Alla inlägg av admin@niteco.se

Polestar rusar i förhandeln efter rapport

Aktien handlades upp med drygt 10 efter rapporten, där Polestar redovisar ett resultat före skatt på 258 miljoner dollar (345). Väntat var ett resultat före skatt på 385 miljoner dollar enligt S&P Global Market Intelligence.

Omsättningen kom in på 985 miljoner dollar (590). Här saknas dock estimat.

Polestar skriver vidare i rapporten att bolaget fortsätter utreda förutsättningar att ta in kapital via aktie- eller obligationsförsäljning. 2023 års försäljningsvolym beräknas öka med 60 procent (80) till 80 000 bilar Polestars (51.000).

SBAB/Booli: Bopriserna steg för andra månaden i rad

SBAB konstaterar att bostadspriserna fortsatte att stiga på bred front i februari, vilket är lite förvånande med tanke på den kraftiga ränteuppgången och Riksbankens avisering om att fler höjningar står för dörren.

”Gissningsvis sker dock många affärer just nu mellan personer som varit inne på bostadsmarknaden ett tag och som säljer och köper i samma marknad. Med en lägre belåning är de inte heller lika känsliga för stigande räntor som många nya yngre bostadsköpare”, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB.

Den underliggande trenden, då säsongseffekter och andra tillfälliga effekter rensats bort, ser inte riktigt lika ljus ut.

”Även om vi de senaste två månaderna sett en viss ljusning på särskilt lägenhetssidan, visar dessa siffror att det är för tidigt att blåsa faran över för fortsatta prisfall. Ännu har vi nog inte sett den fulla effekten på bostadspriserna av Riksbankens redan gjorda men även förväntade nya räntehöjningar”, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna steg i januari med 2,1 procent för Sverige som helhet, medan den säsongsrensade trenden uppgick till +0,1 procent. I Storstockholm var det däremot en säsongsrensad uppgång med 0,2 procent.

Villapriserna steg med 1,7 procent, med den säsongsrensade trenden på -1,4 procent.

SBAB Booli boprisindex baseras på samtliga registrerade försäljningar på bostadssajten Booli.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån Från max
Lägenheter      
Storstockholm 2,2 4,3 -7,8 -8,7
Storgöteborg 1,1 3,4 -10,4 -11,4
Stormalmö 0,6 3,8 -8,6 -9,6
Norra Sverige 6,2 1,6 -7,6 -9,9
Mellersta Sverige 0,6 2,5 -9,2 -9,2
Södra Sverige 2,7 1,4 -10,9 -11,3
Hus        
Storstockholm 3,6 0,3 -16,7 -16,8
Storgöteborg 3,3 -0,1 -15,7 -16,0
Stormalmö 1,3 0,6 -14,8 -16,5
Norra Sverige 0,9 -2,9 -10,7 -13,1
Mellersta Sverige -2,3 -2,7 -15,8 -16,9
Södra Sverige 2,0 -2,6 -15,0 -16,1

 

Bild: SBAB Booli lägenhetsspriser

image

Bild: SBAB Booli huspriser

image

Bild: SBAB Booli säsongsrensad trend bostadspriser

image

Balder slår tillbaka – faktafel i Moody´s rapport

”Vi kan konstatera att det finns en hel del faktamässiga brister i deras rapporter”, skriver Balders finanschef Ewa Wassberg i en kommentar enligt tidningen.

I en kommentar till Di uppger Ewa Wassberg att Balder sa upp samarbetet med Moody’s 2019, men att Moody’s har fortsatt att sätta en rating på bolaget.

”Vi har påpekat för Moody’s att det finns fel i rapporten och har också varit tydliga med att vi inte lägger tid på att hjälpa dem att korrigera eventuella felaktigheter eftersom vi inte har något formellt samarbete längre”, skriver finanschef.

Vilka felaktigheter det rör sig om specificerar hon dock inte, uppger Di.

Vid tiotiden handlas Balders aktie ned 3,5 procent. 

