Kategoriarkiv: Swedbank A

Trading Direkt: Sommarbörsen med Frida Bratt

Dessutom gör Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och 14 tittarönskemål.

Teknisk Analys: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EURO/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Africa Energy, Elekta B, Latvian Forest, Oncopeptides, Xpecunia Nordic, Nordic Drillcon, Oscar Properties, WntResearch, SynAct Pharma, Epiroc B, EQT, SOBI, Nordea, Swedbank.

Storköp för Göran Persson

Swedbanks styrelseordförande Göran Persson har köpt 10.000 aktier till ett totalt värde på drygt 1,3 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Köpet gjordes på torsdagen den 21 juli till kursen 133:21 kronor.

Göran Persson äger enligt bolagets hemsida 35.000 aktier i Swedbank, när informationen senast uppdaterades framgår dock inte.

Credit Suisse sänker riktkurser för nordiska storbanker

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.

 

Trading Direkt: Teknisk analys på storbankerna

 

Teknisk analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea, Nibe, XACT Småbolag, H&D Wireless, Chargepanel, CTEK, Fagerhult, OX2, Crowdstrike, Fortinet, Vitrolife.

Bolagsnyheter som nämndes i programmet: Sandvik, Twitter, Addtech, Storskogen, Nibe, Lagercrantz, Vicore Pharma.

 

Trading Direkt om inflationsskräcken

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén tog itu med 14 tittarönskemål och svarade på frågor om marknadsutvecklingen innan programmets avslutande del ägnades åt börsbolagens kursresultat i veckan, där banker och Ericsson avancerat.

Bolag som nämns i sändningen: Volvo, Saab, Ericsson, Swedbank, Handelsbanken, Inwido, Boozt, Moberg Pharma.

Teknisk analys i fredagens program: Absolicon, Alelion, Artificial Solutions, Bricknode, BTS, Oncopeptides, Paxman, Powercell, Shamaran, SKF, SSAB, Tele2, Truecaller, Xbrane.

Pareto sänker riktkurser för tre storbanker

Riktkursen för Nordea sänks med 9 procent från 115 till 105 kr. För Handelsbanken och Swedbank, som är Paretos favoritbankaktier med köprekommendationer som upprepas, sänks riktkurserna med 4 respektive 7 procent. Här ser banken fortfarande en uppsida på drygt 25 procent.

”Vi räknar med att alla banker kommer att gynnas av styrräntor som rör sig uppåt och bedömer att Swedbank har den högsta räntekänsligheten”, skriver Pareto.

Investmentbanken räknar inte med att kriget i Ukraina kommer att medföra någon betydande försämring för Swedbank i Baltikum, där Swedbank har stor verksamhet.

Vidare ser Pareto Handelsbanken som ett relativt säkert och motståndskraftigt val i en turbulent marknad, och investmentbanken ser fortsatt positivt på de strategiska åtgärder som Handelsbanken har sjösatt på senare år.

Pareto har neutral rekommendation för SEB och Nordea.

 

Swedbank spår sex höjningar från Riksbanken

”Sverige står stabilt i krigets skugga. Vi har få exponeringar mot Ryssland, men tillväxtkartan ritas om och vi kommer att få se en inflationschock för hushållen”, sade han.

Den höga inflationen slår mot hushållens köpkraft, vilket gör att hushållens konsumtion minskar och dämpar tillväxten. Framför allt väntas hushållen dra ned på inköp av större varaktiga varor och prioritera upplevelser och tjänster efter pandemin.

”Finanspolitiken kommer att stötta upp när hushållen håller igen”, sade Mattias Persson och tillade spelplanen för finanspolitiken nu helt förändrats i krigets spår med satsningar på försvaret, ett ökat flyktingmottagande och kompensation till hushållen för höga priser.

Energipriser och livsmedelspriser stiger kraftigt till följd av kriget i Ukraina och inflationen kommer att stiga upp mot närmare 6 procent i mars innan den gradvis börjar dämpas igen. Men inflationsuppgången är bredare än enbart energi, påpekade Mattias Persson, och tillade att även den underliggande inflationen nu väntas ligga väldigt högt de kommande åren.

