Kategoriarkiv: Globalfonder

Spararna tankar globalfonder

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 13,4 miljarder kronor i februari och i långa räntefonder nettosparades 3,6 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 6,5 miljarder och från blandfonder på 2,4 miljarder. Även hedgefonder hade nettouttag på 1,4 miljarder kronor.

”Riskviljan fortsätter att vara hög när aktiva sparare väljer aktiefonder även i februari. Men det är också fokus på riskspridning när spararnas favoritkategori globalfonder får mest nya pengar under månaden. Börsens utveckling brukar påverka om vi vill investera eller inte. Men nu kan ökade levnadskostnader avgöra om det ens finns pengar att spara. Därför är jag glad att se att det återigen investeras nya friska pengar”, kommenterar Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under februari med knappt 87 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6.241 miljarder kronor. Sedan årsskiftet har dock fondförmögenheten ökat med närmare 174 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var motsvarande 65 procent placerade i aktiefonder.

fonder-feb23

aktiefonder-feb23