Kategoriarkiv: Börsguiden

BHG vill ta in 800 miljoner

Bolagets största aktieägare EQT, Ferd och Vitruvian har uttryckt sitt stöd för emissionen och avser att delta i emissionen med ett betydande belopp, enligt pressmeddelandet.

Syftet med emissionen är att öka den finansiella flexibiliteten för att stödja framtida tillväxtinitiativ och stärka bolagets finansiella position genom att minska nettoskuldsättningen, enligt BHG.

I delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 kommunicerades att BHG förväntar sig en utmanande omvärld de kommande 12–18 månaderna. Bolagets preliminära bedömning är att orderingången under perioden oktober–november 2022 inklusive Black Week i stort sett har utvecklats i linje med den organiska tillväxten för det tredje kvartalet 2022.

Teckningskursen samt det totala antalet aktier kommer att fastställas genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att genomföras av Carnegie, Danske Bank och SEB. Prissättning och tilldelning väntas ske innan handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas den 7 december.

ISR handelsstoppades efter ras

Handelsstoppet kommer i spåren av att aktien hade sjunkit 39 procent efter en artikel från Dagens Industri om att forskningsbolaget har skulder och pågående betalningsförelägganden hos Kronofogden på över 2 miljoner kronor.

Enligt tidningen är det forskningsbolagets revisor och juridiska rådgivare som har gått till myndigheten för att få betalt.

Enligt delårsrapporten för det första halvåret 2022, som offentliggjordes kring månadsskiftet augusti/september, var kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret -83 miljoner kronor (-22) med likvida medel om 1,4 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång. Bolaget flaggade då för behov av en större kapitalanskaffning.

”Trots utfästelser om en snar lösning för tre månader sedan har inget besked om ny finansiering kommit”, skrev tidningen på tisdagen.

ISR:s aktie är sedan tidigare observationslistad på grund av företagets ansträngda finanser.

Readly: Storägare säger nej till Bonniers bud

”Priset är för lågt”, säger Anders Bengtsson från familjebolaget till Dagens Industri.

Bengtsson Tidnings AB ägde 2,7 procent av kapitalet och rösterna i Readly den 27 oktober, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Priset per aktie i erbjudandet motsvarar en premie om 59 procent i förhållande till stängningskursen om 7:54 kronor per aktie i fredags, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av budet.

Anders Bengtsson anser dock att budet är för lågt.

”Det är kanske väntat med tanke på kursutvecklingen, men vi tycker att värderingen just nu är för låg. Readly har presenterat bra rapporter på sistone och är på väg mot lönsamhet. Så det här är inget bra läge att sälja”, säger han till Dagens Industri.

Budet är villkorat av att 90 procents acceptgrad.

Readlys största ägare, Robur Fonder med 8,8 procent av aktierna, uppgav på måndagen för Nyhetsbyrån Direkt att ”budet kommer att utvärderas i gängse ordning”. Den näst största ägaren, Tredje AP-fonden med 6 procent av aktierna, lät hälsa att det är alltför tidigt att kommentera budet.

 

Storbanken ser risk ”för nya bakslag” på börsen

Tecken på att inflationstoppen ligger bakom oss har fått marknaden att tro på en något lugnare räntehöjningstakt framöver, något som gett en stark medvind för börsen under senare delen av hösten. Det skriver Swedbanks chefsstrateg Mattias Isaksson i storbankens uppdaterade investeringsstrategi för december. 

Men hur snabbt och kraftfullt inflationen vänder nedåt, vilket kommer att styra centralbankernas agerande, är högst osäkert. Samtidigt är det nu mer intressant att hålla ögonen på ekonomin, poängterar chefsstrategen. 

– Risken att optimismens återkomst har gått lite för snabbt ser vi som överhängande.  Årets julklapp till marknaderna har redan kommit och vi ser begränsat utrymme för att det blir fler, skriver Mattias Isaksson. 

Trots att marknadsaktörerna är rörande överens om att det väntar sämre ekonomiska tider speglas inte det i prissättningen på börsen, enligt Swedbanks bedömning. Chefsstrategen uppger att den senaste tidens börsoptimism snarare drivits av tekniska faktorer än ”ljusglimtar i den ekonomiska utvecklingen”.

– När verkligheten kommer ikapp kan aktiemarknaden få en ny smäll samtidigt som de långa räntorna kan fortsätta ner. Vi minskar därför aktieexponeringen till förmån för ränteplaceringar, fortsätter han. 

Marknaden har inte tagit höjd för den väntade avmattningen i ekonomin, befarar Swedbank som tror att den kommer att göra sig synlig i början av nästa år. 

– Andra tillgångsslag är relativt sett mer intressanta. Marknaden rör sig snabbt och vi kan snart hamna på nivåer där det är mer intressant att addera risk, skriver Mattias Isaksson. 

