Kategoriarkiv: familjeekonomi

Se upp vid billeasing

I dag står närmare hälften av nybilsförsäljningen leasingbilar enligt en Sifoundersökning från SBM Försäkring.

Men alla tänker inte på de juridiska fallgropar som finns vid billeasing. Det menar Oscar Coronel, konsumentjurist på Familjens Jurist.

– Privatleasing av bil är som ett abonnemang som oftast tecknas med ett företag under en treårsperiod. Månadskostnaden beror på vilken modell, extrautrustning och planerad körsträcka du väljer. Det sistnämnda får du inte överskrida under den avtalade leasingperioden vilket är något som många har dålig koll på, säger Oscar Coronel, senior jurist och kompetensansvarig inom konsumenträtt på Familjens Jurist.

Enligt Oscar Coronel är det viktigt att du uppger rätt körsträcka. Om du kör mer än den körsträcka du uppgett kan kostnaden för de extra milen (så kallade övermil) bli mycket hög. Om du höjer körsträckan kan det i sin tur innebära att leasingavgiften höjs avsevärt. enligt Oscar Coronel.

– Rent generellt har du som konsument ett svagt skydd, och till skillnad från om du köper en bil omfattas du inte av konsumentköplagen. Istället är det alltid villkoren i avtalet som styr.

–Är du gift eller sambo är det ytterligare aspekter att ha koll på, menar Oscar Coronel.

-Avtalen tar oftast inte hänsyn till en plötsligt förändrad livssituation. Det är därför väldigt viktigt att du förstår villkoren och vilka risker som finns innan du skriver på avtalet, annars kan en leasingbil bli en väldigt dyr affär, säger Oscar Coronel, som rekommenderar de som hamnar i tvist med leasingföretaget att vända sig till ARN. Allmänna reklamationsnämnden.

Enligt Oscar Coronel handlar tvisterna mellan leasingtagare ofta om fem problem. 

Här klargör Oscar Cornel rättsläget för dem om:

Man avbryter avtalet i förtid.

–Då blir du nästan alltid återbetalningsskyldig. Det kan vara väldigt dyrt att avbryta ett leasingavtal i förtid, och det finns i vissa avtal ingen rätt alls att avsluta det i förtid, oavsett om din ekonomiska situation skulle ändras under leasingperioden. 

Månadsavgiften inte betalas i tid.

–Leasinggivaren har då rätt att häva avtalet och kräva ersättning av dig för en del av återstående leasingavgifter, ofta så mycket som 30-40 % och ibland mer. Det kan alltså bli mycket kostsamt om du skulle missa att betala, även om det skulle vara en engångshändelse. 

Bilen skadas.

–Du behöver, bortsett från det som kallas för normalt slitage, alltid lämna tillbaka bilen i oskadat skick till leasinggivaren. Om bilen har skador är du alltså skyldig att betala för skadorna. 

Jag separerar.

–Om du separerar eller skiljer dig så omfattas inte en leasad bil av bodelningen. En separation, skilsmässa eller förändrad ekonomisk situation ger dig heller ingen rätt att avsluta leasingen i förtid. Behöver du avbryta ett leasingavtal i förtid kommer du, oavsett vad, bli återbetalningsskyldig för en del av återstående leasingavgifter. 

Leasingtagaren dör.


–Om någon skulle avlida har de flesta leasingavtal regler som gör att avtalet sägs upp omedelbart. Leasingtagarens dödsbo kan då bli skyldigt att betala ersättning för en del av återstående leasingavgifter, ofta så mycket som 30-40 procent och ibland mer.

Flera finansrådgivare har blivit av med licensen

Är du missnöjd med din bankman, finansrådgivare eller fondförvaltare? 

Då kan du anmäla hen till Swedsecs disciplinnämnd. Som i extremfallen kan dra in licensens.

Det första halvåret i år har tre rådgivare blivit av med licenserna, 18 har varnats och sju har fått en så kallad erinran( en mildare varning).

Flera av disciplinnämndens beslut under 2022 handlar flera om licenshavare som gjort otillåtna slagningar i företagens interna system. I några andra fall har licenshavaren inte dokumenterat rådgivning på rätt sätt eller lämnat felaktig information och fått en varning.

– De allra flesta anmälningar som kommer in till Swedsec handlar om fel som licenshavare gör i tjänsten, men nämnden kan även återkalla en licens om licenshavaren har begått grova brott som inte har med arbetet att göra, säger Teresa Isele, vd på Swedsec.

