Kategoriarkiv: Vårbudget

Swedbank: Vårbudgeten bakbunden av inflationen

Swedbank gör bedömningen att regeringen kommer att följa den väg de slog in på i höstas, där vikten av att finanspolitiken inte eldar på inflationen stod i förgrunden. De räknar med få ofinansierade förslag när osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen är fortsatt stor.

Hittills har regeringen och Sverigedemokraterna aviserat åtgärder som omfattar omkring 3 miljarder kronor (0,05 procent av BNP). Utöver utökat anslag till Försvarsmakten ingår att det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget förlängs och höjs samt att antalet utbildningsplatser på yrkesvux och yrkeshögskolan utökas.

Swedbank tycker att riktade stöd till hushåll med små marginaler är bra politik i tider av hög inflation och fler utbildningsplatser är viktigt när arbetsmarknaden går mot sämre tider.

”Vi tror dock att det finns utrymme för att göra mer utan att elda på inflationen och sannolikt kommer det att visa sig att finanspolitiken i år mer åtstramande än vad regeringen har räknat med”, skriver banken.

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos är det strukturella sparandet klart högre än regeringens bedömning (1,2 jämfört med 0,4 procent av potentiell BNP). Det indikerar en kraftig åtstramning i finanspolitiken jämfört med förra året, men också jämfört med nivån på överskottsmålet.

Swedbank noterar att vårbudgeten de senaste tre åren, med pandemin och Rysslands invasion av Ukraina, innehållit ofinansierade åtgärder på 20-60 miljarder kronor (0,4-1,2 procent av BNP), men att årets vårbudget i stället blir en återgång till det mer normala.

I sin senaste prognos, i december, räknade finansdepartementet med en nedgång i BNP i år med 0,7 procent och en KPI-inflation på 8,9 procent samt att arbetslösheten stiger till 8,2 procent nästa år.

”Vår bedömning är dock att det hade varit önskvärt om det redan nu presenterades klara riktlinjer för hur statsbidragen väntas utvecklas framöver när kommunsektorn står inför mycket tuffa tider samt att det preciseras vilka delar av Tidöavtalet som väntas genomföras i närtid”, skriver Swedbank-ekonomerna.

Men de tror att sådana besked dröjer till i höst och räknar med att budgeten inför 2024 kommer att innehålla både höjda statsbidrag och de utlovade skattesänkningarna på arbetsinkomster och pensioner.