Alla inlägg av ZinZino

Zinzino fortsätter att expandera med en ambitiös tillväxtagenda och starkt ökad lönsamhet

Berätta om Zinzino och bolagets affärsidé

–Vi är ett nordiskt pionjärbolag inom testbaserade och biomarkörbaserade personanpassade kosttillskott. Våra vetenskapligt förankrade, Omega-3 baserade produkter tar begreppet kosttillskott till en helt ny, individualiserad nivå som går hand i hand med konsumenters ökade efterfrågan på skräddarsydda produkter och tjänster. Våra produkter distribueras i dagsläget i ett hundratal länder runtom i världen. Vi har hittills genomfört drygt 800 000 vetenskapliga blodtester runtom i världen och erbjuder människor unika insikter om deras kostvanor och individuella, livsviktiga Omega-6:3-balans i kroppen.

Hur har er verksamhet utvecklats under 2021?

–Vi har växt med 20 procent under 2021. Samtidigt har lönsamheten ökat kraftigt till följd av en ökad omsättning och en hög tillväxttakt. Det har gett oss många skalfördelar, exempelvis en minskad kostnadsbas. Under 2021 har vi lanserat våra produkter i Indien, Malaysia, Taiwan och Sydafrika. Vi har även släppt ett D-vitamintest samt ett veganskt kosttillskott med D-vitamin och magnesium. Det faktum att vi redan var ett etablerat e-commerceföretag när Coronapandemin inleddes gav oss ett försprång när stora delar av världen digitaliserades i snabb takt. Den ökande e-handeln är en globalt växande trend som vi kan dra stor nytta av nu, vilket avspeglas i vår försäljningstillväxt och goda lönsamhet.

Ta del av Zinzinos produktpresentationer.

 Hur ser Zinzinos strategiska agenda ut under 2022?

–På agendan står lansering av vårt koncept i Mexiko och Filippinerna, tre befolkningsrika länder med en mycket hög tillväxtpotential. Vi är ett bolag med en uttalat test-baserad strategi för att erbjuda individanpassade kosttillskott. I dagsläget ingår ett fettsyretest och ett D-vitamin-test i vår växande produktportfölj. Under 2022 är vår ambition att lansera ytterligare två blodtester samt två nya produkter inom kosttillskott. Vi planerar att fortsätta leverera en årlig tillväxttakt på minst 20 procent och kommer introducera vårt koncept på tre till sex nya marknader per år. Vi letar även efter potentiella företag som vi kan förvärva eller investera i för att stärka vår fortsatta globala tillväxtresa.

Vilka faktorer gör Zinzino till en intressant investeringsmöjlighet för presumtiva aktieägare?

– Vi är ett stabilt och lönsamt bolag med en attraktiv utdelningspolicy samt ett extremt starkt track record. Bolaget och vår aktie har de senaste åren präglats av en kraftig värdeökning. Vi har ambitiösa tillväxtmål som vi hittills levererat på med råge. Den globala wellnesstrenden är en långsiktig, stark trend som bidrar till en stadigt ökad efterfrågan på vårt balanskoncept med blodtester och skräddarsydda kosttillskott. För aktieägare som vill investera i den globala wellnesstrenden och tror på vår extremt skalbara och direktförsäljningsbaserade affärsmodell borde Zinzino ses som en intressant investeringsmöjlighet. En uttalad milstolpe är att vi ska ha 1 miljon kunder år 2025 och 20 miljoner kunder 2035.

Läs mer om Zinzino här.

Fakta: Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien specialiserat på biomarkörbaserade och individanpassade kosttillskott. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market (kortnamn ZZ B). Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på nära 100 marknader över hela världen. Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg i Sverige och ytterligare kontor finns i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong, Malaysia och Indien.

Följ Zinzino för fler uppdateringar.

Detta är en annons från ZinZino och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.