Kategoriarkiv: SaveLend

Avkastning i form av ränta lockar allt fler sparare

– Vi är oerhört stolta och glada över att våra sparare har anförtrott oss med en hel miljard på sparplattformen! Jag skapade SaveLend utifrån mina egna erfarenheter av finanskrisen 2008-2009 med målsättningen att utgöra en trygg hamn, särskilt i oroliga tider med breda börsfall, och det är förstås mycket glädjande att allt fler ser SaveLend som ett bra alternativ för sitt sparande.

Krediter i börsoro och inflation
Med en inflation vi inte sett på årtionden och en börs som backat kraftigt under året är det viktigt att se till att man sprider sina risker. Vad är det då som talar för att krediter är ett bra alternativ? Enligt Ludwig Pettersson är anledningarna flera:

– Krediter står utanför börsens volatilitet och ger ränta oavsett hur börsens utveckling ser ut. Krediter följer dessutom med marknadsräntorna och minskar därför typiskt sett inte i värde även om inflationen går upp. Att vi inte haft en enda negativ månad sett till genomsnittlig avkastning sedan 2016, trots pandemi, invasionskrig och den senaste tidens mycket höga inflation, tycker jag bevisar att krediter är ett bra sätt att spara.

Att investera innebär dock alltid en risk och för just krediter handlar det om  att återbetalningar kan försenas eller i värsta fall utebli.

– All form av kredithantering kräver givetvis att man är oerhört noga i sina kreditprövningar och även övervakar lånen över tid. Inte minst i tider som dessa. Historiskt har man sett att kreditförluster på konsumentkrediter ökat under tider av finanskris, men även i fall där kreditförlusterna så mycket som fördubblats har tillgångsslaget fortsatt att avkasta positivt.

SaveLend bäst i test
SaveLend utsågs till ”Bäst i test” när Placeringsguiden under tre års tid jämförde svenska sparplattformar (peer-to-peer). Två viktiga omständigheter är SaveLends ränterobot SmartInvest, som hjälper investeraren att placera i så många krediter som möjligt och skapa en god riskspridning, samt den breda basen av investeringsmöjligheter. Ju fler kredittyper du kan investera i, desto lägre blir risken, generellt sett. På SaveLend finns möjlighet att investera i allt från fastighets- och företagskrediter, till konsumentkrediter och inkassoportföljer. 

– På SaveLend sprider du riskerna över ett stort antal olika krediter. Fallerar en kredit är förlusten på så vis begränsad. Vårt främsta uppdrag är att leverera avkastning till våra sparare och det är därför mycket glädjande att se att våra sparkunder fortsätter att utöka sitt sparande hos oss. Det är det bästa betyget vi kan få. Jag tror att ännu fler kommer få upp ögonen för att det finns möjligheter att få god avkastning på sitt sparkapital även i tider då börsen rasar, avslutar Ludwig Pettersson.

Läs mer om SaveLend här

FAKTA:
SaveLend grundades 2014 och är en sparplattform som ger privatpersoner och företag möjlighet att spara i krediter och få avkastning i ränta. 

Detta är en annons från SaveLend och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

SaveLend bäst i test när Placeringsguiden testar P2P

Över 2000 miljarder svenska kronor ligger idag på sparkonton helt utan, eller med väldigt låg, sparränta. Med nuvarande inflationstakt innebär det att köpkraften i kapitalet minskar med drygt 6 % per år. Vad finns det då för alternativ? Finns det sätt att sätta sina pengar i arbete utan att stoppa in dem i aktier och fonder nu när börsen är väldigt volatil? Det gör det absolut, och ett sådant alternativ är att spara i krediter.

Krediter är en välkänd och beprövad investeringsform som tack vare teknikens utveckling numera kan erbjudas till alla. Genom att dela upp kapitalet på många olika krediter och kredittyper når man också en naturlig diversifiering då risken delas upp både sett till koncentration per kredit och kredittyper – så som företagslån, fastighetskrediter, konsumentlån och liknande. Det kräver inga förkunskaper och skapar dessutom möjlighet till ett månatligt kassaflöde.

Placeringsguiden uppmärksammar krediter som investeringsform i sitt test där de under drygt tre års tid har jämfört de svenska P2P-plattformarna Lendify (numera Lunar), Brocc och SaveLend. Bäst i test blev SaveLend och du kan läsa testet i sin helhet här:
https://www.privataaffarer.se/placeringsguiden-nummer-5-2022

“Vi är självklart mycket glada över att utses till bäst i test, inte minst i ett så gediget test som pågått under så lång tid. Det är ett väldigt fint betyg och bevisar att vi lyckas bra med vårt primära syfte – att leverera avkastning. Vårt existensberättigande ligger i vad vi levererar till våra sparare, säger SaveLend Groups vd Ludwig Pettersson.

