Alla inlägg av admin@niteco.se

Embracer bildar operativ koncern

Freemode leds av vd Lee Guinchard och består av tolv bolag i sex länder som har sammanlagt 509 anställda. Freemode fokuserar på sex segment inklusive Retro/Classic/Heritage Gaming & Entertainment, Game Development & Production, Devices, Gear & Collectables, Community & Ecommerce, New Idea & Technology Incubation och Production Services.

”Genom vårt offentliggörande av Freemode visar vi vår fortsatta ambition att diversifiera koncernens tillväxt inom nya områden, som i slutändan innebär att vi nu bevarar klassikerna samtidigt som vi expanderar morgondagens spel- och underhållningsupplevelser”, kommenterar Embracers vd Lars Wingefors.

I samband med offentliggörandet av den nybildade koncernen meddelar ett flertal förvärv av Freemode, enligt följande:

Freemode förvärvar Limited Run Games, en förläggare fokuserad på samlare och fysiska spel med starka varumärken, etablerade distributionskanaler direkt till konsument. Limited Run Games äger utvecklingsteknologin Carbon Engine som gör det möjligt att överföra retrospel till moderna plattformar. Bolaget är baserat i North Carolina, USA, och har 69 anställda.

Parterna har enats om att inte offentliggöra villkoren på grund av kommersiella skäl. Villkoren för förvärvet är i linje med tidigare Embracer transaktioner.

Freemode förvärvar Sing Trix, en skapare av marknadsledande teknologi för rösteffekter för karaoke, spel och underhållning. Singtrix har under 25 år skapat musikspel och patenterade teknologin som ligger bakom Guitar Hero-spelen.

Parterna har enats om att inte offentliggöra villkoren på grund av kommersiella skäl. Villkoren för förvärvet är i linje med tidigare Embracer transaktioner.

Freemode förvärvar Middle-earth Enterprises, en division inom The Saul Zaentz Company, som äger en stor varumärkeskatalog och globala rättigheter till filmer, dataspel, brädspel, merchandise, nöjesparker och pjäser som bygger på J.R.R. Tolkiens ikoniska litterära verk Sagan om Ringen-trilogin och Hobbit, samt matchande rättigheter i andra litterära verk från Middle-earth, som godkänts av Tolkiens dödsbo och Harper Collins, och som ännu inte använts.

Förvärvet av Middle-earth Enterprises ligger i linje med Embracers varumärkesdrivna transmediastrategi. Parterna har enats om att inte offentliggöra villkoren på grund av kommersiella anledningar.

Sabre Interactive köper två bolag

Embracers helägda dotterbolag Saber Interactive meddelar två förvärv på torsdagsmorgonen, enligt pressmeddelanden.

Det ena förvärvet är den svenska utvecklare Tuxedo Labs. Tuxedo Labs är mest kända för att ha skapat det populära voxel-baserade PC-spelet Teardown. Embracer adderar därmed Dennis Gustafsson, Tuxedo Labs grundare och CTO, som är en teknikvisionär, samt hans team på fem medarbetare.

”Tuxedo Labs grundades 2019. Deras första titel, Teardown, har fått ett väldigt positivt mottagande sedan spelets lansering på Steam Early Access 2020 och har skapat en växande modding-community. Spelet är sedan april 2022 inte längre early access och har sålts i över en miljon exemplar på Steam till dags datum”, heter det.

Parterna har enats om att inte offentliggöra villkoren på grund av kommersiella anledningar. Köpeskillingen inkludera en initial del och en långsiktig potentiell så kallad earn-out. Villkoren för förvärvet är i linje med tidigare Embracer transaktioner.

Saber Interactive har även ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i amerikanska utvecklaren och förläggaren Tripwire Interactive från dessa fyra nuvarande ägare. Tripwire Interactive är välkända för Killing Floor och Rising Storm-serierna och deras nyliga bästsäljande spel Maneater, samt dess förlagsdivision Tripwire Presents.

Tripwire grundades 2005 i Georgia. Killing Floor har över 35 miljoner spelare, Rising Storm har över 14 miljoner spelare och Maneater har över 16 miljoner spelare. Dess förlagsdivision, Tripwire Presents, fortsätter att vara en viktig tillväxtkälla som har starka samarbeten med olika utvecklare. De lanserade nyligen Chivalry 2 som har sålts i över 2 miljoner exemplar och kommande titlar inkluderar Espire 2 (VR) och Deceive Inc. Bolaget har i dag 113 anställda.

Parterna har enats om att inte offentliggöra villkoren på grund av kommersiella skäl. Villkoren för förvärvet är i linje med tidigare Embracer transaktioner.

 

SBAB: Riksbanken sänker i slutet av nästa år

Det bedömer SBAB i sin rapport Boräntenytt, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Vår bedömning är att Riksbanken kommer att höja styrräntan till som mest 2,25 procent för att motverka accelererande inflation och framför allt inflationsförväntningar i närtid, men att den därefter behöver ta ett steg tillbaka till 2 procent för att dämpa den negativa effekten av räntehöjningarna på den reala ekonomin”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

SBAB:s bedömning är att 2 procent också är vad jämviktsstyrräntan ligger på framöver.

