Kategoriarkiv: Fonder

Miljardregn över premiepensionsspararna

Med start på fredag kväll den 9 december sätts det in 47,6 miljarder kronor på spararnas premiepensionskonton. Insättningen gäller pensionsavsättningen för inkomståret 2021 plus ränta och motsvarar 8 167 kr per sparare i genomsnitt. Den maximala insättningen är på 12 924 kr.

– Den som tidigare har gjort fondval kan passa på att se över sitt val genom att logga in på pensionsmyndigheten.se. Har man inte gjort något val så sätts pengarna in på AP7 Såfa, en portfölj specialanpassad för premiepensionssparandet och med en risknivå som tar hänsyn till din ålder, säger Rasmus Bjälkeson, chef för fondhandelsenheten på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Efter att pengarna satts in börjar Pensionsmyndigheten köpa nya fondandelar med start måndag. Handeln avslutas tidigast onsdagen den 14 december. Det innebär också att den som vill ändra sitt fondval bör göra det innan torsdag klockan 23.59. Görs ändringarna därefter köas ordern och genomförs först när pensionsrättshandeln avslutats.

Spararna köpte USA-fonder i oktober

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 210 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 5.973 miljarder.

Under oktober hade långa räntefonder ett nettouttag på 2,1 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 1,6 miljarder. Även korta räntefonder och aktiefonder uppvisade nettoutflöden på 0,2 respektive 0,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i hedgefonder på 1,9 miljarder kronor.

Aktiefonder uppvisade totalt sett ett marginellt nettoutflöde. Störst nettouttag gjordes från globalfonder och tillväxtmarknadsfonder (Andra marknader), medan Nordamerikafonder och Sverigefonder noterade nettoinsättningar under månaden.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 36,8 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 40,1 miljarder.

”Oktober var en positiv månad för många fondsparare. Värdeutvecklingen var positiv trots att fler väljer att sälja än att köpa. Precis som när börsen tidigare fallit fort visar de senaste veckorna att den också kan studsa tillbaka snabbt. Stockholmsbörsens uppgång i oktober motsvarar vad många förväntar sig på ett helt år. Om vändningen är här nu vet vi såklart inte. Men den som försöker tajma marknaden riskerar att hamna efter när det vänder”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

nettosparande-okt22-nv

fondkategorier-okt

Spararna sålde fonder i börsoron

Aktiefonder hade nettouttag på 11,4 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 1,7 miljarder. Även långa räntefonder uppvisade nettoutflöden på 1,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder på 0,4 miljarder och i hedgefonder på 0,6 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 34,8 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 40 miljarder.

”September var ingen rolig månad för den som äger aktiefonder. De flesta börser föll i värde. Trots att den långsiktiga gör klokast i att fortsätta månadsspara, ser vi återigen att fler säljer än köper. Men Sverigefonder sticker ut med övervägande köp. Kanske är det aktiva sparare som hoppas på bottenkänning efter tre mycket tuffa kvartal. Att mer pengar hittar tillbaka till korta räntefonder och hedgefonder förvånar inte. Det är precis vad vi sett tidigare under året också när börserna faller”, kommenterar Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Trots utflödet totalt för aktiefonder uppvisade indexfonder nettoinsättningar på 4,5 miljarder kronor under september månad.

nettosparande-sep-22

aktiefonder-sep-22

 

Nordnet kunder mer försiktiga – säljer aktiefonder

September blev en dyster månad för många fondsparare, konstaterar Nordnets sparekonom Frida Bratt. 

– Det tidigare optimistiska scenariot med en ljusning vad gäller inflationen och en inbromsning i räntehöjarracet kändes allt mer avlägset. Det faktum att en recession i USA ser ut att bli oundviklig fick marknaden på riktigt uselt humör. I den här miljön valde också fondspararna att bli mer försiktiga, säger hon i en kommentar. 

Antalet ägare av aktiefonder minskade under månaden när börserna runt om i världen fortsatte nedåt. 

