Alla inlägg av XMReality

Partnernätverk genererar nya kunder för XMReality

XMReality har gått från uppstickare till spelare att räkna med på en global marknad. Linköpingsföretagets SaaS-lösning med Augmented Reality-funktioner för servicearbete på distans används redan i över 60 länder.

För att öka den globala användningen av XMReality tog bolaget i fjol in Andreas Jonsson som ny Chief Business Development Officer. Han har lång erfarenhet från industrisektorn och har tidigare kammat hem affärer i miljardklassen. Med detta i ryggen jobbar han nu för att etablera fler partnerskap, både i Sverige och utomlands.

– Det känns väldigt roligt att vara en del av ett spirande företag som vill växa i hög hastighet. Målet framåt är att öka avtrycket på marknaden och nå ut i nya kanaler. Det är min uppgift att titta på hur vi kan fortsätta växa affären och göra strategiska val av partners, säger Andreas Jonsson. 

Blir en del av kundens serviceerbjudande

Partnersamarbeten har visat sig vara ett vinnande koncept för XMReality. Företaget jobbar i dag tätt med flertalet kunder som har införlivat tjänsten som en del av sitt erbjudande. Ett exempel är Electrolux Professional som dels använder XMReality i den egna verksamheten, dels har bakat in den digitala tjänsten i sitt serviceerbjudande. 

– Om ett storkök får problem med sin utrustning kan Electrolux snabbt sätta upp ett videosamtal med AR-funktionalitet och hjälpa kunden på distans. Genom att vi är en del av Electrolux erbjudande når vi ut till företag och användare som vi aldrig hade nått annars, i och med att de redan är anslutna till ett serviceupplägg, förklarar Andreas Jonsson och fortsätter:

– Genom partnerskapen kan vi sprida vårt namn och få människor att förstå hur vår tjänst fungerar. När människor väl förstår tjänsten och värdet den skapar är det lätt att stänga nya affärer.

Bra komplement till egen försäljning

XMReality samarbetar också med rena återförsäljare. Dessa plockar in tjänsten i sina produktportföljer och öppnar dörren till redan upparbetade kundbaser. Partnerkanalerna är viktiga komplement till XMRealitys egen försäljning, konstaterar Andreas Jonsson.

– Vi vill nå ut så brett som det bara går på en global marknad. Nu har vi ett framåtlutat team på plats i Nordamerika, men behöver hjälp med att etablera en starkare och mer lokal närvaro på marknader som Asien. Här tror jag absolut att partnerskap är den rätta vägen att gå. Den största utmaningen framåt blir att hitta rätt partners där vi kan nå den där värdefulla skalbarheten, säger han.

Vill du veta mer om XMReality? Läs vidare här.

Av: XMReality

Detta är en annons från XMReality och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

XMReality satsar på USA genom framåtlutat team

XMReality har redan tagit på sig den europeiska ledartröjan inom vägledning på distans och vunnit mark med sin SaaS-lösning för kunskapsöverföring via AR. Nu har bolaget siktet inställt på USA och den jättemarknad som växer fram där.

– Den amerikanska marknaden har inte varit vårt finansiella fokus tidigare, men nu har vi en perfekt setup för att kunna bearbeta det mycket konkurrensutsatta landskapet. Vi ser att vi har möjlighet att starta en snöbollseffekt där vi ökar kunskapen kring den här teknologin i snabb takt, säger Jörgen Remmelg, vd på XMReality.

Viktigt med team på plats

XMReality har haft viss närvaro i USA sedan 2018. Dessutom använder många av bolagets europeiska kunder, som Nestlé och Electrolux, XMRealitys lösning på sina siter i USA. Men nu etablerar sig företaget här på allvar med ett starkt och försäljningsinriktat team.

– Att ha människor på plats som kan förstå kundernas utmaningar och problem är helt avgörande. Det kommer att göra det betydligt enklare för oss att växa, säger Jörgen Remmelg.

