Kategoriarkiv: ODIN Fonder

Därför är det bättre att investera än att spekulera – så hittar förvaltarna de bästa bolagen

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar ODINs förvaltare alla potentiella investeringar på samma sätt – genom sin investeringsmodell ODIN-modellen, och de tre P:na – Prestation, Position och Pris.

Prestation
– Vi börjar alltid med att titta på bolagets historiska prestation. Vi vill äga kvalitetsbolag som har bevisat sin förmåga att kombinera lönsam tillväxt med ett bra resultat. En stark balansräkning är viktig eftersom tillgången till finansiering varierar över tid, säger förvaltare Hans Christian Bratterud.

I goda tider finns det ofta ett stort utbud av prisvärd finansiering men när marknaderna är svaga är den mer svårtillgänglig. Samtidigt är det i de svaga perioderna som de bästa möjligheterna till lönsam tillväxt uppstår. Lågt skuldsatta bolag med hög kvalitet kan passa på att genomföra förvärv och vara offensiva i sina åtgärder under svagare perioder eftersom de då kan fokusera på nya möjligheter som uppstår.

Position
– Efter det tittar vi på positionen, det vill säga företagets framtid och konkurrenssituation. Vi lägger mycket tid på att förstå förutsättningarna på lång sikt, fortsätter Hans Christian.

Position går att dela in i flera olika delar, dels tillväxtmöjligheter, om företaget ska ta marknadsandelar eller om de kan höja priserna, dels defensiva konkurrensfördelar som att bolagen ska kunna skydda sin affär. Det ska inte vara lätt att plagiera deras produkter eller idéer.

– Vi tittar också väldigt mycket på människorna i bolagen. Vi är fokuserade på att hitta bolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig bolagskultur. I turbulenta tider är bolagskulturen än mer central. Kraften i dessa ’mjuka’ faktorer över tid är viktiga värdedrivare som aktiemarknaden kan underskatta och många beaktar inte dessa parametrar alls eftersom de är svåra att mäta. Det är kombinationen mellan de hårda siffrorna och de mjukare mänskliga faktorerna som gör att vi hittar vinnarna, säger förvaltare Jonathan Schönbäck.

En bra bolagskultur driver en stark affärsmodell vilket gör att man får fram rätt produkter och tjänster och bolaget kan hantera tuffa situationer bättre.

Pris
När de första två P:na är på plats tittar ODINs förvaltare på priset.

– Vi gillar kvalitet till rätt pris, vilket vi får genom att göra en grundläggande analys av varje enskilt bolag. Vi ställer höga krav på de två första P:na som beskriver kvaliteten i bolaget, och oavsett hur billig en aktie är så kommer vi inte investera om kvaliteten på bolaget inte når upp till en viss nivå. De flesta bolag som är billiga är det av en anledning och de flesta bolag som är dyra är det också av en anledning. Det som vid en första anblick ser ut som ett högt pris kan på lång sikt visa sig vara ett riktigt fynd, säger Jonathan Schönbäck.

De bästa bolagen är sällan övervärderade. Utmaningen är att förstå dem tillräckligt väl för att ha förmågan att kunna avgöra vilka bolag som har de bästa framtidsutsikterna – som inte är fullt inprisade i aktiekursen.

Risktext: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om fonderna och dess risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr på odinfonder.se/vara-fonder eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Tre minuter om ODIN-modellen 

Följ ODIN Fonder på Linkedin för veckovisa uppdateringar 

Läs mer om ODIN Fonder här 

Snart når vi toppen – därför blir obligationsfonder attraktiva igen

Hållbara obligationer i fokus
Hållbara obligationer är ett område som har fått mycket fokus på senare år. För investerare som vill göra skillnad på riktigt när det gäller hållbarhet så är obligationssidan i många fall mera lämpad än aktiesidan. När man investerar i en aktie köper man hela bolagets verksamhet, både bra och mindre bra delar. En obligation däremot kan vara riktad mot ett specifikt projekt och som investerare säkerställer man därigenom att man finansierar något som bidrar till ett positivt miljöarbete. 