Moody´s sänker Balders kreditbetyg

Det framgår av ett pressmeddelande från Moody’s, något som Dagens industri rapporterade om på tisdagskvällen.

Sänkningen kommer efter att Moody’s i oktober i fjol inledde en utredning som skulle kunna resultera i en sänkning.

Moody hänvisar till förväntningar om fortsatt press på Balders nyckeltal för kreditvärdighet. Detta som följd av fortsatt hög inflation vilket, med stigande räntor, ökar finansieringskostnaderna för Balder, med tanke på att koncernen har en väsentlig del av sin skuld till rörlig ränta.

Utsikterna för det nya kreditbetyget bedöms samtidigt som stabila.

Aegirbio rusar efter försäljningsbesked

Viraspec covid 19-antigentestet stoppades den 10 november 2022 efter en oanmäld inspektion hos en av företagets underleverantörer.

De identifierade avvikelserna har nu åtgärdats av underleverantören, och det anmälda organet har hävt försäljningsförbudet för hemtester.

”Testet för professionellt bruk, som företaget självmant försäljningsstoppade i väntan på resultatet av det anmälda organets granskning, görs samtidigt tillgängligt för marknaden”, heter det vidare.

Nasdaq Stockholm har sedan tidigare yrkat om avnotering av Aegirbio, vilket blev känt den 23 december.

Den kraftigt pressade Aegirbio-aktien rusade över 50 procent efter att pressmeddelandet publicerats.

Brakförlust för LMK

Rörelseresultatet på ebit-nivå var -108 miljoner kronor (15,7) och justerat ebitda-resultat uppgick till 24,3 miljoner (28,0).

Omsättningen landade på 255 miljoner kronor (327). Det var i linje med den preliminära omsättningssiffra för fjärde kvartalet som LMK meddelade i januari.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:30 kronor per aktie för helåret 2022 (1:75).

Bolaget meddelar nya tillväxt- och lönsamhetsmål.

Sätter nya finansiella mål

LMK har satt nya tillväxt- och lönsamhetsmål. Det framgår av bokslutsrapporten.

Lönsam tillväxt är bolagets huvudsakliga mål, med den kortsiktiga prioriteringen att stabilisera intäktsutvecklingen under 2023, följt av en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 6-8 procent därefter.

Vad gäller lönsamhet är målet att uppnå en långsiktig ebit-marginal på cirka 4-6 procent.

Bakgrunden till de nya målen är en rad faktorer, enligt LMK:

De marknader som bolaget verkar på kommer att vara i lågkonjunktur under en stor del av, om inte hela, 2023.

Inflation, energikostnader och högre bolåneräntor kommer att fortsätta vara faktorer som minskar hushållens disponibla inkomst.

LMK kan inte räkna med mindre aggressiv konkurrens från internationella aktörer på sina marknader.

Kapitalkostnaderna har ökat avsevärt.

Uppgifter: EQT närmar sig miljardköp av Radius

EQT överväger att erbjuda över 14 dollar per aktie för Radius, vilket är strax över det senare bolagets aktiekurs på 13:67 dollar efter en uppgång på närmare 17 procent. Marknadsvärdet på Radius efter uppgången är drygt 1,5 miljarder dollar.

Källorna poängterar att inget slutgiltigt beslut har tagits, att tidpunkten för budet kan ändras och att diskussionerna kan leda ingenvart.

I november rapporterade Bloomberg att EQT höll diskussioner om att köpa Radius.

Här är villkoren i Cteks företrädesemission

Teckningskursen har fastställts till 17:50 kronor per aktie och teckningsperioden löper mellan 10–24 mars. Ctek-aktien avslutade måndagens handel på 30:34 kronor.

Aktieägare får en teckningsrätt per innehavd aktie och fem teckningsrätter berättigar teckning till två nya Ctek-aktier.

Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas för att för att amortera på bolagets lån i syfte att minska skuldsättningen samt för att säkerställa investeringar i produktutveckling och i bolagets försörjningskedja.

För de aktieägare som avstår från att teckna aktier i företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om 28,6 procent.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma den 3 mars.