”Vi har den högsta inflationen sedan inflationsmålet infördes. Riksbanken ställs nu inför en annan utmaning och de behöver nu höja reporäntan”, sade han.

Han sade att även om inflationen har sin grund i två utbudschocker – pandemin och kriget i Ukraina – som Riksbanken inte kan göra något åt, breddas inflationstrycket allt mer och allt är inte längre importerat.

”Inflationen är bredare, vi har mycket mer övervältring än tidigare. Riksbanken måste agera, de måste slå vakt om inflationsmålet. Risken är att inflationsförväntningarna börjar stiga”, sade han.

Swedbank räknar med att Riksbanken höjer reporäntan med 25 punkter vid kommande räntemöte i april, men det kan inte uteslutas att det i stället blir en 50-punktershöjning höjning i juni. De tror på höjningar vi kommande sex möten i rad, till 1,50 procent i april 2023, där Riksbanken sedan stannar.

”Det är räntehöjningar som kommer att kännas för hushållen”, sade Mattias Persson.

Swedbanks bedömning är att den starka bostadsmarknaden består några månader till, men att högre bolåneräntor sedan får bostadspriserna att plana ut från och med det andra halvåret i år.

”Vi tror inte på fallande priser, vi har fortfarande ett underskott på bland annat villor och vi har pandemieffekter där många fortsatt vill bo större”, sade Mattias Persson och tillade att utplanade bostadspriser också är precis vad Riksbanken vill se.

Samtidigt räknar Swedbank med att Riksbanken minskar sina värdpappersköp långsamt och gradvist framöver och avvecklar innehavet av statsskuldsväxlar under det andra halvåret i år.

Förutom hushållen kommer också delar av industrin att få det tufft med höga råvarupriser och leveransstörningar, men det finns också delar som gynnas av satsningar på försvar och den gröna omställningen, bedömer Swedbank.

Mattias Persson sade att kriget i Ukraina drabbar världsekonomin, med lägre tillväxt och högre inflation.

”Men det finns motverkade effekter, framför allt finanspolitiken. Nu diskuteras satsningar på försvaret och grön omställning”, sade han.

Han sade att kriget i Ukraina gett en förnyad skjuts uppåt åt råvarupriser, men även nya leveransstörningar och högre transportkostnader, som redan lyfts av pandemin.

”Vi har två utbudschocker. Inflationen är hetare än på decennier”, sade han.

Den höga inflationen gröper ur hushållens köpkraft och dämpar tillväxten, där centralbankerna nu måste gå en delikat balansgång och strama åt för att få ned den höga inflationen, men inte så mycket att det slår alltför hårt mot tillväxten.

”Vi tror att centralbankerna kommer att vara framtunga och göra många höjningar i år men inte så mycket nästa år”, sade Mattias Persson.

Deutsche slår ett slag för nordiska banker

Det framgår av den analys där investmentbanken samtidigt sänker sina riktkurser för de nordiska storbankerna med mellan 4-11 procent med anledning av långsammare ekonomisk tillväxt, högre förväntade kreditförluster, högre kostnader till följd av inflationsuppgången, mindre provisionsintäkter samt högre kapitalkostnader.

En positiv punkt för bankerna är dock att växande inflationsrisker driver centralbanker såsom Riksbanken och ECB i riktning mot att höja styrräntorna, vilket kan hjälpa affärsbankerna att försvara sina intäkter.

För Swedbank sänker Deutsche Bank riktkursen från 204 till 182 kr men höjer rekommendationen från behåll till köp.

Riktkursen sänks samtidigt för Nordea från 12,6 till 11,4 euro med bibehållen köprekommendation, för SEB från 134 till 120 kr med fortsatt behållrekommendation och för Handelsbanken från 118 till 108 kr med upprepad köprekommendation.