Kategoriarkiv: Sverige

Svensk BNP backade under fjärde kvartalet

Väntat enligt Infronts analytikerenkät var att BNP skulle ha sjunkit 0,6 procent jämfört med föregående kvartal.

Enligt SCB:s tidigare publicerade BNP-indikator sjönk BNP 0,6 procent under det fjärde kvartalet och minskade 0,6 procent i årstakt.

”BNP sjönk under det fjärde kvartalet. Minskningen märks i många delar av ekonomin med breda nedgångar i näringslivets investeringar och hushållens konsumtion”, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna, i en kommentar.

Hushållens konsumtion minskade 0,2 procent under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,8 procent. Investeringar i byggnader och anläggningar bidrog mest till nedgången.

Lagerinvesteringarna sänkte BNP-tillväxten med 0,7 procentenheter. Största lagerminskningen skedde bland näringslivets tjänsteproducenter.