Kategoriarkiv: Nyemission

Nimbus köper amerikanskt bolag

Mot bakgrund av förvärvet och den avsedda riktade emissionen har styrelsen för Nimbus även fattat beslut om att dra tillbaka det tidigare förslaget om en utdelning på 1:50 kronor per aktie.

”Även om nuvarande likviditet är tillräcklig för att genomföra den tidigare föreslagna utdelningen, väljer styrelsen att prioritera att stärka bolagets finansiella buffert och stabilitet”, står det i pressmeddelandet.

Samtliga aktier i det amerikanska bolaget kommer att förvärvas för en kontant köpeskilling om 9,5 miljoner dollar på kassa- och skuldfri basis, motsvarande 100 miljoner kronor.

Synergieffekter förväntas uppstå genom en starkare marknadsposition, tillgång till produktionskapacitet i USA och genom effektivare logistik, vilket även är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, heter det.

Nettolikviden från den riktade emissionen avses att användas för att finansiera förvärvet. Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i emissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som inleds torsdag morgon.

Beslut om den riktade emissionen avses fattas av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2022.

Nimbus köper amerikanskt bolag

Mot bakgrund av förvärvet och den avsedda riktade emissionen har styrelsen för Nimbus även fattat beslut om att dra tillbaka det tidigare förslaget om en utdelning på 1:50 kronor per aktie.

”Även om nuvarande likviditet är tillräcklig för att genomföra den tidigare föreslagna utdelningen, väljer styrelsen att prioritera att stärka bolagets finansiella buffert och stabilitet”, står det i pressmeddelandet.

Samtliga aktier i det amerikanska bolaget kommer att förvärvas för en kontant köpeskilling om 9,5 miljoner dollar på kassa- och skuldfri basis, motsvarande 100 miljoner kronor.

Synergieffekter förväntas uppstå genom en starkare marknadsposition, tillgång till produktionskapacitet i USA och genom effektivare logistik, vilket även är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, heter det.

Nettolikviden från den riktade emissionen avses att användas för att finansiera förvärvet. Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i emissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som inleds torsdag morgon.

Beslut om den riktade emissionen avses fattas av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2022.