och genomför stora och viktiga utvecklingsprojekt som kommer ligga till grund för en fortsatt ökad försäljning och hög tillväxt under flera år framöver, säger Kent Nilsson.

Inom Automation utvecklar och säljer bolaget WideQuick® HMI/SCADA Software. En mjukvara som främst används för att övervaka fastigheter, industrier, VA-system och olika typer av maskiner. Det breda användningsområdet gör att den även används på flygplatser och inom trafik- och säkerhetssystem. Bolaget utvecklar och tillverkar även industridatorer. Dessa säljs också som en komplett operatörsenhet med mjukvaran WideQuick förinstallerad.

– Vår mjukvara WideQuick innehåller flera unika funktioner, och utvecklingsverktyget som vi tillhandahåller ger systemintegratören möjlighet att förkorta projekttiden samt erbjuda slutkunden ett driftssäkert system med hög funktionalitet och en attraktiv prisbild, säger Kent Nilsson.

Inom Säkerhet utvecklar bolaget Ethiris® Video Management Software. Mjukvaran används för professionell och avancerad videoövervakning inom en mängd olika områden: Köpcentrum, sjukhus, hela städer, flygplatser, idrottsarenor, trafiksystem, byggarbetsplatser, fängelser med mera.

– Vi har ett starkt och unikt erbjudande inom videoövervakning som ger systemintegratören möjlighet att skapa den lösningen som slutkunden efterfrågar. Vi utvecklar även hårdvara och kan leverera kompletta racklösningar för att ansluta tusentals videövervakningskameror. Tillsammans med att vi erbjuder konfigureringshjälp reducerar vi systemintegratörens arbete till ett minimum, förklarar Kent Nilsson och fortsätter:

– Framtiden ser mycket spännande ut och min bedömning är att alla pågående utvecklingsprojekt till olika kunder, tillsammans med en kommande exportsatsning, kommer ge en betydande hävstångseffekt och öka tillväxttakten, avslutar Kent Nilsson.

FAKTA Kentima                      

Adress: Box 174, 245 22 STAFFANSTORP
Telefon: 046 – 25 30 40
Webbsida: www.kentima.com
Kentima Holding AB (KENH) är noterad på Nasdaq First North Growth Market