Kategoriarkiv: ProfilGruppen B

Profilgruppen redovisar vinsttapp

Resultatet efter skatt sjönk till 17,2 miljoner kronor (32,8). Resultatet per aktie minskade till 2:21 kronor (4:36).

Nettoomsättningen backade med 9 procent till 684 miljoner kronor (752). Även leveransvolymerna minskade med cirka 9 procent till 9.750 ton aluminiumprofiler (10.725).

Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgick det operativa resultatet till 58,0 miljoner kronor (52,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 8,5 procent (6,9). Resultatet av metallriskpositioner uppgick till -5 miljoner kronor.

Profilgruppen ger ingen prognos. Bolaget noterar dock att råvarupriset har sjunkit under första kvartalet.

”Viss avmattning i prisutvecklingen av övriga produktionsrelaterade kostnader har setts under mars månad”, uppges det i rapporten.

I delårsrapporten nämns inget kring eventuella effekter av den strejk hos en stor leverantör till Profilgruppen som bröt ut i helgen. Den 20 mars meddelade Profilgruppen att vd lämnar.