Det var en ordentlig pristurbulens på räntemarknaden förra året till följd av kraftigt stigande inflation, orsakat av pandemin, kriget i Ukraina och kraftiga ekonomiska stimulanser.

– Tittar man på marknaden ur ett längre perspektiv är detta bra då man nu kan få avkastning även om man sparar i en investment grade-fond. Det är bra för ekonomin att det börjar kosta att låna pengar igen så att inte alla investeringar i princip är gratis, säger ODINs förvaltare Nils Hast.

Den stora osäkerheten ligger i de konsekvenser som kan komma av att ECB trappar ner sina obligationsköp. Det innebär att en stor köpare av räntebärande värdepapper kanske till och med blir nettosäljare. 

ODIN Sustainable Corporate Bond
ODINs fond ODIN Sustainable Corporate Bond är en mörkgrön obligationsfond som investerar i europeiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallad investment grade. Fondens primära fokus ligger på kreditrisken i de obligationer de investerar i. ODIN är stock-pickers på aktiesidan och även ”obligation-pickers” på räntesidan – de vill investera i obligationer där emittent- och likviditetsrisken är låg. De utesluter inte bara oönskade bolag, utan väljer aktivt in obligationer utifrån definierade hållbarhetsmål, som exempelvis lågt koldioxidavtryck, skydd av ekologisk mångfald, förnybar energi, hälsa och social integration.

– Fondens europeiska mandat gör också att en hög exponeringsrisk mot fastigheter kan undvikas eftersom vi kommer åt och kan investera i obligationer utgivna av bolag verksamma i en rad olika branscher på den internationella marknaden. Fonden kan även investera i obligationer där utgivaren är amerikansk om obligationen är utgiven i euro, säger fondens förvaltare Nils Hast.

Tre minuter om ODIN Sustainable Corporate Bond 

Ränteförvaltning handlar mycket om att säga nej
Fonden ODIN Sustainable Corporate Bond investerar enligt artikel 9, vilket betyder att den har hållbarhet som mål. ODIN har en egen analys av hållbarheten på obligationsnivå och har i flera fall valt att rata vissa gröna obligationer som de inte tycker håller måttet. De emitterande bolagen behöver inte vara klassificerade som gröna men de ska uppfylla kraven för artikel 9. Detta gör att fonden har mycket bredare möjligheter att såväl påverka som att skapa god avkastning för sina investerare. Två av de viktigaste komponenterna i fondförvaltning.

Följ ODIN Fonder på linkedin här

Läs mer om ODIN Fonder här

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

ODIN Fonder – Långsiktighet vinner alltid över marknadstiming

Som investerare är en av de viktigaste parametrarna långsiktigheten. När börskurserna fluktuerar vilt dagligen kan man frestas att sälja sina fonder för att ta hem en liten vinst eller för att undvika förlust – trots att den ursprungliga investeringstesen om varför man köpte fonderna eller aktierna inte har förändrats alls.

Vad händer med din avkastning om du missar årets bästa börsdag?
På ODIN har vi har mätt avkastningen på Stockholmsbörsen sedan vår fond ODIN Sverige startade den 31 oktober 1994. Slutsatsen är att om man missar avkastningen den enskilt bästa dagen varje år, som oftast är en rekyl efter en tuffare period, så halveras nästan avkastningen över tid tack vare ränta-på-ränta. Effekten av att missa den bästa dagen varje år blir således förödande. Missar man de tre bästa dagarna försvinner all avkastning. Det slår naturligtvis även åt andra hållet, men det är tydligt att det är fler som missar de enskilt bästa dagarna på grund av att man försöker sänka risken i sin portfölj, än de som lyckas tajma ”rätt dagar” för sälj och köp. Det finns sannolikt inte någon som konsekvent lyckats med kortsiktig timing över tid. Vår fond ODIN Sverige har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 16,24 procent sedan den startade för 28 år sedan (per 31/9 2022), genom alla upp- och nedgångar.

