Alla inlägg av portfolioeditor

10 drömaktier för långsiktiga

Det finns aktier som ofta känns för dyra, men på goda grunder. Ofta handlar det om välskötta bolag där en exceptionell historik kombineras med goda framtidsutsikter. 

När det mesta ser svagt ut gäller det att påminna sig om att Stockholmsbörsen har stigit med 10 procent per år sedan år 1900.

Värst under 2022 har det varit bland småbolag som har kraschat. Det ger ett tillfälle att köpa sina drömaktier till allt lägre kurser. Vi har plockat fram tio kandidater.

Läs mer i Placeringsguiden nummer 10 2022 där vi presenterade våra tio drömaktier för ett långsiktigt ägande.

På den här sidan kan du följa värdeutvecklingen, samt nyhetsflödet, nytillkomna analyser och insiders affärer för tillgångarna som omnämndes i artikeln.

Det ger dig en bra bevakningslista för att plocka upp aktier eller fonder i eventuella svackor eller fånga de som ser ut att sätta fart på nya affärer.

This portfolio block will display on front site only

Medicinaktier för sura tider

Läkemedel är en klassiskt konjunkturtålig bransch och de nordiska jättarna inom läkemedel har gått bra på den i övrigt sura börsen under 2022. 

MSCI:s globala index för läkemedel, biotech och life science har klarat sig med en nedgång på 6 procent hittills i år samtidigt som deras börsindex har backat med över 20 procent.

Två jättar som gått riktigt bra är AstraZeneca och Lilly som har stigit med 30 respektive 20 procent under året. 

Den som vill spetsa portföljen kan även kika på läkemedelsutvecklare där risken är betydligt högre, men så även potentialen.

I Placeringsguiden nummer 8 2022 presenterade vi sex aktier inom läkemedelsbranschen. De fem svensknoterade aktierna finns i sammanställningen nedan. Den sjätte var amerikanska Lilly.

På den här sidan kan du följa värdeutvecklingen, samt nyhetsflödet, nytillkomna analyser och insiders affärer för tillgångarna som omnämndes i artikeln.

Det ger dig en bra bevakningslista för att plocka upp aktier eller fonder i eventuella svackor eller fånga de som ser ut att sätta fart på nya affärer.

This portfolio block will display on front site only

Du uppdaterar dig lätt om allt vi skrev om läkemedelsaktier i Placeringsguiden nummer 8 2022.

Ny portfölj med billig tillväxt

Att hitta aktier som kan kombinera låg värdering med goda tillväxtutsikter är ofta en vinnande kombination på börsen. Metoden att leta efter GARP-aktier (Growth At a Reasonable Price) populariserades av den legendariske fondförvaltaren Peter Lynch.

Placeringsguidens portfölj från hösten 2020 har genererat en totalavkastning på drygt 45 procent, mer än dubbelt så mycket som 22,6 procent för börsindex under tidsperiod. 

I Placeringsguiden nummer 6/7 publicerade vi en ny upplaga av portföljen med sex nya GARP-aktier.

På den här sidan kan du följa värdeutvecklingen, samt nyhetsflödet, nytillkomna analyser och insiders affärer för aktierna som ingår i portföljen. 

Det ger dig en bra bevakningslista för att plocka upp aktier i eventuella svackor eller fånga de som ser ut att sätta fart på nya affärer.

Du uppdaterar dig lätt om allt vi skrev om GARP-aktier i Placeringsguiden nummer 6/7 2022 på www.privataaffarer.se/tidningsarkivet  

This portfolio block will display on front site only

Börsens potentiella tiotaggare

Sexton aktier på de svenska listorna har genererat tio gånger pengarna eller mer under den senaste femårsperioden. Flera populära småspararfavoriter som Evolution, Fortnox och Plejd finns på listan.

