Kategoriarkiv: Fonder

Sverigefonder populärast bland fondspararna

I juli uppgick det totala nettosparandet i fonder till 14 miljarder kronor. Störst nettosparande uppvisade aktiefonder samt korta räntefonder med 5 miljarder till vardera fondtyp. Den samlade fondförmögenheten ökade under juli med 376 miljarder kronor och uppgick till 6.206 miljarder kronor vid slutet av månaden.

Det framgår av Fondbolagens förenings månadsstatistik.

Aktiefonder hade under juli nettoinsättningar på 5,0 miljarder och i korta räntefonder nettosparades 5,0 miljarder. Även i långa räntefonder och blandfonder gjordes nettoinsättningar, på 2,3 respektive 1,9 miljarder.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 24,7 miljarder kronor, varav 33,2 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder.

”Juli summeras till en stark sparmånad med stigande börskurser och nästan 14 miljarder i nysparande på fondmarknaden. De varma börsvindarna fick de aktiva placerarna att trycka på köpknappen mer än någon annan månad i år, men riskaptiten varierar när fondtyp ska väljas. Vi ser övervägande köp i såväl aktiefonder som räntefonder och blandfonder … De två mest köpta kategorierna är de som står på varsin sida om riskskalan, aktiefonder och korta räntefonder. För aktiefonder är Sverigefonder mest populärt under månaden, ungefär var femte fondkrona allokeras dit”, kommenterar Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

fondkategorier-juli

aktiefonder-juli

Här ser tillväxtmarknadsgurun möjligheter

MSCI Emerging Markets Index är i dagsläget ner 19,6 procent sedan årsskiftet medan S&P 500 ”bara” ligger 12,8 procent lägre än vid årsskiftet. Men att tillväxtmarknader levererat lägre avkastning än utvecklade är inget nytt, enligt Marketwatch. Tittar man i stället 10 år tillbaka i tiden har MSCI EM Index bara gett 36,9 procent i avkastning medan S&P 500 gett 264,5 procent.

Men nu börjar allt fler investerare inse att värderingarna börjar locka. Bland annat har Mohammad El-Erian på Allianz nyligen påpekat att värderingarna på tillväxtmarknaderna nu ligger på ”historiskt låga nivåer”, rapporterar Marketwatch.

Tillväxtmarknadsgurun Mark Mobius, som ofta beskrivs som en pionjär när det gäller tillväxtmarknadsinvesteringar, säger att även om sentimentet överlag varit negativt i år så går det att hitta möjligheter på tillväxtmarknaderna.

”Vi hittar bra bolag i alla regioner”, säger han till Marketwatch.

När det gäller enskilda länder så föredrar han Indien bland de större aktörerna samtidigt som han lyfter fram Kenya och Sydafrika bland de mindre marknaderna.

Mobius spår också att kinesiska techaktier kommer att lyfta sig men råder ändå investerare att vara försiktiga med Kina.

”Det kommer visserligen att bli en återhämtning i tech men den generella stämningen på marknaden är inte speciellt bra med tanke på den katastrofala fastighetsmarknader”, säger Mobius till Marketwatch.

Här ser tillväxtmarknadsgurun möjligheter

MSCI Emerging Markets Index är i dagsläget ner 19,6 procent sedan årsskiftet medan S&P 500 ”bara” ligger 12,8 procent lägre än vid årsskiftet. Men att tillväxtmarknader levererat lägre avkastning än utvecklade är inget nytt, enligt Marketwatch. Tittar man i stället 10 år tillbaka i tiden har MSCI EM Index bara gett 36,9 procent i avkastning medan S&P 500 gett 264,5 procent.

Men nu börjar allt fler investerare inse att värderingarna börjar locka. Bland annat har Mohammad El-Erian på Allianz nyligen påpekat att värderingarna på tillväxtmarknaderna nu ligger på ”historiskt låga nivåer”, rapporterar Marketwatch.

Tillväxtmarknadsgurun Mark Mobius, som ofta beskrivs som en pionjär när det gäller tillväxtmarknadsinvesteringar, säger att även om sentimentet överlag varit negativt i år så går det att hitta möjligheter på tillväxtmarknaderna.

