Kategoriarkiv: TikTok

Bytedance överväger särnotering av Tiktok

Bakgrunden är att USA vill förbjuda eller kraftigt begränsa amerikanernas möjligheter att använda appen med hänvisning till säkerhetsskäl, då Washington oroar sig över att Tiktok delar sina användardata med den kinesiska regeringen. I förra veckan framkom också att amerikanska lagstiftare har förberett nya lagar som skulle ge president Joe Biden befogenhet att genomföra ett sådant förbud.

Den amerikanska myndigheten CFIUS, Committee of Foreign Investments, undersöker enligt Bloomberg News för närvarande om appen verkligen utgör ett hot mot den nationella säkerheten. Tiktok har å sin sida försökt tillmöteskomma myndigheterna genom ett avtal med databasföretaget Oracle, ”Project Texas”, enligt vilket data från Tiktoks amerikanska användare ska lagras i USA. Tiktok ska också ha föreslagit skapandet av ett nytt råd bestående av tre regeringsgodkända medlemmar som ska övervaka appens användning och utveckling i USA.

Hittills ska dock inte myndigheterna i USA ha ansett att förslagen är tillräckliga, och Tiktok-chefen Shou Chew har också kallats till att i nästa vecka vittna inför representanthuset om vilka åtgärder som vidtas för att skydda användarnas privatliv och säkerhet.

Om ingen annan lösning kan hittas är den sista utvägen enligt det kinesiska bolaget att dela upp Tiktok och Bytedance, möjligen i kombination med en separat börsnotering av Tiktok, rapporterar Bloomberg News.