Kategoriarkiv: Delårsrapport

Flera analyshus drar ned Cint efter katastrofrapporten

Carnegie upprepar behåll-rekommendationen men drar ned riktkursen för Cintaktien till 13 kronor (17) efter ett kvartal som beskrivs som ”nedslående”. Estimaten för den justerade vinsten per aktie avseende perioden 2023-2025 dras ned med 9-11 procent.

”/…/ vi förväntar oss att konsensus för ebitda-estimaten sänks med minst 20 procent i spåren av den komplexa integrationen (Lucid, reds anm), negativ försäljningsutveckling och avsaknaden av kassaflöde”, skriver Carnegie i ett morgonbrev.

I Cints vd-ord uppgav Giles Palmer att bolaget nu inleder ”den mest komplexa delen av integrationsprocessen, nämligen integrationen av våra olika plattformar. Denna process kan vara längre och mer utmanande än förväntat och fortsätta åtminstone in i 2024”.

De totala kostnaderna för Lucid-integrationen väntas dock fortsatt inte överstiga 40 miljoner euro, framhåller Cint-chefen i rapporten. Marknadsundersökningsföretaget ingick köpeavtal med Lucid i oktober 2021.

Nordea Markets upprepar behåll-rekommendation för Cint och skruvar ned det multipelbaserade rimliga värdet till 10 kronor (13:50). Estimaten för det justerade ebitda-resultatet trycks ned med 23, 19 och 17 procent för 2023-2025. De bakomliggande orsakerna är bland annat Cints kommentarer kring det dystrare makroekonomiska klimatet och Lucid-integrationen som troligen kommer ta längre tid än tidigare förväntat.

”/…/ vi förväntar oss att den negativa tillväxten förblir negativ framåt slutet av 2023”, skriver Nordea Markets och tillägger att banken inte ser några potentiella kortsiktiga ”triggers” för aktien.

Cints omsättning sjönk med 11 procent varav den organiska tillväxten blev -10,9 procent under det första kvartalet. Den organiska tillväxten, exklusive valutaeffekter, blev -11,9 procent.

På den positiva sidan lyfter Nordea Markets fram att Cints rörelsekapital minskade tydligt i det första kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Och kassaflödet från den löpande verksamheten var ”bara” -0,6 miljoner euro (-17,6).

Danske Bank sänker riktkursen för Cint till 25 kronor (32) och upprepar köprekommendation. Cints organiska tillväxt för kvartalet kom in under Danske Banks förväntan och för helåret 2023 modelleras nu en organisk tillväxt om -1 procent, jämfört med bankens tidigare uppskattning om +4 procent.

I linje med föregående kvartal överraskade Cint dock ånyo med en bättre än förväntad kostnadskontroll under det första kvartalet, enligt banken.

”Tack vare säsongsvariationer och fasta driftskostnader förväntar vi oss en gradvis förbättring på ebitda-nivå under årets gång, vilket bör minska oron för kassaflödet”, skriver Danske Bank och pekar på att aktien sannolikt kommer prestera väl när tecken på tillväxt ses, vilket väntas under andra halvan av 2023.

Cints ebitda-resultat minskade till 0,7 miljoner euro under det första kvartalet (3,7) och ebitda-marginalen blev 1,2 procent (5,4). På sista raden sågs en förlust om 8,4 miljoner euro (-6,1).

Under torsdagsförmiddagen återhämtade aktien sig något från gårdagens branta fall och handlades 5,9 procent högre.

Sedan ett år tillbaka är aktien ned drygt 86 procent.

Resultatlyft för HMS Networks

Bolaget redovisar ett rörelseresultat på 211 miljoner kronor (139, eller justerat 112) för det första kvartalet 2023.

Rörelsemarginalen blev 27,4 procent (26,9, justerat 21,7).

Resultatet efter skatt var 172 miljoner kronor (112). Resultatet per aktie uppgick till 3:70 kronor (2:41).

Nettoomsättningen uppgick till 773 miljoner kronor (517). Orderingången var 682 miljoner kronor (857).

 

Ericsson slog vinstförväntningarna

Ericssons justerade rörelseresultat blev 4,0 miljarder kronor för det första kvartalet 2023.

Genomsnittet av 21 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 3,2 miljarder kronor.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 3,0 miljarder kronor, mot snittestimatet 2,36 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 62,6 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 60,6 miljarder kronor.

Sjunkande bruttomarginal

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 39,8 procent under det första kvartalet 2023, en minskning jämfört med 42,3 procent motsvarande period föregående år.

Det var även en minskning jämfört med fjärde kvartalet 2022, då bruttomarginalen var 41,5 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 21 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 39,9 procent för det första kvartalet.