”Vi hittar bra bolag i alla regioner”, säger han till Marketwatch.

När det gäller enskilda länder så föredrar han Indien bland de större aktörerna samtidigt som han lyfter fram Kenya och Sydafrika bland de mindre marknaderna.

Mobius spår också att kinesiska techaktier kommer att lyfta sig men råder ändå investerare att vara försiktiga med Kina.

”Det kommer visserligen att bli en återhämtning i tech men den generella stämningen på marknaden är inte speciellt bra med tanke på den katastrofala fastighetsmarknader”, säger Mobius till Marketwatch.

Högutbildade sparar mer i fonder än andra

Fondbolagens Förening har låtit professor Daniel Waldenström, professor vid Institutet för Näringslivsforskning, analysera data kring fondsparande.

Resultat är tydligt. 

Högutbildade sparar i större utsträckning. Dessutom är sparbeloppen högre.

Bland personer med endast grundskola äger 28 procent i fonder. Motsvarande siffra för högskole- och universitetsutbildade är 55 procent och gymnasieutbildade strax under 50 procent.

Även summan av sparandet skiljer sig bland dem som sparar. 124 000 kr är fondsparandet värt i snitt hos dem med grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för dem med högskole- och universitetsutbildning är 216 000 kr. Gymnasieutbildade snittar på 141 000 kr.

Även om man tar hänsyn till att högutbildade personer ofta har högre inkomst verkar utbildningsnivån spela roll för fondsparandet. Waldenström visar att högutbildade personer med medelinkomst varit mer benägna att placera pengar i fonder på ett ISK-konto (vilket varit skattemässigt förmånligt under lång tid), än lågutbildade personer med mycket hög inkomst. Han skriver: 

”Detta resultat antyder att finansiell läskunnighet och förmåga har gynnsamma effekter i alla samhällsskikt och kanske är något som borde byggas ut i den svenska grundskolan och även på de olika gymnasieutbildningarna. Sambandet mellan utbildning och fondägande finns kvar även efter att hänsyn tas till andra faktorer, särskilt till inkomstnivå, vilket understryker sambandets robusthet.” 

Många sparare säljer aktiefonder

I juni noterades ett sammanlagt nettoutflöde från fonder på 8,4 miljarder kronor. Hedgefonder och korta räntefonder hade nettoinsättningar, medan aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 370 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 5 830 miljarder.

Under juni månad noterade fonder ett sammanlagt nettoutflöde på 8,4 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettouttag på 8,1 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 3 miljarder. Även långa räntefonder uppvisade nettoutflöden på 5 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder på 2,6 miljarder och i hedgefonder på 4,8 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 38,7 miljarder kronor, varav 38,2 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder.

 

–Den första sommarmånaden bjöd inte spararna på något privatekonomiskt solsken. Värdet på spararnas tillgångar sjunker i takt med att världens aktiemarknader faller samtidigt som livskostnaderna ökar med stigande priser. De aktiva fondspararna låter pengarna gå på semester i juni, när de säljer aktiefonder och i stället köper korta räntefonder och hedgefonder, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

Han fortsätter:

–På aktiesidan ser vi dock fortsatta köp av breda globalfonder. Mitt tips till den långsiktiga spararen är att fortsätta månadsspara även om inflationen och stigande räntor nu kräver att en större del av inkomsten går till kortsiktiga utgifter.

I juni var utvecklingen på många av världens aktiemarknader mycket svag. Värdet på Stockholmsbörsen minskade under månaden med närmare 12 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på totalt 8,1 miljarder kronor och uttag gjordes från de flesta aktiefondkategorierna. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och USA-fonder. Globalfonder utgjorde däremot ett av få undantag med nettoinsättningar under månaden.


*Rysslandsfonderna är sedan februari stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Förvaltaren: Solenergi snabbt växande förnyelsebar sektor

Generellt har fonden lång historik givet branschen, säger Pascal Rochet i en intervju med Privata Affärer. Den startades av honom själv redan 2008, och har i genomsnitt avkastat 38,59 procent per år sett över de tre senaste åren och 31,29 procent sett över de fem senaste (C USD aktieklass). Fonden är dock rätt ny för svenska investerare. Den registrerades för försäljning i Sverige förra hösten, den 24 september 2021, och hittills i år är fonden upp 4 procent per 7 juli. Volatiliteten är dock hög i fonden som haft stora svängningar.

