Kategoriarkiv: Bostad

Snitträntorna fortsatte uppåt i juli

Genomsnittsräntan på tremånaders bolån steg med 0,35 procentenheter under juli 2022 till 2,08 procent. Länsförsäkringar hade lägst snittränta (1,88 procent) medan Nordea hamnade på jumboplatsen med 2,51 procent. Därmed skiljer det hela 0,63 procentenheter mellan den bank som har lägst snittränta och den som har högst.

Genomsnittsräntan för 3-års bundet steg med 0,28 procentenheter till 3,60 procent. Lägst genomsnittsränta hade Hypoteket med 3,33 procent medan SBAB hade 3,75 procent.

För femårslån landade snitträntan på 3,73 procent. Här var det Ikano Bank som hade högst ränta (3,89 procent) medan Handelsbanken hade lägst (3,6 procent).

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se

Annons:
Jämför bolån och snitträntor på bolån genom oss och Compricer och hitta den lägsta aktuella boräntan!

SEB:s boprisindikator fortsätter att sjunka

Av de tillfrågade tror 15 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 24 procent förra månaden, medan 57 procent tror på fallande priser, jämfört med 51 procent föregående månad.

SEB noterar att pessimismen kring bostadsmarknaden tilltar och det är tydligt att ett allt kärvare privatekonomiskt klimat satt sina spår i hushållens boprisförväntningar, som ligger på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008.

”Det mesta talar för att vi ännu inte sett toppen av inflationen eller räntehöjningarna, vilket kan vara en signal om att ytterligare boprisfall är att vänta under hösten, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 12 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att Riksbankens styrränta om ett år ligger på 1,45 procent, upp jämfört med 1,10 procent föregående månad.

Bild: Boprisindikatorn

 

image

 

Bild: Förväntningar styrränta

 

image

 

Boprisförväntningarna på rekordlåg nivå

”Prisförväntningarna sjunker till en rekordlåg nivå, även om nedgången inte är lika stor som de senaste månaderna. Detta är förstås mot bakgrund av att Riksbanken höjt räntan, senast i slutet av juni, och att det talas om fortsatta räntehöjningar och extramöten. Dessutom har prisutvecklingen också varit ovanligt svag i juli och det är sannolikt allt fler som märker att det är en trögare marknad”, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg till Direkt.

Bland besökarna på Hemnet som planerar att köpa bostad räknar nu 12 procent med stigande priser de närmaste sex månaderna, jämfört med 15 procent förra månaden. Samtidigt tror 62 procent på sjunkande priser, jämfört med 61 procent föregående månad.

Nettotalet, skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande priser, sjunker därmed till nya lägstanivån -50 procent i augusti jämfört med -46 procent i juli.

”Det är uppenbart att det finns övervägande tro på att bostadspriserna ska fortsätta ned”, säger Erik Holmberg.

Bild: Köparbarometer Hemnet

image

Bild: Köparbarometer nettotal

image

 

Danske: Nytt ras för bostadsrätter i Stockholm

Det var den fjärde månaden i rad med sjunkande priser och nedgången i juli innebär att bostadsrätter i Stockholm, i säsongsjusterade termer, sjunkit med nästan 10 procent sedan pristoppen i mars. Prisnivån är nu tillbaka till vad den var i februari 2021.

”Stockholms bostadrättspriser fortsatte falla kraftigt under juli efter flera månaders nedgång dessförinnan och sammantaget uppgår nedgången till närmare 10 procent nu. Svagare tillväxtutsikter kopplat till fortsatt aggressiva höjningar från Riksbanken under hösten innebär med stor sannolikhet en intensifierad press på priserna de kommande månaderna”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige, i en kommentar.

Danske Bank räknar med att fortsatt aggressiva räntehöjningar från Riksbanken pressar bostadspriserna ytterligare de kommande månaderna. Deras tro är dock att Riksbankens höjningscykel blir kortlivad och de noterar att marknaden också börjat prisa in räntesänkningar från nästa sommar. Detta har redan fått genomslag på en del längre bundna boräntor, som sänkts de senaste veckorna. Prisfallet kan komma att bromsa in under hösten, enligt Danske Bank, även om det än så länge är för tidigt att säga när botten nås.

Danske Banks boprisindikator baseras på data från bostadssajten Hemnet.

Hemnet: Räkna med rekordhögt utbud efter sommaren

”Vi har ett för säsongen rekordhögt utbud av lägenheter och även ett högt utbud av hus till salu. Utbudet har byggts upp av att försäljningen minskat tydligt de senaste månaderna samtidigt som det läggs ut ungefär lika många bostäder till salu som tidigare. Troligen kommer vi att få ett totalt sett rekordhögt utbud efter sommaren när marknaden kommer igång igen och de som inte fått sålt under sommaren kommer tillbaka”, säger han.

