Kategoriarkiv: Prisinformation

Ei: Timpriskunder behöver få tydligare prisinformation

Granskningen av fem elhandelsbolag gjordes efter att Ei fick in flera klagomål från timpriskunder som ansåg att prisinformationen var otydlig. Kunderna får nu medhåll av Ei som bland annat pekar på att fakturorna är svåra att förstå och att det behövs bättre information om den uppmätta förbrukningen och vad de aktuella elpriserna grundar sig på.

− Ju tydligare det är för kunderna hur marknadens prissignaler och deras eget beteende påverkar deras kostnader, desto lättare blir det för kunderna att förstå hur de kan påverka sina kostnader genom att bli mer flexibla och anpassa sin förbrukning, säger tillsynsansvarig Anneli Ljungkvist på Ei i ett pressmeddelande.

Ei anser också att det är svårt att förstå att det pris kunden ser på fakturan är ett snittpris av månadens alla timpriser. Det behöver också presenteras hur snittpriset har beräknats och att snittpriset varierar beroende på vilken tid på dygnet kunden har använt sin el och elprisets nivå just då, skriver Ei som nu vill se förbättringar.

Bland annat vill Ei att kunden på elhandelsbolagens sajter ska kunna se spotpriset timme för timme, som ligger till grund för kundens fakturor. Även förbrukningen timme för timme ska framgå. Dessutom ska det vara tydligt hur snittpriset har beräknats och kostnaden för varje enskild timme ska redovisas.