Kategoriarkiv: Actic Group

Ett färskt köpråd från Börsveckan

Finska produktbolaget Fiskars möter tuffa tider men lyfter man blicken så kan man se en ljusning vid horisonten, enligt Börsveckan som inte finner värderingen avskräckande.

Danska Matas fick köpråd i Börsveckans fyrtioandra utgåva 2022 men sedan dess är aktien upp 22 procent och nu ser den rimligt värderad ut, skriver tidningen och tar ned rekommendationen till avvakta.

Better Collective är börsens mest kvalitativa affiliatebolag men värderingen är därefter.

”Vi gillar aktien men lockas inte av aktiens prislapp. Därtill är det noterbart att sportboksmarginalen är en viktig faktor för Better Collective, och den har varit stark de senaste två kvartalen”, skriver Börsveckan och avvaktar.

Samma råd får medicinteknikbolaget Implantica. Trots starka kliniska data och godkännanden går kommersialiseringen i Europa trögt där de betalande institutionerna agerar långsamt. En viktig trigger för kursen kan dock vara ett FDA-godkännande som väntas innan årets slut.

Snabbväxande Pagero har stora ambitioner på att etablera ett globalt nätverk för affärsdokumentation. Hittills håller bolaget vad de lovar men det finns som alltid risker med tillväxtraketer. Börsveckan ställer sig på sidlinjen.

Belysningsaktören Fagerhult ser ljusa utsikter för hållbara belysningslösningar och därtill goda möjligheter på renoveringsmarknaden. Aktien är en av årets vinnare på börsen och Börsveckan tar ned rådet från köp till avvakta.

Gym- och fritidskedjan Actic får säljråd. Enligt Börsveckans skisser är värderingen ”på tok” för dyr och skuldsidan ”alarmerande hög”.

 

Rejält lägre omsättning för Actic

Ebitda-resultatet uppgick till 57,7 miljoner kr (86,4), vilket motsvarar en marginal om 35,3 procent (44,1). Ebitda exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 15,2 miljoner kr (46,0).

Rörelseresultatet ebit uppgick till 5,7 miljoner kr (33,2).

Kvartalets resultat efter skatt blev -4,8 miljon4er kr (20,2) motsvarande -0,30 kr per aktie (1:27).

Verksamheten har till stor del återupptagits i Sverige och Norge.

”Många anläggningar har haft öppet under hela kvartalet men flera kommunala badanläggningar öppnade först i slutet av tredje kvartalet. 28 av anläggningarna i Norden, motsvarande 19 procent, var delvis stängda under kvartalet”, skriver bolaget.

De lättade restriktionerna och återöppningen av anläggningarna har gjort att koncernen för första gången sedan pandemins utbrott har ökat antalet medlemmar. I Norden ökade antalet medlemmar med drygt 6.300 sedan utgången av andra kvartalet.

I Tyskland har anläggningarna haft öppet men med kraftiga restriktionerna, exempelvis krav på negativt PCR-test och munskydd, vilka inneburit fortsatta begränsningar i verksamheten.

”Redan under det tredje kvartalet fick vi en liten indikation på att vårt gemensamma arbete för att öka medlemsantalet ger effekt. Medlemsbasen ökade för första gången sedan pandemins inledning, med närmare 6.000 medlemmar motsvarande en ökning om 4 procent jämfört med utgången av det andra kvartalet, till närmare 173.000 medlemmar. Det ska ses i ljuset av att återöppningen av våra anläggningar skedde succesivt, där exempelvis våra anläggningar i anslutning till kommunala bad till stor del återöppnade sent under kvartalet och med fortsatta restriktioner”, skriver tillförordnad vd Anna Eskhult i delårsrapporten.

Totalt sett var 13 procent av Actics anläggningar stängda under kvartalet.

 

Actic pressas av pandemin

Ebitda-resultatet uppgick till 27,9 Mkr (70,7), vilket motsvarar en marginal om 19,9 procent (30,8).

Rörelseresultatet (ebit) uppgick till -22,0 miljoner kronor (16,3) och kvartalets resultat efter skatt blev -26,4 miljoner kronor (3,1) motsvarande -1:66 kronor per aktie (0:19).

Covid-19-restriktioner har tvingat cirka 45 procent av Actics anläggningar att vara helt eller delvis stängda under perioden.

Under kommande kvartal kommer Actic att fortsätta utveckla sitt digitala träningserbjudande och för kommande kvartal planeras ytterligare 3-5 anläggningsuppgraderingar, för att sedan öka tempot ytterligare, skriver vd Anders Carlbark i irapporten.

”I takt med att vaccinationsprogrammen bidrar till att våra samhällen öppnas upp förväntar vi oss en stark återgång till träning, där vi står starkt rustade genom ett bra erbjudande på gym, utomhus och med hjälp av digitala verktyg. Vi bedömer att det innebär att vår medlemsbas och därmed vår omsättning gradvis kommer att stiga till samma nivåer som innan pandemin. Vi kommer möta den utvecklingen utan att våra kostnader stiger i motsvarande utsträckning, då vi arbetar annorlunda idag än tidigare, med en högre grad av effektivitet”, skriver han.