Tid i marknaden slår att tajma marknaden varje gång
Börsen i år har bjudit på både dramatik och hög volatilitet. Då kan det vara värt att påminna sig om att det i princip alltid ordnar sig. Så länge vi inte avskaffar marknadsekonomin så visar historien gång på gång att de bästa bolagen över tid trumfar både kursvolatilitet, invasioner och pandemier. ODINs nöjdaste kunder är de som sitter still i båten. De aktiva hoppar ofta in och ut vid fel tillfällen. Jeff Bezos, grundare av Amazon, har sagt att ”Allt handlar om långsiktighet. Bara genom att förlänga tidshorisonten kan du uppnå saker du aldrig annars skulle kunna”. Den främsta fördelen är tiden. Ju mer långsiktigt du kan vara och ju lugnare du kan hålla dig, desto bättre. Så kallat sittfläsk är inte att underskatta vid investeringar.

På lång sikt är marknaden förnuftig
På ODIN är vi väldigt långsiktiga och fokuserar inte på kortsiktiga kursrörelser. Aktie- och fondspararande är ett maratonlopp, inte ett sprintlopp, där aktivt tålamod inte ska underskattas. Lägg tid på att göra genomtänkta, förnuftiga investeringar och låt dem sedan vara. Det finns en trygghet i det långsiktiga. På tio år är marknaden förnuftig, duktiga bolag premieras och de dåliga straffas. På kort sikt är det däremot helt oförutsägbart. På kort sikt handlar allt om mänsklig psykologi, volatilitet och förhållande mellan olika marknader. Människor är programmerade att undvika smärta och sträva efter glädje och trygghet. Därför kan det kännas rätt att sälja när alla runtomkring är rädda och köpa när alla mår bra. Det kan kännas rätt – men det är inte rationellt och det blir oftast väldigt dyrt. Och oftast ska man göra precis tvärtom.

Följ ODIN på Linkedin

Se tre minuter om ODIN-modellen

Team i Sverige: Förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud och analytiker Carolina Ahnemark, Philip Mesch och Peter Nygren.

Läs mer om ODIN Fonder här 

Aktiekursernas rörelser är sekundära vid investeringar

En spekulant fokuserar på priset, medan en investerare fokuserar på kvaliteten och det fundamentala värdet. ODINs ambition är alltid att äga de bästa bolagen.

– Det mesta som händer på börsen är ju vågor på ytan, säger förvaltare Hans Christian Bratterud. Där är det alltid rörelse, med vindar som blåser åt olika håll. Men värdeskapandet, det vi är intresserade av, sker under ytan, inne i företagen av människorna som jobbar där. Det är där vi föredrar att spendera vår tid för att bättre förstå vad som händer inne i bolagen vi investerar i. Aktiekursen är sekundär.

Över tid kommer kursen dock att reflektera vad som händer inne i bolaget. När det stormar på ytan föredrar ODINs förvaltare att koncentrera sig under ytan. Där kan de fokusera i lugn och ro, och lära sig saker som de kan ha nytta av i många år framöver, och inte vara så upptagna med vad marknaden gör just nu.

-Den ’riktiga’ världen förändras naturligtvis, det är ju bara att titta på dagens marknad, men om man fokuserar på rätt bolag – som för oss är kvalitetsbolag som man kan äga länge – så är det betydligt mindre kaotiskt i deras underliggande verklighet än vad det är på börsen, fortsätter förvaltare Jonathan Schönbäck.

ODINs förvaltare spekulerar inte i aktier

Aktiekursen är bara priset på en aktie. Det viktiga är bolagets fundamentala värde, och hur det värdet utvecklas över tid. Det har sagts förut, men det tål att upprepas: Price is what you pay, value is what you get.

-Vi försöker att uteslutande fokusera på den långsiktiga fundamentala värdeutvecklingen. Om vi gör vårt jobb bra, och lyckas fortsätta hitta och investera i vad vi anser vara de bästa bolagen som skapar stora fundamentala värden, så är vi övertygade om att det kommer reflekteras i aktiekurserna, säger Jonathan Schönbäck.

Förvaltare Hans Christian Bratterud fortsätter:
– Som långsiktig aktiv förvaltare kan man beakta all information, även företagskultur och kvaliteten på företagsledare, vilket ger analysarbetet flera viktiga dimensioner. Man har också möjlighet att jobba nära bolagen man investerar i, som ofta drivs av företagsledare i världsklass, och följa dem på deras resa under många år.

