Kategoriarkiv: Deltaco AB

Norge: Easees laddboxar uppfyller inte kraven

”Vi som myndighet hade verkligen hoppats på att det skulle gå att dra olika slutsatser i det här fallet. Dessvärre är det så att Easee, trots att det fått gott om tid, inte har dokumenterat i tillräcklig grad att Easee Home och Easee Charge uppfyller kraven”, kommenterar avdelningsdirektören John-Eivind Velure.

Om inget annat land inom EES motsätter sig slutsatsen från Elsäkerhetsverket senast den 15 juni och att den svenska Förvaltningsrätten fastställer beslutet är Easee skyldig att följa beslutet i hela EES, enligt Nkom.

”I praktiken innebär det ett försäljningsförbud i alla länder, inklusive Norge”, står det vidare i pressmeddelandet.

Easee har överklagat Elsäkerhetsverkets beslut till Förvaltningsrätten.

Nkom skriver även att det inte har rapporterats om några fel som kan äventyra liv och hälsa samt att den norska myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap, DSB, inte sett några indikationer på att laddaren är farlig vid användning.

Nkoms riskbedömning tyder också på att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga nu, utan att situationen följs noga.

Dist It-bolaget Efuel är en leverantör av Easees laddboxar. I en intervju med Nyhetsbyrån Direkt i mars sade Dist It:s vd Robert Rosenzweig att ungefär 70 procent av Efuels omsättning kommer från Easees laddboxar.

Efuel i sig står för en dryg tiondel av Dist It:s omsättning, enligt delårsrapporten för det första kvartalet.