Kategoriarkiv: Börsguiden

Analys: Riksbanken måste vara beslutsam – annars väntar ny kronpress

Analytikern noterar att även om inflationsförväntningarna inte har stigit måste förtroendet för Riksbankens beslutsamhet att få inflationen under kontroll hållas intakt. Det är därmed ”oundvikligt” att Riksbanken fortsätter att höja räntan, möjligen med 50 punkter, i april.

”Om tvivel om Riksbankens beslutsamhet uppstår på marknaden skulle det vara en negativ signal för kronan – även om Riksbanken understryker att en svag krona också kan leda till ytterligare räntehöjningar. Oro för en otillräckligt beslutsam Riksbank skulle sätta betydande nedåttryck mot kronan”, skriver Antje Praefcke.

Carnegie har mäklat stor aktiepost i mätteknikbolaget

Enligt Infronts avslutsstatistik har Carnegie under förra veckan och hittills denna vecka internmäklat drygt 12 miljoner aktier i Hexagon.

Mätteknikbolaget har totalt 2,6 miljarder B-aktier så avsluten motsvarar bara cirka 0,5 procent av aktiekapitalet. Men värdet på affärerna kan summera till nära 1,4 miljarder kronor.

Utöver Carnegie har även SEB stått för några större avslut den senaste dryga veckan. Ett antal miljoner aktier har även mäklats utanför börsen där kontrahenterna inte anges.

Kursrörelsen i Hexagon har varit relativt blygsam den senaste veckan och mer eller mindre följt rörelsen i OMXS30.

Sampo föreslår att Mandatum knoppas av

Bakgrund är att Sampo i december tillkännagav en strategisk utvärdering av Mandatums roll inom koncernen.

”Delningen skulle skapa en ledande renodlad nordisk skadeförsäkringskoncern, kapabel att leverera hög och stabil avkastning på kapital, och ett oberoende Mandatum. Delningsprocessen, som är väl etablerad i Finland, ger ett ekonomiskt effektivt sätt att i ett steg genomföra separationen”, kommenterar Björn Wahlroos, styrelsens ordförande.

Förslaget är att vid en delning skulle samtliga aktier i Mandatum Holding övergå till Mandatum Abp, ett bolag som bildas vid delningen på verkställandedagen, vilket enligt planen förväntas vara den 1 oktober 2023.

Delningsförslaget är villkorat godkännande vid bolagsstämman den 17 maj. Sampos styrelse förbehåller sig rätten att avbryta delningsprocessen fram till verkställandedagen, skulle detta anses ligga i aktieägarnas intresse, heter det.

KI: Låg risk för stagflationsscenario

I KI:s prognos för 2023 krymper BNP medan inflationen blir hög. Därefter faller inflationen snabbt tillbaka och BNP-tillväxten blir positiv 2024. Återhållsamma löneökningar bidrar till att inflationen väntas minska framöver.

I KI:s prognos förutses svensk ekonomi inte vara på väg in i en längre period med hög inflation och låg tillväxt.

Tre reformer som genomfördes på 1990-talet bidrar till att risken för en sådan utveckling är väsentligt lägre i dag: för det första fungerar lönebildningen bättre till följd av bland annat industriavtalet, för det andra har Riksbanken ett starkt lagstadgat oberoende och väl etablerat inflationsmål, och för det tredje har det finanspolitiska ramverket ett överskottsmål och ett skuldankare.

”Väl förankrade inflationsförväntningar är centrala för att undvika stagflation. Om inflationsförväntningarna på lite längre sikt är väl förankrade ökar sannolikheten för att den inflation som den svenska ekonomin drabbats av kan bekämpas relativt snabbt, utan att få stora negativa effekter på realekonomin”, skriver KI.

De genomförda reformerna förbättrar förutsättningarna för att inflationsförväntningarna förblir väl förankrade. I dagsläget ligger inflationsförväntningarna på två respektive fem års sikt nära inflationsmålet.

”Detta tyder på ett förtroende för att den förda penningpolitiken kommer leda inflationen tillbaka till målet”, skriver KI.

Ny auktionsmodell för mindre likvida aktier på First North

”Målet är att stärka marknadsintegriteten och öka investerarskyddet genom att förändra hur mindre likvida aktier handlas”, skriver Nasdaq i ett pressmeddelande.

Anledningen är att ett antal enskilda bolag har utmaningar när det gäller likviditet i handeln. När skillnaden mellan köp- och säljkurs (spread) blir för stor kan små ordrar skapa stora prisrörelser och volatilitet i dessa aktier, uppger Nasdaq.

I den nya modellen gäller att företag som har mer än 7 procent spread över två kvartal kommer att få två alternativ. Det första är att anlita en likviditetsgarant och det andra är att handlas genom en auktionsmodell med fem auktioner per dag: öppningsauktion, 11.00, 13.00, 15.00 och stängningsauktion.

Baserat på data som analyserats för kvartal tre och fyra under 2022 är 28 bolag på Nasdaq First North Growth Market i Sverige berörda av förändringarna. Detta kan dock komma att ändras då data från kvartal tre och fyra 2023 avgör vilka företag som berörs av förändringarna.

På grund av tekniska begränsningar hos vissa danska handelsmedlemmar kommer lanseringen i Danmark ske vid ett senare tillfälle.

Här är onsdagens aktierekar

Kempen har inlett bevakning av Vicore Pharma med rekommendationen köp. Riktkursen är 40 kronor. Aktien var upp 9,5 procent till 16:18 kronor under den tidiga onsdagshandeln.

BNP Paribas Exane återupptar sin bevakning av Stora Enso med rekommendationen outperform och riktkurs 13:40 euro. Det rapporterar internationella medier. Aktien stängde på tisdagen på 11:79 euro.