”Det ger tydligt högre bolåneräntor jämfört med de allra senaste åren men samtidigt relativt låga räntor sett ur ett längre historiskt perspektiv”, skriver de.

De fortsatta räntehöjningarna från Riksbanken gör att den rörliga, tremånaders, bolåneräntan stiger till 3,5 procent vid årsskiftet och 3,8 sommaren 2023. Sedan sjunker den tillbaka något när Riksbanken sänker reporäntan igen. Femårsräntan väntas stiga till 4,7 procent i början av nästa år och sedan sjunka tillbaka till 4,5 procent de efterföljande åren.

Negativ organisk tillväxt för Embracer

Embracer redovisar ett rörelseresultat på ebitda-nivå om 702 miljoner kronor för det första kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023. För motsvarande kvartal i fjol var ebitda-resultatet 534 miljoner kronor.

Justerat ebitda ökade till 1.867 miljoner kronor (1.573).

Bolagets justerade rörelseresultat, ebit, blev 1.322 miljoner kronor (1.279) och redovisat ebit blev -398 miljoner kronor (55).

Nettoomsättningen uppgick till 7.118 miljoner kronor (3.433). Den organiska tillväxten blev -12 procent.  Embracer spår dock att gamingkoncernens organiska tillväxt ska bli 20-35 procent under det innevarande räkenskapsåret 2022/2023.

Upprepar prognos

Embracer upprepar prognoserna för det justerade rörelseresultatet de kommande två räkenskapsåren.

Det skriver bolaget i sin rapport.

Den tidigare lydelsen ”operativa rörelseresultat” har bytts ut mot ”justerat rörelseresultat”.

För räkenskapsåret 2022/2023, som inleddes i april månad 2022, siktar bolaget på ett justerat rörelseresultat på 9,2-11,3 miljarder kronor och för 2023/2024 på 10,3-10,6 miljarder kronor.

”Om vi tittar på hur justerat ebit fördelar sig över året förväntar vi oss att Q2 och Q3 blir klart starkare än Q1, något till Q3:s fördel, drivet av både nya lanseringar och säsongsvariationer. Q2 får stöd av den nya SaintsRow och andra betydande avtal med plattformar. Vidare väntar vi oss att Q4 blir räkenskapsårets klart starkaste kvartal drivet av några starka lanseringar inklusive en efterlängtad AAA-titel, som väntas lanseras under Q4 och som snart kommer att utannonseras”, skriver vd Lars Wingefors i rapporten.

Goldman: Energilagring en sektor som kan överprestera

Det handlar inte enbart om förnybar, ren energi som varit på agendan under en längre period, utan även om tillförlitligheten för energin. Banken förväntar sig att batterilagring och grön vätgas fortsättningsvis kommer att locka investerare.

Energilagring är i vissa avseenden den felande länken mellan nuvarande energisystem och system som är mycket mer beroende av förnybar energi, och det är här batterier kommer in i bilden som har förmågan att lagra överflödig energi när solen är som starkast för att sedan distribueras under exempelvis nattetid.

”Vi tror att den ökade penetrationen av förnybar energi, pensioneringen av kol och den förväntade ökningen av efterfrågan från elektrifieringsinitiativ som laddning av elbilar sannolikt kommer att öka fokus på energitillförlitlighet”, resonerar banken.

Goldman Sachs har sedan tidigare köpråd på elbilstillverkaren Tesla som också producerar batterier, samt Stem som levererar lösningar för batterilagring.

På svensk mark har bland andra Azelio, Alelion, Insplorion och Saltx Technology verksamhet inom och energilagring.

Turbulent handel i Ferronordic efter rapporten

Ferronordic redovisar ett rörelseresultat på 147 miljoner kronor (144) för det andra kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 8,7 procent (9,0), enligt delårsrapporten.

Resultatet efter skatt uppgick till 32 miljoner kronor (86) och resultatet per aktie var 2:20 kronor (5:94).

Nettoomsättningen uppgick till 1.691 miljoner kronor (1.590), motsvarande en tillväxt om 6 procent.

Försäljningsras i Ryssland

Ferronordics försäljning av nya och begagnade maskiner i enheter minskade med 64 procent respektive 48 procent under det andra kvartalet.

Det framgår av delårsrapporten.

”Vi förväntar oss att försäljningen kommer fortsätta att minska allt eftersom våra säljbara varulager minskar och fler restriktioner träder i kraft”, skriver Ferronordics vd Lars Corneliusson i rapporten.

Nettoomsättningen i Ryssland minskade med 20 procent i lokal valuta men ökade med 5 procent i kronor på grund av en stark rubel.

Under andra kvartalet gjorde Ferronordic extra nedskrivningar om 99 miljoner kronor, främst för varulager och kundfordringar.

”Utsikterna för Ferronordics verksamhet i Ryssland fortsätter att försämras. Affärsförhållandena blir allt svårare och bolaget utvärderar nu alla strategiska alternativ”, skriver Lars Corneliusson.

