Kategoriarkiv: Swedbank A

Swedbank: Vårbudgeten bakbunden av inflationen

Swedbank gör bedömningen att regeringen kommer att följa den väg de slog in på i höstas, där vikten av att finanspolitiken inte eldar på inflationen stod i förgrunden. De räknar med få ofinansierade förslag när osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen är fortsatt stor.

Hittills har regeringen och Sverigedemokraterna aviserat åtgärder som omfattar omkring 3 miljarder kronor (0,05 procent av BNP). Utöver utökat anslag till Försvarsmakten ingår att det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget förlängs och höjs samt att antalet utbildningsplatser på yrkesvux och yrkeshögskolan utökas.

Swedbank tycker att riktade stöd till hushåll med små marginaler är bra politik i tider av hög inflation och fler utbildningsplatser är viktigt när arbetsmarknaden går mot sämre tider.

”Vi tror dock att det finns utrymme för att göra mer utan att elda på inflationen och sannolikt kommer det att visa sig att finanspolitiken i år mer åtstramande än vad regeringen har räknat med”, skriver banken.

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos är det strukturella sparandet klart högre än regeringens bedömning (1,2 jämfört med 0,4 procent av potentiell BNP). Det indikerar en kraftig åtstramning i finanspolitiken jämfört med förra året, men också jämfört med nivån på överskottsmålet.

Swedbank noterar att vårbudgeten de senaste tre åren, med pandemin och Rysslands invasion av Ukraina, innehållit ofinansierade åtgärder på 20-60 miljarder kronor (0,4-1,2 procent av BNP), men att årets vårbudget i stället blir en återgång till det mer normala.

I sin senaste prognos, i december, räknade finansdepartementet med en nedgång i BNP i år med 0,7 procent och en KPI-inflation på 8,9 procent samt att arbetslösheten stiger till 8,2 procent nästa år.

”Vår bedömning är dock att det hade varit önskvärt om det redan nu presenterades klara riktlinjer för hur statsbidragen väntas utvecklas framöver när kommunsektorn står inför mycket tuffa tider samt att det preciseras vilka delar av Tidöavtalet som väntas genomföras i närtid”, skriver Swedbank-ekonomerna.

Men de tror att sådana besked dröjer till i höst och räknar med att budgeten inför 2024 kommer att innehålla både höjda statsbidrag och de utlovade skattesänkningarna på arbetsinkomster och pensioner.

Swedbank reserverar 40 miljoner för möjlig myndighetsuppgörelse

OFAC:s utredning rör de transaktioner som banken anmält till myndigheten.

”Swedbank kan nu bedöma den finansiella påverkan av utredningen från U.S. Treasury’s Office for Foreign Assets Control (OFAC) avseende bankens historiska brister”, skriver banken.

”Dialogen med OFAC är god. Men vi kan inte säga när den är helt avslutad”, säger Tomas Hedberg som är Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank.

Utredningarna med Department of Justice (DOJ), Securities and Exchange Commission (SEC) och Department of Financial Services i New York (DFS) pågår, uppger banken samtidigt.

”Swedbank för individuella dialoger med myndigheterna tillsammans med våra amerikanska juridiska ombud. Utredningarna befinner sig i olika skeden. Banken kan i dagsläget varken bedöma omfattningen av eventuella finansiella konsekvenser, eller när dessa utredningar kommer att slutföras”, skriver Swedbank.

Även Swedbank spränger 5-procentsvallen på bolån

Även på längre löptider görs ränteförändringar – exempelvis höjs tvåårsräntan med 0,20 procentenheter till 4,79 procent. Däremot sänks femårsräntan med 0,10 procentenheter till 4,39 procent och tioårsräntan justeras ned lika mycket till 4,34 procent.

Ränteändringarna kommer i spåren av Riksbankens penningpolitiska besked i förrförra veckan där styrräntan höjdes med 0,50 procentenheter och prognosen för styrräntan reviderades upp.

Listräntor är i praktiken maxräntor som bankkunder oftast kan förhandla ned.

När det gäller sparkonton höjer Swedbank samtidigt räntan på e-sparkonto med 50 punkter från 0,60 procent till 1,10 procent.

Även för fasträntekonton görs räntejusteringar där sparräntan på de korta bindningstiderna likt för bolånen höjs kraftigt medan sparräntan på de längre bindningstiderna sänks något, uppger Hannes Mård, presskommunikatör på Swedbank, för Nyhetsbyrån Direkt.

Förra veckan justerade en annan storbank, Nordea, upp sin rörliga listränta över 5 procent, vilket Privata Affärer rapporterade om

Analytiker: Inflationen gör att Riksbanken höjer 50 punkter i april

Ekonomerna på SEB konstaterar att inflationen exklusive energi fortsatte stiga i januari, trots ”mycket starka baseffekter från substantiella prisökningar förra året”. Det skriver ekonomerna Seyran Naib och Olle Holmgren i ett kundbrev.

De noterar att uppgången i inflationen är brett baserad, med accelererande priser för tjänster, kläder och livsmedel.

”Den höga inflationen ökar trycket på Riksbanken. Därför reviderar vi vår prognos för aprilmötet till en höjning med 50 punkter (från 25 punkter). Vi räknar med att Riksbanken därefter tar paus. Men riskerna väger över på uppsidan”, skriver SEB-ekonomerna.

