Kategoriarkiv: ODIN Fonder

ODIN Fonder – Så här arbetar en aktiv fondförvaltare

Många tror också att det finns likheter mellan antalet köp och sälj och en fantastisk avkastning. Men det är just missuppfattningar. I texten nedan förklarar Robin hur förvaltarna på ODIN tänker och hur de arbetar med aktiv förvaltning. 

Börja med dina grundläggande principer
Det är bra att basera sina investeringar på några grundprinciper – några grundläggande tankar om hur man närmar sig aktiemarknaden som investerare. En sådan grundläggande princip för ODIN är principen om lönsam tillväxt. Det är lönsam tillväxt som driver ränta-på-ränta-effekten i bra bolag över tid. Lönsam tillväxt kan delas upp i två viktiga byggstenar:

1. Bra avkastning på investerat kapital, det vill säga lönsamhet
2. Förmågan att återinvestera vinsten för att öka det framtida kassaflödet

Den kombinationen fungerar som finansiella byggstenar. Med tiden kommer aktiekurserna att följa företagens värdeskapande. Vi vill investera i företag som kan växa lönsamt under långa tidsperioder och skapa aktieägarvärde. Som förvaltare ligger arbetet i att ta beslut om vilka företag vi ska investera i och ha processer som gör att vi kan ta bästa möjliga beslut över tid.

Läs mer om ODIN Fonder.

Det handlar inte om att köpa och sälja
Vårt arbete är inte att köpa och sälja aktier i ett rasande tempo, utan i att läsa årsredovisningar, böcker, nyhetsbrev, analyser, träffa analytiker och företagsledningar och resa på bolagsbesök. Det är vad vi på ODIN definierar som aktivitet – att analysera och bedöma företag, bolagskulturen, den bransch och de människor som leder företagen. Vi tänker som en industriell ägare när vi utvärderar våra investeringar och vi frågar oss alltid om detta är ett företag vi vill äga under de kommande 10 åren.

Vad vi kan kontrollera är:
1. Vilka bolag vi investerar i
2. Hur stor bolagens vikt är i portföljerna
3. Hur länge vi investerar i bolagen

Även om vi fattar beslut om att investera i ett bolag så krävs det hela tiden nya utvärderingar för att behålla bolaget i portföljen. Det kan beskrivas som att vara aktiv på lång sikt. Aktiv, i bemärkelsen att vi följer upp att de bolag vi investerat i utvecklas enligt vår investeringsfilosofi ODIN-modellen. På lång sikt, genom att låta värdeskapandet i bolagen ta den tid som krävs för att skapa aktieägarvärde. Den kombinationen över tid ger ränta-på-ränta-effekten.

Se film om ODIN-modellen

Det blir som ett gott vin
Genom att investera i bolag som växer lönsamt och kombinera det med aktiv långsiktighet drar vi nytta av det värdeskapande som sker i bolagen. Det är det värdeskapandet som över tid driver bolagens aktiekurser och genererar kapital i våra fonder. I bra företag arbetar tiden för dig. Det blir som ett gott vin – det blir bättre ju längre du äger det.

Följ ODIN Fonder på linkedin 

Börja spara i ODINs ISK

Risktext:
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Av: ODIN Fonder

Vad kännetecknar duktiga ledare?

Andra skulle kanske säga att det är att ha en robust strategi och att kunna staka ut rätt kurs för verksamheten. Men hur är det med saker som karisma och vältalighet? Om man även är duktig på att presentera bolaget för investerare, då har man väl att göra med en bra ledare?

Som investerare är det lätt att dras med av ledare som har stora visioner. Det viktigaste är dock den långsiktiga meravkastningen på bolagets aktie. Då är bitarna ovan inte nödvändigtvis så viktiga, utan något mycket tråkigare.

Ledare som investerare
I boken ”The Outsiders” beskriver författaren William Thorndike vad som varit kännetecknande för framgångsrika ledare i amerikansk affärshistoria. Han har tittat på åtta chefer som styrt olika bolag under 20 till 43 års tid och som åstadkommit fantastiska kursutvecklingar för bolagens aktier. Under en 25-årsperiod gav aktierna i dessa bolag i snitt 30 gånger högre avkastning än den amerikanska aktiemarknaden.