En gemensam nämnare för många av de bolag som lyckats med konststycket att bli en tiotaggare (eller ’tenbagger’ som det engelska uttrycket lyder) är att det handlar om bolag som har kunnat leverera kraftig tillväxt. I vissa fall handlar det dock om lyckade turnarounds där aktierna kommer från mycket låga startvärden.

I Placeringsguiden nummer 4 publicerade vi en portfölj med sju aktier som vi bedömer har potentialen att flerfaldigas i värde.

På den här sidan kan du följa värdeutvecklingen, samt nyhetsflödet, nytillkomna analyser och insiders affärer för de sju aktierna.

Det ger dig en bra bevakningslista för att plocka upp aktier i eventuella svackor eller fånga de som ser ut att sätta fart på nya affärer.

Du uppdaterar dig lätt om allt vi skrev om börsens tiotaggare i Placeringsguiden nummer 4 2022 på www.privataaffarer.se/tidningsarkivet

This portfolio block will display on front site only

Yaleportföljen 2022

En bred portfölj som inte bara är beroende av aktiemarknaden är modellen för de hundratals miljarder dollar som de amerikanska Universiteten förvaltar i sina donationsfonder. Reala tillgångar, riskkapital och räntebärande värdepapper är exempel på tillgångar som ingår i förvaltningen genom den så kallade Yalemodellen. 

När vi satte samman en portfölj 2019 inspirerad av Yales modell gav den en avkastning på 39 procent på två och ett halvt år. 

I Placeringsguiden nummer 2 publicerade vi 2022 års upplaga av vår Yaleportfölj. Den innehåller 18 olika tillgångar. Samtliga är fonder och aktier som är investeringsbara för svenska privatpersoner. 

På den här sidan kan du följa värdeutvecklingen, samt nyhetsflödet, nytillkomna analyser och insiders affärer för tillgångarna som ingår i vår Yaleportfölj från Placeringsguiden nummer 12. 

Det ger dig en bra bevakningslista för att plocka upp aktier eller fonder i eventuella svackor eller fånga de som ser ut att sätta fart på nya affärer. 

Du uppdaterar dig lätt om allt vi skrev om Yaleportföljen i Placeringsguiden nummer 2 2022 på www.privataaffarer.se/tidningsarkivet  

This portfolio block will display on front site only

Ukrainaoro får oljepriset att rusa

USA:s nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan sade vid en presskonferens att inga slutgiltiga beslut kommunicerats från den ryske presidenten Vladimir Putin, men att situationen vid gränsen har intensifierat. USA rekommenderar amerikanska medborgare att lämna Ukraina.

WTI- och Brent-oljan rusade med 3,6 respektive 3,3 procent till nya högstanivåer för året. WTI-oljan var under kvällen upp som mest 5 procent.

Oljepriserna fick även stöd av estimatrevideringar från den internationella energimyndigheten, IEA, som skruvade upp helårsprognosen för global oljeefterfrågan för 2022.

Efterfrågan väntas nu uppgå till 100,6 miljoner fat per dag, jämfört med 99,7 miljoner i myndighetens senaste rapport. Under 2021 uppgick efterfrågan till 97,4 miljoner fat per dag.

IEA noterar att de efter en ny bedömning av data ser skäl att dra upp prognosen för nivån på efterfrågan från framförallt Saudiarabien och Kina, vilket gör att tillväxttakten är ungefär densamma. Efterfrågan väntas stiga med 3,2 miljoner fat per dag i år i spåren av restriktionerna under pandemin lättas.

IEA skriver att trots högre efterfrågan förväntas det fortfarande att oljemarknaden kommer att gå mot överskott under 2022.

IEA uppskattar att producenter utanför Opec+ kan öka utbudet med 2 miljoner fat per dag, och om produktionsnedskärningarna till Opec+ fasas ut helt kan koncernen öka produktionen med 4,3 miljoner fat per dag.

”Självklart skulle det ske på bekostnad av effektiv ledig kapacitet, som kan sjunka till 2,5 miljoner fat per dag i slutet av året och hamna nästan uteslutande hos Saudiarabien, och i mindre utsträckning, Förenade Arabemiraten”, skriver IEA.