Familjeägda bolag
Många av de bolag ODIN investerar i är familjeägda, där det finns en långsiktig strategi för hur bolagen ska drivas. Då växer de ofta bra organiskt och är duktiga på att genomföra strategiska förvärv. Många svenska bolag har starka positioner globalt och genom att många verkar inom nischområden står de sig bättre i en marknadsnedgång.

– Kombinationen mellan de hårda siffrorna och de mjukare mänskliga faktorerna är en av anledningarna till att det här jobbet är så otroligt roligt, avslutar Hans Christian Bratterud.

Se ODINs senaste Förvaltarkvart här

Följ ODIN Fonder på linkedin här

Risktext:

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

 Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Så här arbetar en aktiv fondförvaltare

Många tror också att det finns likheter mellan antalet köp och sälj och en fantastisk avkastning. Men det är just missuppfattningar. I texten nedan förklaras hur ODINs förvaltare tänker och hur de arbetar med aktiv förvaltning.

Börja med dina grundläggande principer
Det är bra att basera sina investeringar på några grundprinciper – några grundläggande tankar om hur man närmar sig aktiemarknaden som investerare. En sådan grundläggande princip för ODIN är principen om lönsam tillväxt. Det är lönsam tillväxt som driver ränta-på-ränta-effekten i bra bolag över tid. Lönsam tillväxt kan delas upp i två viktiga byggstenar:

  1. Bra avkastning på investerat kapital, det vill säga lönsamhet
  2. Förmågan att återinvestera vinsten för att öka det framtida kassaflödet

Den kombinationen fungerar som finansiella byggstenar. Med tiden kommer aktiekurserna att följa företagens värdeskapande. ODIN vill investera i företag som kan växa lönsamt under långa tidsperioder och skapa aktieägarvärde. Som förvaltare ligger arbetet i att ta beslut om vilka företag som ska investeras i och ha processer som gör att de kan ta bästa möjliga beslut över tid.

Se ODINs senaste Förvaltarkvart här 

Det handlar inte om att köpa och sälja

Förvaltarnas arbete är inte att köpa och sälja aktier i ett rasande tempo. Deras arbete ligger i att läsa årsredovisningar, böcker, analyser, nyhetsbrev, träffa analytiker och företagsledningar och göra bolagsbesök. Det är vad ODINs förvaltare definierar som aktivitet – att analysera och bedöma företag, bolagskulturen, den bransch och de människor som leder företagen. De tänker som en industriell ägare när de utvärderar sina investeringar och de frågar sig alltid om detta är ett företag de vill äga under de kommande 10 åren.

Vad förvaltarna kan kontrollera är:

1. Vilka bolag de investerar i
2. Hur stor bolagens vikt är i portföljerna
3. Hur länge de investerar i bolagen

Även om förvaltarna fattar beslut om att investera i ett bolag så krävs det hela tiden nya utvärderingar för att behålla bolaget i portföljen. Det kan beskrivas som att vara aktiv på lång sikt. Aktiv, i bemärkelsen att de följer upp att bolagen de investerat i utvecklas enligt ODINs investeringsfilosofi ODIN-modellen. På lång sikt, genom att låta värdeskapandet i bolagen ta den tid som krävs för att skapa aktieägarvärde. Den kombinationen över tid ger ränta-på-ränta-effekten.

Det blir som ett gott vin

Genom att investera i bolag som växer lönsamt och kombinera det med aktiv långsiktighet drar ODIN nytta av det värdeskapande som sker i bolagen. Det är det värdeskapandet som över tid driver bolagens aktiekurser och genererar kapital i deras fonder. I bra företag arbetar tiden för dig. Det blir som ett gott vin – det blir bättre ju längre du äger det.

Följ ODIN Fonder på Linkedin 

ODIN Fonder:

ODIN Fonder är en aktiv förvaltare som har funnits sedan 1990. ODIN erbjuder tio aktiefonder och en nyligen lanserad mörkgrön räntefond i Sverige, flera av dem prisbelönta. Huvudkontoret ligger i Oslo och de har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bergen, Trondheim och Helsingfors.

