Kategoriarkiv: Bostad

Experten: Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Välfyllda gaslager och fortsatt lägre elkonsumtion bidrog till att hålla nere elpriserna i mars trots att månaden var kyligare än normalt. I elområde SE3 noterades den billigaste elmånaden sedan februari i fjol, vilket Privata Affärer rapporterade om i går.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden i ett pressmeddelande.

Men han påpekar att elmarknaden just nu är som aprilväder – det är helt enkelt osäkert.

– Det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser, säger han.

Enligt prognoserna kommer det relativt kyliga vädret fortsätta en bit in över påsk. Därmed kan vårfloden bli försenad. Därför pekar nu prognoserna på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket då kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Men på plussidan finns återstarten av Ringhals 4 som drar i gång på fredagen efter att ha varit avstängd för reparation sedan augusti i fjol. När reaktorn gått upp på full effekt kommer den nordiska kärnkraften ha 100 procents tillgänglighet igen. Men i mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet, enligt Vattenfall.

– Många faktorer påverkar elpriset och hushållen har fått upp ögonen för sina elavtal och sin elförbrukning, vilket är bra. Att välja elavtal behöver baseras på de behov hushållen har, så fortsätt läsa på, håll koll och spara el där det är möjligt, avslutar Jonas Stenbeck.

Danske: Oförändrade bostadsrättspriser i mars

Omsättningen är samtidigt i linje med tidigare marsmånader sett till 2015-2019 och fortsätter därmed att hålla uppe betydligt bättre i Stockholms kommun jämfört med hur det i snitt ser ut i riket som helhet.

”Stockholms bostadsrättspriser var återigen i det närmaste oförändrade i mars efter att ha stått stilla i februari. Det framstår som nästan obegripligt att bostadspriserna på detta sätt trotsar tyngdlagen i ett läge där Riksbanken kommer att lyfta styrräntan till över 4% fram till sommaren, där reallönerna faller mer än väntat och där hushållens likvida finansiella sparande till stor del redan utnyttjats. Mot den bakgrunden tror vi priserna faller mer än i tidigare bedömningar”, säger chefekonom Michael Grahn i en kommentar.

Danske Bank konstaterar att bostadsmarknaden de senaste månaderna har visat på en förvånansvärt stark motståndskraft och att priserna under januari till och med steg.

Enligt Danske Banks boprisindikator inleddes mars med en nedgång på omkring 1 procent, under mitten av månaden visade indikatorn -0,5 procent för att sedan avslutningsvis indikera oförändrade priser.

Enligt banken är denna trend verkligen anmärkningsvärd, framför allt givet att Riksbanken levererade ytterligare en räntehöjning under februari.

”Trots denna motståndskraft håller vi dock kvar vår vy om att bostadspriserna kommer att sjunka kommande månader. Framför allt givet att tidigare räntehöjningar ännu inte fått fullt genomslag men också för att inflationen fortsatt att överraska på uppsidan, till och med accelererat under februari”, skriver Danske Bank.

De gör bedömningen att detta kommer att leda till att Riksbanken tvingas höja med 75 baspunkter redan vid aprilmötet för att sedan höja en sista gång under juni med 50 baspunkter vilket skulle ta styrräntan till 4,25 procent. En styrränta på 4,25 procent kommer innebära bolåneräntor på omkring 5,25 procent om de följer samma trend som innan.

”Detta kommer definitivt sätta press på svenska hushåll där 50 procent fortsatt har rörliga bolåneräntor och resterande har bundit på relativt korta löptider. Dessutom tror vi inte att Riksbanken kommer att sänka styrräntan under 2023 utan att en sänkning sker först under 2024”, skriver Danske Bank.

De har därför justerat ned sin prognos på bostadspriserna och räknar nu med en nedgång på 25 procent från toppen från att tidigare haft en nedgång på 20 procent i prognosen.

Danske Banks boprisindikator baseras på data från bostadssajten Hemnet.

Expert: Räntesmäll väntar bostadsrättsföreningar

Det visar en granskning av 2 000 bostadsrättsföreningar runt om i Sverige som utförts av förvaltningsbolaget Nabo.