– I den här miljön är det svårt för sparare att veta var de ska gömma sig. Vi ser dock att en räntefond klättrar högt upp på listan över mest nettoköpta fonder, och det är symboliskt för det mer försiktiga agerande som vi ser just nu, kommenterar Frida Bratt.

Nordnet betonar dock att många kunder fortsätter månadsspara i breda aktiefonder, vilket bolagets sparekonom anser är ”klokt”. 

– Det kan ta emot att fortsätta sätta in pengar när känslan är att de försvinner i ett stort svart hål. Men man måste komma ihåg att börsen kommer att vända upp, kanske när det ser som allra mörkast ut i den reala ekonomin, säger Frida Bratt vidare i en kommentar. 

Bland de mest sålda fonderna finns ett antal råvarufonder. Även företagsobligationer fick kalla handen från fondspararna under månaden. 

I köptoppen placerar sig Spiltans invesmentbolagsfond följt av ett par globala aktiefonder. 

Tabell: Mest köpta respektive sålda fonderna hos Nordnet i september. 

                       Mest köpta               Mest sålda
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Nordic Cross Total Return
Länsförsäkringar Global Indexnära Carnegie Strategifond
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Investerum Basic Value
Öhman Emerging Markets Öhman Obligationsfond
Öhman Global BGF World Mining
Swedbank Robur Access Asien JPM Global Natural Resources
Spiltan Räntefond Sverige Carnegie Corporate Bond
Swedbank Robur Ny Teknik Alfred Berg Aktiv
DNB Global Indeks Simplicity Norden
Spiltan Globalfond Investmentbolag Vontobel Commodity

Förvaltarens uppmaning efter kursrasen: Fastighetsbolagen måste bli tydligare

I fjolårets lågräntemiljö hade fastighetssektorn en guldkantad tillvaro på börsen. Men under 2022 har det skett en enorm scenförändring, sedan årsskiftet har Carnegies fastighetsindex rasat cirka 47 procent mot Stockholmsbörsens 30 procent.

Fastighetssektorn har också straffats hårdare än aktiemarknaden i stort efter de oväntat höga amerikanska inflationssiffrorna för augusti som rapporterades in förra veckan. Listan över fonder med sämst avkastning under den senaste månaden domineras av fastighetsfonder.

– Det beror på att aktiemarknaden inte längre tror att inflationstoppen ligger bakom oss, som var förhoppningen på förhand. Nu kan marknaden bara spekulera kring vad inflationen kommer in på härnäst, säger norska NRP:s fondförvaltare Peter Norhammar, som specialiserat sig på fastighetsaktier.

Peter Norhammar förvaltar NRP:s fastighetsfond “Anaxo Nordic m2” som fallit knappt 44 procent under 2022. Dessutom ansvarar han för fonden “Avanza Fastighet by Norhammar” som rasat drygt 35 procent sedan lanseringen i februari i år.

Den höga inflationen ökar trycket på USA:s centralbank Federal Reserve som väntas fortsätta höja räntan. Det försämrade marknadens inställning till fastighetssektorn ytterligare eftersom skuldsättningen i branschen är ett orosmoln som delvis ligger bakom kursfallen i år, enligt Peter Norhammar.

Förvaltaren bedömer dock att marknadens oro är kraftigt överdriven. Hans egna undersökningar kring bolagens skulder visar att deras räntenivåer kan uppgå till cirka 4-5 procent om dagens villkor får fullt genomslag i låneportföljerna. 

Peter Norhammar betonar att siffrorna är ett ”grovt genomsnitt” eftersom skillnaden mellan olika fastighetsbolag är stor.

– För flera bolag är det i sig inte särskilt farligt eftersom dagens höga räntetäckningsgrader gör att bolagen tål betydligt högre räntor än de nuvarande. Sedan sitter bolagen i själva verket med räntesäkrade portföljer, vilket gör att det kommer ta några år innan till så höga räntenivåer slår igenom i bolagens resultaträkningar, säger han, och fortsätter:

– Under den tiden hinner bolagen höja sina hyror, som ofta justeras årligen baserat på inflationstakten, och därmed sina intäkter. 

