Alla inlägg av Swedbank

Plantera om i portföljen och gör plats för tillväxt

Fonden Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets kan ge din sparportfölj lite extra krydda. Den investerar inte bara i små bolag i tillväxtmarknader – upp till 20 % kan dessutom göras i länder som är i ett ännu tidigare skede i utvecklingen än tillväxtmarknader.

Var för sig innebär investeringar i småbolag och i snabbt växande ekonomier att det kan svänga mycket i avkastningen på kort tid. En investering i fonden är alltså inget för den försiktige, men för den som vill krydda sin portfölj med ett spännande inslag som på sikt kan ge en fin avkastning är den ett bra alternativ.

Jens Barnevik är förvaltare av fonden.

Vad tittar du på när du letar bolag att investera i?

– Bolag med starka fundament som tjänar pengar och kan växa med sin försäljning. De ska gärna ha en stark marknadsandel i en specifik nisch, eftersom det är viktigt för små bolag som vill växa. Men jag vill inte att de är för skuldsatta och jag tittar lite extra på hur deras egen forskning ser ut och om det har egna patent.

Hur ser du på risker för småbolag i tillväxtmarknader?

­– I närtid ser vi geopolitiska risker och risker förknippade med inrikespolitik eftersom det är val i några länder i år. Dessutom är inflationen fortsatt hög vilket dämpar den ekonomiska tillväxten. Även skuldsättningen är viktig att ha koll på, den är hög i vissa bolag och branscher.

Vilka möjligheter ser du?

– En ofta låg värdering av bolag i många av de här länderna. Det finns också en förhoppning att inflationen kan komma ned i år. En svagare amerikansk dollar är positivt för bolagen och vi har redan sett effekten av Kinas återöppning.

Vad talar för en fond med fokus på småbolag och tillväxtmarknader?

– De har en yngre befolkning och en växande medelklass som efterfrågar mer av de produkter och tjänster som är förknippade med en högre levnadsstandard. Dessutom har tillväxtmarknader per definition en högre BNP-tillväxt, vilket ger goda förutsättningar för växande bolag. Man ska inte heller glömma att alla stora bolag en gång började som småbolag. Genom att investera i fonden kan du som sparare få en möjlighet att vara med på den resan.

Köp fonden hos Swedbank

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet

Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Fondens värde kan minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på swedbankrobur.se

VDn: Nytt ledarskap krävs för att nå klimatmålen

Hon understryker vikten av att näringsliv, akademi, offentlig och privat sektor behöver arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Och för att lyckas krävs en ny form av ledarskap. Detta är också det utvalda temat för årets Swedbank Robur Sustainability Summit.

– Det kommer att krävas både ny kunskap och innovation i varje del av samhället. Vi måste utnyttja vår expertis på våra respektive områden, och aktivt mötas och dela med oss av våra erfarenheter och tankar på ett öppet och transparent sätt. Därför var valet av tema för årets Swedbank Sustainability Summit självklart, säger Liza Jonson.

Hon ser systeminnovation som en visionsbaserad styrningsmodell tvärs över alla sektorer, där man tillsammans sätter konkreta mätetal och mål för att driva på och stötta klimatomställningen.

Den finansiella sektorn spelar en avgörande roll i det här sammanhanget, både som investerare och för att bidra med kompetens och erfarenhet när det gäller systeminnovation. Finansmarknaden är van vid att tänka i system. Systemperspektivet är en grundförutsättning för att vi ska ha en chans att nå FN:s globala mål och det första klimatmålet i Parisavtalet till 2030, säger Liza Jonson.

Ofta hamnar fokus i olika diskussioner på de hinder och svårigheter som olika aktörer upplever.

– Vi måste sluta fokusera på de hinder som finns och istället se de många möjligheter klimatomställningen ger. Insikten om att klimatomställningen i allra högsta grad också är affärs- och kunddrivet har också växt sig allt starkare. Klimatet och hållbarhet är högt på agendan i samhällsdebatten, vilket är oerhört positivt. Det ger oss alla en central hävstång i arbetet att driva en mer hållbar utveckling framåt, säger Liza Jonson.

Swedbank Robur arbetar aktivt med påverkan och ägarstyrning och ser på nära håll att många bolag har en tydlig agenda för sin omställning. Men mycket arbete återstår.

– Näringslivet är en viktig möjliggörare. Kapital är en mycket stark påverkansfaktor, och engagemanget från näringslivet är starkt. Men vi kan inte göra den skillnad som krävs på egen hand. Samarbete och ett gemensamt ledarskap är en av de absolut viktigaste nyckelfaktorerna framåt, säger Liza Jonson.

Hon påpekar att den utveckling vi behöver för att uppnå en lågfossil och resurseffektiv ekonomi kräver systeminnovation inom i princip alla delar, energi, transporter, livsmedel och stadsutveckling.