Swedbank: Kan bli extrainsatt räntemöte

Swedbank ändrar efter inflationsutfallet sin prognos och spår nu att Riksbanken höjer räntan med 50 punkter i april och ytterligare 25 punkter i juni. Tidigare spåddes 25 punkter vid vardera mötet. Det skriver de i en kommentar till att KPIF-inflationen sjönk i januari, men att KPIXE-inflationen (exklusive energi) steg.

”Kärninflationen i januari var 0,6 procentenheter högre än Riksbankens två veckor gamla prognos. Riksbanken har indikerat att de har låg tolerans för inflation som skjuter över målet i närtid. Mellan nu och aprilmötet så kommer två till KPI-utfall och vi ser det som sannolikt att kärninflationen kommer förbli över Riksbankens prognos till dess”, skriver de.

De ser också möjlighet till en höjning i mars vid ett extrainsatt möte, särskilt om kronan skulle fortsätta att försvagas, menar Swedbank. 

Nordea ser ytterligare 75 punkter fram till juni

Även Nordea ändrar nu sin prognos för Riksbankens kommande räntehöjningar. Efter att tidigare ha väntat en höjning med 25 punkter i april är den nya prognosen att räntan höjs med 50 punkter i april, och ytterligare 25 punkter i juni.

”Det viktigaste skälet till den ändrade prognosen är den överraskande höga kärninflationen i januari. Därtill, protokollet från Riksbankens februarimöte understryker att banken är databeroende, och den förhöjda januariinflationen kommer därmed att påverka Riksbanken”, skriver Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, i kundbrevet.

Han noterar att kronan har stärkts efter Riksbankens februarimöte men den är fortsatt sårbar, inte minst på grund av hökaktiga signaler från andra centralbanker.

”Därmed, oro för växelkursen är ett ytterligare skäl till att vi räknar med att Riksbanken tar ytterligare åtgärder”, skriver Torbjörn Isaksson.

Han noterar att redan dystra utsikter för Sveriges ekonomi därmed mörknar ytterligare av högre räntor, ”men Riksbankens fokus är att föra ner inflationen”.

Danske spår också två höjningar

Danske bank ändrar sin Riksbanksprognos efter den oväntat höga kärninflationen i januari. Efter att tidigare ha räknat med +25 punkter i april väntar de nu att räntan då höjs med 50 punkter, och de tror också att räntan höjs med ytterligare 25 punkter i juni.

Det framgår av ett kundbrev på måndagen.

”Vi ser fortfarande viss uppåtrisk mot vår prognos (ytterligare 50 punkter i juni kan inte uteslutas), men Riksbanken kommer också få två ytterligare inflationsutfall före aprilmötet, vilka kommer att bli mycket viktiga”, skriver Danske-ekonomerna i kundbrevet.

De tillägger att protokollet från Riksbankens februarimöte inte heller gav mycket antydningar om att Riksbanken är redo att slappna av.

”Dessutom, med US och EUR-prissättning som antyder högre räntetoppar, ökar också trycket på Riksbanken, inte minst med tanke på deras nya fokus på att bromsa SEK-försvagningen”, fortsätter Danske-ekonomerna.

Vikten av inflationssiffrorna kan inte överskattas

Handelsbanken menar att vikten av dagens inflationsutfall knappast går att överskatta.

”Utfallet blev dessutom högre än väntat vilket riskerar kraftigare åtstramning från Riksbanken. Samtidigt måste hänsyn tas till de sjunkande realinkomsterna och stigande räntekostnader som blivit kännbart bland hushåll och företag runt om i landet. Förr eller senare lär ekonomin bromsa tydligare, och även dämpa inflationen”, skriver bankens ekonomer Anton Solberg och Johan Löf.

”Med en lång väg till inflationsmålet på 2 procent är frågan hur Riksbanken kommer agera framöver. Vi tror att Riksbanken kommer höja styrräntan med 50 punkter vid nästa möte i april för att sedan avsluta denna räntehöjningscykel på 3,5 procent. Men med dagens alltför höga inflation är riskerna nu på uppsidan. Om inflationen inte visar tydliga tecken på att sjunka tillbaka till mötet i slutet av juni finns det en överhängande risk för fortsatt åtstramning”, skriver ekonomerna.

Trading Direkt: Sommarbörsen med Frida Bratt

Dessutom gör Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EURO/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Africa Energy, Elekta B, Latvian Forest, Oncopeptides, Xpecunia Nordic, Nordic Drillcon, Oscar Properties, WntResearch, SynAct Pharma, Epiroc B, EQT, SOBI, Nordea, Swedbank.

Storköp för Göran Persson

Swedbanks styrelseordförande Göran Persson har köpt 10.000 aktier till ett totalt värde på drygt 1,3 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Köpet gjordes på torsdagen den 21 juli till kursen 133:21 kronor.

Göran Persson äger enligt bolagets hemsida 35.000 aktier i Swedbank, när informationen senast uppdaterades framgår dock inte.

Credit Suisse sänker riktkurser för nordiska storbanker

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.

 

Trading Direkt: Teknisk analys på storbankerna

 

Teknisk analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea, Nibe, XACT Småbolag, H&D Wireless, Chargepanel, CTEK, Fagerhult, OX2, Crowdstrike, Fortinet, Vitrolife.

Bolagsnyheter som nämndes i programmet: Sandvik, Twitter, Addtech, Storskogen, Nibe, Lagercrantz, Vicore Pharma.