Han tillägger att bolagen han talat med ”bekräftar den här bilden”.

Vad krävs då för att marknaden ska ändra uppfattning om fastighetsbolagen?
– För det första tror jag bolagen måste bli tydligare i sin kommunikation och på ett enkelt sätt förklara hur högt deras räntor kan gå som mest och att de kommer att klara av de nivåerna. Sedan tror jag att aktiemarknaden vill se att oron på obligationsmarknaden lägger sig.

Peter Norhammar syftar på att fastighetsbolagens kreditspreadar, ett räntepåslag som investerare vill ha för att köpa bolagslånen, stigit kraftigt. Det signalerar att marknaden blivit mer tveksam till om bolaget kan betala tillbaka lånet.

När tror du att den här vändningen kan ske?
– Obligationsinvesterare läser nog också kvartalsrapporterna så jag hoppas att de kan bli lite lugnare när de får se rapporterna för tredje kvartalet, som börjar trilla in i mitten på oktober.

Vidare säger Peter Norhammar att han gjort stora förändringar i portföljerna. Nu äger fonderna främst bolag med högavkastande fastigheter.

– Då handlar det om industri- och lagerlokaler, logistikfastigheter och till viss del kontor. Vi har också koncentrerat oss på bolag som har KPI-klausuler i sina kontrakt, det vill säga att hyrorna höjs i takt med inflationen, säger förvaltaren.

Bland innehaven som viktats upp nämner han Nyfosa, Emilshus, Swedish Logistics Property, NP3, Sagax, Platzer, Wihlborgs och Diös.

Samtidigt undviker han bolag med en stor andel hyresbostäder, som vanligtvis har en låg avkastning och saknar “KPI-skydd”.

– När räntorna stiger riskerar dessa bolag att få problem med kassaflödet, säger han.

Värdeförvaltaren fyndar efter börsraset

Börserna runt om i världen lyser överlag illrött från årsskiftet sedan hög inflation, stigande räntor och den ryska invasionen av Ukraina fått investerare att fly aktiemarknaden. I USA har breda S&P 500 fallit drygt 18 procent i år medan Stockholmsbörsen rasat nära 30 procent.

Jonas Edholm förvaltar fonden Focus på Skagen Fonder som har en värdeinriktad investeringsstrategi, vilken går ut på att hitta undervärderade bolag. Börsnedgången har enligt förvaltaren gjort att antalet potentiella investeringar för fonden vuxit dramatiskt under året.

– Vi finner nu intressanta värden i ett större antal sektorer, i ett bredare spektrum av aktiemarknaden, jämfört med vid årsskiftet till exempel. Då det var fortfarande väldigt snävt och i synnerhet delar av konsument och teknologisektorn såg extremt dyrt ut, säger han.

Sedan årsskiftet har Focus-fonden backat 8,7 procent. Fonden letar efter bolag som är “oförtjänt billiga” och handlas till en substansrabatt mot vad förvaltarna anser är ett rimligt värde på aktien, säger Jonas Edholm. Analysen bygger på antaganden om bolagets normaliserade vinstnivå, det vill säga under neutrala ekonomiska förhållanden.

– Ofta kombinerar vi en undervärdering av normaliserad intjäning med krav på starka balansräkningar. Vi vill se omfattande kassapositioner och substantiella reala tillgångar snarare än immateriella tillgångar, fortsätter han och förklarar att den uppskattade kurspotentialen i aktien ska vara åtminstone 50 procent på tre års sikt.

När det gäller hans marknadsvy framåt räknar Jonas Edholm med att den räntehöjningscykel som centralbankerna inlett “når sitt klimax” inom ett halvår. Signaler om att höjningsfasen går mot sitt slut kommer i sin tur utlösa stora rörelser på marknaden, spår förvaltaren.

