Kategoriarkiv: Alpcot Holding B

Alpcot fyller kassan med 24,5 miljoner kronor i nyemission

Teckningskursen per ny aktie uppgår till 1,40 kronor och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Motsvarande en rabatt om cirka 19 procent i förhållande till stängningskursen på tisdagen.

”Alpcots vd, Björn Bringes, styrelseordförande, Katre Saard, CTO, operativ chef, finanschef, samt Girt Cimermans, styrelseledamot i Alpcot Limited, deltog i den riktade Nyemissionen”, skriver bolaget.

Emissionen medför en utspädning om cirka 15 procent av antalet aktier och cirka 7,2 procent av antalet röster i bolaget.

Aktieägande styrelseledamöter samt aktieägande ledande befattningshavare har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja några aktier i Alpcot under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av utfallet av den riktade nyemissionen.

I ett separat pressmeddelande skriver bolaget att det avser att använda nettolikviden till att förvärva ytterligare aktier i Tydliga, eller Tydligas moderbolag Free Broker, och därmed öka sina nuvarande innehav.

Alpcot har nyligen ingått en avsiktsförklaring med Free Broker om att investera upp till 25 miljoner kronor i Tydliga.