Kategoriarkiv: Phoenix BioPower

Vill lösa elbristen – tar in minst 15 miljoner i nyemission

Debatten om elbrist i Sverige har belyst den problematik som vi står inför när hela samhället ska elektrifieras till förmån för att minska fossilberoendet – samtidigt som det råder oenighet om hur genomförandet ska gå till.

– Många politiker har börjat traska ner i kärnkraftsdiket igen, vilket är helt vansinnigt när det finns andra vägar att gå. Skulle det planeras för nya reaktorer i dag kan de driftsättas lagom till 2040. Så länge har företagen inte råd att vänta. Satsar man istället på teknologi som vår har vi en kommersiell, hållbar lösning på plats minst tio år innan dess, säger Henrik Båge, vd för Phoenix BioPower.

BTC möjliggör elproduktion helt utan koldioxidutsläpp

Phoenix BioPower har utvecklat en skalbar och kostnadseffektiv teknologi, Biomass Fired Top Cycle (BTC), som omvandlar biomassa till elenergi med noll koldioxidutsläpp – dubbelt så effektivt som traditionella metoder och med 40 procent lägre driftkostnader. Den planerbara tekniken är inte heller beroende av vädret likt solceller och vindkraftverk.

Tillsammans med EU och namnkunniga energiföretag i Europa bedriver Phoenix BioPower förstudier och utvecklingsprojekt för att vässa teknologin och dess komponenter. Företaget planerar att driftsätta en pilotanläggning 2024. Efter 2027 ska tekniken vara redo för kommersiell expansion i Norden och globalt.

För att kunna springa längre och snabbare genomför Phoenix BioPower mellan den 8 och 22 mars en nyemission om cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Vid fullt utnyttjande av överteckningsoptionen tillförs bolaget ytterligare 8,5 miljoner.

Läs mer om villkoren för Phoenix BioPowers nyemission här.

Målet: BTC ska bli den dominerande tekniken för biokraft

– Syftet med den här nyemissionen är att vi ska kunna fortsätta följa vår utvecklingsplan, där vi närmast i tid ska fokusera på projekt inom förgasningsteknik, förbränningsteknik och koldioxiduppfångning, CCS. Tillgången till mer kapital samt partners som är villiga att bedriva utvecklingen framåt tillsammans med oss är helt avgörande, säger Henrik Båge.

Den globala marknaden för biokraft beräknas till över 540 miljarder kronor per år, utan att räkna in den disruptiva effekten av BTC. Phoenix BioPower har som målsättning att BTC ska bli den dominerande tekniken för biokraft.

– De senaste tre åren har det skett en fantastisk attitydförändring. När vi började utveckla den här teknologin var det sol, vind och vatten som gällde. Men även om vindkraften tredubblas från dagens nivå räcker det fortfarande inte till. Jag menar inte att vår teknik är hela svaret på frågan, men vi kan absolut vara en del i helhetslösningen, säger Henrik Båge.

Fakta om Phoenix BioPower  

Phoenix BioPower utvecklar en teknik som producerar förnybar el från biomassa. Bolaget lutar sig mot en gedigen patentportfölj och har nu tagit sikte mot kommersialisering och börsnotering tidigast 2022.

Av: Phoenix BioPower

Detta är en annons från Phoenix BioPower och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.