Utbudet av bostäder till salu sjunker alltid med sommar och semester, men den trögare försäljningen har gjort att nedgången varit ovanligt liten i år. Detta har medfört att det nu finns ett för årstiden rekordhögt utbud av lägenheter och att man för hus får gå tillbaka till 2015 för att hitta högre nivåer. Nu har utbudet börjat vända upp igen inför hösten och man kan räkna med ett nytt totalt sett rekordhögt utbud då, enligt Hemnet.

Förutom den säsongsnormala uppgången som alltid sker efter sommaren finns i år något av en joker i form av vårens tröga marknad. De som inte fick sålt sin bostad före sommaren kan i många fall komma att göra ett nytt försök nu, vilket därmed skulle bygga på inflödet av nya bostäder till salu.

”Av de som inte fått sålt tenderar många att komma tillbaka och göra ett nytt försök, även om det är svårt att veta exakt hur säljarna tänker och vad de har för förväntningar. Det gör att man får räkna med ett högt utbud i alla fall i början av hösten, som allt annat lika kan ge en fortsatt prispress”, säger Erik Holmberg.

Samtidigt påpekar han att utbudets effekt på priserna kan variera med vilka säljarna är.

”Vi vet sedan tidigare att när marknaden kyls av finns det många som har köpt först och därför måste sälja för att inte sitta med dubbla bostäder. De kan behöva gå ned i pris för att få sin bostad såld. Men med tiden kommer man att anpassa sig till den nya marknaden och allt fler säljer före de köper. Det gör att ett högt utbud inte behöver påverka priserna på samma sätt, snarare flyttas stressen över mot köparna, som blir mer motiverade att komma till ett snabbt avslut om många av dem har sålt först”, säger Erik Holmberg.

Han påpekar att marknaden inte är där nu, men att den skulle kunna hamna i ett sådant läge senare under hösten.

”Det är något vi sett tidigare, senast hösten 2017, då priserna stabiliserades efter några månader trots ett högt utbud. Sedan påverkas priserna givetvis mycket av vad som händer med räntorna, skulle de fortsätta stiga ligger det förstås i den andra vågskålen”, säger Erik Holmberg.

Bild: Utbud lägenheter

image

Bild: Utbud hus

image

 

SCB: Boräntorna högsta sedan 2014

Boräntorna skenar. Senast i raden att höja är Skandia. I dag höjde de sina listräntor på bolån. 

Störst ökning var det på 3-månaders- och ett årslånen, som både höjdes med 0,5 procentenheter.

De ligger nu på 3,38 procent respektive 4,23 procent.

Däremot sänkte det femårslånet med 0,10 procentenheter och det ligger nu på 4,50 procent.

I SCB:s statistik som släpptes idag har också räntorna skjutit i höjden. Det är de högsta sedan 2014.

Och ökningen kommer att fortsätta, eftersom SCB:s statstik avser juni. SCB:s statistik visar också att:

 • Den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll var  6,2 procent. Bostadslånen utgjorde 82 procent av total utlåning till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 6,2 procent.
 • Totalt uppgick utlåningen till hushåll från banker och finansinstitut på 4 864 miljarder kronor. Lån till företag var  2 819 miljarder kronor.
 • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 2,25 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,81 procent.
 • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 3,27 procent. Den bundna räntan har fortsatt att stiga i juni 2022.
 • Hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,11 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,32 procent.

Förändring årstakt    jun    maj    apr   jun-21
Räntor nya bolån
3 mån (rörlig) 1,81% 1,67% 1,45% 1,44%
3 mån-1 år 2,45% 2,01% 1,60% 1,27%
1-5 år 3,27% 2,86% 2,31% 1,31%
Över 5 år 3,48% 3,14% 2,76% 1,59%
Genomsnitt 2,25% 2,11% 1,83% 1,36%
Räntor nya lån företag 2,24% 1,98% 1,66% 1,46%
Källa:SBC

 

image

Många vill köpa utlandsbostad i Spanien

 
Det land som flest funderar över är Spanien. De toppar överlägset med 22 procent.
 
På andra plats kommer Italien. Nio procent har det som förstaland.
 
Att Spanien toppar förvånar inte Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.

– Spanien fortsätter att vara svenskarnas absoluta förstaval för utlandsboende. Det varma klimatet lockar naturligtvis men även kultur, mat, natur och fritidsaktiviteter gör Spanien attraktivt. Bra flygmöjligheter och olika prisnivåer på bostäder gör också att det blir ett realistiskt alternativ för många, säger Martin Posch, affärsområdeschef Fastighetsbyrån utland.