För affärsområdet Networks uppgick den justerade bruttomarginalen till 40,6 procent första kvartalet (44,8). Ericsson tidigare prognos var att Networks-marginalen skulle bli 40-42 procent under första kvartalet.

Analytikernas snittförväntningar låg på en justerad bruttomarginal för Networks på 40,9 procent, enligt Infront.

Ericsson räknar med att koncernens ebita-marginal under det andra kvartalet 2023 kommer att nå en ”ensiffrig nivå i mittenspannet”.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

”Vi förväntar oss en gradvis återhämtning under andra halvåret 2023, främst eftersom vi förväntar oss att lagerjusteringarna ska slutföras och att våra aktiviteter för kostnadsbesparingar kommer att synas i resultaträkningen”, skriver Ericsson.

Ebita-marginalen, exklusive omstruktureringskostnader, under det första kvartalet uppgick till 7,7 procent.

Ericsson upprepar att bolaget är på väg att nå den lägre delen av det långsiktiga målet om en ebita-marginal på 15-18 procent 2024, heter det i rapporten.

Fortsatt osäkra utsikter

Ericsson ser fortfarande ett skakigt affärsklimat 2023 med osäkra utsikter.

Det skriver Ericssons vd Börje Ekholm i rapporten för det första kvartalet.

Under andra kvartalet förväntar sig Ericsson att operatörerna kommer att vara fortsatt försiktiga med capex-investeringar och att de fortsätter att justera sina lager.

”Vi förväntar oss att denna dynamik i stort sett ska uppvägas av tillväxt inom stora utbyggnadsprojekt som, vilket tidigare noterats, har en utspädande effekt på bruttomarginalen på kort sikt”, skriver Börje Ekholm.

För andra kvartalet spår Ericsson att koncernens ebita-marginal kommer att nå en ”ensiffrig nivå i mittenspannet”.

Bolaget förväntar sig en gradvis återhämtning i marginalen under andra halvåret 2023, främst eftersom Ericsson förväntar sig att lagerjusteringarna ska slutföras och att bolagets aktiviteter för kostnadsbesparingar kommer att synas i resultaträkningen.

Utökar besparingsmålet

Ericsson har påskyndat genomförandet av sina kostnadsplaner och har identifierat ytterligare möjligheter till besparingar om 2 miljarder kronor, och planerar nu att minska kostnaderna på årsbasis med 11 miljarder kronor till årsslutet.

Det framgår av delårsrapporten för det första kvartalet.

Kostnadseffektivitet är avgörande för att Ericsson ska vara konkurrenskraftiga på sikt, uppger bolaget.

”Givet den ökade omfattningen och mer kostsamma program i Europa tyder vår initiala prognos på att omstruktureringskostnaderna kan uppgå till cirka 7 miljarder kronor för helåret, varav mer än hälften troligen kommer att redovisas under andra kvartalet”, skriver Ericsson.

För 2024 förväntar sig bolaget att omstruktureringskostnaderna stabiliseras på en nivå av cirka 0,5 procent av försäljningen.

Analyshusens nya syn på H&M efter rapporten

Danske Bank Markets höjer sin rekommendation för H&M till köp från behåll. Riktkursen höjs till 165 från 133 kronor.

Aktien, som stängde upp 16,3 procent på torsdagen, fortsatte stärkas 3,5 procent till 147:76 kronor under fredagsmorgonen.

HSBC höjer sin rekommendation för H&M till behåll från minska. Riktkursen höjs till 145 från 85 kronor.

Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för H&M till 160 kronor från 135 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

JP Morgan höjer riktkursen för H&M till 110 kronor från 95 kronor. Rekommendationen undervikt upprepas. Det skriver Reuters.

Carnegie höjer riktkursen för H&M till 130 kronor från 115 kronor. Rekommendationen behåll upprepas. 

Deutsche Bank höjer riktkursen för H&M till 160 kronor från 150 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Barclays Capital höjer riktkursen för H&M till 160 kronor från 140 kronor. Rekommendationen övervikt upprepas. Det skriver Reuters.

Nordea Markets höjer riktkursen för H&M till 160 kronor från 140 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

DNB Markets höjer riktkursen för H&M till 155 kronor från 135 kronor. Rekommendationen behåll upprepas.

H&M:s vd: Risken för bakslag har minskat

H&M-gruppens varulager är fortfarande på en historiskt hög nivå. I det första kvartalet (december-februari) utgjorde varulagret 17,9 procent av klädbolagets omsättning. Det var visserligen 1 procentenhet lägre jämfört med ett år tidigare, men samtidigt långt ifrån H&M:s långsiktiga mål om 12-14 procent.

Så sent som hösten 2022 utgjorde varulagret närmare 22 procent av omsättningen.