–Ytterst handlar det om att bara lämpliga personer ska få ha licens varför i undantagsfall även brott utanför ens arbete kan leda till en återkallelse. Oftast handlar det såklart om ekonomiska brott, men även andra grova brott kan resultera i att nämnden återkallar licensen, säger Terese Isele.

Här är tre av nämndes beslut under 2022.

Erinran:

Fall 1, gav en erinran:

”Licenshavaren har skickat en presentation som innehöll konfidentiell information i okrypterad e-post till sin egen e-postadress. Syftet var att kunna använda sin privata dator vid hemarbete. Han har också gjort några sökningar på sig själv och sin fru utan att det har funnits något arbetsrelaterat motiv till sökningarna.”

Fall 2, var en varning

”Rådgivaren har flera fall låtit bli att dokumentera bolånerådgivning. Rådgivaren har vid ett fall angett felaktig inkomstuppgift i lånekalkylen. I ett annat fall angavs för låg månadsavgift i kalkylen. Rådgivaren har också hanterat ärenden från ombud utan att säkerställa att dessa haft rätt behörighet.”

Fall 3, indragen licens

”Brott utanför tjänsten. Om en licenshavare begår brott utanför tjänsten kan licensen återkallas om han eller hon inte längre kan anses lämplig. Rådgivaren har dömts till fängelse för våldtäkt, ett brott som har ett minimistraff om två år och straffvärdet har i det enskilda fallet bedömts motsvara två års fängelse. Vid brott med ett så högt straffvärde måste det i regel anses föreligga skäl att återkalla licensen.”

Sammanlagt 23 000 medarbetare i finansbranschen har Swedsec-licens. Det finns olika typer av licenser. 270 företag är anslutna till Swedsec som är branschens eget regleringssystem.

Här kan du kontrollera om din rådgivare har licens.

Trogna försäkringskunder får dyrare premie

Har du haft din försäkring i samma bolag i över 23 år? Då är du en förlorare, enligt Finansinspektionens granskning. I alla fall när det gäller hem- och villaförsäkringar. När det gäller personbilsförsäkringar, däremot,  finns det ingen prisdiskriminering mot trogna kunder.

–Jag tror att de flesta kunder tror att det lönar sig att vara en trogen kund. Våra analyser visar att det tyvärr är tvärtom, säger Åsa Larsson, chef för verksamhetsområdet försäkringar på Finansinspektionen till Dagens Industri.

FI:s analys baseras på premierna mellan 2019 och 2021 och omfattar 2,5 miljoner hemförsäkringar, en miljon villaförsäkringar och tre miljoner personbilsförsäkringar.

Värst drabbas trogna hemförsäkringskunder. Mellan 31 december 2019 och 31 december 2021 har medelpremien för trogna (mer än 23 år på samma bolag) hemförsäkringskunder höjts med 8,1 procent. Nya kunder har fått en höjning med 0,6 procent medan kunder haft samma bolag i 3-7 år fått en sänkning med 3,9 procent.

Motsvarande siffror för villaförsäkringarna är en höjning med 3,2 för de mest trogna, en sänkning med 1,1 procent för bolagskunder 3-7 år och en sänkning med 2,3 procent för nya kunder.

I Storbritannien och Irland har nya regler införts efter att deras försäkringsinspektioner hittade liknande prisdiskrimineringar.

FI ser allvarligt på prisdiskrimineringen, som de menar kan skada förtroendet för försäkringsbranschen.

Finansinspektionen skriver i sina slutsatser att det därför ”finns skäl att vidta åtgärder för att motverka omotiverade och orättvisa premiehöjningar för lojala försäkringstagare”.

Något lagförslag kommer de inte med utan ska som ett första steg diskutera premiesättningen med branschen.

E-handeln mattas av i sommar

Bara var femte e-handlare tror på en stark ökning av e-handeln under sommaren. Det visar den senaste e-handelsindikatorn från Svea Bank.

Nästan 40 procent av de 539 e-handlar som deltagit i undersökningen tror att försäljningen kommer att vara oförändrad eller minska under sommarmånaderna.

Magdalena Caesar, affärsområdeschef på Svea Bank är inte förvånad över e-handlarnas pessimistiska tongångar.

–E-handeln har ökat i en rasande fart de senaste åren. Inte minst under pandemin. Nu befinner vi oss dock i en tid som ställer nya krav på landets e-handlare. Många e-handlare möter en mer osäker marknad med proaktiva medel som nya kampanjer och ökad marknadsföring, säger Magdalena Caesar.