Läs mer om ODIN Fonder här 

Risktext:

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

ODIN Fonder – Så här arbetar en aktiv fondförvaltare

Många tror också att det finns likheter mellan antalet köp och sälj och en fantastisk avkastning. Men det är just missuppfattningar. I texten nedan förklarar Robin hur förvaltarna på ODIN tänker och hur de arbetar med aktiv förvaltning. 

Börja med dina grundläggande principer
Det är bra att basera sina investeringar på några grundprinciper – några grundläggande tankar om hur man närmar sig aktiemarknaden som investerare. En sådan grundläggande princip för ODIN är principen om lönsam tillväxt. Det är lönsam tillväxt som driver ränta-på-ränta-effekten i bra bolag över tid. Lönsam tillväxt kan delas upp i två viktiga byggstenar:

1. Bra avkastning på investerat kapital, det vill säga lönsamhet
2. Förmågan att återinvestera vinsten för att öka det framtida kassaflödet

Den kombinationen fungerar som finansiella byggstenar. Med tiden kommer aktiekurserna att följa företagens värdeskapande. Vi vill investera i företag som kan växa lönsamt under långa tidsperioder och skapa aktieägarvärde. Som förvaltare ligger arbetet i att ta beslut om vilka företag vi ska investera i och ha processer som gör att vi kan ta bästa möjliga beslut över tid.

Läs mer om ODIN Fonder.

Det handlar inte om att köpa och sälja
Vårt arbete är inte att köpa och sälja aktier i ett rasande tempo, utan i att läsa årsredovisningar, böcker, nyhetsbrev, analyser, träffa analytiker och företagsledningar och resa på bolagsbesök. Det är vad vi på ODIN definierar som aktivitet – att analysera och bedöma företag, bolagskulturen, den bransch och de människor som leder företagen. Vi tänker som en industriell ägare när vi utvärderar våra investeringar och vi frågar oss alltid om detta är ett företag vi vill äga under de kommande 10 åren.

Vad vi kan kontrollera är:
1. Vilka bolag vi investerar i
2. Hur stor bolagens vikt är i portföljerna
3. Hur länge vi investerar i bolagen

Även om vi fattar beslut om att investera i ett bolag så krävs det hela tiden nya utvärderingar för att behålla bolaget i portföljen. Det kan beskrivas som att vara aktiv på lång sikt. Aktiv, i bemärkelsen att vi följer upp att de bolag vi investerat i utvecklas enligt vår investeringsfilosofi ODIN-modellen. På lång sikt, genom att låta värdeskapandet i bolagen ta den tid som krävs för att skapa aktieägarvärde. Den kombinationen över tid ger ränta-på-ränta-effekten.

Se film om ODIN-modellen

Det blir som ett gott vin
Genom att investera i bolag som växer lönsamt och kombinera det med aktiv långsiktighet drar vi nytta av det värdeskapande som sker i bolagen. Det är det värdeskapandet som över tid driver bolagens aktiekurser och genererar kapital i våra fonder. I bra företag arbetar tiden för dig. Det blir som ett gott vin – det blir bättre ju längre du äger det.

Följ ODIN Fonder på linkedin 

Börja spara i ODINs ISK

Risktext:
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Av: ODIN Fonder

Vad kännetecknar duktiga ledare?

Andra skulle kanske säga att det är att ha en robust strategi och att kunna staka ut rätt kurs för verksamheten. Men hur är det med saker som karisma och vältalighet? Om man även är duktig på att presentera bolaget för investerare, då har man väl att göra med en bra ledare?

Som investerare är det lätt att dras med av ledare som har stora visioner. Det viktigaste är dock den långsiktiga meravkastningen på bolagets aktie. Då är bitarna ovan inte nödvändigtvis så viktiga, utan något mycket tråkigare.

Ledare som investerare
I boken ”The Outsiders” beskriver författaren William Thorndike vad som varit kännetecknande för framgångsrika ledare i amerikansk affärshistoria. Han har tittat på åtta chefer som styrt olika bolag under 20 till 43 års tid och som åstadkommit fantastiska kursutvecklingar för bolagens aktier. Under en 25-årsperiod gav aktierna i dessa bolag i snitt 30 gånger högre avkastning än den amerikanska aktiemarknaden.