Vass president rattar dotterbolaget

I början av 2022 välkomnades Tim Koeppl som president för det amerikanska dotterbolaget XMReality Inc. Han är utbildad jurist, har en bakgrund som officer i marinkåren och har flera tunga befattningar inom näringslivet på meritlistan. Före intåget i XMReality ledde han program för att möjliggöra implementation av avancerad teknologi inom den amerikanska försvarssektorn.

– En gemensam bekant förde samman mig med Jörgen Remmelg. Jag såg direkt att produkten hade kunnat lösa många problem i mitt tidigare arbete inom näringslivet. I situationer där experter ad-hoc behövde resa för att utföra ett brådskande servicearbete hade de i stället kunnat vägleda på distans, utan att lämna skrivbordet, säger Tim Koeppl.

Stor potential inom flera sektorer

 Han bygger nu sitt team i USA med handplockade talanger, som ska hjälpa bolaget att hålla ett högt tempo i försäljningen och marknadsföringen. Under våren har teamet flera aktiviteter inplanerade, inklusive medverkan på mässor, vilket markerar starten för den bredare etableringen i USA.

Jörgen Remmelg och Tim Koeppl ser särskilt stor marknadspotential inom livsmedelsindustrin, där ”clean food”-trenden kräver ny, högteknologisk utrustning. Här kan användning av XMReality Remote Guidance för servicearbetet bidra till ökad produktionssäkerhet. Även inom industriell tillverkning förväntas lösningen kunna göra stor nytta.

– Min vision är att USA någon gång i framtiden kommer att växa om Europa och bli XMRealitys huvudmarknad. Vi har bara börjat, säger Tim Koeppl.

Nyfiken på XMReality och deras AR-lösning? Ta reda på mer här.

Om XMReality

XMReality utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via AR. Idag används företagets mjukvara av mer än 100 företag i 60-talet olika länder globalt. XMReality har kontor i Linköping och USA med sammanlagt cirka 30 anställda. Läs mer på www.xmreality.com

Detta är en annons från XMReality och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

AR-pionjärerna XMReality vidareutvecklar

Utvecklingen inom remote support, vägledning på distans, går mycket fort. Längst fram springer XMReality som nu har stärkt upp teamet med en ny teknikchef som har lång erfarenhet av den tekniska produktledarrollen. Med Alexander Sandströms hjälp ska mjukvarulösningen XMReality Remote Guidance, som möjliggör videomöten med AR-verktyg, vässas och breddas.

– Min uppgift framåt blir att skapa en förståelse för vart marknaden och kunderna är på väg och översätta detta i hur vi behöver bygga vidare vår produkt. Genom att jobba nära kunderna när de definierar framtidens sätt att tillverka och paketera varor med nya arbetssätt, processer och digitala verktyg får vi en inblick i vad som är på gång, säger Alexander Sandström, CTO.

Kundfokuserad produktutveckling

Han berättar vilka utvecklingsområden XMReality kommer att lägga krut på framöver.

– Våra kunder inom tillverknings- och livsmedelsindustrin använder vår mjukvara på olika typer av enheter. Vi måste därför se till att lösningarna fungerar väl på alla plattformar, säger Alexander Sandström och fortsätter:

– Vi ser även att kunderna inte bara använder XMReality Remote Guidance internt utan också för att hjälpa underleverantörer och för att ta hjälp av leverantörer, som inte är våra kunder. Det här är ett område som vi vill fortsätta växa inom. Då kan vi öka användningen av vår produkt samtidigt som våra kunder får ett stort mervärde.

Väntar uppsving för smarta glasögon

Alexander Sandström ser även stor potential för smarta glasögon. Marknaden har mognat mycket de senaste åren, och en kraftig tillväxt är att vänta.

– Här måste vi se till att vår mjukvara fortsatt fungerar på den hårdvara som kommer ut och att användarupplevelsen är bra, konstaterar han.