Enligt Nabo har det snabbt försämrade ränteläget ännu inte slagit igenom med full kraft i många bostadsrättsföreningars ekonomi.

Nabos granskning visar att föreningarnas räntekostnader mellan 2021 och 2022 endast ökade med 0,21 procentenheter, från 1,06 till 1,27 procent i genomsnitt.

Nu när räntorna närmar sig 5 procent vid nyteckning av lån riskerar många med lån som går ut under 2023 och 2024 att råka ut för en räntesmäll.

− Hur snabbt ränteläget får genomslag i föreningarnas ekonomi beror på andel bundna räntor och löptid. Påverkan beror också på hur högt belånade föreningarna är. Om föreningen har höga lån och rörliga räntor behöver man följa utvecklingen av räntan noggrant, då styrräntan förväntas stiga betydligt mer och ligga kvar på en hög nivå längre än man trodde efter sommaren när krisen startade och budgetar lades för 2023, säger Jonas Gustavsson, ekonomisk expert bostadsrättsföreningar på Nabo.

Föreningar som inte har framförhållning eller en stor buffert på banken kan hamna i likviditetskris för att möta snabbt stigande räntebetalningar.

− Räntorna har stigit kraftigt och ju högre belåning desto större påverkan på kostnaderna. Föreningarna med bundna lån påverkas när lånen läggs om och i dagsläget är det frågan om höga ökningar mot tidigare bundna nivåer.

− Föreningar med rörliga lån får genomslag löpande av de stigande räntorna. Det gäller att undvika akuta avgiftsökningar, vilket blir jobbigt för medlemmar som har svårt att hantera det med kort varsel. I den mån det är möjligt bör avgiften vara stabil och ha en förväntad utveckling så medlemmarna kan planera utifrån det, säger Jonas Gustavsson.

Nabo rekommenderar nu landets bostadsrättsföreningar att ha en extra buffert i föreningens likviditet i rådande osäkra läge. Styrelserna bör även kommunicera med sina medlemmar om föreningen har höga lån och rörliga låneräntor samt inte vänta för länge med att anpassa årsavgifterna.

Elpriserna åt olika håll i mars

När nu elpriserna för hela mars är satta kan vi konstatera att en köldknäpp i början av månaden kombinerat med ett reaktorstopp i Oskarshamn bidrog till att hålla uppe elpriset. Det gällde inte minst under den första halvan av månaden. Sedan har priserna fallit tillbaka samtidigt som den europeiska uppvärmningssäsongen går mot sitt slut.

Sammantaget steg dock snittpriset med 8,6 procent i den norra halvan av landet. Priset landade nämligen på 56,49 öre per kilowattimme i SE1 och SE2, upp från 52,03 öre i februari. 

I SE3 föll priset med 2,4 procent till 80,59 öre per kilowattimme. 

I söder var nedgången ännu större och snittpriset för mars blev 91,74 öre per kilowattimme vilket motsvarar en nedgång på 10,8 procent.  

Priserna avser snittpriset på elbörsen Nordpool. För slutkund tillkommer skatt, moms, elhandelsbolagens påslag och överföringsavgifter. 

Tabell: Elpriserna i mars (öre/kWh)jämfört med februari

Månad SYS SE1 SE2 SE3 SE4
mar 92,59 56,49 56,49 80,59 91,74
feb 91,38 52,03 52,03 82,54 102,79
Skillnad (%) 1,3 8,6 8,6 -2,4 -10,8

Källa: Nordpool

Chefsekonomen: Räntan ska inte upp så värst mycket mer

”Inflationen är fortfarande mycket hög, vilket talar för högre ränta, medan risken för finansiella kriser talar för att åtminstone Fed har höjt klart”, skriver Winsth.

I Sverige väntas inflationen ligga långt över målet i april.

”Det talar för att räntan ska upp lite till, men inte så värst mycket mer. Marknaden räknar med en klart lägre räntetopp idag än före bankturbulensen i USA och i Schweiz”, skriver Winsth.

Hon tror att Riksbanken trots allt höjer styrräntan i april även om det är tydligt att svensk ekonomi viker på bred front.

”Efter aprilmötet är det mer osäkert hur Riksbanken agerar, men förhoppningsvis går även den mer försiktigt fram”, skriver hon.