BNP Paribas Exane återupptar bevakningen av SCA med rekommendationen underperform och riktkurs 110 kronor. Det rapporterar internationella medier. Aktien stängde på tisdagen på 135:70 kronor.

Pareto Securities sänker sin rekommendation för Kambi till sälj från behåll. Riktkursen sänks till 170 från 200 kronor. Aktien stängde på tisdagen på 196:40 kronor.

Deutsche Bank höjer riktkursen för Sandvik till 240 kronor från 220 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Aktien stängde på tisdagen på 206:30 kronor.

Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Munters till 110 kronor från 105 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Aktien stängde på tisdagen på 92:10 kronor.

Negativ organisk tillväxt för Dustin

Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 212 miljoner kronor för det andra kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023. Det kan jämföras med 275 miljoner samma kvartal föregående år. 

Enligt det av Infront sammanställda snittestimatet, baserat på fem analytikers prognoser, väntades ett justerat ebita-resultat på 209 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 6.272 miljoner kronor och den organiska försäljningstillväxten var -2,4 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 6.609 miljoner kronor och en organisk försäljningstillväxt på +2 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 3,4 procent, mot väntade 3,2 procent.

Dustins marknader har de senaste kvartalen genomsyrats av allmän ekonomisk osäkerhet och en avvaktande utveckling i vissa av bolagets kundsegment. Utvecklingen var mer eller mindre i linje med förväntan, då bolaget historiskt sett motsvarande mönster, skriver Dustins avgående vd Thomas Ekman i rapporten för andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, december 2022 till februari 2023.

”Vi visar framsteg mot den målbild som presenterades vid kapitalmarknadsuppdateringen och har sett en viss stabilisering inom SMB, vilket gör oss försiktigt optimistiska inför kommande kvartal”, skriver han, som nu lämnar över till Johan Karlsson som tillträder som Dustins vd den 3 april.

Under det andra kvartalet fortsatte den avvaktande utvecklingen bland de mindre och medelstora bolagen inom segment SMB, medan efterfrågan varit fortsatt god inom offentlig sektor och större bolag.

”En förbättrad produktmix inom LCP har i kombination med det utgångna avtalet med danska SKI bidragit till en sekventiell marginalförbättring”, skriver Thomas Ekman.

Bruttomarginalen uppgick till 14,6 procent (14,7) andra kvartalet, vilket är en förbättring jämfört med 13,5 procent i det första kvartalet.

Vidare lyfter han fram att en minskad lagerbindning har möjliggjort ett lägre nettorörelsekapital och en lägre nettoskuld under kvartalet.

Varulagret minskade till 1.220 miljoner kronor, jämfört med 1.610 miljoner kronor i det första kvartalet.

”Det är glädjande att kunna visa tydliga framsteg under kvartalet i linje med den målbild som presenterades under kapitalmarknadsuppdateringen i februari”, skriver Thomas Ekman.

Bud på handelsstoppat Spotlightbolag

Navamedic har säkrat accepter från aktieägare som innehar totalt cirka 46,4 procent av aktierna och rösterna i Sensidose.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 75 miljoner kronor.

Priset per aktie i erbjudandet motsvarar en premie om 48 procent i förhållande till stängningskursen om 4:25 kronor innan handelsstoppet den 17 mars 2023, och 62 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3:864 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Styrelsen för Sensidose har utvärderat erbjudandet och rekommenderar enhälligt aktieägare att acceptera det.

Erbjudandet är villkorat av en acceptgrad på över 90 procent.

Acceptperioden för erbjudandet startar den 30 mars 2023 och avslutas omkring den 21 april 2023. Utbetalning av vederlag beräknas påbörjas omkring den 28 april 2023.

Varken Navamedic eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter innehar några aktier eller finansiella instrument i Sensidose vid tidpunkten för offentliggörandet av budet.

Navamedic är ett nordiskt läkemedelsföretag som levererar till sjukhus och via apotek. Huvudkontoret ligger i Oslo och bolaget är noterat på Oslo Börs.

Capital Economics: Stram penningpolitik från ECB trots recession

De dystra ekonomiska utsikterna kommer främst från stramare penningpolitik, ökade krav på bankernas utlåningsvillkor och minskad hushållskonsumtion.

”Vi tror det är osannolikt att problemen inom den globala banksektorn kommer att bli uthållig eller att det leder till en ordentlig bankkris i Europa. Trots det kommer oroligheterna att bidra till stramare finansiella förhållanden än normalt”, skriver Capital Economics.

Konsumentpriserna (HICP) väntas öka med 5,8 procent för 2023, 2,5 procent för 2024 och 1,8 procent för 2025, enligt Capital Economics prognoser.

”Huvudinflationen kommer att dämpas kraftigt då bidraget från tidigare ökningar av energi och livsmedel faller från årstakten (YoY). Men kärninflationen kommer inte att dämpas lika snabbt, främst på grund av den fortsatt starka arbetsmarknaden”, skriver Capital Economics.

Räntetoppen prognostiseras till 4 procent i mitten av 2023, i slutet av 2025 kommer dock räntan ha minskat till den neutrala nivån på cirka 2 procent. När ECB börjar med räntesänkningar, som Capital Economics tror sker under 2024, kommer det att gå snabbare än vad de flesta tror i dagsläget.

Capital Economics prognoser pekar mot en oförändrad BNP-tillväxt under 2023 och 2024 för euroområdet, 2025 räknar de med att BNP ökar med 1,3 procent.

”Den stora bilden är att vi tror att ekonomin i euroområdet kommer att prestera väldigt dåligt under de närmsta åren, med en trolig recession i år”, fortsätter de.