Kategoriarkiv: Nyproduktion

Juristen: Svårt ta sig ur förhandsavtal för nyproduktion

Det är det senaste årets kraftiga inflations- och ränteuppgång som nu leder till allt fler tvister mellan köpare och säljare när det gäller nyproducerade bostadsrätter.

Främst handlar det om köpare som vill bryta det förhandsavtal man ingick med säljaren på grund av att månadsavgiften eller avgiften för insatsen höjts till betydligt högre nivåer jämfört med den kalkyl som gällde när avtalen tecknades, ofta för flera år sedan.

− Jag har en klient där föreningen har ökat månadsavgiften med 102 procent, säger juristen Ingrid Uggla, som har lång erfarenhet av den svenska bostadsmarknaden.

Bland annat var hon rättssakkunnig på bostadsdepartementet när bostadsrättslagen uppdaterades 1991 och har genom åren företrätt många förhandstecknare i tvister med bostadsrättsföreningar där ledamöterna i styrelsen tillsatts av en bostadsutvecklare.

Hon berättar att avgiftshöjningarna ibland är så höga att banken inte står fast vid sitt lånelöfte.

− Och ändå kräver föreningarna att de som skrivit under förhandssavtalet ska fullfölja köpet genom att skriva under ett upplåtelseavtal.

De kunder som vägrar att skriva under upplåtelseavtalet riskerar rejäla skadeståndskrav av bostadsutvecklarna.

− Det är klart att detta är ett jättebekymmer för förhandstecknarna. Och lagstiftningen är snårig, säger hon.

För att dra sig ur nyproduktionsköpet på grund av höjda avgifter krävs det att dessa är ”väsentligt högre” än vad som angivits i förhandsavtalet när detta skrevs, enligt bostadsrättslagen.

Var den gränsen går är det dock ingen som vet. Inget sådant ärende har någonsin avgjorts i svensk domstol och därmed finns ingen etablerad praxis att gå efter.

− Den här situationen har uppstått så fort så det finns inget besked överhuvudtaget från domstolarna. Räntehöjningarna har skett så snabbt så att många föreningar inte har hunnit att räkna om sina ekonomiska planer än, säger Ingrid Uggla.

Det kan dock snart bli ändring på detta. Inom kort kommer ett mål om förhandsavtal tas upp i Västmanlands tingsrätt, rapporterar Sveriges Radio. Men det är inte omöjligt att fallet till slut landar i Högsta domstolen.

Vad är ditt bästa råd till de som har skrivit under ett förhandsavtal?
− Först och främst ska du aldrig skriva på ett förhandsavtal. Men har du redan gjort det måste du försöka komma ur avtalet om det skett väsentliga avgiftshöjningar. Får man inget lån kan man ju inte fullfölja köpet. Jag tycker att förhandsavtalen borde förbjudas, eller att man genom lagstiftningen klargör att förhandsavtal inte får ingås på ett allt för tidigt stadium. Så var tanken redan vid tillkomsten av 1991-års bostadsrättslag även om det inte direkt kom till uttryck i lagens förarbeten, säger Ingrid Uggla.