För bolåntagare är läget svårbedömt, menar Winsth.

”För närvarande kostar det mer att låna till 3 månaders rörlig ränta än till längre löptider, vilket talar för bundet. Å andra sidan kan räntor med längre löptider komma ned något i närtid samtidigt som en svagare konjunktur talar för att Riksbanken sänker räntan i början av nästa år. Om så blir fallet kan det visa sig dyrt att ha låst in sig till en bunden ränta”, skriver hon.

Tabell: Nordeas ränteprognos (boräntor avser listräntor)

nordea-boranteprog-mars-2023

Källa: Nordea

Räntekostnaderna pressar nya bolånetagare

I årets bolånerapport slår Finansinspektionen, FI, fast att den ekonomiska situtionen i Sverige med hög inflation och stigande räntor pressar bolånetagarna.

Bland nya bolånetagare går nu i genomsnitt 12 procent av den disponibla inkomsten till räntebetalningar, enligt myndighetens beräkningar. 

”Det är nästan en tredubbling från 2021 och det är den högsta andel som uppmätts i Finansinspektionens kartläggningar”, skriver FI i en sammanfattning av rapporten.

Myndighetens nuvarande prognos är andelen kan öka till närmare 16 procent framåt slutet av 2023. Samtidigt bedömer FI att bolånetagarna fortfarande har goda marginaler i sin privatekonomi. 

”Trots att allt fler får betala alltmer för sina bolån kan vi se att nya bolånetagare generellt sett har goda marginaler. Men hög inflation och höga räntor pressar samtidigt bolånetagarna. Det tvingar många att dra ner på sin konsumtion och sitt sparande”, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr i en kommentar.

För att minska riskerna kopplat till hushållens skuldsättning har myndigheten ”vidtagit flera åtgärder”, skriver FI och lyfter fram amorteringskrav och bolånetak. 

”Dessa har inneburit att nya bolånetagare har lånat mindre och köpt billigare bostäder än vad de annars hade gjort”, tillägger myndigheten.

Samtidigt finns det som FI kallar en ”ventil” som innebär att banken kan ”medge undantag från amortingskravet” för hushåll som hamnat i ekonomiskt trångmål. 

”Finansinspektionen kartlägger just nu hur bankerna tillämpar ventilen och kommer att slutrapportera resultatet i juni 2023. Den övergripande bilden i dag är att ventilen används i betydligt högre grad än de senaste åren”, skriver myndigheten.

Omkring 15 000 bolånekunder har fått ett tillfälligt undantag från amorteringskravet mellan september 2022 till och med slutet av februari 2023, enligt FI. 

Trendbrott på fritidshusmarknaden – priserna vänder ned efter rallyt

Pandemin ledde till ett ökat intresset för att äga ett fritidshus, något som drev upp priserna på marknaden. Under de senaste fem åren har fritidshuspriserna stigit med 40 procent.

Men nu har den starka pristrenden på fritidsmarknaden brutits, konstaterar Fastighetsbyrån i ett pressmeddelande. Ny statistik som mäklarfirman tagit fram visar att fritidshuspriserna har sjunkit med 3 procent under de senaste tolv månaderna.  Genomsnittspriset för ett fritidshus i Sverige uppgår nu till drygt 2,3 miljoner kronor. 

Det finns dock stora regionala skillnader. Exempelvis har fritidshuspriserna i Jönköpings län rusat 98 procent över den gångna femårsperioden och 26 procent det senaste året.

På länsbasis hade Norrbotten lägst prisökning under de senaste fem åren på 19 procent. Örebro har i sin tur haft det största pristappet, hela 20 procent, det senaste året (se tabell längre ned). 

Fastighetsbyrån bedömer att ränteuppgången och fjolårets höga energipriser ligger bakom prisnedgången. 

”Fritidshus var stekhett under pandemin men nu har vi en helt annan situation, där framförallt höga räntor och energikostnader dämpar efterfrågan. Troligtvis kommer fritidshusmarknaden i år att präglas av få affärer, avvaktande konsumenter och sannolikt en viss prisnedgång”, säger mäklarfirmans vd Johan Engström i en kommentar.