– När cykeln vänder igen kommer den extremt starka dollarn att försvagas och förmodligen leda till ett kraftigt rally i tidiga cykliska bolag, såsom råvarubolag – i synnerhet koppar och nickelbrytare som nu ser mycket billiga ut samt nedpressade europeiska industriaktier, säger han, och tillägger:

– Även tillväxtmarknader generellt mår bra i en sådan miljö.

Nu är det enligt förvaltaren ett bra tillfälle att börja köpa in sig i den typen av bolag och successivt bygga en position för den som har en långsiktig investeringshorisont på minst tre år.

Själv har Jonas Edholm hittat störst värde bland mindre bolag i den tyska verkstadssektorn. Det handlar exempelvis om komponenttillverkaren Norma som i första hand är en underleverantör till fordonsindustrin.

Norma påverkas för tillfället negativt av högre kostnader för insatsvaror, men produkterna är svåra att ersätta och bolaget har goda möjligheter att höja priserna. Dessutom har bolaget en stark balansräkning, enligt förvaltaren. 

– Vi bedömer att aktien handlas till en värdering på 2 till 3 gånger sin normaliserade intjäning, säger han.

Ett annat tyskt bolag i fondportföljen är Vitesco, en tidigare avknoppning från däckjätten Continental. Bolaget utvecklar drivlinor, som kan liknas vid skelettet på bilen.

– Vitesco är ledande inom elbilssegmentet men värderas som om de bara är inriktade på bilar med förbränningsmotorer, vilket vi tycker att marknaden har missat, säger Jonas Edholm, och tillägger:

– Bolaget har en urstark orderbok och balansräkning. Aktien handlas bara till två gånger bolagets normaliserade ebitda (rörelseresultat före av- och nedskrivningar, reds. anm.).

Bland konsumentvarubolagen har förvaltarna byggt upp ett innehav i den amerikanska klädjätten Levi Strauss.

– Vi köper ett av världens starkaste varumärken till substantiell rabatt efter att aktien fallit kraftigt. Bolaget växer genom att använda sitt varumärke in i nya kategorier, säger han, och fortsätter:

– Även här har vi ett bolag med en stark balansräkning, men också en bra ledning och kapitalallokering. Vi betalar enbart 10 gånger den nuvarande intjäningen, trots en intressant tillväxtpotential under de närmaste åren.

Fonden äger däremot inte några svenska aktier. Finländska skogskoncernen UPM-Kymmene är det enda nordiska innehavet i portföljen, enligt förvaltaren.

Sparare riskerar att få betala för hög skatt på Rysslandsfonder

Orsaken är att beskattningen av ISK baseras på innehavens värde. Rysslandsfonder är i dagsläget närmast värdelösa. Men fortfarande finns fonder som värderas efter den senast satta kursen, det vill säga från februari innan fonderna stoppades.

– Därmed finns en risk att spararna betalar skatt på något (Rysslandsfonder) som inte längre har något värde. Som att fortsätta betala försäkringen trots att huset brunnit upp, säger Frida Bratt.

Flera fondbolag har visserligen räknat fram ett indikativt värde som teoretiskt sett skulle kunna användas som beskattningsunderlag. Men enligt Bratt finns det ingen standard för hur detta ska göras och var det bör rapporteras in. Hon kräver nu att branschen tar fram en standard så att spararna inte får betala för mycket i skatt.

Asienförvaltaren positioner sig för ny marknadstrend

Svenska fondsparare har under året fram till augusti pytsat in runt 1,5 miljarder kronor i fonder med Japan som investeringsuniversum, vilket gör det till en av få enskilda marknader som överhuvudtaget haft nettoinflöden, visar Fondbolagens förening senaste sammanställning. Nettouttagen från Kina- och bredare Asienfonder uppgick till nära 1 respektive cirka 4 miljarder kronor under perioden.

henrik-oh-portrait

Flödena till pensionsjätten AMF:s “Asien Stilla Havet”-fond, där japanska aktier utgör 30 procent av portföljen, har varit “relativt sett okej”, uppger förvaltaren Henrik Oh.

