Alla inlägg av Transfer Group AB

Strategiskt positionerat företag baserat på säkerhet och framtidstro

Transfer Group förenar spetsteknik med säkerhetsfrågor och mycket talar för att det strategiskt positionerade företaget inte bara kan trygga kundernas verksamheter utan även sin egen framtid. Koncernen har sex helägda dotterbolag som alla jobbar för att ge sina kunder en säkrare tillvaro på flera nivåer. 

Intresset från kundsidan är fortsatt stort. Idag efterfrågar marknaden en flexibel helhetsleverantör av säkerhetslösningar för fysiskt skydd av människor, gods och fastigheter som omfattar både hård- och mjukvara.

– Vi vill vara det själlvklara valet när det gäller säkerhetsfrågor såväl för människor som för egendom. Vår affärsidé är att, baserat på vår erfarenhet och kunskap inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara och leverera hårdvara som ökar den fysiska säkerheten för både individer och föremål, säger Pernilla Jennesäter, VD för Transfer Groups sedan 18 mars.

Det kan handla om såväl specialanpassade larmsystem som säkerhetsvakter, säkerhetskontroller och skräddarsydda bagagesystem. Inom koncernen finns både serviceföretag och techföretag som alla jobbar med säkerhetsfrågor med olika inriktningar och på olika nivåer. Genom att koncernens olika verksamheter kompletterar varandra kan man erbjuda kunderna helhetslösningar med synergieffekter. 

– På ett och samma ställe kan vi hjälpa våra kunder med deras utmaningar och behov vad gäller säkerhet och trygghet oavsett om det gäller personer eller föremål. Vi vill främja säkerheten på ett effektivt och resursbesparande sätt, säger Pernilla Jennesäter. 

I dag finns företaget i Sverige och Norge samt delvis i Danmark, Finland och Grönland. Totalt är man cirka 550 anställda varav cirka 80 är tjänstemän. Pernilla Jennesäter beskriver företagets struktur som en pyramid som hålls upp av den breda basen vilken främst består av bevakning medan den smalare toppen av pyramid består av techföretag med egenutvecklad hård- och mjukvara.

– Målet är en säkrare tillvaro på alla nivåer för våra kunder. Detta oavsett om det gäller bemanningstjänster, leverans av fysisk säkerhet, resursbesparande mjukvara eller utbildning inom säkerhet.  

Koncernens egna finansiella mål är att fortsätta växa offensivt både genom framtida förvärv och organiskt, i första hand i de nordiska länderna men också i övriga Europa. Man siktar på en tillväxt på hela 20 procent per år med bibehållen lönsamhet. Det är framför allt inom tech-sfären – i triangelns topp – som man räknar med att växa, inte minst genom det egenutvecklade bagagehanteringssystemet BRAINS, samt rapporterings- och dokumentationssystemet Amigo Tools. 

– Med våra egenutvecklade mjukvaror BRAINS och Amigo Tools ser vi stora tillväxtmöjligheter i Europa då båda produkterna är skalbara internationellt. Gemensamt för dessa är att de kombinerar nytänkande med trygghet och säkerhet. Kort sagt är vi en koncern som det kan löna sig för både potentiella kunder och investerare att hålla ögonen på, säger Pernilla Jennesäter.