Även om de har skiftande bakgrund och erfarenhet, och även olika ledarstil, så beror den makalösa kursutvecklingen på deras förmåga att disponera kapitalet rätt och sätta det i arbete till hög avkastning.

Fenor på att flytta pengar
En företagsledare förfogar över tre kapitalkällor – eget kapital, skuld och bolagets fria kassaflöde. Kapitalet kan sättas i arbete på fem olika sätt. Det kan användas för att:

• investera i verksamheten
• återgälda ägarna i form av utdelning
• betala av skulder
• köpa andra bolag
• köpa tillbaka egna aktier

Det som avgör ledarens framgång är vilken kapitalkälla som används, samt när och var kapitalet sätts i arbete.

Följ ODIN Fonder på LinkedIn.

Låter resultat tala för sig själva
Något annat som förenar de framgångsrika ledarna i boken, varav Warren Buffett är ett exempel, är att de varken är särskilt karismatiska eller intresserade av att stå i rampljuset. De lägger nästan ingen tid alls på extern kommunikation. Ingen pratar med ”Wall Street”.

Trots det, eller kanske just tack vare det, har de kunnat koncentrera sig på att sätta kapitalet i arbete. Tillsammans har dessa åtta ledare åstadkommit en genomsnittlig avkastning på mer än 300 gånger index under de senaste 25 åren. De har valt en decentraliserad modell där allt operativt ansvar delegeras till betrodda medarbetare.

Kapitalallokeringen är det bara ledarna som har sysslat med. Vissa av bolagen köper tillbaka egna aktier vid rätt tidpunkt. Andra säljer stora delar av verksamheten och investerar i helt andra affärsområden. Att kunna identifiera och investera tillsammans med sådana ledare är drömmen för en fondförvaltare. För ODIN är bolagens investeringar och avkastning på kapital det viktigaste kriteriet. I det långa loppet är det av större betydelse än stora ord. Eller för att citera Warren Buffet: ”Det är nästan omöjligt att betala för mycket för en aktie om bolaget har en extraordinär ledning.”

Följ och se alla ODINs filmer på youtube.

Faktaruta:
ODIN Fonder är en aktiv förvaltare som har funnits sedan 1990. ODIN erbjuder 10 aktiefonder i Sverige, flera av dem prisbelönta. Huvudkontoret ligger i Oslo och de har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bergen, Trondheim och Helsingfors.

Läs mer om ODIN Fonder här.

Risktext:

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Vilket är ditt försprång som investerare?

Informationsförsprång
Det innebär att man som investerare i enskilda bolag sitter på mer information än resten av marknaden. Värdet av det överskattas gärna. Analytiker, förvaltare och investerare sitter med samma Bloomberg-terminaler och övervakar samma informationsflöde på marknaden. Även på mindre bolag är det överraskande många investerare som har en mycket detaljerad och omfattande information om bolaget i fråga. Det är inte omöjligt att uppnå ett informationsförsprång, men det är svårare nu än förr om åren då informationsflödet var trögare och mer svårtillgängligt.

Läs mer om ODIN Fonder

Analytiskt försprång
Man behöver inte nödvändigtvis ha mer information än marknaden – ett analytiskt försprång handlar om att kunna tolka tillgängliga data på ett annat sätt än de andra aktörerna. De bästa investeringsidéerna uppstår när ens egna tankegångar avviker från hur andra ser på samma bolag. Även om det är lättare att åstadkomma ett analytiskt försprång än ett informationsförsprång så är det inte enkelt. Det är lätt att förlita sig mer på precisionen i modellerna än på reflektion. Ett analytiskt försprång kräver mer eftertanke än beräkningar.

Se film om ODIN-modellen

Beteendemässigt försprång
Det här försprånget är lättast att uppnå och är mest hållbart över tid. Det går ut på att man har förmågan att investera med en längre tidshorisont än andra. Förvaltarna på ODIN vill helst äga bolagen för evigt. Marknadens kortsiktiga fokus kan utnyttjas av de investerare som har förmågan att tänka långsiktigt och vända marknadsoron till sin fördel. Genom att investera med längre tidshorisont kommer avkastningen att drivas av värdeskapandet i bolagen snarare än av känslomässiga faktorer.