– Jag upplever att många aktiefonder haft utflöden eftersom det varit tufft börsår och i stort sett alla marknader står på minus. Vi har klarat oss från det, samtidigt har vi inte haft några större inflöden, säger han.

I lokal valuta, yen, är Tokyobörsens breda index Topix bara ned runt 2 procent under 2022. Yenens kraftiga försvagning mot framför allt amerikansk dollar spelar exportbolagen i händerna och de har till stor del hållit uppe aktiemarknaden, enligt förvaltaren. Räknat i kronor eller dollar är Topix dock ned 7 respektive 22 procent.

Framöver väntar han sig en slagig utveckling på Tokyobörsen.

– Situationen vi har globalt med oro för konjunkturen och räntehöjningar spiller över på Asien-regionen och Japan. Jag tror att det blir skakigt det närmsta halvåret, till dess att marknaden ser att inflationen kommit ned och räntehöjningarna tagit slut, säger Henrik Oh, och tillägger:

– Först då tror jag marknaden stabiliserar sig.

Japan är världens tredje största ekonomi efter stormakterna Kina och USA. Men den japanska ekonomin går knackigt, landets BNP har vuxit långsamt sedan millennieskiftet.

Svag tillväxt i kombination med låg inflation har gjort att centralbanken Bank of Japan under lång tid bedrivit en nollräntepolitik i hopp om att få igång ekonomin. Men det har i sin tur orsakat att yenen fallit dramatiskt till den lägsta växelkursen mot dollarn på 25 år, säger Henrik Oh.

Vad blir “investeringscaset” i Japan med tanke på landets kärvande ekonomi?
– För oss som driver en bredare fond och är det främst relativt nu, det vill säga att Kina utvecklas ganska svagt medan utsikterna i Japan är något bättre. Sedan är japanska bolag överlag väldigt välskötta och är starka på den globala marknaden. Vi fokuserar också att hitta de bästa bolagen i regionen snarare än att rikta in oss på hela marknader.

Och det finns intressanta möjligheter på den japanska aktiemarknaden, betonar Henrik Oh som tror mycket på en kommande “reopening trade”. Strategin går ut på ta positioner i bolag som drabbades hårt av coronapandemin inför att ekonomin öppnas upp.

Tanken är att de billiga aktierna ska ta fart när bolagens verksamhet normaliseras i takt med att coronarestriktionerna hävs. I Europa och USA hände det under förra året medan Japan först nu diskuterar att lyfta på restriktionerna som infördes under pandemin.

– Vi har främst valt att ta in japanska tågoperatörer. Det är också en skyddad industri i Japan, bolagen saknar konkurrens. När reserestriktionerna tas bort kommer deras vinster att normaliseras, säger Henrik Oh.

Den största satsningen i fonden på temat är East Japan Railway med en portföljvikt på runt 2,2 procent, enligt analystjänsten Morningstar.

– Tittar man på bolagets normaliserade vinstnivå och jämför det med nuvarande vinster så finns det uppsida. Även om vinsterna inte helt normaliseras finns det en uppsida kvar och så även i aktien, säger Henrik Oh.

Han tillägger att det finns dolda värden i bolaget som inte är inprisade i aktien.

– East Japan Railway har en ganska stor fastighetsportfölj och bolaget äger också en stor landbank i Tokyoområdet som de håller på att utveckla just nu, säger förvaltaren.

Aktien föll kraftigt under coronapandemin och har ännu inte återhämtat sig till nivåerna före virusutbrottet. Men hittills i år har East Japan Railway haft en starkt utveckling på börsen med en uppgång på drygt 8 procent. 

