Kategoriarkiv: Cint

Flera analyshus drar ned Cint efter katastrofrapporten

Carnegie upprepar behåll-rekommendationen men drar ned riktkursen för Cintaktien till 13 kronor (17) efter ett kvartal som beskrivs som ”nedslående”. Estimaten för den justerade vinsten per aktie avseende perioden 2023-2025 dras ned med 9-11 procent.

”/…/ vi förväntar oss att konsensus för ebitda-estimaten sänks med minst 20 procent i spåren av den komplexa integrationen (Lucid, reds anm), negativ försäljningsutveckling och avsaknaden av kassaflöde”, skriver Carnegie i ett morgonbrev.

I Cints vd-ord uppgav Giles Palmer att bolaget nu inleder ”den mest komplexa delen av integrationsprocessen, nämligen integrationen av våra olika plattformar. Denna process kan vara längre och mer utmanande än förväntat och fortsätta åtminstone in i 2024”.

De totala kostnaderna för Lucid-integrationen väntas dock fortsatt inte överstiga 40 miljoner euro, framhåller Cint-chefen i rapporten. Marknadsundersökningsföretaget ingick köpeavtal med Lucid i oktober 2021.

Nordea Markets upprepar behåll-rekommendation för Cint och skruvar ned det multipelbaserade rimliga värdet till 10 kronor (13:50). Estimaten för det justerade ebitda-resultatet trycks ned med 23, 19 och 17 procent för 2023-2025. De bakomliggande orsakerna är bland annat Cints kommentarer kring det dystrare makroekonomiska klimatet och Lucid-integrationen som troligen kommer ta längre tid än tidigare förväntat.

”/…/ vi förväntar oss att den negativa tillväxten förblir negativ framåt slutet av 2023”, skriver Nordea Markets och tillägger att banken inte ser några potentiella kortsiktiga ”triggers” för aktien.

Cints omsättning sjönk med 11 procent varav den organiska tillväxten blev -10,9 procent under det första kvartalet. Den organiska tillväxten, exklusive valutaeffekter, blev -11,9 procent.

På den positiva sidan lyfter Nordea Markets fram att Cints rörelsekapital minskade tydligt i det första kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Och kassaflödet från den löpande verksamheten var ”bara” -0,6 miljoner euro (-17,6).

Danske Bank sänker riktkursen för Cint till 25 kronor (32) och upprepar köprekommendation. Cints organiska tillväxt för kvartalet kom in under Danske Banks förväntan och för helåret 2023 modelleras nu en organisk tillväxt om -1 procent, jämfört med bankens tidigare uppskattning om +4 procent.

I linje med föregående kvartal överraskade Cint dock ånyo med en bättre än förväntad kostnadskontroll under det första kvartalet, enligt banken.

”Tack vare säsongsvariationer och fasta driftskostnader förväntar vi oss en gradvis förbättring på ebitda-nivå under årets gång, vilket bör minska oron för kassaflödet”, skriver Danske Bank och pekar på att aktien sannolikt kommer prestera väl när tecken på tillväxt ses, vilket väntas under andra halvan av 2023.

Cints ebitda-resultat minskade till 0,7 miljoner euro under det första kvartalet (3,7) och ebitda-marginalen blev 1,2 procent (5,4). På sista raden sågs en förlust om 8,4 miljoner euro (-6,1).

Under torsdagsförmiddagen återhämtade aktien sig något från gårdagens branta fall och handlades 5,9 procent högre.

Sedan ett år tillbaka är aktien ned drygt 86 procent.