Även om de har skiftande bakgrund och erfarenhet, och även olika ledarstil, så beror den makalösa kursutvecklingen på deras förmåga att disponera kapitalet rätt och sätta det i arbete till hög avkastning.

Fenor på att flytta pengar
En företagsledare förfogar över tre kapitalkällor – eget kapital, skuld och bolagets fria kassaflöde. Kapitalet kan sättas i arbete på fem olika sätt. Det kan användas för att:

• investera i verksamheten
• återgälda ägarna i form av utdelning
• betala av skulder
• köpa andra bolag
• köpa tillbaka egna aktier

Det som avgör ledarens framgång är vilken kapitalkälla som används, samt när och var kapitalet sätts i arbete.

Följ ODIN Fonder på LinkedIn.

Låter resultat tala för sig själva
Något annat som förenar de framgångsrika ledarna i boken, varav Warren Buffett är ett exempel, är att de varken är särskilt karismatiska eller intresserade av att stå i rampljuset. De lägger nästan ingen tid alls på extern kommunikation. Ingen pratar med ”Wall Street”.

Trots det, eller kanske just tack vare det, har de kunnat koncentrera sig på att sätta kapitalet i arbete. Tillsammans har dessa åtta ledare åstadkommit en genomsnittlig avkastning på mer än 300 gånger index under de senaste 25 åren. De har valt en decentraliserad modell där allt operativt ansvar delegeras till betrodda medarbetare.

Kapitalallokeringen är det bara ledarna som har sysslat med. Vissa av bolagen köper tillbaka egna aktier vid rätt tidpunkt. Andra säljer stora delar av verksamheten och investerar i helt andra affärsområden. Att kunna identifiera och investera tillsammans med sådana ledare är drömmen för en fondförvaltare. För ODIN är bolagens investeringar och avkastning på kapital det viktigaste kriteriet. I det långa loppet är det av större betydelse än stora ord. Eller för att citera Warren Buffet: ”Det är nästan omöjligt att betala för mycket för en aktie om bolaget har en extraordinär ledning.”

Följ och se alla ODINs filmer på youtube.

Faktaruta:
ODIN Fonder är en aktiv förvaltare som har funnits sedan 1990. ODIN erbjuder 10 aktiefonder i Sverige, flera av dem prisbelönta. Huvudkontoret ligger i Oslo och de har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bergen, Trondheim och Helsingfors.

Läs mer om ODIN Fonder här.

Risktext:

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Vilket är ditt försprång som investerare?

Informationsförsprång
Det innebär att man som investerare i enskilda bolag sitter på mer information än resten av marknaden. Värdet av det överskattas gärna. Analytiker, förvaltare och investerare sitter med samma Bloomberg-terminaler och övervakar samma informationsflöde på marknaden. Även på mindre bolag är det överraskande många investerare som har en mycket detaljerad och omfattande information om bolaget i fråga. Det är inte omöjligt att uppnå ett informationsförsprång, men det är svårare nu än förr om åren då informationsflödet var trögare och mer svårtillgängligt.

Läs mer om ODIN Fonder

Analytiskt försprång
Man behöver inte nödvändigtvis ha mer information än marknaden – ett analytiskt försprång handlar om att kunna tolka tillgängliga data på ett annat sätt än de andra aktörerna. De bästa investeringsidéerna uppstår när ens egna tankegångar avviker från hur andra ser på samma bolag. Även om det är lättare att åstadkomma ett analytiskt försprång än ett informationsförsprång så är det inte enkelt. Det är lätt att förlita sig mer på precisionen i modellerna än på reflektion. Ett analytiskt försprång kräver mer eftertanke än beräkningar.

Se film om ODIN-modellen

Beteendemässigt försprång
Det här försprånget är lättast att uppnå och är mest hållbart över tid. Det går ut på att man har förmågan att investera med en längre tidshorisont än andra. Förvaltarna på ODIN vill helst äga bolagen för evigt. Marknadens kortsiktiga fokus kan utnyttjas av de investerare som har förmågan att tänka långsiktigt och vända marknadsoron till sin fördel. Genom att investera med längre tidshorisont kommer avkastningen att drivas av värdeskapandet i bolagen snarare än av känslomässiga faktorer.

