Alla inlägg av Peak Asset Management

Kapitalförvaltaren: Så bör du tänka i oroliga börstider

Peak Asset Management är en av få kvarvarande små och snabbfotade kapitalförvaltare på den svenska marknaden – som dessutom går som tåget. Nu bryter bolaget ny mark genom att bredda och förbättra sitt kunderbjudande och letar dessutom efter olika typer av förvärv.

Just ett bredare och förbättrat erbjudande är av stor vikt för kapitalförvaltaren. Särskilt i turbulenta tider på börsen. Med ett 2022 som inledningsvis har kantats av ett brett börsfall och oroligheter tenderar allt fler att bli osäkra kring sina investeringar. Men trots turbulenta tider tipsar Peak Asset Management om att sitta lugnt i båten och försöka att inte gå in i marknadens fällor.

– Investeringar är inte bara siffror och nyckeltal utan minst lika mycket psykologi. Och när man förstår att det är samma psykologiska mekanismer som gäller på börsen som i andra sfärer kan man också effektivt undvika de vanligaste fällorna som marknaden gillrar. Alltifrån Confirmation Bias (att bli kär i en aktie), flockmentalitet, recent news syndrome, beloppsmässig kontra procentuella rörelser är alla vanliga fällor en investerar måste tänka på. Därför kan det vara mycket klokt att ha en personlig investeringsrådgivare som bollplank i dessa osäkra tider, säger Mattias Åström, vd och partner.

Vi erbjuder en timme kostnadsfri rådgivning. Här kan du kontakta oss för ett digitalt möte. 

Kunden i första rummet
Mattias Åström poängterar hur viktig kundrelationen är och att Peak Asset Management alltid strävar efter att finnas där som en hjälpande hand – oavsett oroliga tider eller ej.

– Vi tummar aldrig på en nära, personlig relation. I och med vår låga personalomsättning kan vi också garantera långsiktig rådgivning och förvaltning från en och samma förvaltare. Dessutom finns vi tillgängliga dygnets alla timmar. Jag brukar säga att vi inte har några egentliga öppettider – våra kunder kan alltid nå oss. Just nu erbjuder vi dessutom en timme kostnadsfri rådgivning, på så sätt kan vi hjälpa kunder som kanske behöver extra vägledning och vill ha tips, säger han.

Lär känna bolaget – det här är Peak Asset Management

Blickar vi för en snabb stund bakåt, i bolagets drygt tio år långa historia, är det tydligt att Peak Asset Management länge legat i framkant inom en rad olika områden och att de tidigt anammat lösningar som i dag är branschstandard.

– Vi var till exempel flera år före många andra aktörer på marknaden när vi beslutade oss för att uteslutande fokusera på provisions- och incitamentsfri rådgivning. För åtta år sedan introducerade vi en enkel och helt transparent arvodesmodell som där och då lade grunden för bolagets resa, säger Mattias.

En transparent arvodesmodell

En avsaknad av transparens med dolda avgifter och provisioner, där kunderna inte vet vad de betalar för, är tyvärr fortfarande ett vanligt förekommande problem på marknaden. Det handlar i mångt och mycket om en informationsasymmetri som kan leda till intressekonflikter. Men, för Peak Asset Management är ekvationen enkel: en transparent arvodesmodell ökar också kundens förtroende för finansmarknaden i stort.

– Hos oss betalar kunden ett arvode som är baserat på förvaltat kapital, vi behåller aldrig några provisioner, allt är nettolösningar. När vi har gjort ett bra jobb tar vi också ut ett prestationsarvode. Tydligare än så kan det inte bli. Går det inte bra för kunden går det heller inte bra för oss, säger Mattias Åström.

Framtiden ser minst sagt ljus ut för Peak Asset Management. Boutique-firman, som i dag är väletablerad i både Stockholm och Malmö, kommer snart att positionera sig på fler orter.

Om Peak Asset Management

 • Peak Asset Management är en partnerägd boutique-firma där bolagets ägare medinvesterar tillsammans med kunderna på lika villkor.
 • Peak Asset Management drivs utifrån principen om att alltid sätta kundernas intressen främst, genom genuin rådgivning och ett brett erbjudande.
 • Peak Asset Management är en fristående, snabbfotad och modern investeringsrådgivare med en familjär känsla. Läs mer här!

