Kategoriarkiv: Bostad

Fastighetsbyrån: Köpläge i Spanien efter coronan

Under nedstängningen gick det i princip inte att genomföra bostadsaffärer i Spanien, konstaterar Martin Posch, affärsområdeschef på Fastighetsbyrån i Spanien och Portugal. Men nu är det fritt fram att genomföra visningar, besöka notariekontor och slutföra fastighetsaffärer i landet.

Bostadsmarknaden kommit igång igen, från totalt stillastående i april till en lätt ökning i maj och en kraftig ökning i juni. Martin Posch säger att antalet visningar i juni endast låg 22 procent under motsvarande månad ifjol.

– Bostadsmarknaden i Spanien har vaknat till liv efter en total lock down. Vi är såklart inte tillbaka på en normal nivå än men under juni har vi genomfört många visningar och spekulanterna upplevs som väldigt köpsugna. Det finns ett uppdämt behov och svenskar som hindrats köpa av coronaskäl är nu motiverade att göra slag i saken, säger Martin Posch,

Det kan innebära ett visst köpläge, eftersom Martin Posch tror på en viss prisjustering nedåt, även om det inte blir något kraftigt prisras.

– Det är svårt att dra några slutsatser om prisutvecklingen då det är en eftersläpning i den officiella statistiken och referensförsäljningarna är än så länge relativt få. De flesta experter förutspår dock en prisnedgång men det varierar från några enstaka procent till upp emot 30 procent, säger han.

Rekordmånga sålda bostadsrätter i juni

Hemnet har det högsta antalet sålda bostadsrätter sedan i oktober och det högsta en junimånad så långt tillbaka som Hemnet har data.

– Det är en effekt både av att vi hade en avvaktande vår, som gjorde att det funnits ett uppdämt behov både av att köpa och sälja, och av den speciella sommar vi har där många är hemma, säger Erik Holmberg, analytiker vid Hemnet.

Så långt tillbaka som Hemnet har jämförbar statistik, sedan 2014, har det aldrig tidigare sålts så många bostadsrätter en junimånad som i år. Jämfört med juni 2019 såldes det 19 procent fler bostadsrätter i hela Sverige i år och i Stockholms län 24 procent fler.

Erik Holmberg säger att man kan se hur coronapandemin förskjutit hela säsongsmönstret på bostadsmarknaden några veckor, där toppen för både utbud och försäljning kom senare än normalt i år.

– Den aktiva sommaren är gynnsam för marknaden, där det är tydligt att efterfrågan matchar det höga utbudet vi sett. Det gör att vi inte fick den kraftiga utbudsuppbyggnad som det fanns risk för tidigare, säger han.

Under det första halvåret i år har det sålts 4 procent fler bostadsrätter via Hemnet i Sverige och 5 procent fler i Stockholm än motsvarande tid i fjol.

Bild: Sålda bostadsrätter Sverige

 

image

 

Bild: Sålda bostadsrätter Stockholm

 

image

 

Bomarknaden: Tydlig nedgång i såld nyproduktion

Under det andra kvartalet 2020 såldes det 29 procent färre nyproducerade bostadsrätter på Hemnet än under det andra kvartalet 2019. I Stockholms län minskade försäljningen med hela 43 procent.

– Vi såg en begynnande återhämtning för nyproduktionen i början av året, efter det tidigare stålbadet, men sedan kom corona och säljvolymerna minskade. Nyproduktion är extra känslig för om köparna tror att bostadspriserna kommer att gå ned i och med att man köper med senare inflyttning, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg.

– Vi hade en ganska tydlig rekyl upp igen i juni, samma tendens som vi sett för bostadsmarknaden i övrigt. Priserna har kommit tillbaka och det har varit en ökad optimism i marknaden generellt, säger han.

Bild: Såld nyproduktion på Hemnet

image

 

Rekordstor uppgång i boprisförväntningar

Efter att tidigare i år haft det största fallet hittills för köparbarometern redovisar nu Hemnet den största uppgången hittills.

– Det stärker bilden av en återhämtning på bostadsmarknaden, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg.

Bland besökarna på Hemnet som planerar att köpa bostad räknar 26 procent med stigande bostadspriser de närmaste sex månaderna, upp från 17 procent för en månad sedan. Andelen som tror på sjunkande priser minskar samtidigt kraftigt, till 27 procent från 46 procent.

– Vi ser att allt färre köpare tror på sjunkande priser och då vågar man mer, vilket man kan se i ökade säljvolymer och stigande priser. Det ser ut som om köparna skakat av sig mycket av oron som präglade marknaden i våras. Vi vet ju inte vad som händer med smittspridning och ekonomin framöver, men i nuläget visar bostadsmarknaden en väldig styrka, säger Erik Holmberg.

Bild: Köparbarometer Hemnet

 

image

 

Bild: Köparbarometer nettotal

 

image

 

Mäklarbarometern: Oförändrade bopriser i tredje kvartalet

”Det som står ut i denna prognos är skillnaden i hur bostadsrätts- respektive villamarknaden bedöms utvecklas under tredje kvartalet. Det är en betydligt mer positiv prognos för villamarknaden”, säger SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann i en kommentar.