Breddar användningsområdet

Det finns många verktyg i XMRealitys lösning som underlättar supportsamtal. Denna verktygslåda kommer att vidareutvecklas framåt, men Alexander Sandström planerar även för en breddning av användningsområdet.

– Remote support används främst när ett problem har uppstått och kunden inte har tid att vänta på hjälp. Här gör vår produkt stor nytta, men vi ser även att vi kan växa in i andra processer, som planerade aktiviteter i form av inspektioner. Kunderna använder redan produkten för dessa syften, men vi vill bygga ut den ytterligare i denna riktning, säger han.

Det finns alltså flera vägar att springa vidare på för att växa. Marknaden är dessutom långt ifrån mättad. XMReality befinner sig i en unik position med goda möjligheter att skala upp, konstaterar Alexander Sandström. 

Om XMReality

XMReality utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet (Augmented Reality). I dag används företagets mjukvara av 90 företag i 60 olika länder i samtliga världsdelar. Läs mer på www.xmreality.com

Av: XMReality

Detta är en annons från XMReality och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

AR-pionjärerna XMReality vidareutvecklar

Utvecklingen inom remote support, vägledning på distans, går mycket fort. Längst fram springer XMReality som nu har stärkt upp teamet med en ny teknikchef som har lång erfarenhet av den tekniska produktledarrollen. Med Alexander Sandströms hjälp ska mjukvarulösningen XMReality Remote Guidance, som möjliggör videomöten med AR-verktyg, vässas och breddas.

– Min uppgift framåt blir att skapa en förståelse för vart marknaden och kunderna är på väg och översätta detta i hur vi behöver bygga vidare vår produkt. Genom att jobba nära kunderna när de definierar framtidens sätt att tillverka och paketera varor med nya arbetssätt, processer och digitala verktyg får vi en inblick i vad som är på gång, säger Alexander Sandström, CTO.

Kundfokuserad produktutveckling

Han berättar vilka utvecklingsområden XMReality kommer att lägga krut på framöver.

– Våra kunder inom tillverknings- och livsmedelsindustrin använder vår mjukvara på olika typer av enheter. Vi måste därför se till att lösningarna fungerar väl på alla plattformar, säger Alexander Sandström och fortsätter:

– Vi ser även att kunderna inte bara använder XMReality Remote Guidance internt utan också för att hjälpa underleverantörer och för att ta hjälp av leverantörer, som inte är våra kunder. Det här är ett område som vi vill fortsätta växa inom. Då kan vi öka användningen av vår produkt samtidigt som våra kunder får ett stort mervärde.

Väntar uppsving för smarta glasögon

Alexander Sandström ser även stor potential för smarta glasögon. Marknaden har mognat mycket de senaste åren, och en kraftig tillväxt är att vänta.

– Här måste vi se till att vår mjukvara fortsatt fungerar på den hårdvara som kommer ut och att användarupplevelsen är bra, konstaterar han.

Breddar användningsområdet

Det finns många verktyg i XMRealitys lösning som underlättar supportsamtal. Denna verktygslåda kommer att vidareutvecklas framåt, men Alexander Sandström planerar även för en breddning av användningsområdet.

– Remote support används främst när ett problem har uppstått och kunden inte har tid att vänta på hjälp. Här gör vår produkt stor nytta, men vi ser även att vi kan växa in i andra processer, som planerade aktiviteter i form av inspektioner. Kunderna använder redan produkten för dessa syften, men vi vill bygga ut den ytterligare i denna riktning, säger han.

Det finns alltså flera vägar att springa vidare på för att växa. Marknaden är dessutom långt ifrån mättad. XMReality befinner sig i en unik position med goda möjligheter att skala upp, konstaterar Alexander Sandström. 

Om XMReality

XMReality utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet (Augmented Reality). I dag används företagets mjukvara av 90 företag i 60 olika länder i samtliga världsdelar. Läs mer på www.xmreality.com

Av: XMReality

Detta är en annons från XMReality och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

XMReality skapar överlägset värde för globala företag

Videosamtal förstärkt med Augmented Reality kommer gå från ”nice to have” till ”must have” inom 36 månader för alla företag med hårdvara i produktionen. Detta spår Jörgen Remmelg, vd för det svenska AR-bolaget XMReality som nu förbereder sig för fortsatt acceleration.