”De senaste tre åren har förutsättningarna förändrats hela tiden men jag tycker vi har varit väldigt fokuserade på det vi tror ger störst skillnad: kunderbjudande, varuförsörjningskedjan och tech. Det här ger resultat, vi har ökat precisionen och är snabbare på att ge kunderna vad de vill ha”, säger Helena Helmersson.

I torsdagens delårsrapport uttryckte H&M återigen sin ambition att dra ner på lagret och budskapet var att det finns goda möjligheter för fortsatt förbättrad varulagersituation.

Har riskerna för ett bakslag, där lagernivån stiger igen, minskat i dagens H&M jämfört med ett historiskt perspektiv?

”Ja. I och med att vi haft fokus på det här en längre tid så ser vi att det här är hållbara förändringar mot att nå målet”, säger vd:n.

I januari 2022 satte H&M ett antal andra specifika mål. Bland annat ska omsättningen senast år 2030 ha fördubblats och lönsamheten (rörelsemarginalen) ska över tid överstiga 10 procent. Ambitionen är att nå lönsamhetsmålet senast 2024.

I torsdagens rapport uppger vd:n att H&M tagit ytterligare steg mot målet om en rörelsemarginal om 10 procent redan nästa år. En titt på marknadens förväntningar visar att analytikerna, inför torsdagens rapport, i snitt trodde på en rörelsemarginal 2024 på 6,7 procent.

Ni satte målet för ett drygt år sedan. Hur ligger ni till i förhållande till vad ni trodde då?

”Vi har verkligen föresatt oss att nå målen /…/ Då (när vi satte målen) var vi i en fas då vi verkligen förberedde oss på tillväxt och sedan kom Ryssland med lite ändrade förutsättningar. Det är klart att vi har tittat på målen igen men vi håller fast vid dem. Vi har absolut en möjlighet att nå dit, men det är klart att det är väldigt utmanande mål”, säger Helena Helmersson.

H&M:s pågående åtgärdsprogram, som ska ge årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor, berör bland annat administrations- och overheadkostnader och innebär en minskning om cirka 1.500 tjänster.

Gäller det antalet fortfarande?

”Det är fortfarande ungefär 1.500 tjänster på centrala funktioner och då innebär det både medarbetare och anställda konsulter”, säger Helena Helmersson.

Ni drar även ner på butikspersonal som ligger utanför det här åtgärdsprogrammet?

”Ja, det gör vi. I Sverige ser vi också att vi behöver ändra bemanningen i delar av våra fysiska butiker”.

Gäller det bara Sverige?

”Det är olika i olika marknader vilka initiativ vi måste driva för att gå mot både tillväxt- och lönsamhetsmålen”.

Vad talar vi om för total minskning av antalet tjänster i hela H&M?

”Vi har ingen sådan total. Det stora initiativet vi bedriver är kostnads- och effektivitetsprogrammet med centrala funktioner. Förutom det har vi Sverige specifikt som måste bedriva det här /…/ Alla länder tittar så klart över både lönsamhet och tillväxt. Jag har inget annat att kommunicera i nuläget som är i pipeline, men alla länder driver sin plan”, säger Helena Helmersson.

Negativ organisk tillväxt för Dustin

Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 212 miljoner kronor för det andra kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023. Det kan jämföras med 275 miljoner samma kvartal föregående år. 

Enligt det av Infront sammanställda snittestimatet, baserat på fem analytikers prognoser, väntades ett justerat ebita-resultat på 209 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 6.272 miljoner kronor och den organiska försäljningstillväxten var -2,4 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 6.609 miljoner kronor och en organisk försäljningstillväxt på +2 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 3,4 procent, mot väntade 3,2 procent.

Dustins marknader har de senaste kvartalen genomsyrats av allmän ekonomisk osäkerhet och en avvaktande utveckling i vissa av bolagets kundsegment. Utvecklingen var mer eller mindre i linje med förväntan, då bolaget historiskt sett motsvarande mönster, skriver Dustins avgående vd Thomas Ekman i rapporten för andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, december 2022 till februari 2023.

”Vi visar framsteg mot den målbild som presenterades vid kapitalmarknadsuppdateringen och har sett en viss stabilisering inom SMB, vilket gör oss försiktigt optimistiska inför kommande kvartal”, skriver han, som nu lämnar över till Johan Karlsson som tillträder som Dustins vd den 3 april.

Under det andra kvartalet fortsatte den avvaktande utvecklingen bland de mindre och medelstora bolagen inom segment SMB, medan efterfrågan varit fortsatt god inom offentlig sektor och större bolag.

”En förbättrad produktmix inom LCP har i kombination med det utgångna avtalet med danska SKI bidragit till en sekventiell marginalförbättring”, skriver Thomas Ekman.