Hon nämner att det låga villautbudet påverkar när färre vill sälja och att det inte tillkommer så många nya villor i form av nyproduktion.

Stabilt kvartal

”Det faktum att man traditionellt är äldre när man köper villa leder till en starkare kundgrupp. Färre har sannolikt påverkats av corona och fler har vinst från tidigare bostadsaffärer. Bostadsrättsköparna är i genomsnitt yngre och många arbetar sannolikt i branscher som påverkats negativt av corona. Utbudet är också stort,”, säger hon.

I Stockholm räknar en majoritet av mäklarna med ett stabilt kvartal när det gäller priserna, medan fler tror på ett minskat utbud av bostadsrätter och ett oförändrat eller ökat utbud av villor. När det häller efterfrågan tror fler på oförändrad efterfrågan på bostadsrätter och ökad efterfrågan på villor. 61 procent tror på oförändrade priser på bostadsrätter, medan 16 procent tror på något sjunkande priser.

Stabilt utbud i Göteborg

I Göteborg räknar mäklarna med ökat eller stabilt utbud på bostadsrätter och ett oförändrat utbud på villor, medan efterfrågan väntas vara stabilt. Här är dessutom tron på oförändrade priser högre än i Stockholm – 66 procent tror på oförändrade bostadsrättspriser och 78 procent på stabila villapriser.

I Malmö räknar en stor majoritet, 80 procent av mäklarna med oförändrade priser på bostadsrätter under det tredje kvartalet.

Mäklarbarometern är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena. Undersökningen genomfördes under perioden 1-16 juni.

 

Danske: Borättspriserna upp 2 procent i juni i Stockholm

”Prisuppgången på bostadsrätter fortsatte upp för andra månaden i rad i juni, nu till och med i lite snabbare takt och med hög omsättning. Under sommaren går vi normalt in i en lugnare period. Kanske blir det annorlunda i år då restriktioner för semesterresandet gör att hushållen kan ägna mer tid åt bostadsfunderingarna”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank i Sverige, i en kommentar.

Danske Bank noterar att borättspriserna inledningsvis under coronakrisen sjönk med runt 6 procent, men att mer än hälften av den nedgången nu återhämtats i maj-juni.

”Det största tappet är troligtvis redan gjort och återhämtningen till prisnivån som var innan virusspridningen kommer att fortsätta under hösten”, skriver de.

De tillägger att risker från arbetsmarknaden däremot kvarstår, liksom den stora osäkerheten kring virussituationen.

”Skulle situationen bli mer långvarig än väntat kan detta också att spilla över på ökad försiktighet bland hushållen vilket i sin tur kan komma att påverka bostadsrättspriserna ytterligare”, skriver Danske Bank.

Danske Bank boprisindikator baseras på rapporterade transaktioner på Hemnet.

 

Splittrad syn på bomarknaden bland mäklarna

”Vissa mäklare tror på högre priser, andra på lägre. Det finns ingen entydig bild av vart vi är på väg. Ovissheten är stor”, säger Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen i en kommentar i ett pressmeddelande.

Enligt enkäten väntar sig 36 procent av mäklarna att bostadspriserna ska sjunka under det tredje kvartalet, medan 27 procent tror att de ska stiga och 34 procent räknar med oförändrade priser.

”Det råder en ovanligt splittrad bild. Ovissheten är helt klart stor. Samtidigt ska vi komma ihåg att pandemin har påverkat bostadsmarknaden väldigt olika i olika delar av landet”, säger Björn Wellhagen.

Undersökningen visar samtidigt att ytterst få mäklare, bara några enstaka procent, tror på kraftiga förändringar av priserna. 1 procent tror på kraftigt ökande priser och 2 procent väntar sig kraftigt minskade priser på bostäder under tredje kvartalet.

Även när det gäller omsättningen på bostadsmarknaden är läget ovisst. 37 procent av mäklarna tror att antalet affärer kommer att öka under det tredje kvartalet, 31 procent tror att det kommer att minska och 28 procent tror att antalet inte kommer att förändras.

 

SBAB: Riksbanken höjer inte räntan förrän 2023

”Forskningen visar tydligt att realräntan sjunkit trendmässigt över tid och att den idag ligger omkring noll procent eller till och med kan vara negativ. De strukturella faktorer som bidragit till det, bland annat demografiska, kommer att bestå under många år. Coronakrisen och den redan låga inflationen innan coronakrisen slog till talar dessutom för att penningpolitiken kommer att vara expansiv många år till. Sammantaget talar detta för att bostadsräntorna kommer att förbli låga framöver”, skriver SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar i ett pressmeddelande.

SBAB räknar med att Riksbanken höjer räntan nästa gång först i oktober 2023.

”I händelse av en mer ogynnsam utveckling av coronakrisen än den vi nu ser framför oss, går det inte att utesluta att reporäntan kan behöva bli negativ igen”, säger Robert Boije.