– Två pandemieffekter talar för den här utvecklingen. Acceptansen för digitala hjälpmedel har ökat kraftigt. Fler har också börjat inse att vi faktiskt måste minska ner på resandet ur ett klimatperspektiv, säger Jörgen Remmelg och fortsätter:

– Det finns även tunga ekonomiska argument för att genomföra servicearbete på distans istället för att skicka ut reparatörer. Vi har en return investment på sex månader, så här finns det möjligheter för företagen att spara pengar.

Skalbar SaaS-lösning

XMReality utvecklar skalbara lösningar för kunskapsöverföring via AR. Mjukvaran XMReality Remote Guidance erbjuds som en prenumeration (SaaS). Via en applikation skapar användaren en webblänk som skickas till personen som behöver vägledning. Personen kan då ansluta till ett videosamtal förstärkt med AR. Just nu utvecklas mjukvaran så att samtalen också ska kunna genomföras med ett större antal deltagare för träning och certifiering av personal, berättar Jörgen Remmelg.

XMReality är starka inom livsmedelsindustrin och bryggeribranschen, där mjukvaran fyller en viktig funktion i att undvika långa och kostsamma stopp i produktionslinorna. Genom att använda remote support går det 30 procent snabbare att lösa ett problem, jämfört med om servicearbetet utförs via ett vanligt videosamtal. Det blir också 50 procent färre fel.

– Remote support ger en ökad tydlighet och ett annat fokus. Funktionerna där kunden kan rita på bilden och lägga in objekt gör samtalet betydligt mer instruktivt, säger Jörgen Remmelg.

Smart inkomstkälla

Det finns även möjligheter att generera intäkter genom sin licens hos XMReality. Många av företagets kunder implementerar remote support i sina serviceavtal och tar betalt för tjänsten. Undersökningar visar att kundnöjdheten ökar med 30 procent när företag väljer att använda remote support för att assistera sina kunder.

Mycket talar för att dessa incitament kommer att sporra fler företag att ta ett omtag kring sitt servicearbete. Och timingen är optimal, menar Jörgen Remmelg.

– Företag måste nu ”vaccinera” sig mot nya pandemier för att bli mindre sårbara. Remote support är inte ett totalvaccin, men det hjälper banne mig en bit på vägen, konstaterar han.

Läs mer om XMReality här.

Om XMReality

XMReality utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet (Augmented Reality). I dag används företagets mjukvara av 90 företag i 60 olika länder i samtliga världsdelar. XMReality har kontor i Linköping och USA med sammanlagt 30 anställda. Läs mer på www.xmreality.com

Av: XMReality

Detta är en annons från XMReality och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Starkt första kvartal för AR-bolaget XMReality

Svenska XMReality är världsledande inom vägledning på distans via avancerade videosamtal, Remote Guidance. När företaget summerar första kvartalet av 2021 kan de visa upp flera starka resultat. De årliga återkommande intäkterna, ARR, steg med 95 procent och nettointäkterna ökade med 68 procent.

– Årets första kvartal fortsätter på den inslagna vägen utstakad under 2020. Efterfrågan på vår lösning är fortsatt hög trots att många industriella aktörer nu även finansiellt känner av pandemins effekter, konstaterar Jörgen Remmelg, vd på XMReality.

Underlättar support på distans

XMReality erbjuder sin mjukvara som en prenumeration (SaaS). Mjukvaran underlättar servicearbete på distans genom videosamtal förstärkt med Augmented Reality. XMReality befinner sig på en marknad med stark underliggande tillväxt då Augmented Reality för industriella företag beräknas växa årligen med cirka 50 procent fram till 2025.