”Har man bra marginaler och möjlighet att köpa så kan det vara ett bra läge nu. De historiskt stora skillnaderna mellan olika län och kommuner visar också att lokala förutsättningar påverkar mycket. Säljare och köpare bör göra ordentligt med research för att ha bra koll på just det aktuella området”, tillägger han.

På kommunnivå har Örkelljunga i Skåne haft den största prisökningen de senaste fem åren (se tabeller längre ned). Fritidshuspriserna mer än dubblades under perioden med en uppgång på 125 procent, enligt Fastighetsbyrån. 

I kommunbotten finns Karlstad där prisnedgången under de senaste fem åren uppmättes till 20 procent. 

På årsbasis ökade fritidshuspriserna mest i Lidköping och Boden med 81 procent. Valdemarsviks kommun var den största förloraren med ett prisfall på hela 35 procent under samma period. 

Tabell 1: Länssiffror, prisutveckling på fem och ett år. 

  Medelpris 2017/18 (kronor) Medelpris 2022/23 (kronor) Prisutveckling, senaste året (%) Prisutveckling, senaste fem åren (%)
Riket 1 665 356 2 337 938 −3% 40%
Län        
Jönköping 893 441 1 768 308 26% 98%
Jämtland 1 778 824 2 870 565 −5% 61%
Dalarna 1 327 639 2 123 791 −7% 60%
Värmland 929 291 1 465 344 −6% 58%
Gävleborg 1 084 661 1 645 649 8% 52%
Skåne 1 362 790 2 063 939 1% 51%
Kalmar 1 394 612 2 078 523 0% 49%
Halland 2 160 029 3 162 254 9% 46%
Västra Götaland 1 990 481 2 884 479 3% 45%
Södermanland 1 549 911 2 211 335 −4% 43%
Blekinge 1 549 912 2 191 105 19% 41%
Östergötland 1 410 637 1 979 469 −15% 40%
Västerbotten 1 412 401 1 962 293 −6% 39%
Uppsala 1 348 509 1 856 862 4% 38%
Örebro 885 167 1 194 000 −20% 35%
Stockholm 2 650 511 3 564 033 −5% 34%
Västmanland 1 070 667 1 435 981 −13% 34%
Kronoberg 832 473 1 118 185 −9% 34%
Gotland 2 658 548 3 451 485 2% 30%
Västernorrland 1 101 308 1 393 965 −9% 27%
Norrbotten 1 126 705 1 336 072 6% 19%


Tabell 2:
Kommunsiffror, prisutveckling de senaste fem åren anges i parentesen. 

Vinnare kommun Förlorare kommun
Örkelljunga (125%) Karlstad (-20%)
Avesta & Hedemora (113%) Valdemarsvik (-4%)
Söderhamn (106%) Umeå (-3%)
Nordanstig (97%) Härnösand, (1%)
Ljusdal (94%) Karlskrona (3%)


Tabell 3:
Kommunsiffror, prisutveckling det senaste året anges i parentesen. 

Vinnare kommun Förlorare kommun
Lidköping & Boden (81%) Valdemarsvik, (-35%)
Ronneby (58%) Halmstad (-34%)
Bollnäs (42%) Strömstad, Skinnskatteberg & Köping (-29%)
Avesta (39%) Karlstad (-26%)
Kristinehamn (20%) Huddinge (-24%)

Analytikern: Nästa vinter kan bli lugnare på elmarknaden

Vintern har inte blivit så extrem prismässigt som marknaden förväntade sig.

I december i fjol fick oron för en kall vinter, med eventuell brist på gas, förväntningarna på vårens elpriser att skjuta i höjden. Förutsättningarna har dock förändrats rejält sedan dess och terminspriset (det förväntade framtida elpriset) för april-juni har sjunkit med över två kronor sedan december.

Nu väntas vårens elpris ligga på omkring 63 öre per kWh i snitt.

− I sommar förväntas elpriset sjunka ytterligare till 50 öre, berättar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Det är främst vädrets makter som stått på elkonsumenternas sida den senaste tiden.