Med en osäker omvärld och rusande inflation följer förstås risken för ökade kreditförluster och det är något bolaget är väl medvetna om.

“Vi arbetar proaktivt med att monitorera lånen och är förberedda på att justera våra kreditmallar. Vi har i de flesta avtal också möjlighet att justera räntan vid behov, som vid ändrade marknadsförutsättningar. Jag känner mig helt trygg med att nettoavkastningen kommer att vara fortsatt positiv över tid”, förklarar Ludwig Pettersson.

Börsåret har minst sagt startat svajigt med gott om röda siffror. För SaveLends sparare har avkastningen dock fortsatt att ticka in.

“Snittavkastningen på sparplattformen för de senaste 12 månaderna ligger på 9,4 % efter kreditförluster och avgifter, vilket är en fantastisk siffra och det är en bred bas av olika typer av krediter som ligger bakom den, säger Ludwig.”

Just nu erbjuder SaveLend en insättningsbonus för såväl nya som befintliga sparare för att fira att bolaget varit börsnoterat i ett år. Gå in på savelend.se och sätt dina pengar i arbete redan idag – Money shouldn’t sleep!

Detta är en annons från SavelLend och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

https://savelend.se/

Accelererad tillväxt står i fokus för SaveLend Group

I januari i år kommunicerade bolaget att styrelsen fattat beslut om att förvärva Svensk Kreditförmedling. Beslutet var villkorat av ett godkännande från en extra bolagsstämma och röstades igenom den 18 februari 2022. 

Svensk Kreditförmedling grundades 2019 och för räkenskapsåret 2021 uppgick bolagets nettoomsättning till cirka 20,6 MSEK med ett rörelseresultatet för perioden om 7,5 MSEK. SaveLend Groups vice vd Jonas Ahlberg berättar mer om nyförvärvet:

– ­Svensk Kreditförmedlings verksamhet passar mycket väl in i vår verksamhet då de erbjuder investeringsmöjligheter i olika typer av fastighetsprojekt till företag och privatpersoner. Genom förvärvet säkerställer vi ett fortsatt inflöde av dessa investeringsmöjligheter och får även chans att bidra till att skala upp detta flöde ytterligare. Dessutom förvärvar vi en lönsam aktör som stärker vår finansiella ställning genom ökad omsättning och positivt bidrag till resultatet.

Läs mer om SaveLend

Under 2021 förmedlade Svensk Kreditförmedling investeringsmöjligheter till en volym om 252 miljoner kronor. SaveLends sparplattform används redan idag för att hantera förmedlingen men Svensk Kreditförmedlings investerare har då bara tillgång till ett begränsat inloggat läge, berättar Jonas.

– Förvärvet medför därför också en möjlighet att erbjuda hela SaveLends diversifierade sparerbjudande till de drygt 300 kapitalstarka personer som utgör Svensk Kreditförmedlings kundbas. Dessa har fram till tillträdet enbart haft tillgång till de krediter som förmedlats av Svensk Kreditförmedling. Vi ser en stor potential i att skala upp deras sparande på plattformen och tillsammans med Svensk Kreditförmedling accelera koncernens tillväxt ytterligare.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 35 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis vilket motsvarar en EV/EBIT-multipel om cirka 4,7 baserat på utfall för räkenskapsåret 2021. För Svensk Kreditförmedling innebär förvärvet möjlighet att lägga större fokus på att identifiera och bedöma projekt som bidrar till ett utökat och förbättrat sparerbjudande inom fastigheter, något som de operativa ägarna bevisat att de har mycket goda kunskaper inom.

– Svensk Kreditförmedling grundades av Nils Revvik, Alexander Lidén och Andreas Nilsson, vilka alla fortfarande är såväl aktieägare som operativa i bolaget. I samband med förvärvet får de utrymme att lägga ännu större fokus på att identifiera och bedöma projekt som bidrar till ett utökat och förbättrat sparerbjudande inom fastigheter, något som de bevisat att de har mycket goda kunskaper inom. Vi ser ett stort värde i att grundarna väljer att vara kvar på operativa roller i bolaget och ser fram emot hur vi tillsammans kan skala affären, avslutar Jonas Ahlberg.

Läs mer om SaveLends investeringsplattform

Av: SaveLend

Detta är en annons från SaveLend och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.