Att uppnå ett beteendemässigt försprång är krävande. Den viktigaste egenskapen för det är den mentala förmågan att hantera den oro som härjar under marknadssvängningar. Det är inte marknaden som är den stora motståndaren, utan din egen förmåga att hantera svängningarna på marknaden. Ju mer långsiktigt du kan vara och ju lugnare du kan hålla dig, desto bättre. Och att kunna se marknadsoron som en möjlighet.

Man kan bygga upp både ett informationsförsprång och ett analytiskt försprång, men det enklaste sättet att uppnå ett försprång är att ändra sitt beteende. Med en strukturerad investeringsprocess, som ODIN har i ODIN-modellen, som gör att du studerar den långsiktiga värdeskapningen i bolagen och hållbarheten i affärsmodellen – och kombinerar detta med en längre investeringshorisont – kan du skaffa dig ett klart försprång gentemot marknaden. Det är bolagen som skapar värde, inte köp och försäljningar av aktier.

Om ODIN
ODIN är en aktiv förvaltare som har funnits sedan 1990. ODIN Fonder erbjuder 10 aktiefonder i Sverige, flera av dem prisbelönta. Huvudkontoret ligger i Oslo och de har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bergen, Trondheim och Helsingfors.

Börja spara i ODINs ISK

Risktext:
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

 Av: ODIN Fonder

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

ODIN Fonder – Så här arbetar en aktiv fondförvaltare

Många tror också att det finns likheter mellan antalet köp och sälj och en fantastisk avkastning. Men det är just missuppfattningar. I texten nedan förklarar Robin hur förvaltarna på ODIN tänker och hur de arbetar med aktiv förvaltning.

Börja med dina grundläggande principer
Det är bra att basera sina investeringar på några grundprinciper – några grundläggande tankar om hur man närmar sig aktiemarknaden som investerare. En sådan grundläggande princip för ODIN är principen om lönsam tillväxt. Det är lönsam tillväxt som driver ränta-på-ränta-effekten i bra bolag över tid. Lönsam tillväxt kan delas upp i två viktiga byggstenar:

  1. Bra avkastning på investerat kapital, det vill säga lönsamhet
    2. Förmågan att återinvestera vinsten för att öka det framtida kassaflödet

Den kombinationen fungerar som finansiella byggstenar. Med tiden kommer aktiekurserna att följa företagens värdeskapande. Vi vill investera i företag som kan växa lönsamt under långa tidsperioder och skapa aktieägarvärde. Som förvaltare ligger arbetet i att ta beslut om vilka företag vi ska investera i och ha processer som gör att vi kan ta bästa möjliga beslut över tid.

Läs mer om ODIN Fonder här

Det handlar inte om att köpa och sälja
Vårt arbete är inte att köpa och sälja aktier i ett rasande tempo, utan i att läsa årsredovisningar, böcker, nyhetsbrev, analyser, träffa analytiker och företagsledningar och resa på bolagsbesök. Det är vad vi på ODIN definierar som aktivitet – att analysera och bedöma företag, bolagskulturen, den bransch och de människor som leder företagen. Vi tänker som en industriell ägare när vi utvärderar våra investeringar och vi frågar oss alltid om detta är ett företag vi vill äga under de kommande 10 åren.

Vad vi kan kontrollera är:
1. Vilka bolag vi investerar i
2. Hur stor bolagens vikt är i portföljerna
3. Hur länge vi investerar i bolagen

Även om vi fattar beslut om att investera i ett bolag så krävs det hela tiden nya utvärderingar för att behålla bolaget i portföljen. Det kan beskrivas som att vara aktiv på lång sikt. Aktiv, i bemärkelsen att vi följer upp att de bolag vi investerat i utvecklas enligt vår investeringsfilosofi ODIN-modellen. På lång sikt, genom att låta värdeskapandet i bolagen ta den tid som krävs för att skapa aktieägarvärde. Den kombinationen över tid ger ränta-på-ränta-effekten.