De branscher som kommer att gå bäst i sommar, enligt e-handelsindikatorn är: Byggvaror och trädgård följt av sport och fritid och livsmedel.

Här är branscherna som tros gå bäst i sommar  
Bransch Andel, procent
Byggvaror och trädgård                                                   29
Sport och fritid                                                                 22
Livsmedel                                                                         10
Kläder och skor                                                                7
Skönhet och hälsa                                                                  5

Så undviker du höga mobilräkningar på utlandsresan

Att roama, alltså att  använda en annan operatörs nät på utlandssemestern (roaming) inom EU är inga problem. Sedan 2017 kostar med lika mycket som i Sverige.

Men avgiften kan fortfarande bli betydligt dyrare än du räknat med om du inte är försiktig med var du är, om du köper något, ditt surftak och vilket datum du reser.

Det skriver Telekområdgivarna i de råd de ger inför utlandssemestern.

Enligt Telekområdgivarna, som är branschens oberoende rådgivning som stöds av Konsumentverket, räcker det med att du är på genomresa i ett icke EU land för att du ofrivilligt ska bli uppkopplad mot ett nätverk och få en mycket dyrare taxa.

Det finns även en risk att du blir uppkopplad om du är på färjor, båtar och i vissa fall flygplan mot satellitnätverk. I vissa fall räcker det att du befinner dig i ett land som gränsar till ett land utanför EU och kopplas upp mot det andra landets nät.

Telekområdgivarna skriver också att du ska få ett meddelande med gällande prisinformation av din operatör när du reser in i ett nytt land och kopplas upp mot ett utländskt nät. Om du och operatören inte kommit överens om något annat ska din operatör se till att det finns ett kostnadstak på ditt mobilabonnemang på 50 EUR (cirka 550 kr) och att ditt abonnemang spärras när din förbrukning når taket. 

Telekområdgivarnas tips inför semestern

  • Rome Like At Home innebär att en operatör inte får ta ut någon extra avgift utöver ditt nationella abonnemangspris när du använder din mobiltelefon vid resa inom EU. Kom ihåg att de aktuella roamingreglerna endast gäller roaming i markbundna nät och inte satellitnät som ofta är vad som används på fartyg och i flygplan.
  • En operatör har ingen skyldighet att erbjuda roaming. Ta reda på vad som gäller för ditt abonnemang innan resan.
  • Tänk på att vissa tjänster och appar automatiskt kan använda sig av datatrafik utan att du ser det, till exempel e-postlåda. Det går att slå av detta i din telefon.
  • Om du befinner dig nära gränsen till ett land som inte omfattas av EU:s roamingregler bör du vara uppmärksam så att du inte kopplas upp mot ett mobilnät i det landet, vilket kan innebära extra kostnader. 

Skandia: Många pensionssparar fel

Drygt varannan svensk pensionssparar privat. Och nästan två av tre av dem på ISK, investeringssparkonto, enligt en färsk undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandia.

På andra plats bland pensionsspararna kommer kapitalförsäkringar. 

Och på tredje plats sparkonto. 19 procent sparar där. En sparform som man borde undvika för pensionen, menar Skandias pensionsekonom Mattias Munter. Han efterlyser också ett renodlad sparform för pensionen.

– Det är beklagligt att vi inte har någon renodlad sparform för eget pensionssparande. Vi ser i undersökningen att många väljer sparformer för sina pensionspengar som är direkt olämpliga, som spar- eller bankkonto, säger Mattias Munter.

Han fortsätter:

–Att amortera på sin bostad för att få låga boendekostnader som pensionär är en klok strategi för att få pensionen att räcka längre. Men att se bostaden som ett sparkapital att leva livet för som pensionär är inget jag rekommenderar. Det är oerhört svårt att på 20-30 års sikt spekulera i möjligheterna och viljan att sälja sin bostad och flytta till något billigare eller för den delen beviljas nya bostadslån som pensionär, avslutar Mattias Munter.

Av dem som inte pensionssparar svarar knappt hälften att de inte har råd. Nästan lika många säger sig att de prioriterar annat.

– Den huvudsakliga orsaken till att inte spara fast man vill är att man inte anser sig ha råd. Samtidigt säger mer än var tredje att man helt enkelt prioriterar annat. Mitt råd är att ändå försöka komma igång med ett långsiktigt sparande. Tiden är nämligen en sparares bästa vän och även ett litet sparande växer på sikt, säger Mattias Munter.