Ferronordics verksamhet i Kazakstan fortsätter samtidigt att utvecklas positivt men utgör ännu en mindre del av försäljningen.

”I Tyskland tror vi att en återhämtning från pandemin kan leda till ökad efterfrågan på lastbilar och service. Den geopolitiska situationen och högre energipriser kan dock också påverka den tyska ekonomin. I ett längre perspektiv tror vi dock att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på marknaderna i Kazakstan och Tyskland förblir starka”, skriver Ferronordic-vd:n.

Vid 13-tiden handlades aktien för 34,40 kronor, en nedgång med 7 procent jämfört med gårdagens slutkurs. I den inledande förmiddagshandeln handlades aktien däremot upp några procent. 

Omsättningslyft för New Wave

New Wave redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 på 351 miljoner kronor (241).

Bruttomarginalen uppgick till 51 procent (48,3).

Resultatet efter skatt blev 265 miljoner kronor (188) och resultatet per aktie 3:99 kronor (2:84).

Rörelsemarginalen uppgick till 17,4 procent (16,2).

Nettoomsättningen uppgick till 2.019 miljoner kronor (1.487).

Försäljningen fortsätter att öka

New Wave ser i nuläget inte någon minskad efterfrågan på sina produkter och varumärken, snarare tvärtom, uppger vd Torsten Jansson i delårsrapporten.

”Vår försäljning fortsätter öka. Vi har nu lyckats bygga upp lagret en del under det andra kvartalet men ytterligare lageruppbyggnad behövs för att möta den ökande efterfrågan. Vi vet också att vi har en god tillväxt i Crafts grundordrar för hösten, fler och fler kunder börjar sälja våra skor och Teamwear satsningen fortsätter ge goda resultat”, skriver vd:n.

New Waves nettoomsättning i det andra kvartalet ökade med 36 procent till 2.019 miljoner kronor. I lokala valutor uppgick tillväxten till 30 procent.

”Jag är övertygad om att vi nu tar marknadsandelar inom de flesta områden. Kommer det en sämre konjunktur ser jag ingen anledning till att vi inte ska kunna fortsätta ta marknadsandelar och visa tillväxt”, skriver Torsten Jansson.

Enligt vd:n har New Wave högre lönsamhet och starkare balansräkning än de flesta konkurrenter vilket öppnar för eventuella förvärv till rimligare priser, något bolaget avstått ifrån de senaste åren på grund av för höga prisförväntningar.

Trading Direkt: Råvaruanalytikern om oljan

Teknisk analys: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Orrön, Cortus, Sinch, Mangold, Atlas Copco, Bricknode, Fingerprint, Intrum, Ctek, Soltech, SBB, Vivesto, Ecore, Oncozenge.

Ökad vinst för Revolutionrace

Revolutionrace redovisar ett rörelseresultat på 73,0 miljoner kronor (66,7) för det fjärde kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Rörelsemarginalen var 21,3 procent (23,9).

Nettoomsättningen uppgick till 318 miljoner kronor (274).

Vd avgår från posten

I går kväll meddelades att Revolutionraces vd och grundare Pernilla Nyrensten avgår på egen begäran från vd-posten.

Pernilla Nyrensten kommer att fortsätta som aktiv styrelseledamot med särskilt fokus på varumärket och försäljning.

En process för att hitta en ny vd kommer att inledas omedelbart och under tiden kommer den nuvarande styrelseordföranden Paul Fischbein att kliva in som tillförordnad vd.

I samband med ovanstående ändringar, kommer Paul Fischbein att lämna posten som styrelseordförande och ledamot i valberedningen men kvarstår som styrelseledamot. Styrelsen har utsett Andreas Källström Säfweräng till tillförordnad styrelseordförande fram till årsstämman i november 2022 och ersätter därmed även Paul Fischbein som ledamot i valberedningen, heter det.

Rekordhögt lägenhetsutbud på Hemnet

”Nu har vi ett rekordhögt utbud av lägenheter. Det hade vi också trott skulle ske nu när marknaden kommer i gång igen efter sommaren och fler lägenheter läggs ut till försäljning”, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Han konstaterar att det efter Riksbankens räntehöjningar är en ny bostadsmarknad, där det läggs ut många bostäder till försäljning men där antalet sålda objekt minskat.

”Detta gör att utbudet byggs på. Nu kommer det också tillbaka bostäder som inte såldes före sommaren. Utbudet kan nog fortsätta stiga ett tag till. Det brukar säsongsmässigt normalt toppa snart, men fortsätter marknaden att vara lika trög kan utbudet mycket väl fortsätta att växa även längre in under hösten”, säger Erik Holmberg.

Även utbudet av villor till salu ökar nu, men är inte lika högt som i våras. Våren är också normalt då villautbudet är som högst under året. Det kan också noteras att utbudet av villor till salu inte är på några rekordnivåer. Även om det nu är det högsta för årstiden på ett antal år var utbudet högre i mitten av 2010-talet.

Bild: Utbud lägenheter

image

Bild: Utbud hus

image