En del, 18 procent. som funderar på utlandsbostad ser möjligheter att arbeta på distans. 

– Pandemin har gjort att möjligheten att jobba på distans under längre perioder har ökat och det gör att fler ser boende utomlands som ett alternativ, säger Martin Posch, affärsområdeschef Fastighetsbyrån utland.

Undersökningen gjordes i slutet av maj och bygger på intervjuer med 1 000 personer i åldrarna 18-79 år.

Här vill svenskarna helst köpa utlandsbostad

 1. Spanien (22%)
 2. Italien (9%)
 3. Frankrike (5%)
 4. Portugal (5%)
 5. Grekland (5%)
 6. Norge (3%)
 7. Tyskland (2%)
 8. USA (2%)
 9. Thailand (2%)
 10. Australien (1%)

Solceller höjer värdet på villan

Skenande elpriser och klimatmedvetenhet har ökat intresset för solpaneler.

Och på bara några år har antalet solcellsanläggningar nästan dubblerats, enligt Energimyndigheten. I början av året fanns drygt 92 000 solcellsanläggningar, vilket är en ökning med 46 procent mot 2020.

–På grund av de höga elkostnaderna kan vi förvänta oss att fler har installerat solceller innan utgången av 2022. Redan i dag finns det ganska många hus att köpa som har solceller. Även om huset skulle vara dyrare än ett hus utan solceller så får man lägre elkostnader utan att behöva göra själva investeringen, samtidigt som man gör en insats för miljön, säger Axel Wallin, hållbarhetschef på SBAB.

Banken har tagit hjälp av Booli för att räkna ut om solceller på taket höjer värdet på en villa.

Och det gör det.

135 000 kr höjs värdet i genomsnitt visar analysen från Booli och SBAB. Men att installera solceller kostar ungefär detsamma.

– Trots att statistiken endast sträcker sig från 2018 och framåt har vi kunnat göra en statistisk värdering som visar att installation av solceller höjer värdet på ett hus med i genomsnitt 135 000 kronor, säger Christopher Madsen, analytiker på Booli och fortsätter om investeringskotanderna:

–Undersökningen visar även att värdeökningen motsvarade investeringskostnaden, vilken i genomsnitt låg på 137 000 kronor, efter bidrag. Även om det handlar om en stor investering, med en förhållandevis lång intjänandeperiod, så kan husägare som flyttar innan de tjänat in investeringskostnaden i många fall glädjas åt ett högre försäljningspris. 

Enligt en undersökning som Vattenfall gjorde nyligen, som Privata Affärer skrev om,  är intresset stort för solpaneler bland villaägare. 57 procent kan tänka sig att investera i solenergi. 

Om Solcellsanalysen

 • Statistiken är framtagen genom att se hur Boolis statistiska värdering skiljer sig mellan hus med solceller och hus utan solceller.
 • Booli har tittat på 348 hus med solceller där försäljning har skett.
 • Datakällorna består av Boolis databas med information om bostäder, värderingar, objektbeskrivningar på sålda fastigheter samt data på installerade solcellsanläggningar levererat av Energimyndigheten.
 • Datan består av alla försäljningar med tillhörande statistiska värderingar i Sverige mellan 2018-01-01 och 2022-04-08. Därefter matchas de försäljningarna till solcellsdatan.

Bopriserna sjunker

Bostadspriserna i Sverige sjönk 3,8 procent i juni jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 2,2 procent.

Det visar Valueguards HOX-index.

Prisnedgångarna verkar dessutom ha fortsatt in i juli, där priset på bostadsrätter under första halvan av månaden sjönk med 3,4 procent i Stockholm och med 2,6 procent i Göteborg, jämfört med hela juni.

Bostadspriserna har sjunkit 5,8 procent under den senaste tremånadersperioden, till och med juni, och sjunkit 0,5 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 3,9 procent i juni jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 3,8 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 2,7 procent, medan villapriserna sjönk 2,1 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 0,4 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 0,6 procent.

Stockholm stod för den största nedgången. Bostadsrättspriserna sjönk med 4,5 procent medan villapriserna minskade 4,6 procent. Siffror som Bjurfors låtit Valueguard ta fram visar att de dyraste lägenheterna hade det tuffast (-5,0 %).

”Det är tydligt att Stockholms bostadsmarknad är inne i en negativ trend. Köparna har blivit mycket mer försiktiga då man väntar sig att priserna ska fortsätta att sjunka medan många säljare fortfarande tror att de kan få ut ungefär lika mycket som för ett par månader sedan”, säger Christina Henriksson, regionchef vid Bjurfors Stockholm.