– Solenergin är den snabbast växande förnyelsebara sektorn och ger den billigaste elektriciteten, säger Pascal Rochet.

Fonden investerar dessutom bara i likvida aktier och i hela värdekedjan från grundmaterial i solpaneler till installationsföretag och solparker.

”Nytt startläge för förnyelsebar energi”

Energikrisen som följt efter Rysslands attack på Ukraina kommer att accelerera det globala skiftet till ren energi, menar Pascal Rochet liksom många andra. Därför är prognosen för resten av året positiv för fonden.

– Vi befinner oss i ett nytt startläge för förnyelsebar energi, dels för att det finns en ordentlig tillväxt av solenergianläggningar som dessutom är högre dimensionerade än tidigare, samtidigt som världen länder åtagit sig att uppgradera sina utsläppsmål fram till år 2030.

– Lägg till det att sektorn nu är mogen, ur både ett teknologiskt och industriellt perspektiv. De bästa bolagen i sektorn är på väg att öka sina intäkter och vinster redan vid 2025, säger Pascal Rochet.

”Krävs massiv ökning av solenergi”

EU har antagit målet att vara koldioxidneutralt vid 2050, och att reducera koldioxidutsläpp med 55 procent redan till 2030, jämfört med nivån 1990. Sannolikheten är stor, menar Pascal Rochet, att EU inom kort installerar cirka 60 gigawatt solenergi årligen i syftet att bli oberoende av rysk gas, det skulle vara i linje med den nya RePowerEU-strategi som publicerades i maj.

Utvecklingen i Kina går också snabbt, och landet har nu som mål att uppnå koldioxidneutralitet vid 2060, men har även fattat beslut att reducera utsläppen före 2030.

I USA är målet att bli koldioxidneutralt 2050, och för att nå dit reduceras koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2030, jämfört med nivån 2005.

Nästan alla industrialiserade länder siktar på att minska koldioxidutsläppen, vilket enligt Pascal Rochet inte är möjligt att göra utan ”en massiv ökning av solenergianläggningar”.

Utvecklingen inom solenergin går snabbt, men är fortfarande på en relativt låg nivå när det gäller elproduktionen. Enligt Pascal Rochet har ”revolutionen i energisektorn bara börjat”. Solen genererade bara 4 procent av världens samlade elektricitet under 2021, och många räknar med att andelen höjts till 20 procent 2030, skissar han.

– Om vi studerar den ”nya nettokapaciteten” utgör solenergi redan hälften av all ny kraftförsörjningskapacitet i världen så det är inte längre en smal nisch.

”Fondens investeringar omfattar hela industrin”

Intressant för investerare kan vara att fondens investeringar omfattar hela industrin, allt från råvaror som polysilikon till moduler, tekniska system och kompletta solenergiparker, menar förvaltaren, som också uppger att fonden som grundregel endast investerar i företag som har minst 50 procent av sin verksamhet i solenergi. I dag har dock många bolag ingen annan verksamhet. Just nu finns det ungefär 80 bolag i hela världen i sektorn, och i fonden finns för närvarande 26 stycken.

I Sverige kan fonden handlas via Nordnet, Movestic, Futur, Länsförsäkringar Bank & Alpcot. Fonden är även tillgänglig för alla aktörer som använder clearingplattformar som Mfex och Allfunds.

”Måttligt intresse hittills”

Hos Nordnet finns just nu drygt 700 sparare i fonden, vilket enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt ”tyder på ett måttligt intresse”.

– Å andra sidan har marknaden ju inte varit nådig mot tillväxt- och förhoppningsbolag, som många bolag inom den här sektorn till sin natur är, säger hon.

Frida Bratt jämför med spararnas favoritfond när det gäller hållbar energi, Handelsbanken Hållbar Energi, där över 11 000 Nordnetkunder i dag är ägare.

– Men den fonden är den fond inom förnyelsebar energi som ägs av absolut flest. Proethos Fond ägs av 4 300 kunder och CB Save Earth Fund av 2 400. Robur Transition Energy ägs av 870 kunder, så här ligger ju inte Solar Active så långt efter, säger hon.

