Kategoriarkiv: Sobi

Kepler höjer Sobi till köp efter storaffären

På onsdagen meddelade Sobi att man avser köpa amerikanska CTI Biopharma, ett specialistläkemedelsbolag som fokuserar på blodrelaterad cancer och sällsynta sjukdomar, för cirka 17,1 miljarder kronor. Finansiering sker via nya skulder och upp till hälften med en refinansiering genom en företrädesemission.

Trots den kortsiktiga osäkerheten om refinansiering genom en företrädesemission när affären väl är avslutad tror Kepler Cheuvreux att Sobis värdering ”kommer att se mer attraktiv ut” mätt i EV/ebitda på lång sikt.

Läkemedlet Vonjo, vid behandling av en sällsynt blodsjukdom under namnet myelofibros, är enligt analyshuset en ”väldiversifierad tillgång med bevisad kommersiell potential bortom den nuvarande FDA-klassningen genom att dra nytta av kliniska riktlinjer.

Att förvärvet kommer generera ebit/ebitda redan under 2024 och att Kepler Cheuvreux ser ”en betydande potential för marginalexpansion på medellång sikt” är enligt analyshuset viktigt för investeringscaset. Kepler Cheuvreux räknar med en ebitda-marginal på 53 procent för Vonjo under hela analyshusets prognosperiod.

Kepler Cheuvreux bedömer att värderingen kan motiveras enbart med stöd av USA. I linje med transaktionsvärdet värderar Kepler Cheuvreux Vonjo till 17,2 miljarder kronor baserat på en kassaflödesmodell som sträcker sig över perioden 2024 till 2035.

Efter en nedgång på nästan 15 procent under onsdagen rekylerade Sobi-aktien upp 3 procent under öppningshandeln på torsdagen vid en kurs på 229:40 kronor.

Sobis resultat högre än väntat

Rörelseresultatet, ebit, uppgick till 1.495 miljoner kronor, att ställa mot väntade 1.328 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 5.239 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig 5.256 miljoner.

Sobis försäljning av hemofililäkemedlet Elocta uppgick till 1.196 miljoner kronor i det första kvartalet 2023.

Det framgår av delårsrapporten.

Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på en Elocta-försäljning om 1.106 miljoner kronor enligt Infronts konsensus. Utfallet var därmed drygt 8 procent över förväntningarna.

Motsvarande försäljning av Alprolix var 514 miljoner kronor och låg då närmare 11 procent över förväntningarna om ett värde på 464 miljoner kronor.

Kvartalets försäljning av Doptelet var 475 miljoner kronor jämfört med förväntningar vid 694 miljoner kronor. Utfallet låg 31 procent under förväntningarna.

Kineret, inom affärsområdet Immunology, sålde för 533 miljoner kronor jämfört med förväntningar på 606 miljoner kronor. Det var 12 procent under förväntningarna.

RSV-läkemedlet Synagis noterade en försäljning på 1.398 miljoner kronor. Här väntades en försäljning på 1.326 miljoner kronor, vilket innebär att utfallet var cirka 5 procent över förväntan.

Läkemedlet Gamifant sålde för 219 miljoner kronor jämfört med det väntade värdet på 228 miljoner kronor. Här låg utfallet därmed 4 procent under förväntningarna.