Kategoriarkiv: eEducation Albert

Alberts omsättning nästan fördubblades

Årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick till 213 miljoner kronor (116), en ökning med 84 procent, varav 16 procentenheter organisk tillväxt och 68 procentenheter förvärvad tillväxt.

”Alla koncernens bolag växer och går enligt plan vilket är ett tydligt bevis på att vi har en solid marknadsposition samtidigt som efterfrågan hos våra kunder inom både B2B och B2C är fortsatt hög”, skriver grundarna Arta Mandegari och Salman Eskandari i delårsrapporten.

Ebita-resultatet förbättrades till -10,2 miljoner kronor (-22,4), vilket enligt grundarna beror på den förändring i fokus från tillväxt till lönsamhet som kommunicerades i samband med förvärven i slutet av 2022.

Resultatet efter skatt blev -20,3 miljoner kronor (-24,6) medan resultatet per aktie landade på -0:81 kronor (-1:39).

”Vi kommer att fortsätta prioritera lönsamhet, kassaflöde och operationell effektivitet samtidigt som vi exekverar och investerar i möjligheter som bidrar med tillväxt”, uppger Arta Mandegari och Salman Eskandari.

Storpost mäklad i Albert

Totalt drygt 1,2 miljoner aktier mäklades till kursen 9 kronor, vilket innebär att värdet på affären uppgick till 11,4 miljoner kronor.

Enligt ägardatatjänsten Holdings finns ingen perfekt matchning i ägarlistan, men sex ägare med ett innehav som är större än den mäklade posten.

Tidigare i mars rapporterade Nyhetsbyrån Direkt att First North-listade Alberts grundarduo Salman Eskandari och Arta Mandegari vid två olika tillfällen sålt strax över 1 miljon aktier i bolaget.

Salman Eskandari uppger på måndagseftermiddagen till Nyhetsbyrån Direkt att varken han eller Arta Mandegari har något att göra med den mäklade storposten.

”Varken jag eller Arta Mandegari har sålt några aktier. Vi tror starkt på bolaget och är positiva till framtiden”, uppger han.