”Sparare ser möjligheter”

– Det finns sparare som ser möjligheter på området. Min bild är att en del satsar på den här typen av fonder för att de vill investera i den här typen av bolag och därmed indirekt bidra till omställningen mot hållbara energikänslor, men att den stora merparten helt enkel söker hög avkastning där den finns. Och här tror jag att kanske fler långsiktiga placerare kan komma att ta fasta på det faktum att staters investeringar i förnybara energikällor kommer att intensifieras nu, som ett led i att göra sig oberoende av energi från Ryssland. Det här kan påskynda omställningen, och stora investeringar här skulle givetvis stötta sektorn, säger Frida Bratt.

I den här sektorn hittar vi generellt sett många förhoppnings- och tillväxtbolag. Det kan handla om bolag som kanske anser sig ha lösningen på omställningen men som kanske inte ens har en produkt än, eller bolag som har en produkt men som inte blir standard, menar hon.

– Det är inte helt enkelt att navigera i sektorn, och därför tycker jag generellt att en fond med en kunnig förvaltare kanske lämpar sig extra bra just här. Men tänk på avgiften! I Active Solar ligger den något högre än några av konkurrenterna inom fondkategorin förnyelsebar energi.

Fondspararna köpte tillväxtmarknader och globalfonder i juni

De som har is i magen och fortsätter månadsspara gör det gärna i tillväxtmarknadsfonder, där Kina varit ett draglok, enligt Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Oron för recession fick börsen på uselt humör i juni. Många fondsparare har ändå valt att sitta still i båten under turbulensen i juni, och de som valde att köpa satsade i hög utsträckning på tillväxtmarknadsfonder.

– Breda tillväxtmarknadsfonder har stått emot börsraset relativt bra. De kinesiska börserna, som ju hade ett uselt fjolår, har studsat upp rejält den senaste månaden efter signaler om minskad smittspridning, låg inflation och en tidigare regleringsiver som möjligen nu har lugnat ned sig, säger Frida Bratt.

”Fokuserar på allokering”

Hos nätmäklaren Avanza har privatspararna fokuserat på sin allokering, enligt Avanzas sparekonom Nicklas Andersson.

– Det är tydligt att man söker ökad riskspridning via globala indexfonder i den annars så Sverige-tunga fondportföljen. Globalfonder ger en stor viktning mot den amerikanska börsen som tenderar att svänga mindre än den svenska. Dessutom, som grädde på moset, har dollarn stärkts över 5 procent mot kronan under juni. Det har agerat krockkudde för fondspararna, säger han.

De under förra månaden framgångsrika energifonderna har i viss utsträckning övergivits av privatspararna hos nätmäklaren.

”Investmentbolagsfond mest nettoköpt”

– Nu ser vi att oljepriset sjunkit närmare 20 procent sedan årshögsta, varav en bit över 8 procent enbart under juni. Faktum är att globala råvaror över hela brädet fallit från höga nivåer den senaste tiden. Det bör rimligen ses som positivt för global ekonomi, säger Nicklas Andersson.

Den mest nettoköpta fonden under månaden hos Nordnet är en investmentbolagsfond, Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

– Investmentbolagens premier har kommit ned rejält i och med kursfallen, och rabatterna har i flera fall utökats. Det tar fondspararna fasta på, säger Frida Bratt.

De mest sålda fonderna hos Avanza-spararna var räntefonder, teknikfonder och läkemedelsfonder.

Företagsobligationsfonder i säljtoppen

I säljtoppen hos Nordnet återfinns företagsobligationsfonder, som lidit av att riskaptiten avtagit.

– Är man pessimist ser man möjligen en oro för ökade konkurser som en följd av sämre konjunktur, och därmed ökade förluster på kreditmarknaden, säger Frida Bratt.