Se film om ODIN-modellen

Det blir som ett gott vin
Genom att investera i bolag som växer lönsamt och kombinera det med aktiv långsiktighet drar vi nytta av det värdeskapande som sker i bolagen. Det är det värdeskapandet som över tid driver bolagens aktiekurser och genererar kapital i våra fonder. I bra företag arbetar tiden för dig. Det blir som ett gott vin – det blir bättre ju längre du äger det.

Följ ODIN Fonder på LinkedIn

Faktaruta:
ODIN Fonder är en aktiv förvaltare som har funnits sedan 1990. ODIN erbjuder 10 aktiefonder i Sverige, flera av dem prisbelönta. Huvudkontoret ligger i Oslo och de har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bergen, Trondheim och Helsingfors.

Börja spara i ODINs ISK här

Risktext:

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Av: ODIN Fonder

Detta är en annons från Odin Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

 

Aktiv förvaltning har gett ODIN Sverige 10 000 procent i avkastning

Det är det långsiktiga värdeskapandet som är det viktiga, inte hur det senaste kvartalet har gått. Det skapas inne i bolagen över lång tid, inte i de dagliga aktiekursrörelserna. Att fonden ODIN Sverige har gått upp över 10 000 procent sedan starten 1994 gör fonden till den andra fonden i Europa alla kategorier som har passerat 10 000 procent i avkastning.

– Att fonden har haft en avkastning på 10 000 procent betyder att du har fått 100 gånger pengarna, dvs startkapitalet plus 100 gånger till. Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C den 31 oktober 1994, dagen som fonden startade, lät pengarna vara till den 31 augusti 2021 hade du haft över 10,3 miljoner. 100 000 kr i fondens jämförelseindex (OMXSB Cap GI) under samma tidsperiod hade blivit 2,3 miljoner, säger Jonathan Schönbäck.

Se filmen där Hans Christian Bratterund, förvaltare, berättar om framgången bakom ODIN Sveriges 10 000 procentiga avkastning här.

Investerar i de bästa – oavsett storlek

En viktig skillnad mellan ODIN Sverige och andra Sverigefonder är att ODIN Sverige är en så kallad all cap-fond. De allra flesta Sverigefonder fokuserar antingen på stora eller på små bolag. ODIN försöker hitta de bästa bolagen oavsett storlek, vilket inte bara ger en bättre riskspridning, utan också bättre möjligheter att lyckas över tid.

– Jag att det är viktigt att förstå att avkastningen, det är inte något vi på förvaltningen eller aktiekurserna skapar, säger Hans Christian Bratterud. Det skapas inne i bolagen vi investerar i, av engagerade medarbetare på verkstadsgolven, personal ute i butikerna och på kontoren, drivna ledningsgrupper och engagerade huvudägare.

Nyfiken på ODIN Sverige? Läs mer om fonden här.

Långsiktiga ägare skapar förtroende

Runt 80 procent av bolagen i portföljen har en tydlig, långsiktig huvudägare. Fonden har många innehav som består av flera delar, med en decentraliserad styrning där det är personerna som är närmast kunden och närmast affären som fattar besluten. Inte en vd på toppen som ska ha koll på varje liten detaljfråga. Bra bolag ger ansvar och förtroende ut i organisationen.

– Vårt starka fokus på bolagskulturen gör oss ganska unika. Det är människorna i bolagen som skapar den fantastiska avkastningen. Det svåra är att kunna hitta just de hållbara kvalitetsbolagen, att investera i dem och sedan sitta kvar som ägare länge. Det är nästan omöjligt att betala för mycket för en aktie om bolaget har en extraordinär ledning. Har bolaget en hållbar, sund bolagskultur så slösar de inte på resurserna och får därmed en bra avkastning på kapitalet, säger Jonathan Schönbäck.

Om ODIN Sverige
Fond: ODIN Sverige startade den 31/10-94 och har fram till den 31/8-21 avkastat 10 338 procent. Jämförelseindex OMXSB Cap GI 2 296 procent under samma period. Årlig avkastning sedan start 18,93 procent.
Team: Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud, förvaltare och Carolina Elvind, analytiker

Läs mer om ODIN Sverige här

Risktext

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Av: ODIN Fonder

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.