Bruttomarginalen uppgick till 14,6 procent (14,7) andra kvartalet, vilket är en förbättring jämfört med 13,5 procent i det första kvartalet.

Vidare lyfter han fram att en minskad lagerbindning har möjliggjort ett lägre nettorörelsekapital och en lägre nettoskuld under kvartalet.

Varulagret minskade till 1.220 miljoner kronor, jämfört med 1.610 miljoner kronor i det första kvartalet.

”Det är glädjande att kunna visa tydliga framsteg under kvartalet i linje med den målbild som presenterades under kapitalmarknadsuppdateringen i februari”, skriver Thomas Ekman.

Skistars omsättning steg något

Skistar redovisar ett rörelseresultat på 932 miljoner kronor (936) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 som avslutades i februari.

Nettoomsättningen uppgick till 2.350 miljoner kronor (2.178).

Resultatet efter skatt uppgick till 731 miljoner kronor (752). Resultatet per aktie uppgick till 9:32 kronor (9:57).

Resultatet före skatt blev 926 miljoner kronor (920).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 16 bidragsgivare, var på ett ebit-resultat på 854 miljoner kronor och en omsättning på 2.095 miljoner kronor.

Sämre bokningsläge jämfört med i fjol

Skistars bokningsläget för vintersäsongen 2022/2023 ligger på minus 10 procent jämfört med samma period föregående år.

Det framgår av delårsrapporten.

”Förklaringen är främst, precis som vid förra rapporten, att fler bokar senare än normalt och närmare inpå vistelsen. Dessutom ser vi att intresset att hyra ut sin stuga ökar bland privatpersoner jämfört med tidigare år, dock med ett nytt beteende genom att det sker på egen hand”, skriver Skistar.

I sin rapport i december uppgav Skistar att bokningsläget inför 2022/2023 låg på -13 procent.

”När vi nu sammanfattar två tredjedelar av vintersäsongen och Skistars andra viktiga kvartal för verksamhetsåret 2022/2023 har vi en fortsatt tillväxt i kärnverksamheten med en rekordomsättning, 2,5 miljarder kronor (+8 procent) efter första halvåret, trots konjunkturläget och utmanande tider”, skriver vd Stefan Sjöstrand i rapporten.

Inom Skistars retailverksamhet har bolaget noterat en fortsatt stark efterfrågan, särskilt för det egna varumärket EQPE där försäljningsökningen för hela affärsområdet uppgick till 21 procent i det andra kvartalet. Tillväxten kommer primärt från onlineförsäljning, men även försäljning i fysisk butik har en positiv utveckling, uppger vd:n.

Skistar påminner om att bolaget investerar närmare 600 miljoner kronor till verksamhetsåret 2023/2024 med fokus på vinterverksamheten med modernare liftsystem, bättre nedfarter och effektivare snöproduktion.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Clas Ohlson slog vinstförväntningarna

Clas Ohlsons rörelseresultat under det tredje kvartalet (november-januari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 uppgick till 215 miljoner kronor.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 186 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Bruttomarginalen blev 38,2 procent. Förväntat var 37,9 procent.

Clas Ohlsons försäljning i kvartalet uppgick till 2.954 miljoner kronor, vilket har meddelats tidigare.

Försäljningen steg mindre än väntat i februari

Clas Ohlsons totala försäljning steg med 1 procent under februari.

Analytikerna hade i snitt väntat sig +2 procent, enligt Infronts sammanställning av fyra estimat.

Den organiska försäljningen steg med 2 procent. Här låg konsensus på +2,8 procent.

Clas Ohlsons onlineförsäljning minskade med 5 procent under månaden, mot väntade +4,8 procent.

Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 224 (229).

I Sverige var försäljningen 3 procent upp. Organiskt steg försäljningen i Norge med 3 procent och i Finland var den ner 1 procent.

Clas Ohlson slog vinstförväntningarna

Clas Ohlsons rörelseresultat under det tredje kvartalet (november-januari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 uppgick till 215 miljoner kronor.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 186 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Bruttomarginalen blev 38,2 procent. Förväntat var 37,9 procent.

Clas Ohlsons försäljning i kvartalet uppgick till 2.954 miljoner kronor, vilket har meddelats tidigare.

Försäljningen steg mindre än väntat i februari

Clas Ohlsons totala försäljning steg med 1 procent under februari.

Analytikerna hade i snitt väntat sig +2 procent, enligt Infronts sammanställning av fyra estimat.

Den organiska försäljningen steg med 2 procent. Här låg konsensus på +2,8 procent.

Clas Ohlsons onlineförsäljning minskade med 5 procent under månaden, mot väntade +4,8 procent.

Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 224 (229).

I Sverige var försäljningen 3 procent upp. Organiskt steg försäljningen i Norge med 3 procent och i Finland var den ner 1 procent.