Förvaltaren: Guld har varit ett bra inflationsskydd – trots prisfallet

Hög inflation plågar hushållen runt om i Europa och USA. När den svenska inflationssiffran för augusti presenteras på onsdagen väntas prisökningarna ha fortsatt uppåt och landa på 9,6 procent i årstakt under månaden.

Guld beskrivs ofta som ett välbeprövat inflationsskydd, men det verkar inte stämma den här gången. Ädelmetallen handlas i dollar per uns, motsvarande strax över 27 gram, och på tisdagen uppgår spotpriset till 1 726 dollar, vilket är drygt 5 procent lägre än vid årsskiftet. 

Men Eric Strand, förvaltare och grundare av fondbolaget Auag Fonder som specialiserar sig på ädelmetaller, anser inte att guldet underpresterat som inflationsskydd. 

– Marknaden går före det som sker, den är framåtblickande. Guldmarknaden har prisat in att det kommer inflationen. I kronor har guld gett en avkastning på 26 procent de senaste tre åren. Det är ett ganska bra inflationsskydd, säger han. Räknat i dollar har guldpriset stärkts med 16 procent under samma tidsperiod. 

Är det inte en besvikelse att guldpriset fallit mer än 5 procent i år när inflationen fortsatt upp i västvärlden?
– Som svensk måste man titta på utvecklingen i kronor. I USA är det tuffare för där har vi haft en extremt stark dollar som pressar ned priserna på alla råvaror. Men efter det här blir nästa resa en svagare dollar och när vi får en nedgång i dollarkursen kommer råvarupriserna att sticka iväg uppåt. 

Priset på ädelmetallen klättrade dock ordentligt under en period veckorna före och efter Rysslands invasion av Ukraina till över 2 000 dollar per uns i början på mars. 

– Guld går ibland upp i kristider när det blir stor oro och nu var det kriget. Men sådana uppgångar är sällan långsiktiga utan de brukar komma ned igen för det mesta, förklarar Eric Strand. 

Vidare säger han att marknaden nu är något avvaktande i väntan på signaler om att centralbankerna är färdiga med sina räntehöjningar.

– Vi är inte där ännu, men så fort man tror att vändningen kommer (i centralbankernas penningpolitik, reds. anm) sticker guldpriset upp igen. Sedan dröjer det ett antal månader innan vändningen faktiskt sker eftersom marknaden är före i sitt tänk, fortsätter Eric Strand och drar paralleller till sommarens kursrally på börsen när även guldpriset följde med upp. 

– När marknaderna gick upp i juli trodde man att vändningen skulle komma i december. 

Men hökaktiga utspel från Jerome Powell, chef för USA:s centralbank Federal Reserve, satte stopp för uppgången och den senaste månaden är Stockholmsbörsen (OMXSPI) ned drygt 5 procent medan guldpriset tappat nära 4 procent. 

Andelsägarna i förvaltarens Precious Green-fond kan däremot glädjas åt en avkastning på runt 19 procent under 2022. Fonden investerar i ädelmetaller, varav främst guld, men även aktier i bolag inom ”grön teknik”-området.

Precious Green-fonden har haft medvind från kronförsvagningen mot dollarn och kursuppgångarna i den förnybara energisektorn på börsen, enligt Eric Strand. 

Globala aktiefonder lockade fondspararna

”De ökade levnadskostnaderna fortsätter att pressa fondägarnas plånböcker med minskat utrymme för nysparande. Därför överraskar det mig positivt att de aktiva spararna under augusti sätter in mer pengar i fonder, än vad de tar ut. Att det är globala aktiefonder som fortsatt sticker ut med nettoinflöden säger något om vilken riskaptit som råder”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under augusti med närmare 75 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till 6.131 miljarder.

Under augusti månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 3,2 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 4,5 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från hedgefonder på 3,4 miljarder och från korta räntefonder på 0,8 miljarder. Även blandfonder uppvisade nettouttag på 0,2 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 21,4 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 28,6 miljarder.

aktiefonder-aug

aktiefonder-aug