Vidare visade veckodata från oljeservicebolaget Baker Hughes att antalet aktiva olje- och gasriggar i USA ökade med 22 till 635 stycken under veckan som sträckte sig till den 4 februari, den största veckoliga förändringen sedan början på 2020.

Även guldpriset stärktes på torsdagen, upp 1,7 procent, med stöd av att amerikanska långräntor fallit tillbaka något efter de senaste dagarnas rusning.

Åtta prisvärda tillväxtaktier

Tillväxtaktier brukar vara de långsiktiga vinnarna på börsen, men flera har tagit mycket stryk under hösten. Många bolag med höga p/e-tal har straffats hårt.

Det ger anledning att ta hjälp av aktielegendaren Peter Lynchs framgångsmetod att leta efter aktier som ställer den förväntade vinsttillväxten i relation till p/e-talet.

I Placeringsguiden nummer 11 screenade vi fram en lista på 60 tillväxtaktier med en överkomlig värdering och lyfte fram åtta av dessa som särskilt köpvärda.

När vi använde samma metod i fjol gav en portfölj med de åtta aktierna en totalavkastning på 62 procent, jämfört med 39 procent för Stockholmsbörsens index under samma period.

På den här sidan kan du följa värdeutvecklingen, samt nyhetsflödet, nytillkomna analyser och insiders affärer för de åtta utvalda aktierna från årets upplaga från Placeringsguiden nummer 11. Den nedre tabellen visar de åtta aktier som vi valde ut i Placeringsguiden nummer 11 2020.

Det ger dig en bra bevakningslista för att plocka upp aktier i eventuella svackor eller fånga de som ser ut att sätta fart på nya affärer.

Du uppdaterar dig lätt om allt vi skrev om årets börsnoteringar i Placeringsguiden nummer 11 2021 på www.privataaffarer.se/tidningsarkivet

This portfolio block will display on front site only

This portfolio block will display on front site only

Fyra fynd för rabattjägare i Europa

Investmentbolagen har blivit svenska folkets nya favoritaktier. Populariteten har tryckt upp värderingarna och det är inte längre fyndläge i de nya folkaktierna.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag har stigit med 121 procent på tre år, jämfört med 74 procent för Stockholmsbörsens index inklusive utdelningar under samma tidsperiod. Att rabatterna har försvunnit försämrar kalkylen framgent och ger en ökad risk på nedsidan.

Utanför landets gränser finns fortfarande en lång rad investmentbolag med saftiga rabatter, vilket öppnar för att byta sina dyra svenska investmentbolag till billiga utländska. En bonus för den som byter är att den svenska kronan dessutom har stärkts mot utländska valutor under den senaste tiden.

I Placeringsguiden nummer 8 listade vi fyra köpvärda investmentbolag i Europa.

Italienska Exor, belgiska GBL och franska Wendel och Bolloré handlades alla till attraktiva substansrabatter uppgående till mellan 30 och 50 procent.

Vi lyfte också fram två specifika svenska investmentbolag där värderingarna blivit väl utmanande. Latour, som förvisso är ett kvalitetsbolag, men där premien på 75 procent blivit för hög. Vi varnade även för Havsfrun där premien på 100 procent är obegriplig givet bolagets tvivelaktiga historik.

På den här sidan kan du följa värdeutvecklingen, samt nyhetsflödet, nytillkomna analyser och insiders affärer för de svenska investmentbolagen. De utländska aktierna kan inte visas i tabellerna nedan men kan handlas via de vanliga bankerna och nätmäklarna.

Det ger dig en bra bevakningslista för att plocka upp aktier i eventuella svackor eller fånga de som ser ut att sätta fart på nya affärer.