− Elprischocken ser ut att vara över för denna gång. Det ovanligt milda vädret i Europa där många dragit ner på gaskonsumtionen har gett helt nya förutsättningar. Det har aldrig varit så mycket gas i lagren som det är just nu i Europa, vilket har fått gaspriserna att falla till den lägsta nivån på 1,5 år. Allt detta påverkar de svenska elpriserna nedåt i vår, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

− Den påfyllnadssäsong med gas inför nästa vinter som börjar nu blir därför väldigt mycket enklare att hantera. Det blir inga problem för Europa att fylla på lagren inför nästa vinter. Det var det man var rädd för när nu de ryska leveranserna är minimala, säger han.

Även den hydrologiska balansen, som är starkt pådrivande för priserna i Norden, har stärkts under vintern tack vare riklig nederbörd. Nya stora flöden väntas dessutom till vattenmagasinen nu när snösmältningen kommer i gång snart, vilket också bidrar till att dämpa vårens elpriser.

Det milda vädret och de bittra erfarenheterna från elpristopparna i december i fjol har fått Sveriges elkonsumenter att dra ned på förbrukningen.

− Det som förvånar mig är att svenskarna fortsätter att spara el tros att priserna har kommit ned, säger Johan Sigvardsson.

Detta sammantaget har helt förändrat förutsättningarna inför nästa vintersäsong på elmarknaden, förklarar Johan Sigvardsson.

− Förväntansbilden inför nästkommande vinter har kommit ned ordentligt. Inför det första kvartalet 2024 ligger priset på 1 kr per kWh, vilket är en halvering jämfört med priset för bara tre månader sedan.

Blåser du helt faran över?

− Inte helt och hållet. Det är fortfarande mycket som kan hända innan nästa vinter är här. Förra sommaren hade vi ju till exempel en värmebölja som hade mycket negativ effekt på både vatten- och vindkraften, samtidigt som den franska kärnkraften hade sitt sämsta produktionsår sedan 80-talet. Men det är inte sannolikt att vi får uppleva en sådan period som vi hade i fjol, säger Johan Sigvardsson.

Bostadsrättsföreningarnas elkostnader skenade under 2022

För bostadsrättsföreningarna som Nabo förvaltar ökade elkostnaderna till 391 miljoner under 2022 från 284 miljoner kronor året innan, motsvarande en uppgång på 38 procent. På kvadratmeterbasis motsvarade det en ökning från 51 kr under 2021 till 71 kr förra året. 

Elkostnaden ökade allra mest för bostadsrättsföreningarna i södra Sverige. Där landade uppgången på 50 procent, det vill säga 12 procentenheter högre än riksgenomsnittet. 

”Många bostadsrättsföreningar har det ekonomiskt tufft med stigande räntor, inflation och kraftigt höjda kostnader för el”, säger Jonas Gustavsson, expert på ekonomisk förvaltning hos Nabo, i en kommentar.

”Just med elen finns det ändå saker man kan göra för att få ner kostnaderna. Det är viktigt att se över sitt elavtal men det finns också åtgärder och investeringar att ta till för att minska sina kostnader på kort och lång sikt”, tillägger han.

Nabo har tagit fram en lista med tips för bostadsrättsföreningar som vill sänka sina elkostnader (se faktaruta). 

Den allmänna kostnadsökningen, inklusive elprisuppgången, riskerar att leda till att bostadsrättsföreningarna behöva höja sina avgifter. En tidigare undersökning från Nabo visade att föreningarna i genomsnitt behöver höja avgifterna med uppemot 40 procent, vilket Privata Affärer rapporterat om.

Landshypotek sänker bundna boräntor

”Det är mycket oro på räntemarknaden just nu och det känns bra att vi nu kan sänka vårt erbjudande på längre bindningstider som ett alternativ för den som söker trygghet och förutsägbarhet i sin privatekonomi”, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren som är affärschef på Landshypotek Bank.

Listräntan för Landshypoteks tvååriga bindningstid sänks med 0,20 procentenheter till 4,74 procent. Femårsräntan hamnar efter en 25-punktssänkning vid 4,31 procent.

Landshypotek grundades 1836. Banken lanserade bolån under 2017.

”Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande”, skriver Landshypotek Bank som erbjuder bolån för villa eller fritidshus, upp till 75 procent av husets värde.

Bostadsrätter erbjuds inte bolån av bolaget.