Erik Olsson Fastighetsförmedling konstaterar att pressen på bostadspriserna ökar från flera håll. Hög inflation med prishöjningar på livsmedel och annat man måste konsumera ger lägre reallöner i kombination med höjda räntor som ökar boendekostnaden. Samtidigt kan boendet komma att prioriteras ner. ”Allt det minskar betalningsviljan för bostäder”.

”Det är viktigt att det säljs undan bostäder om utbudet skall balanseras av efterfrågan efter sommaren. Annars finns det en risk att marknadspsykologin och en förväntan om lägre bostadspriser blir självförverkligande genom att köparna väntar ut säljarna till de har accepterat en ny och lägre prisnivå” skriver de i en kommentar.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Under morgonen har flera tunga ekonomer kommenterat prisfallet. Så här skriver Anders Bergvall, seniorekonom på Handelsbanken:

”Den tidigare heta bostadsmarknaden kyls ned snabbt. Bostadsköpare har reviderat sina prisförväntningar till följd av högre bolåneräntor och svagare realinkomstökningar. Det är värt att åter betona: Riksbanken kommer att fortsätta höja räntorna – på bekostnad av tillväxt och bostadsmarknad – tills inflationen dämpas. Vi förväntar oss en fortsatt nedgång för bostadspriserna kommande månader”, skriver Anders Bergvall, seniorekonom vid Handelsbanken, i en kommentar.

SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist konstaterar att prisfallet på bostäder accelererade i juni och dessutom fortsatt under första halvan av hälften av juli, där marknaden reagerat starkt negativt på Riksbankens räntehöjningar, stigande boräntor och urholkad köpkraft.

”I negativa vågskålen ligger att vi tror på en än mer aggressiv räntepolitik från Riksbanken efter sommaren – och sätter 25 procent sannolikhet för en ‘brandkårshöjning’ innan nästa ordinarie möte. I positiva prisvågskålen återfinns att 70 procent av alla kommuner rapporterar bostadsbrist samtidigt som byggandet är på väg ned”, skriver han i bankens morgonbrev.


Prisutveckling procent            1 mån    3 mån    12 mån
HOX
Sverige -3,8 -5,8 -0,5
Bostadsrätter
Sverige -3,9 -6,4 -0,4
Stockholm -4,5 -8,2 -0,6
Göteborg -3,5 -5,3 -2,3
Malmö -3,4 -4,1 0,3
Villor
Sverige -3,8 -5,5 -0,6
Stockholm -4,6 -7,9 -1,3
Göteborg -4,7 -5,6 -2,2
Malmö -3,6 -5,7 -2,4

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image

Andrahandshyrorna stiger

Under årets andra kvartal steg hyrorna i åtta av landets tio största städer i förhållande till första kvartalet 2021. Mest steg medianhyran i Norrköping med en uppgång på 20 procent,  följt av Stockholm och Västers. Medianhyran för en lägenhet på andrahandsmarknaden ökade med 4,7 procent under kvartalet. Det visar ny statistik från Blocket Bostad.

Medianhyran för en lägenhet på Blocket var 9 250 kr i månaden, vilket motsvarar 180 kronor per kvadratmeter. 

– Likt föregående kvartal ser vi stora geografiska skillnader i hyresutvecklingen, säger Fredrik Strömsten, talesperson för Blocket bostad och fortsätter:

-Den övergripande trenden tydlig – hyrorna ökar i större delar av landet och följer därmed samma utveckling som resten av svensk ekonomi. Vi har haft en otrolig prisutveckling på bostadsmarknaden de senaste åren, vilket i kombination med sannolikt ökande boräntorna kan få ännu fler svenskar att istället vända sig till hyresmarknaden, säger Fredrik Strömsten.

När man jämför hyrorna för andra kvartalet i år med första kvartalet i år har hyrorna ökat i fem kommuner. Störst är ökningen i Örebro, +12,1, medan hyrorna i Linköping och Helsingborg sjunkit det senaste kvartalet.

I storstäderna fortsätter andrahandshyrorna för större lägenheter med tre eller fler rum öka, där Malmö står som tydlig nummer ett med en ökning på 9,1 procent under årets första kvartal och hela 25,45 procent jämfört med samma kvartal år 2021.

Stad Månadshyra Förändring, procent
Stockholm 13500 9,8
Göteborg 10400 4
Malmö 9500 6,7
Upppsala 8500 0
Västerås 8500 7,6
Helsingborg 8500 6,3
Norrköping 8410 20
Linköping 7800 4
Jönköping 7700 6,9
Örebro 7411 -1,2

Källa:Blocket. Avser alla storlekar av lägenheter.