Framöver ser banken störst möjligheter på obligationsmarknaden.

– En konjunkturnedgång är inprisad både av marknaden och makrodatan och vi har sannolikt sett den lokala toppen i marknadsräntor. Vår generellt negativa vy på konjunktur och marknad leder till större ränteexponering med förväntningar om sidledes till fallande långräntor, fortsätter chefsstrategen. 

Analytikerna: Här är novembervinnarna som ska fortsätta uppåt

Aktiemarknaden bjöd på en rejäl uppgång i november. I USA avancerade breda S&P 500 och Dow Jones industriindex båda drygt 5 procent, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som klättrade 7 procent. 

Uppgången rimmar väl med historisk statistik, november till januari har genom åren varit en stark tremånadersperiod för börsen. Sedan 1950 har aktiemarknaden lyft i genomsnitt 0,9 procent per månad under perioden, enligt mätningar av analystjänsten Stock Trader’s Almanac, rapporterar CNBC

För att på bästa sätt kunna ta tillvara på de potentiella kurslyften framöver har finanskanalen riktat blicken mot de aktier som överkastade världsindexet MSCI World i november. Indexet steg runt 6 procent under månaden. 

Bolagen på listan uppfyller även två andra krav, dels rekommenderar fler än hälften av analytikerna köp, dels uppgår den potentiella uppsidan till minst 20 procent baserat aktiernas genomsnittliga riktkurs (se lista längre ned). Riktkursen är analytikernas uppskattning av vad aktien bör handlas till om tolv månader. 

Sammanställningen rymmer ett flertal kinesiska elbilstillverkare. Störst kurspotential ser analytikerna i Li Auto, drygt 150 procent, en aktie som rusade nästan 50 procent i november. 

Även Xpeng och BYD, som delägs av Warren Buffets konglomerat Berkshire Hathaway, placerar sig högt upp på listan. Även ett annat bolag med koppling till konglomeratet tar plats där, nämligen chiptillverkaren TSMC. 

I november avslöjades det att Berkshire Hathaway köpt aktier för 4,1 miljarder dollar i bolaget, motsvarande en ägarandel på 1,2 procent. TSCM är nu ett av konglomeratets tio största innehav. 

Beskedet gav aktien en skjuts och uppgången i november summerades till nära 26 procent. Analytikerna tror att TSMC kan rusa ytterligare 23 procent det kommande året. 

Tabell: Aktierna som överavkastade MSCI World i november och som enligt analytikerna har mer att ge på börsen. Källa: Factset, CNBC

Bolag Utveckling, november (%) Andelen köprekommendationer (%) Uppsida, baserat på genomsnittlig riktkurs (%)
Li Auto 45,8 83,3 151,2
Xpeng 32,5 70,3 113,2
BYD 9 69 68,4
Unimicron 24,9 65 36,1
Infineon 27,9 77,3 29,1
ASM International 15,2 80 27,2
Tencent 39,7 75,4 23,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) 25,6 76,9 23
Micron Technology 6,6 64,1 22,7
Broadcom 17,2 66,7 20,7

Handelsbankens favoriter i konsultsektorn

Enligt banken står marknaden vid en vändpunkt vad gäller efterfrågan. Även om den generellt sett är stark faller den betydligt inom bostadssektorn och andra segment där konsumenterna är slutkunder.

”Utöver värderingsstöd, letar vi efter bolag med en hög andel återkommande intäkter, pågående positiva strukturåtgärder och/eller bolag som är små och flexibla nog för att kunna hantera en snabb förändring av efterfrågan”, skriver banken och lyfter fram Tietoevry och Rejlers som favoriter medan synen på Sweco är mer negativ.

När det gäller Tietoevry menar Handelsbanken att det är bra timing för en uppdelning av bolaget.

”Vi tror att den nya strategin avseende en uppdelning i tre enheter kommer att vara ett vinnande koncept för de anställda, kunderna och aktieägarna”, skriver Handelsbankens analytiker.

Tietoevry siktar dessutom på att öka intäkterna med 8-10 procent per år och uppnå en justerad rörelsemarginal (EBITA) kring 15-16 procent under 2025.

”Detta är betydligt högre än nuvarande konsensusprognoser. Därtill ska man fortsätta höja utdelningen varje år (direktavkastningen uppgår för närvarande till 5-6 procent)”, skriver analytikern och upprepar den kortsiktiga rekommendation köp och den långsiktiga rekommendationen ”outperform”.

Rejlers beskrivs som ett bolag med hög flexibilitet och fördelaktig intäktsmix.

”Vi menar att det finns många faktorer som talar för Rejlers när det gäller att hantera en kommande marknadsnedgång. Dels tror vi att den nyligen genomförda översynen av strategin och organisationen innebär att Rejlers är bättre förberett än många andra bolag i sektorn, dels bedömer vi att Rejlers har en extra växel via att man kan kalibrera listpriserna (det vill säga höja priserna) till att mer vara i linje med dess närmaste konkurrenters priser”, skriver Handelsbankens analytiker.