Under första kvartalet av 2021 har flera av XMRealitys befintliga kunder som Nestlé, ABB och life science-bolaget Cytiva valt att addera licenser, vilket även syns i den ökade försäljningen. Cytiva startade upp ett pilotprojekt i Europa som resulterade i global implementering av Remote Support inom hela verksamheten. Ett dussintal industriella kunder har även startat en testperiod av XMReality Remote Guidance, vilket bäddar för framtida uppskalning.

– Den enskilt största affären under första kvartalet är med Heineken, som valt att ingå ett treårskontrakt. Där ser vi stora möjligheter att skala upp antal licenser allt eftersom vår lösning rullas ut globalt inom Heinekens olika verksamheter, berättar Jörgen Remmelg. 

Från ”nice to have” till ”need to have”

Han menar att remote support gått från ”nice to have” till ”need to have” under pandemiåret 2020. Men även efter covid-19-pandemin kvarstår de positiva effekterna med vägledning på distans, i form av ekonomiska besparingar och mer effektiv resursanvändning. Flera av XMRealitys kunder har även börjat använda XMReality Remote Guidance som ett försäljningsargument i kommunikationen med de egna kunderna.

Bolaget är väl positionerade att dra nytta av det gynnsamma marknadsläget efter en kraftigt övertecknad nyemission som gav bolaget ett tillskott i kassan på cirka 56 miljoner kronor. 

– Vi har nu finansiell styrka och flexibilitet att genomföra de aktiviteter som vi har identifierat, med det tydliga syftet att öka nettoomsättningen och våra årliga återkommande intäkter, ARR. Vi blickar nu framåt, säger Jörgen Remmelg.

Läs XMRealitys årsberättelse för 2020 här.

Av: XMReality

Detta är en annons från XMReality och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Skalbara affärsmodellen gör AR-bolaget till vinnare

XMReality är det svenska företaget som tidigt såg potential i Augmented Reality och nu är världsledande inom vägledning på distans, Remote Guidance. När företaget summerar fjolåret kan de visa upp flera starka resultat. Under 2020 har XMReality nästan dubblerat orderingången, nettoomsättningen samt de årliga återkommande intäkterna.

– För oss har 2020 har varit ett mycket bra år. Också ett förändringens år och ett bevis för hur kraftfullt ett bra visions- och strategiarbete är för en positiv förflyttning av ett bolag. Givetvis har vi haft marknaden med oss och ett accelererat behov av Remote Guidance som en konsekvens av de reserestriktioner vi nu levt med under merparten av 2020, säger Jörgen Remmelg, vd för XMReality.

”Uppsvinget är inte temporärt”

XMReality säljer sin mjukvara på abonnemang (SaaS). Mjukvaran underlättar servicearbete på distans för företag inom vitt skilda branscher genom videosamtal förstärkt med Augmented Reality. XMReality befinner sig på en marknad med stark underliggande tillväxt då Augmented Reality för industriella företag beräknas växa årligen med cirka 50 procent fram till 2025.

Erik Penser Bank publicerade nyligen en analys som pekar på att XMReality till skillnad från många SaaS-bolag inte har en ansträngd värdering. Dessutom görs bedömningen att uppsvinget på AR-marknaden som skett under pandemiåret inte är temporärt, utan att pandemin snarare har ökat mognadstakten för en marknad som är här för att stanna.

”XMRealitys marknad växer kraftigt och covid-19 har agerat som en katalysator för branschen. Vi ser bolaget som väl positionerat för att kapitalisera på sektorns snabba tillväxt”, står det i den aktuella analysen.

Affärsmodellens skalbarhet ett vinnande koncept

Redan under 2020 har XMReality gjort just detta. En tydlig trend under året har varit att flera globala företag har hållit konkurrensupphandlingar inom Remote Guidance-segmentet. Dessa har XMReality deltagit i, och i de flesta fall även vunnit. En annan nyckel till framgång har varit affärsmodellens skalbarhet, som även lyfts fram i Penseranalysen som ett av bolagets främsta verktyg för att växa snabbt och lönsamt.