– Det är det här vi ska djupdyka i under Swedbank Sustainability Summit 2021. Fokus ligger på att ta avstamp i nuet, blicka framåt och driva en öppen och inspirerande dialog med ambitionen att hitta konkreta lösningar, säger Liza Jonson.

Vill du också vara med på Swedbank Robur Sustainability Summit 2021?
Det digitala webbinariet genomförs måndagen den 20 september, kl 14-16.

Anmäl dig här

FAKTA

Talare och paneldeltagare på Swedbank Robur Sustainability Summit 2021:

Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank

Harald Mix, vd Altor

Karolina Håkansson, bitr. chef Folksam kapitalförvaltning och hållbarhet

Martin Guri, aktiestrateg Keppler Cheuvreux

Karin Beltzér, förvaltare Swedbank Robur

Henrik Lundh, förvaltare Swedbank Robur

Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet

Victor Galaz, docent i statsvetenskap Stockholm Resilience Centre

Moderator är Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet.

 

Av: Swedbank

Detta är en annons från Swedbank och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

VDn: Nytt ledarskap krävs för att vi ska nå klimatmålen

Hon understryker vikten av att näringsliv, akademi, offentlig och privat sektor behöver arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Och för att lyckas krävs en ny form av ledarskap. Detta är också det utvalda temat för årets Swedbank Robur Sustainability Summit.

– Det kommer att krävas både ny kunskap och innovation i varje del av samhället. Vi måste utnyttja vår expertis på våra respektive områden, och aktivt mötas och dela med oss av våra erfarenheter och tankar på ett öppet och transparent sätt. Därför var valet av tema för årets Swedbank Sustainability Summit självklart, säger Liza Jonson.

Hon ser systeminnovation som en visionsbaserad styrningsmodell tvärs över alla sektorer, där man tillsammans sätter konkreta mätetal och mål för att driva på och stötta klimatomställningen.

Den finansiella sektorn spelar en avgörande roll i det här sammanhanget, både som investerare och för att bidra med kompetens och erfarenhet när det gäller systeminnovation. Finansmarknaden är van vid att tänka i system. Systemperspektivet är en grundförutsättning för att vi ska ha en chans att nå FN:s globala mål och klimatmålen i Parisavtalet till 2030, säger Liza Jonson.

Ofta hamnar fokus i olika diskussioner på de hinder och svårigheter som olika aktörer upplever.

– Vi måste sluta fokusera på de hinder som finns och istället se de många möjligheter klimatomställningen ger. Insikten om att klimatomställningen i allra högsta grad också är affärs- och kunddrivet har också växt sig allt starkare. Klimatet och hållbarhet är högt på agendan i samhällsdebatten, vilket är oerhört positivt. Det ger oss alla en central hävstång i arbetet att driva en mer hållbar utveckling framåt, säger Liza Jonson.

Swedbank Robur arbetar aktivt med påverkan och ägarstyrning och ser på nära håll att många bolag har en tydlig agenda för sin omställning. Men mycket arbete återstår.

– Näringslivet är en viktig möjliggörare. Kapital är en mycket stark påverkansfaktor, och engagemanget från näringslivet är starkt. Men vi kan inte göra den skillnad som krävs på egen hand. Samarbete och ett gemensamt ledarskap är en av de absolut viktigaste nyckelfaktorerna framåt, säger Liza Jonson.

Hon påpekar att den utveckling vi behöver för att uppnå en lågfossil och resurseffektiv ekonomi kräver systeminnovation inom i princip alla delar, energi, transporter, livsmedel och stadsutveckling.

– Det är det här vi ska djupdyka i under Swedbank Sustainability Summit 2021. Fokus ligger på att ta avstamp i nuet, blicka framåt och driva en öppen och inspirerande dialog med ambitionen att hitta konkreta lösningar, säger Liza Jonson. 

Vill du också vara med på Swedbank Robur Sustainability Summit 2021?
Det digitala webbinariet genomförs måndagen den 20 september, kl 14-16.

Anmäl dig här

FAKTA

Talare och paneldeltagare på Swedbank Robur Sustainability Summit 2021:

Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank

Harald Mix, vd Altor

Karolina Håkansson, bitr. chefFolksam Kapitalförvaltning

Martin Guri, Aktiestrateg Keppler Cheuvreux

Karin Beltzér, fondförvaltare Swedbank Robur

Henrik Lundh, fondförvaltare Swedbank Robur

Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet

Victor Galaz, docent i statsvetenskap Stockholm Resilience Centre

Moderator är Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet.

