Kategoriarkiv: Helena Bornevall

Handelsbanken: Tre skäl till att bostadspriserna ska fortsätta nedåt

Under inledningen av 2023 så har bostadspriserna varit stabila. För bostadsrätter har till och med sett vissa uppgångar.

”En slutsats vi ställer oss bakom är att den största delen av prisnedgången sannolikt ligger bakom oss. Sannolikheten att bostadspriserna kommer utvecklas bättre än vår prognos i år har ökat. Att detta är tecken på att bostadspriserna står inför en snar vändning uppåt är vi dock mer skeptiska till”, skriver Bornevall i marknadsbrevet.

Hon påpekar att banken ännu inte är beredd att överge prognosen om att bostadspriserna sjunker ytterligare några procentenheter under året. Det är framför allt tre skäl som talar för detta.

För det första så har vi ännu inte sett det fulla genomslaget av stigande boräntor.

”Både Handelsbanken och Riksbanken räknar med åtminstone en ytterligare höjning. Som en konsekvens fortsätter rörliga boräntor att stiga. Adderat till detta löper hushållens bolån på längre löptider successivt ut och sätts om till högre räntor”, skriver Bornevall.

För det andra finns det många osålda bostäder på marknaden samtidigt som det är svårt för köpare och säljare att enas kring prisbilden.

”Det finns nu många bostadsobjekt till salu och en tolkning kan vara att endast de mest attraktiva objekten blir sålda. Vårt antagande är att fler behöver komma ned i pris för att bli sålda. Vi räknar med att försäljningsaktiviteten gradvis kommer återhämta sig, åtminstone till förpandemiska nivåer, men att det som sagt kräver att priserna kommer ner lite till”, skriver Bornevall.

För det tredje så har bostadskostnaderna som andel av inkomsten blir varaktigt högre.

”Fortsatt pressad betalningsförmåga är det främsta skälet till att vi inte bedömer att bostadspriserna kommer öka snabbare eller ens i linje med inkomsterna de kommande åren”, skriver Bornevall.