Bolaget har dessutom exponering mot segment med goda strukturella drivkrafter såsom förnybar energi och hållbarhet. Värderingen är samtidigt en av de lägsta i sektorn.

”Det innebär ett visst skydd givet en tuffare marknad. Aktien har redan utvecklats betydligt bättre än flertalet konkurrenter i år, men vi tror att denna utveckling kommer att fortsätta”, skriver analytikern och upprepar den kortsiktiga rekommendationen köp och den långsiktiga rekommendationen ”outperform”.

För Sweco ser det däremot inte lika ljust ut på sikt, enligt Handelsbanken.

”Av de konsultbolag som vi bevakar, är Swecos intäktsmix mest exponerad mot den allt svagare fastighetssektorn. Även om ledningen är skicklig vad gäller att leverera en god utveckling i verksamheten, kommer det att bli svårt att kompensera för en försvagad orderingång”, skriver analytikern.

Handelsbanken sänker därför den långsiktiga rekommendationen till ”underperform”.

”Men i det korta perspektivet tror vi att rapporten för det fjärde kvartalet kan komma att minska oron vad gäller marginalpress, varför vi höjer rekommendationen på tre månaders sikt till behåll från sälj”, skriver analytikern.

Knowit har enligt Handelsbanken egenskaper som borde bidra till en god utveckling trots tuffare tider.

”I det kortare perspektivet tror vi att intäkterna kommer att vara stabila, men är mer oroliga vad gäller marginalerna till följd av lägre beläggningsgrad i Finland och generellt högre kostnader. Vi sänker vår kortsiktiga rekommendation till behåll från köp, men upprepar vår långsiktiga rekommendation Outperform då värderingen är attraktiv och det finns fortsatta möjligheter för Knowit att konsolidera marknaden på sikt”, skriver Handelsbanken.

ECB: Inflationen ligger nära toppen

Lane tillade att inflationstoppen kan ha nåtts eller kommer att komma i början av 2023 samt att huvuddelen av jobbet är gjort.

Chefekonomen sade vidare att det är möjligt att stötta hushåll och företag som behöver stöd med tillfälliga och riktade åtgärder. Om underskotten förblir höga under obegränsad tid skulle det addera till efterfrågetrycket.

SKF kan sälja flygverksamheten

Bolaget överväger försäljning av verksamheten som tillverkar specialkomponenter för flygindustrin som lager och tätningar. Enligt källorna kan SKF komma att meddela om planerna inom en vecka. SKF har dessutom en planerad kapitalmarknadsdag den 8 december.

Aktivistfonden Cevian, som leds av Christer Gardell, har ett innehav på cirka 7,9 procent i SKF och uppges vara drivande i frågan. I samband med Cevians intåg kommenterade Gardell att Cevian ser ”betydande långsiktig värdepotential i bolaget som inte på långa vägar reflekteras i kursen”.

Aktiechefen: Kina nästa drivkraft för en börsuppgång

– Börssentimentet är starkt. Det är tydligt att det är ett positivt tolkningsföreträde nu igen. Många investerare upplever att risken finns på uppsidan och vill inte missa återhämtningen när den kommer, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking i veckans börskommentar på Carnegies sajt.

Han tror också att optimismen kan bestå en bit in på nästa år om inte amerikansk inflationsstatistik och centralbanksbesked överraskar negativt i mitten av december.

– Skulle inflationen komma in betydligt högre än förväntat och ta ut förra månadens positiva avvikelse så är sannolikt börsoptimismen tillfälligt över för denna gång. Det är dock ett fullt tänkbart scenario att inflationen kommer in som förväntat och att Fed väljer att ta det lite lugnare med räntehöjningar en tid för att se effekten av de genomförda höjningarna, säger Karl Hedberg och fortsätter:

– Risken att vi kommer se fallande bolagsvinster och nedjusterade vinstprognoser finns fortfarande kvar men kan då förskjutas längre in i nästa år.

Han tror också att lättade covidrestriktioner i Kina kan bidra till en positiv börs framöver, även om det inte fullt ut kan kompensera för en sämre konjunktur.

– Ett återöppnande av Kina kommer inte väga upp för en sämre konjunktur i Europa och USA som helhet men för enskilda bolag och sektorer kan det ge större effekt. En sektor som kommer gynnas är hälsovårdssektorn som drabbats negativt av att det är svårt att bedriva verksamhet gentemot det kinesiska sjukvårdssystemet under perioder av nedstängningar. I övrigt är det mer bolagsspecifikt där industribolag med produktion i landet kommer se förbättringar när produktionsstörningar minskar. Där hittar vi till exempel fordonstillverkare och deras underleverantörer, säger Karl Hedberg.