Tabeller: De två tabellerna nedan visar de mest handlade fonderna hos Nordnet i juni, respektive de mest köpta och sålda fondtyperna hos Avanza i juni:

 

Mest köpta, Nordnet Mest sålda, Nordnet
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Case Fair Play
Länsföräkringar Global Indexnära Spiltan Högräntefond
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Spiltan Räntefond Sverige
Öhman Emerging Markets IKC Avkastningsfond
Swedbank Robur Access Asien Thematica Ð Future Mobility
Spiltan Globalfond Investmentbolag JPM Emerging Middle East
DNB Global Indeks Atlant Opportunity
Swedbank Robur Ny Teknik IKC Fastighetsfond
AMF Aktiefond Småbolag BGF World Mining
SEB Sverige Indexnära PriorNilsson Realinvest
Källa: Nordnet 220630  

 

 

Mest köpta, Avanza Mest sålda, Avanza
Globalfonder Räntefonder (korta/långa)
Blandfonder Teknikfonder
Sverigefonder Läkemedelsfonder
Tillväxtmarknadsfonder Fastighetsfonder
Energifonder Afrika- och Mellanösternfonder
Källa: Avanza, 220630  

AMF: Fondavgifterna fortsätter att sjunka

Det är det svenska pensionsbolaget AMF som sedan 15 år tillbaka granskar avgifterna på sparmarknaden i den så kallade Avgiftsrapporten.

Mätningen visar att avgifterna på den svenska marknaden sjönk för femte året i rad till den lägsta nivån sedan AMF inledde publiceringen av Avgiftsrapporten.

I fjol sjönk den årliga avgiften i snitt från 1,37 procent till 1,35 procent.

För kategorin aktiefonder sjönk avgiften i snitt till 1,51 procent (1,52) och i kategorin räntefonder till 0,94 procent (0,96) under 2021.

Även blandfonder såg sjunkande avgifter, där den genomsnittliga avgiften under 2021 var 1,27 procent (1,29).

En fondkategori går dock mot strömmen. För andra året i rad ökade den genomsnittliga avgiften för alternativa investeringar, exempelvis hedgefonder, och ligger nu på 1,6 procent (1,56).

– Det är givetvis positivt att fondavgifterna fortsätter att sjunka. Det tillsammans med att de viktade avgifterna är lägre än den genomsnittliga avgiften tyder på att fondkonsumenterna generellt fattar medvetna val när de väljer fonder, säger Per Wiklund, stabschef och vice vd på AMF Fonder.

Sedan 2011 har den genomsnittliga avgiften för samtliga fondkategorier sjunkit från 1,66 procent till 1,35 procent, enligt AMF.

– Det kan inte nog betonas hur stor skillnad det kan innebära för ett långsiktigt sparande som det till pensionen om man väljer prisvärda fonder med låg avgift, fortsätter Per Wiklund.

Samtidigt sväller värdet på svenska folkets fondportföljer.

I fjol dubblades nettosparandet i fonder till drygt 191 miljarder kr, jämfört med 2020. Det stora nettosparandet tillsammans med en extremt bra börsutveckling gjorde att den sammanlagda fondförmögenheten ökade med 1 357 miljarder kr till 6 812 miljarder kr. 

– Utvecklingen under 2021 var mycket stark på världens börser. Stockholmsbörsen steg med 39 procent under året och Nasdaq och S&P 500 gick upp med 22 respektive 29 procent. Det här står som bekant i stark kontrast mot utvecklingen under första halvan av 2022, där komponentbrist, höjda realräntor och Rysslands invasion av Ukraina lett till kraftiga börsfall, säger Per Wiklund.

Avgiftskollen går även igenom vilka sparformer som är populärast. De senaste åren har spararna valt ISK som sparform framför direktsparande, en trend som fortsatte under 2021. 

Nuvarande dystra börsklimat kan leda till att den trenden vänder, tror Per Wiklund.

– Investeringssparkontot har gått starkt sedan det kom, på bekostnad av direktsparandet. Om nuvarande statslåneränta höjs eller står sig till i november när nästa års ISK-skatt ska spikas kan vi se en skattehöjning på ISK-sparande. Det tillsammans med att spararna eventuellt rör sig mot mer defensiva placeringar i till exempel räntor som oftare handlas i direktsparande kan göra att trenden förändras, kommenterar Per Wiklund. 

Förvaltaren: Detta talar för kinesiska aktier

I ett marknadsbrev konstaterar han att den kinesiska aktiemarknaden haft en tuff period.