 

Av: Swedbank

Detta är en annons från Swedbank och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fortsatt stor tillväxtpotential i nordiska småbolag

Riskinformation: Swedbank vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Swedbank Robur lanserade sin första småbolagsfond 1984 och har idag flera småbolagsfonder med olika inriktning på branscher och geografier. Marcus Rylander, förvaltare på Swedbank Robur Småbolag Norden, menar att det är en kategori där det finns stor potential för genuint aktiv och långsiktig förvaltning.

– När vi förvaltar småbolagsfonder är det viktigt med en mycket aktiv och långsiktig investeringsstrategi. Fokus är att hitta bolag med bra tillväxtmöjligheter, gärna med unika produkter eller tjänster, bra marknadsposition och en bra företagsledning. En utmaning när det gäller just nordiska småbolag, är bland annat mängden. I Norden finns det över 500 bolag, så det kräver sin analys och fingertoppskänsla att selektera och hitta de bästa guldkornen, säger Marcus Rylander.

Många som är intresserade av småbolag lyfter ofta upp att det finns en större potential för små bolag att växa än för stora. Marcus Rylander håller med, och nämner ytterligare några fördelar med kategorin.

– Små bolag drivs många gånger av entreprenörer och engagerade ägare som har varit med från start. Små bolag blir också oftare uppköpta eller köper upp andra bolag vilket kan ha en positiv effekt på avkastningen. Sen följs inte små bolag av lika många analytiker som stora bolag. Det ökar möjligheten att hitta riktigt prisvärda och bra investeringsmöjligheter, säger Marcus Rylander.

Swedbank Robur Småbolag Norden investerar framförallt i små och medelstora nordiska bolag och är idag en av de större småbolagsfonderna på den svenska fondmarknaden. I samband med rapportsäsongen ökade Marcus Rylander rejält i två nya innehav.

– En ny investering är norska Nordic Semiconductors. Det är en ledande utvecklare av lågenergiförbrukande datachip som kan användas i uppkopplade konsumentprodukter, tänk smarta hem och smarta produkter. Här ser jag en potential till att de kommer att fortsätta växa 20-30 procent per år under de kommande åren. Ett annat bolag som jag tillsammans med andra Roburfonder, bland annat Ny Teknik, var med om att börsintroducera, är CINT. Det är ett unikt mjukvarubaserat bolag med en god historia och tillväxt som har hjälper sina kunder med målgruppsundersökningar globalt, och har ett svårslaget intelligent nätverk. Lite synd att de tyvärr noterades lite på toppen av tech-sentimentet i februari, men de handlas ännu över introduktionskursen och min bedömning är att tillväxtmöjligheterna för CINT är goda för en lång tid framåt, säger Marcus Rylander.

Läs mer om och köp Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Swedbank Robur (auxality.com) Läs mer om alla Swedbanks småbolagsfonder Småbolagsfonder | Swedbank Robur

Av: Swedbank

Detta är en annons från Swedbank och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Veteran tar hem priset för årets globalfond

I arbetet med att ta fram de årliga vinnarfonderna utvärderar fondmarknaden.se bland annat avkastningen 2020, genomsnittsavkastningen de senaste 36 månaderna och risknivå. Kristofer Barrett, som förvaltar Swedbank Robur Globalfond sedan 2016, är mycket glad över utnämningen och menar att toppresultatet visar på den starka koppling som finns mellan långsiktighet och lönsamhet.

– Globalfonden som varit med ända sedan 1994 är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i de bästa bolagen i världen. Det ger mig som förvaltare både ett ansvar och en möjlighet att hitta bolag med god lönsamhet och långsiktigt bra tillväxtmöjligheter. Det mesta som händer inom den globala ekonomin hänger ihop. Mitt jobb är att se just den helheten och investera i de människor och bolag som skapar framtiden, säger Kristofer Barrett.

Totalt har fonden investerat i cirka 80 bolag och Kristofer Barrett påpekar att det långsiktigt hållbara också är det långsiktigt lönsamma. Många av bolagen i fonden har produkter eller tjänster som ur ett hållbarhetsperspektiv kommer att gynna världen med innovativa och effektiva lösningar.

– När jag pratar om hållbarhet och långsiktighet letar jag efter bolag som är hållbara utifrån både ekonomi, miljö, mänskliga rättigheter, anställningsvillkor och affärsetik. Jag vill också se att de är drivna av ärliga och innovativa människor med framtidstro och framåtdrift. Ofta är den här typen av bolag bäst i sin nisch globalt sett, eller har potential att bli. Som ett par exempel på det kan jag bland annat nämna Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), NVidia, Thermo Fisher, Dollar General och Solaredge, säger Kristofer Barrett.

Läs mer om Swedbank Robur Globalfond

Riskinformation
Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond här eller hos din återförsäljare.

Av: Swedbank

Detta är en annons från Swedbank och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.