   

  Av: Peak Asset Management

  Detta är en annons från Peak Asset Management och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

   

Framgångsreceptet: relationsorienterad boutique-firma

Peak Asset Management är en av få kvarvarande små kapitalförvaltare på den svenska marknaden – som dessutom går som tåget. Nu bryter bolaget ny mark genom att bredda och förbättra sitt kunderbjudande, de växer organiskt och letar dessutom efter olika typer av förvärv. Framtiden ser minst sagt ljus ut för boutique-firman som i dag är väletablerad i både Stockholm och Malmö och som snart kommer att positionera sig på fler orter.

Lär känna bolaget – det här är Peak Asset Management

Blickar vi för en snabb stund bakåt, i bolagets tio år långa historia, är det tydligt att Peak Asset Management länge legat i framkant inom en rad olika områden och att de tidigt anammat lösningar som i dag är branschstandard.

– Vi var till exempel flera år före många andra aktörer på marknaden när vi beslutade oss för att uteslutande fokusera på provisions- och incitamentsfri rådgivning. För åtta år sedan introducerade vi en enkel och helt transparent arvodesmodell som där och då lade grunden för bolagets resa, säger Fredric Clason.

En transparent arvodesmodell

En avsaknad av transparens med dolda avgifter och provisioner, där kunderna inte vet vad de betalar för, är tyvärr fortfarande ett vanligt förekommande problem på marknaden. Det handlar i mångt och mycket om en informationsasymmetri som kan leda till intressekonflikter. Men, för Peak Asset Management är ekvationen enkel: en transparent arvodesmodell ökar också kundens förtroende för finansmarknaden i stort.

– Hos oss betalar kunden ett arvode som är baserat på förvaltat kapital, vi behåller aldrig några provisioner, allt är nettolösningar. När vi har gjort ett bra jobb tar vi också ut ett prestationsarvode. Tydligare än så kan det inte bli. Går det inte bra för kunden går det heller inte bra för oss, säger Mattias Åström, vice vd och partner, som efter sommaren kommer ta över rollen som vd på bolaget då Fredric Clason tillträder som styrelseordförande.

Kreativa, familjära och snabbfotade

Peak Asset Management fokuserar i princip uteslutande på diskretionär förvaltning med tre miljoner som minimibelopp. De erbjuder även ett ”light-erbjudande” för kunder med ett mindre kapital, där personlig och relationsorienterad rådgivning fortfarande står högst upp på agendan. För kunder som vill vara med i beslutsprocessen erbjuds även rådgivande förvaltning.

Skräddarsydda förvaltningslösningar 

– Våra kunder får verkligen vad de betalar för, det vill säga en hög riskjusterad avkastning. Vi går veckovis igenom alla portföljer och når framgång tack vare att vi är kreativa och snabbfotade. Peak Asset Management är tillräckligt stora för att våra kunder ska känna sig bekväma och trygga, men också tillräckligt små för att varje kund ska känna sig unik, sedd och kontinuerligt uppmärksammad, säger Mattias Åström och avslutar:

– Vi tummar aldrig på en nära, personlig relation. I och med vår låga personalomsättning kan vi också garantera långsiktig rådgivning och förvaltning från en och samma förvaltare. Dessutom finns vi tillgängliga dygnets alla timmar. Jag brukar säga att vi inte har några egentliga öppettider – våra kunder kan alltid nå oss.

Fakta:

 • Peak Asset Management är en partnerägd boutique-firma där bolagets ägare medinvesterar tillsammans med kunderna på lika villkor.
 • Peak Asset Management drivs utifrån principen om att alltid sätta kundernas intressen främst, genom genuin rådgivning och ett brett erbjudande.
 • Peak Asset Management är en fristående, snabbfotad och modern investeringsrådgivare. Läs mer här! 

   

  Av: Peak Asset Management

  Detta är en annons från Peak Asset Management och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.