– Nettoomsättningsökningen på årsbasis var 74 procent med en motsvarande kostnadsökning om sju procent, vilket är fantastiskt. Själva grunddefinitionen på skalbarhet, eller ”synergier”, är naturligtvis en stor tillväxt av top-line med en förhållandevis liten kostnadsökning, säger Jörgen Remmelg och tillägger:

– Att därutöver uppnå en ARR-tillväxt om 117 procent under tolv månader är få förunnat, och jag ger oss en stadig klapp på axeln för detta.

Läs XMRealitys bokslutskommuniké här. 

Fakta om XMReality

XMReality utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet (Augmented Reality). I dag används företagets mjukvara i 60 olika länder och XMReality har kontor både i Linköping och USA med sammanlagt 30 anställda.

Av: XMReality

Detta är en annons från XMReality och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Skalbara affärsmodellen gör AR-bolaget till vinnare

XMReality är det svenska företaget som tidigt såg potential i Augmented Reality och nu är världsledande inom vägledning på distans, Remote Guidance. När företaget summerar fjolåret kan de visa upp flera starka resultat. Under 2020 har XMReality nästan dubblerat orderingången, nettoomsättningen samt de årliga återkommande intäkterna.

– För oss har 2020 har varit ett mycket bra år. Också ett förändringens år och ett bevis för hur kraftfullt ett bra visions- och strategiarbete är för en positiv förflyttning av ett bolag. Givetvis har vi haft marknaden med oss och ett accelererat behov av Remote Guidance som en konsekvens av de reserestriktioner vi nu levt med under merparten av 2020, säger Jörgen Remmelg, vd för XMReality.

”Uppsvinget är inte temporärt”

XMReality säljer sin mjukvara på abonnemang (SaaS). Mjukvaran underlättar servicearbete på distans för företag inom vitt skilda branscher genom videosamtal förstärkt med Augmented Reality. XMReality befinner sig på en marknad med stark underliggande tillväxt då Augmented Reality för industriella företag beräknas växa årligen med cirka 50 procent fram till 2025.

Erik Penser Bank publicerade nyligen en analys som pekar på att XMReality till skillnad från många SaaS-bolag inte har en ansträngd värdering. Dessutom görs bedömningen att uppsvinget på AR-marknaden som skett under pandemiåret inte är temporärt, utan att pandemin snarare har ökat mognadstakten för en marknad som är här för att stanna.

”XMRealitys marknad växer kraftigt och covid-19 har agerat som en katalysator för branschen. Vi ser bolaget som väl positionerat för att kapitalisera på sektorns snabba tillväxt”, står det i den aktuella analysen.

Affärsmodellens skalbarhet ett vinnande koncept

Redan under 2020 har XMReality gjort just detta. En tydlig trend under året har varit att flera globala företag har hållit konkurrensupphandlingar inom Remote Guidance-segmentet. Dessa har XMReality deltagit i, och i de flesta fall även vunnit. En annan nyckel till framgång har varit affärsmodellens skalbarhet, som även lyfts fram i Penseranalysen som ett av bolagets främsta verktyg för att växa snabbt och lönsamt.

– Nettoomsättningsökningen på årsbasis var 74 procent med en motsvarande kostnadsökning om sju procent, vilket är fantastiskt. Själva grunddefinitionen på skalbarhet, eller ”synergier”, är naturligtvis en stor tillväxt av top-line med en förhållandevis liten kostnadsökning, säger Jörgen Remmelg och tillägger:

– Att därutöver uppnå en ARR-tillväxt om 117 procent under tolv månader är få förunnat, och jag ger oss en stadig klapp på axeln för detta.

Läs XMRealitys bokslutskommuniké här. 

Fakta om XMReality

XMReality utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet (Augmented Reality). I dag används företagets mjukvara i 60 olika länder och XMReality har kontor både i Linköping och USA med sammanlagt 30 anställda.

Av: XMReality

Detta är en annons från XMReality och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.