Alla inlägg av Kontigo Care

Beroendevården digitaliseras med hjälp av AI

Året efter börsnotering lanserades Kontigo Cares banbrytande e-hälsoplattform Previct, en skalbar SaaS-tjänst som i dagsläget används av hälften av Sveriges kommuner. Deras långsiktiga mål är att på global nivå kunna leverera lösningar som med hög precision förutsäger återfall hos personer med beroendeproblematik innan de har inträffat.

 – I dagsläget används personliga e-hälsotjänster mestadels inom friskvård och olika typer av egenvård. Den allra största nyttan är dock för patienter med kroniska sjukdomar, vilka i de flesta länder står för cirka 75 procent av den totala vårdbudgeten. Beroendevård är traditionellt sett en lågdigital verksamhet med en omfattande effektiviseringspotential. Vår e-hälsoplattform har en enorm potential att spara vårdresurser och göra patienterna nöjdare, säger Ulf Kindefält, vd på Kontigo Care.

Att de är ett bolag med hög lönsamhetspotential anser de vara för att de erbjuder sina kunder en licensmodell, som enligt Kontigo Care innebär flera fördelar för det egna bolaget.

– Vår licensmodell möjliggör förskottsbetalningar, repetitiva intäkter och hög finansiell skalbarhet. Vi har en hög bruttomarginal och skalfördelarna ökar förstås i takt med att vi expanderar. Intresset för digitala hjälpmedel i beroendevården har dessutom ökat markant under pandemin. Vi har en stabilt ökande intäktsbas och mycket låga rörliga kostnader, vilket gör oss till ett finansiellt stabilt bolag, säger han.

Läs mer om Kontigo Care här.

Även framtiden ser Kontigo Care positivt på.

 – Under 2022 fortsätter arbetet med att etablera oss i Nederländerna och Tyskland samt att stärka vår position i Sverige. Därefter väntar lansering i fler europeiska länder. Vi fortsätter utvecklingen av den ögonanalysteknik för drognykterhetsanalys som när den kan lanseras förstärker potential och värde för Previct, säger Ulf Kindefält, vd på Kontigo Care.

De faktorer som gör Kontigo Care till en attraktiv investering för presumtiva aktieägare anser de vara, förutom den stora efterfrågan på digitala lösningar inom branschen, företagets finansiella stabilitet och möjligheten att göra skillnad i samhället.

– Som aktieägare i Kontigo Care bidrar man till samhällsnytta och en effektiviserad beroendevård som tillgängliggörs för fler. Vi har utvecklat och skapat en hållbar produkt som bidrar till långsiktig lönsamhet. Vi har en stabil intäktsbas i form av licensintäkter och har på senare år utvecklats till ett välkänt varumärke i svenska kommuner, säger han.

Läs mer om Kontigo Cares investerarrelationer.

 Om Kontigo Care:
Kontigo Care AB är ett teknologiföretag vars e-hälsoplattform ger diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Målet är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården i Sverige och internationellt. Bolaget grundades 2013 i Uppsala och är noterat på Nasdaq First North. Klicka här för att se bolagspresentationer.

Av: Kontigo Care
Detta är en annons från Kontigo Care och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.