”En rad faktorer har tyngt marknaden.  Det handlar bland annat om hårdare regleringar, geopolitiska spänningar, hotet om avlistning av kinesiska aktier i USA, kris på fastighetsmarknaden och utbrott av covid 19”, skriver Zheng och nämner att vissa analytiker till och med ifrågasatt om man överhuvudtaget ska investera i Kina.

Men Zheng ser positivt på Kina och menar att det både finns cykliska och strukturella skäl till varför kinesiska aktier är attraktiva för investerare.  

”Kina befinner sig i en unik position där landet kan lätta på penningpolitiken. I andra delar av världen har de massiva stödpaketen under pandemin resulterat i hög inflation. Det gör att många centralbanker nu måste till med aggressiva åtstramningar. Men i Kina är inflationen under kontroll vilket ger utrymme för lättnader för att stödja tillväxten”, menar Zheng.

Även i Kina har det förekommit stödåtgärder i samband med pandemin. Men dessa drogs tillbaka relativt tidigt.

”Redan under det tredje kvartalet 2020 började staten dra tillbaka en del pandemistödåtgärder och fortsatte med detta under 2021. Det är också en av de främsta anledningarna till att inflationen har kunnat hållas i schack, men också att vi nu ser en inbromsning i ekonomin”, skriver Zheng.

Men Zheng tror att ekonomin kommer att förbättras under de kommande kvartalen.

”Pressen från covid-utbrott och en svag fastighetsmarknad väntas minska. Detta samtidigt som vi får se stödåtgärder som förbättrar ekonomin”, skriver Zheng.

Han ser också kommande konsolideringar som något som är positivt för aktiemarknaden på lång sikt.

”Pandemin kommer förvisso att fortsätta vara en motvind men vi ser den också som en katalysator för konsolideringar. Vi har sett stora kapacitetsneddragningar i sektorer som hotell och restaurang. De ledande bolagen gynnas av att mindre aktörer försvinner. När situationen sedan normaliseras finns det möjligheter till prishöjningar vilket skulle förbättra marginalerna”, skriver Zheng.

Han exempifierar med hotellkedjan Huazhu.

”Under pandemin tvingades många mindre hotelloperatörer lägga ner men Huazhu växer. Vi tror att bolaget kommer att bli en vinnare när Kina gradvis slopar covidrestriktionerna”, skriver Zheng.

Han lyfter också fram den kinesiska elbilssektorn som går en ljus framtid till mötes. Det gäller både i ett inhemskt och i ett internationellt perspektiv.

”När det gäller bilar med förbränningsmotorer så anses allmänt att de kinesiska märkena ha sämre kvalitet än andra. Men när det gäller kinesiska elbilar är bilden betydligt bättre. Kinesiska tillverkare av bilar med förbränningsmotorer har bara 30 procent av den lokala kinesiska marknaden. För elbilstillverkarna är andelen 65 procent”, skriver Zheng och fortsätter:

”Kina har stora möjligheter att bli en stor global aktör när det gäller elbilar och elbilskomponenter. Investeringsmöjligheterna finns inte bara i uppenbara områden som elbilsbatterier utan också i andra områden som bildelar, automationssystem och halvledare. Vi tror att elbilssektorn kommer att bli en av de största drivkrafterna för Kinas industri det kommande decenniet”, skriver Zheng.

Fondförmögenheten minskade i maj

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 58 miljarder kr och uppgick vid utgången av maj till 6 200 miljarder.

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 0,4 miljarder och i blandfonder nettosparades 2,2 miljarder. Även hedgefonder noterade nettoinflöden på 2,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 2,2 miljarder och från långa räntefonder på 2 miljarder kr.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 30,3 miljarder kr, varav 30,1 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder.

”Nettoinflödet i fonder under maj drivs av den rekordstora insättningen av fondrabatter och arvsvinster i premiepensionen. Utan dessa pengar är det återigen utflöden ur fonder. Att de aktiva fondspararna säljer räntefonder visar på viss riskaptit. Pengarna sätts i stället in i hedgefonder, samt breda bland- och globalfonder. Fondspararna söker avkastning, men inte till vilken risk som helst”, kommenterar Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

 

fondkategorier-maj-22

aktiefonder-maj-22