Så pensionssparar svenskarna

Skärmavbild 2022-07-18 kl. 10.20.56

Undersökningen gjordes av Novus under våren 2022. Drygt 1 000 slumpmässigt utvalda i åldern 18-65 år deltog. 

Solceller höjer värdet på villan

Skenande elpriser och klimatmedvetenhet har ökat intresset för solpaneler.

Och på bara några år har antalet solcellsanläggningar nästan dubblerats, enligt Energimyndigheten. I början av året fanns drygt 92 000 solcellsanläggningar, vilket är en ökning med 46 procent mot 2020.

–På grund av de höga elkostnaderna kan vi förvänta oss att fler har installerat solceller innan utgången av 2022. Redan i dag finns det ganska många hus att köpa som har solceller. Även om huset skulle vara dyrare än ett hus utan solceller så får man lägre elkostnader utan att behöva göra själva investeringen, samtidigt som man gör en insats för miljön, säger Axel Wallin, hållbarhetschef på SBAB.

Banken har tagit hjälp av Booli för att räkna ut om solceller på taket höjer värdet på en villa.

Och det gör det.

135 000 kr höjs värdet i genomsnitt visar analysen från Booli och SBAB. Men att installera solceller kostar ungefär detsamma.

– Trots att statistiken endast sträcker sig från 2018 och framåt har vi kunnat göra en statistisk värdering som visar att installation av solceller höjer värdet på ett hus med i genomsnitt 135 000 kronor, säger Christopher Madsen, analytiker på Booli och fortsätter om investeringskotanderna:

–Undersökningen visar även att värdeökningen motsvarade investeringskostnaden, vilken i genomsnitt låg på 137 000 kronor, efter bidrag. Även om det handlar om en stor investering, med en förhållandevis lång intjänandeperiod, så kan husägare som flyttar innan de tjänat in investeringskostnaden i många fall glädjas åt ett högre försäljningspris. 

Enligt en undersökning som Vattenfall gjorde nyligen, som Privata Affärer skrev om,  är intresset stort för solpaneler bland villaägare. 57 procent kan tänka sig att investera i solenergi. 

Om Solcellsanalysen

  • Statistiken är framtagen genom att se hur Boolis statistiska värdering skiljer sig mellan hus med solceller och hus utan solceller.
  • Booli har tittat på 348 hus med solceller där försäljning har skett.
  • Datakällorna består av Boolis databas med information om bostäder, värderingar, objektbeskrivningar på sålda fastigheter samt data på installerade solcellsanläggningar levererat av Energimyndigheten.
  • Datan består av alla försäljningar med tillhörande statistiska värderingar i Sverige mellan 2018-01-01 och 2022-04-08. Därefter matchas de försäljningarna till solcellsdatan.

HD ger lurad konsument rätt mot bank

En konsument lämnade ut olika svarskoder från sin bankdosa till en bedragare.

Det slutade med banken krävde kunden på närmare 400 000 kr, eftersom kunden varit oaktsam.

Kunden har drivit ärendet hela vägen från Allmänna reklamationsnämnden till Högst domstolen och fått rätt.

Högsta domstolen gör visserligen bedömningen att konsumentens agerande är grovt vårdslöst, men inte särskilt klandervärt.

Det innebär konkret att konsumentens förlust begränsas till 12 000 kr och att konsumentskyddsreglerna i betaltjänstlagen är tillämpliga. Banken får därför återbetala 385 000 kr till konsumenten.

HD konstaterade att banken inte bevisat att konsumenten medvetet lämnat ut koder till en obehörig person eller att hen hade insikt om att det fanns risk för de obehöriga transaktionerna som skedde. Eller att konsumenten skulle varit likgiltigt inför risken för obehöriga transaktioner. Därför bedömdes hen inte varit särskilt klandervärd.  

Domen är intressant och viktig, menar Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

– Man kan konstatera att väldigt många konsumenter de senaste åren bedömts agerat särskilt klandervärt när de blivit lurade av skickliga bedragare och tjuvar. Det har lett till att de fått ta hela förlusten själva, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och fortsätter:

–Men tack vare Högsta domstolens klargörande dom kommer konsumenterna förhoppningsvis få det konsumentskydd lagstiftaren avsett.       

Vad  gäller när någon lämnar över koder och sedan får sitt konto länsat?