Att uppnå ett beteendemässigt försprång är krävande. Den viktigaste egenskapen för det är den mentala förmågan att hantera den oro som härjar under marknadssvängningar. Det är inte marknaden som är den stora motståndaren, utan din egen förmåga att hantera svängningarna på marknaden. Ju mer långsiktigt du kan vara och ju lugnare du kan hålla dig, desto bättre. Och att kunna se marknadsoron som en möjlighet.

Man kan bygga upp både ett informationsförsprång och ett analytiskt försprång, men det enklaste sättet att uppnå ett försprång är att ändra sitt beteende. Med en strukturerad investeringsprocess, som ODIN har i ODIN-modellen, som gör att du studerar den långsiktiga värdeskapningen i bolagen och hållbarheten i affärsmodellen – och kombinerar detta med en längre investeringshorisont – kan du skaffa dig ett klart försprång gentemot marknaden. Det är bolagen som skapar värde, inte köp och försäljningar av aktier.

Om ODIN
ODIN är en aktiv förvaltare som har funnits sedan 1990. ODIN Fonder erbjuder 10 aktiefonder i Sverige, flera av dem prisbelönta. Huvudkontoret ligger i Oslo och de har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bergen, Trondheim och Helsingfors.

Börja spara i ODINs ISK

Risktext:
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

 Av: ODIN Fonder

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

ODIN Fonder – Så här arbetar en aktiv fondförvaltare

Många tror också att det finns likheter mellan antalet köp och sälj och en fantastisk avkastning. Men det är just missuppfattningar. I texten nedan förklarar Robin hur förvaltarna på ODIN tänker och hur de arbetar med aktiv förvaltning.

Börja med dina grundläggande principer
Det är bra att basera sina investeringar på några grundprinciper – några grundläggande tankar om hur man närmar sig aktiemarknaden som investerare. En sådan grundläggande princip för ODIN är principen om lönsam tillväxt. Det är lönsam tillväxt som driver ränta-på-ränta-effekten i bra bolag över tid. Lönsam tillväxt kan delas upp i två viktiga byggstenar:

  1. Bra avkastning på investerat kapital, det vill säga lönsamhet
    2. Förmågan att återinvestera vinsten för att öka det framtida kassaflödet

Den kombinationen fungerar som finansiella byggstenar. Med tiden kommer aktiekurserna att följa företagens värdeskapande. Vi vill investera i företag som kan växa lönsamt under långa tidsperioder och skapa aktieägarvärde. Som förvaltare ligger arbetet i att ta beslut om vilka företag vi ska investera i och ha processer som gör att vi kan ta bästa möjliga beslut över tid.

Läs mer om ODIN Fonder här

Det handlar inte om att köpa och sälja
Vårt arbete är inte att köpa och sälja aktier i ett rasande tempo, utan i att läsa årsredovisningar, böcker, nyhetsbrev, analyser, träffa analytiker och företagsledningar och resa på bolagsbesök. Det är vad vi på ODIN definierar som aktivitet – att analysera och bedöma företag, bolagskulturen, den bransch och de människor som leder företagen. Vi tänker som en industriell ägare när vi utvärderar våra investeringar och vi frågar oss alltid om detta är ett företag vi vill äga under de kommande 10 åren.

Vad vi kan kontrollera är:
1. Vilka bolag vi investerar i
2. Hur stor bolagens vikt är i portföljerna
3. Hur länge vi investerar i bolagen

Även om vi fattar beslut om att investera i ett bolag så krävs det hela tiden nya utvärderingar för att behålla bolaget i portföljen. Det kan beskrivas som att vara aktiv på lång sikt. Aktiv, i bemärkelsen att vi följer upp att de bolag vi investerat i utvecklas enligt vår investeringsfilosofi ODIN-modellen. På lång sikt, genom att låta värdeskapandet i bolagen ta den tid som krävs för att skapa aktieägarvärde. Den kombinationen över tid ger ränta-på-ränta-effekten.