Inte ens om coronakrisen skulle bli mer utdragen och riskera att leda till finansiell turbulens och stigande riskpremier finns enligt SBAB några starka skäl att tro att bostadsräntorna skulle stiga särskilt mycket.

”Bostadsobligationer skulle även i en sådan situation vara en relativt sett säker placering. Finansinspektionens stresstester visar tydligt att bankerna skulle göra mycket små kreditförluster på utlåning till bostäder även vid en mycket ogynnsam utveckling av både arbetslösheten och bostadspriserna. Dessutom skulle Riksbanken göra allt för att undvika att både arbetslösheten och bostadsräntorna ökar samtidigt”, skriver Robert Boije.

 

Mäklarbarometern: Villor klarar sig bättre än borätter i pandemin

Bostadsrättsmarknaden karaktäriseras av en utbredd avvaktan med både ängsliga köpare och säljare, på villamarknaden vill i stället fler köpa och färre sälja.

”Mäklarnas bild stämmer väl överens med vad vi ser i data från Booli. Även om ökningen nu ser ut att börja kulminera har antalet bostadsrätter till salu ökat kraftigt under våren medan antalet villor till salu istället har minskat”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Framöver tror SBAB på en ökad aktivitet på bostadsrättsmarknaden.

”Även om osäkerheten kring framtiden fortfarande är stor så har bostadsmarknaden stått pall för corona hittills. Det stora prisfallet, som många befarade, har än så länge uteblivit. Det leder till att fler vill testa att sälja sin bostadsrätt. Jag tror att det kan leda till mindre ängslighet på bostadsrättsmarknaden och större aktivitet framöver”, säger Claudia Wörmann.

 

Boverket: Pandemin sänker bostadsbyggandet

Boverket räknar med att det kommer att påbörjas 44.500 bostäder i år (inklusive ombyggnad). Bostadsbyggandet nästa år väntas sedan sjunka till 41.500.

Hur stor minskningen blir är fortfarande mycket osäkert. Utvecklingen i samhällsekonomin är en nyckelfaktor, där Boverket utgår från ett V-format scenario. För prognosen blir utvecklingen under kommande tredje kvartal mycket viktig.

”Utvecklingen av pandemin och av samhällsekonomin kan ta olika riktningar framöver. Vi bedömer att tredje kvartalet kommer att vara avgörande för byggandet”, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket, i en kommentar.

”I ett gynnsamt scenario kan fallet i bostadsbyggandet bli betydligt mindre än prognosen visar. Men om samhällsekonomin inte vänder upp som förväntat kan antalet påbörjade bostäder minska mer än prognosen visar, i synnerhet 2021”, säger han.

Borätter minskar med 20 procent

I sin senaste prognos, i december, räknade Boverket med att  50.000 bostäder skulle byggstartas i år. Under 2019 påbörjades 52.000 bostäder.

Boverket bedömer att småhusbyggandet kan klara krisen bäst, byggandet spås minska med 10 procent i år, medan bostadsrätter påverkas desto mer, med en nedgång på nära 20 procent i år.

”Småhusbyggandet håller emot ganska väl i år och kan klara krisen bäst. Vi bedömer att antalet påbörjade bostadsrätter kommer att minska något mer än antalet hyresrätter. Men utvecklingen kommer att skilja sig mycket åt i landet”, säger Hans-Åke Palmgren.

För hyresrätter spår de en nedgång om cirka 15 procent i år, men det är också den mest osäkra prognosen. Hur det blir är bland annat beroende av hur väl finansieringen fungerar för privata aktörer.

Stärkt efterfrågan i Stockholm

Boverket noterar att bostadspriserna och försäljningen av nya bostadsrätter stärkts betydligt under det senaste året fram till coronakrisen. Både priser och antalet bokade bostadsrätter minskade betydligt i april, men i maj syntes en viss återhämtning. Under de senaste månaderna har priserna utvecklats starkare för småhus än för bostadsrätter.

Vad gäller utvecklingen regionalt förefaller efterfrågan på nya bostäder ha stärkts i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna före coronakrisen, efter det tidigare stora fallet.

Tendenser till mättnad

I Storgöteborg och Stormalmö, där byggtakten däremot varit hög under ett antal år, ser nu Boverket nu tendenser till en mättnad. Bland övriga kommuner utanför storstadsregionerna ser de ett ökat antal bostadsmarknader med balans i stället för underskott, vilket påverkar byggtakten totalt sett. Inbromsningen i samhällsekonomin gör nu att utvecklingen försvagas i samtliga regioner.

Boverket har som vanligt även bedömt det långsiktiga behovet av bostäder. Enligt dessa beräkningar behöver det sannolikt tillkomma fler än 65.000 bostäder om året fram till 2027, för att möta den stora befolkningsökning som varit sedan lång tid tillbaka. Men nu minskar i stället antalet färdigställda bostäder. I år färdigställs cirka 53.000 bostäder, och nästa år färdigställs cirka 47.000 bostäder, enligt Boverkets prognos.