Du uppdaterar dig lätt om allt vi skrev om vårt urval av investmentbolag i Placeringsguiden nummer 8 2021 på www.privataaffarer.se/tidningsarkivet 

This portfolio block will display on front site only

Aktierna med chans till uppköp

Några stora uppköpsbud letade sig till Stockholmsbörsen under sommaren. Castellum har lagt ett bud på Kungsleden värt 29 miljarder kr och i Veoneer pågår budstrid. Hösten inleddes med bud på ytterligare ett Large Cap-bolag, Sobi, värt 69 miljarder kr från ett utländskt riskkapitalbolag.

Mer lär vara att vänta i en värld där ekonomin är stark och pengar är gratis. Vi har djupdykt i listorna för att bena ut vilka sektorer som är hetast för nästa bud och vilka bolag som har egenskaper som kan locka till uppköp.

Att spekulera i uppköp är förstås ett spel på små sannolikheter. Genom att identifiera historiska mönster kring vilka motiv som brukar finnas till ett uppköp kan man skaffa sig en bild över vilka sektorer och bolag som har hyggliga förutsättningar.

I Placeringsguiden nummer 9 listade vi 23 uppköpskandidater utifrån nio olika sektorer och teman.

Fastigheter, IT-konsulter, bank, e-handlare, gaming och betting lyftes fram som sektorer som redan befinner sig i en kraftig konsolidering. Corem, Knowit, TF Bank, Nelly, Paradox och Betsson lyftes fram som exempel på bolag i respektive sektor.

Bland bolag som besitter produkter i teknisk framkant lyfte vi fram Tobii och Smart Eye som kandidater. Andra teman som brukar kunna locka köpare är avknoppningar samt bolag där huvudägaren köper ut. I dessa kategorier pekade vi ut bland annat Electrolux Professional respektive Mekonomen.

På den här sidan kan du följa värdeutvecklingen, samt nyhetsflödet, nytillkomna analyser och insiders affärer för alla 23 budkandidater från Placeringsguiden nummer 9.

Det ger dig en bra bevakningslista för att plocka upp aktier i eventuella svackor eller fånga de som ser ut att sätta fart på nya affärer.

Du uppdaterar dig lätt om allt vi skrev om vårt urval uppköpskandidater i Placeringsguiden nummer 9 2021 på www.privataaffarer.se/tidningsarkivet 

This portfolio block will display on front site only

Budchans i billiga konsulter

I millenniehaussen var IT-konsulter haussade. Nu har de snarare hamnat lite i skymundan av många aktier som uppvärderats extremt inom digitala placeringsteman.

Konsultbolagen inom IT och även andra inriktningar har starka kassaflöden och kräver inte mycket kapital för rörelsen. Många gynnas strukturellt av digitalisering och får nu också en konjunkturell skjuts.

Det finns starka drivkrafter att växa genom förvärv av konkurrenter och fortlöpande av mindre aktörer. De som växer bra värderas högre på börsen och drar fördel av att kontinuerligt kunna köpa mindre konsultbolag som värderas med lägre multiplar.

Bland större affärer på senare tid syns uppköpen av Cybercom och HiQ. Det talar för att fler affärer är att vänta i branschen.

I Placeringsguidens juniutgåva gick vi igenom större och mindre aktörer inom IT, teknik och andra inriktningar. Vi fastnade särskilt för en av de mindre, CAG Group, som när detta skrivs nästan en månad senare har värderats upp 15 procent.

Inom IT har även bland andra B3 Consulting kommit upp och bland teknikkonsulterna Sweco. Jätten Knowit steg rejält i våras, och i samband med köpet av Cybercom i maj, men har nu den senaste månaden backat några procent.

På den här sidan kan du följa hur vårt urval konsultaktier utvecklas. Här gör vi inga uppdateringar i övrigt, men det finns skäl att hålla ögonen på branschen.

Du uppdaterar dig lätt om vad vi skrev om konsultaktierna i Placeringsguiden nr 6/7 2021 på www.privataaffarer.se/tidningsarkivet

This portfolio block will display on front site only

This portfolio block will display on front site only

This portfolio block will display on front site only