Så här skriver Konsumenternas Bank- och finansbyrå:

”Enligt reglerna i betaltjänstlagen är utgångspunkten att en konsument ska få ersättning av sin betaltjänstleverantör, normalt sett en bank, om det sker obehöriga transaktioner från dennes konto. Men om kontohavaren har betett sig grovt oaktsamt i samband med den obehöriga transaktionen så kan konsumenten bli skyldig att stå för förlusten, men bara upp till 12 000 kr.”

Och fortsätter:

”Har konsumenten dessutom agerat så kallat särskilt klandervärt, en kvalificerad form av grov oaktsamhet, så får konsumenten stå för hela beloppet, om banken inte kan stoppa några av de obehöriga transaktionerna.”

Pensionsfrågan kan avgöra valet

Plånboksfrågorna kan bli viktiga i valet den 11 september. De sade sade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i en intervju med Privata Affärer i maj.

Han verkar få rätt. I alla fall om man ska tro en färsk undersökning som Collectum har gjort med hjälp av sifo.

I den säger sig 23 procent att de kan tänka sig byta parti på grund av hur partierna står i pensionsfrågan.

– Pensionsfrågan kan avgöra höstens val, därför vill vi bidra med mer fakta. De allra flesta som slutar jobba kan räkna med att pensionen blir lägre än lönen. Samtidigt har 9 av 10 yrkesarbetande tjänstepension, vilket ger förutsättningar för en trygg och bra ekonomi efter pensioneringen, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum, som administrerar tjänstepension för 2,6 miljoner tjänstemän.

Det parti som har högst förtroende i pensionsfrågan är Socialdemokraterna följt av av Moderaterna och Sverigedemokraterna.

–Jag har förståelse för att många upplever att pensionsfrågor är svåra. Generellt gäller att ju mer man har arbetat och ju högre lön man har haft, desto mer får man i pension.  Det absolut enklaste sättet att få koll på sin framtida ekonomi är att göra en pensionsprognos på minpension.se, säger Tomas Carlsson.

Kan du tänka dig byta parti på grund av pensionsfrågan?

Totalt 

Män

Kvinnor

Ja, absolut

6%

6%

7%

Ja, troligtvis

17%

17%

17%

Nej, troligtvis inte

52%

55%

49%

Nej, absolut inte

12%

14%

11%

Tveksam, vet ej

13%

8%

17%

 

Vilket parti har du högst förtroende för i pensionsfrågor?

Totalt 

Män

Kvinnor

Centerpartiet

3%

2%

4%

Kristdemokraterna

5%

7%

2%

Liberalerna

2%

2%

1%

Miljöpartiet

1%

1%

1%

Moderaterna

13%

17%

9%

Socialdemokraterna

21%

20%

22%

Sverigedemokraterna

12%

18%

5%

Vänsterpartiet

10%

9%

12%

Inget av ovanstående

7%

8%

6%

Tveksam, vet ej

27%

16%

38%

Källa:Collectum.

Konsumentverket: Se upp för bedragare

Konsumentverket varnar för att bedragare ringer i verkets namn. Det är Konsumentverkets tjänst Hallå konsument som fått en mängd samtal från konsumenter som uppger att de tror sig ha blivit uppringda av Konsumentverket.

Men det är inte Konsumentverket som ringt.

Det är bedragare som vill få konsumenterna att betala för påhittade abonnemang eller legitimera sig med bank-id.

– Konsumentverket ringer aldrig den här typen av samtal. Vi uppmanar alla som drabbats att genast polisanmäla händelsen, säger Henric Jansson, vägledare på Hallå konsument.

I samtalen har konsumenter bland annat informerats om att de har blivit id-kapade, eller har flera obetalda skyhöga fakturor hos ett telekombolag.

Efter att bedragarna försökt skrämmas, erbjuder de konsumenter hjälp att få fakturorna annullerade eller betalade. Konsumenter uppmanats därefter att legitimera sig med bank-id för att få hjälpen som erbjuds, enligt Henric Jonsson.

– Bedragarna använder Konsumentverkets namn för att lura konsumenter in i en falsk trygghet och risken är att flera gått i fällan och legitimerat sig med sina bank-id, säger Henric Jonsson.

­­­– Bedragarna kan hitta på alla möjliga namn på avdelningar eller enheter som påstås tillhöra Konsumentverket, så låt dig inte luras att använda ditt bank-id oavsett vad de säger, fortsätter han.