Kategoriarkiv: Anoto Group

Anoto gör nyemissioner på totalt 40 miljoner kronor

”Anoto offentliggör härmed att bolaget befinner sig i långt framskridna diskussioner om en potentiell order om flera hundra tusen pennor. För att finansiera en snabb leverans av pennor avseende den potentiella ordern och för att betala tillbaka utestående skuld har styrelsen beslutat att genomföra en riktad emission och en företrädesemission uppgående till totalt cirka 40 miljoner kronor”, skriver Anoto.

Företrädesemissionen är garanterad till 50 procent. Både den riktade emissionen och företrädesemissionen är föremål för godkännande av extra bolagsstämma.