Se film om ODIN-modellen

Det blir som ett gott vin
Genom att investera i bolag som växer lönsamt och kombinera det med aktiv långsiktighet drar vi nytta av det värdeskapande som sker i bolagen. Det är det värdeskapandet som över tid driver bolagens aktiekurser och genererar kapital i våra fonder. I bra företag arbetar tiden för dig. Det blir som ett gott vin – det blir bättre ju längre du äger det.

Följ ODIN Fonder på LinkedIn

Faktaruta:
ODIN Fonder är en aktiv förvaltare som har funnits sedan 1990. ODIN erbjuder 10 aktiefonder i Sverige, flera av dem prisbelönta. Huvudkontoret ligger i Oslo och de har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bergen, Trondheim och Helsingfors.

Börja spara i ODINs ISK här

Risktext:

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Av: ODIN Fonder

Detta är en annons från Odin Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

 

Aktiv förvaltning har gett ODIN Sverige 10 000 procent i avkastning

Det är det långsiktiga värdeskapandet som är det viktiga, inte hur det senaste kvartalet har gått. Det skapas inne i bolagen över lång tid, inte i de dagliga aktiekursrörelserna. Att fonden ODIN Sverige har gått upp över 10 000 procent sedan starten 1994 gör fonden till den andra fonden i Europa alla kategorier som har passerat 10 000 procent i avkastning.

– Att fonden har haft en avkastning på 10 000 procent betyder att du har fått 100 gånger pengarna, dvs startkapitalet plus 100 gånger till. Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C den 31 oktober 1994, dagen som fonden startade, lät pengarna vara till den 31 augusti 2021 hade du haft över 10,3 miljoner. 100 000 kr i fondens jämförelseindex (OMXSB Cap GI) under samma tidsperiod hade blivit 2,3 miljoner, säger Jonathan Schönbäck.

Se filmen där Hans Christian Bratterund, förvaltare, berättar om framgången bakom ODIN Sveriges 10 000 procentiga avkastning här.

Investerar i de bästa – oavsett storlek

En viktig skillnad mellan ODIN Sverige och andra Sverigefonder är att ODIN Sverige är en så kallad all cap-fond. De allra flesta Sverigefonder fokuserar antingen på stora eller på små bolag. ODIN försöker hitta de bästa bolagen oavsett storlek, vilket inte bara ger en bättre riskspridning, utan också bättre möjligheter att lyckas över tid.

– Jag att det är viktigt att förstå att avkastningen, det är inte något vi på förvaltningen eller aktiekurserna skapar, säger Hans Christian Bratterud. Det skapas inne i bolagen vi investerar i, av engagerade medarbetare på verkstadsgolven, personal ute i butikerna och på kontoren, drivna ledningsgrupper och engagerade huvudägare.

Nyfiken på ODIN Sverige? Läs mer om fonden här.

Långsiktiga ägare skapar förtroende

Runt 80 procent av bolagen i portföljen har en tydlig, långsiktig huvudägare. Fonden har många innehav som består av flera delar, med en decentraliserad styrning där det är personerna som är närmast kunden och närmast affären som fattar besluten. Inte en vd på toppen som ska ha koll på varje liten detaljfråga. Bra bolag ger ansvar och förtroende ut i organisationen.

– Vårt starka fokus på bolagskulturen gör oss ganska unika. Det är människorna i bolagen som skapar den fantastiska avkastningen. Det svåra är att kunna hitta just de hållbara kvalitetsbolagen, att investera i dem och sedan sitta kvar som ägare länge. Det är nästan omöjligt att betala för mycket för en aktie om bolaget har en extraordinär ledning. Har bolaget en hållbar, sund bolagskultur så slösar de inte på resurserna och får därmed en bra avkastning på kapitalet, säger Jonathan Schönbäck.

Om ODIN Sverige
Fond: ODIN Sverige startade den 31/10-94 och har fram till den 31/8-21 avkastat 10 338 procent. Jämförelseindex OMXSB Cap GI 2 296 procent under samma period. Årlig avkastning sedan start 18,93 procent.
Team: Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud, förvaltare och Carolina Elvind, analytiker

Läs mer om ODIN Sverige här

Risktext

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Av: ODIN Fonder

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.