Kategoriarkiv: SKF

SKF slår förväntningarna

SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 3.478 miljoner kronor för första kvartalet 2023. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 3.210 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av 19 prognoser inför rapporten.

I resultatet ingår -99 miljoner kronor i engångsposter, mot snittförväntan om -224 miljoner.

Försäljningen blev 26.549 miljoner kronor, jämfört med snittprognosen på 25.766 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var 10,1 procent, jämfört med väntade 7,0 procent.

KF förutspår en organisk försäljningstillväxt på en hög ensiffrig nivå under det andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal året innan, och även under helåret 2023 jämfört med 2022.

Det framgår av delårsrapporten.

Tidigare bedömning för helåret 2023 var att bolaget förväntade sig att den organiska försäljningstillväxten landar i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall jämfört med 2022.

”Med tanke på vår starka försäljningstillväxt under första kvartalet justerar vi prognosen för helåret något uppåt”, skriver SKF:s vd Rickard Gustafson i delårsrapporten.

”Vi förutser dock fortsatt volatilitet och geopolitisk osäkerhet på de marknader där vi är verksamma”, tillägger han.

Under det nyss gångna kvartalet hade SKF en organisk försäljningstillväxt på 10,1 procent, vilket var 3,1 procentenheter högre än analytikers genomsnittliga förväntan om 7,0 procent enligt Infronts sammanställning.

Efterfrågan var fortsatt stark i alla bolagets regioner under kvartalet, enligt Rickard Gustafson.

”De flesta av våra utvalda segment med hög tillväxt stod för en tvåsiffrig tillväxt, till exempel järnväg, förnybar energi och flygindustrin”, skriver han i rapporten.

En negativ valutapåverkan på rörelseresultatet väntas enligt SKF i andra kvartalet 2023 på cirka 100 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

SKF upprepar samtidigt att bolaget för 2023 väntar sig en skattesats exklusive effekter av sålda verksamheter på cirka 28 procent samt att investeringar i materiella anläggningstillgångar väntas uppgå till cirka 5 miljarder kronor för helåret.